Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng giúp bạn nhóm những khách hàng có đặc điểm chung vào cùng một phân khúc khách hàng. Bằng cách sử dụng tên bộ lọc, toán tử và giá trị, bạn có thể lập phân khúc khách hàng rộng hoặc hẹp tùy ý. Phân khúc khách hàng giúp bạn giao tiếp hiệu quả bằng cách gửi tin nhắn phù hợp đến đúng khách hàng vào đúng thời điểm.

Sử dụng phân khúc khách hàng để tương tác với khách hàng

Phân khúc khách hàng có thể giúp bạn tạo chiến dịch tiếp thị nhắm tới mục tiêu cụ thể với tin nhắn riêng biệt.

Bằng cách tập trung vào một phân khúc khách hàng cụ thể, bạn có thể tạo nội dung ý nghĩa dành cho những khách hàng đó. Ví dụ: Các khuyến mãi dành cho khách hàng thường xuyên sẽ khác với các khuyến mãi dành cho khách hàng chưa từng mua hàng. Hoặc bạn có thể quảng cáo sản phẩm và sự kiện đến các khách hàng ở một vị trí địa lý cụ thể.

Tạo tin nhắn liên quan đến khách hàng sẽ giúp họ gắn bó với cửa hàng hơn.

Sử dụng phân khúc khách hàng để hiểu thêm về khách hàng

Có thể sử dụng phân khúc khách hàng để tìm hiểu thêm về khách hàng cũng như thông tin cụ thể về hành vi mua hàng của họ. Ví dụ: Bạn có thể xác định có bao nhiêu khách hàng có địa chỉ tại một thành phố cụ thể hoặc ai là khách hàng trung thành nhất của bạn.

Cùng với hạng chi tiêu dự đoán, bạn có thể sử dụng phân khúc khách hàng để phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Tự động cập nhật phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng tự động cập nhật, nhờ vậy bạn sẽ dễ dàng quản lý chúng hơn.

Sau khi tạo phân khúc khách hàng, các khách hàng mới phù hợp với tiêu chí sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó. Ví dụ: Nếu bạn tạo phân khúc khách hàng bao gồm khách hàng đăng ký nhận email tiếp thị thì mọi khách hàng mới đăng ký nhận email tiếp thị của bạn sẽ được tự động thêm vào phân khúc khách hàng đó.

Nếu một khách hàng phù hợp với tiêu chí của nhiều phân khúc khách hàng thì khách hàng đó sẽ được thêm vào tất cả các phân khúc khách hàng có thể thêm.

Khi một khách hàng hiện có không còn khớp với tiêu chí của một phân khúc khách hàng, khách hàng sẽ tự động được xóa khỏi phân khúc khách hàng đó.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí