Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng giúp bạn nhóm những khách hàng có đặc điểm chung vào cùng một phân khúc khách hàng. Bạn có thể xây dựng các phân khúc khách hàng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của mình bằng cách sử dụng tên bộ lọc, các toán tử và giá trị. Phân khúc khách hàng giúp bạn giao tiếp hiệu quả bằng cách gửi tin nhắn phù hợp đến đúng khách hàng vào đúng thời điểm.

Bạn có thể sử dụng phân khúc khách hàng để hỗ trợ cửa hàng theo những cách sau:

  • Tìm hiểu thêm về khách hàng cũng như thông tin cụ thể về hành vi mua hàng của họ. Ví dụ: Bạn có thể xác định có bao nhiêu khách hàng có địa chỉ tại một thành phố cụ thể hoặc ai là khách hàng trung thành nhất của bạn.
  • Tạo chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu sử dụng thông điệp được cá nhân hóa. Ví dụ: Các khuyến mãi dành cho khách hàng thường xuyên sẽ khác với các khuyến mãi dành cho khách hàng chưa từng mua hàng. Hoặc bạn có thể quảng cáo sản phẩm và sự kiện đến các khách hàng ở một vị trí địa lý cụ thể.
  • Xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả và tiết kiệm cho doanh nghiệp bằng hạng chi tiêu dự đoán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí