Quản lý phân khúc khách hàng

Sau khi tạo phân khúc khách hàng, bạn có thể sử dụng trình biên tập để chỉnh sửa, đổi tên hoặc xóa phân khúc khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng Shopify Email để gửi email cho một phân khúc khách hàng cụ thể.

Quản lý phân khúc khách hàng

Quản lý phân khúc khách hàng bằng cách vào trang chỉ mục phân khúc.

Từ quy mô khách hàng, bạn có thể thấy tỷ lệ phần trăm khách hàng trong phân khúc này so với tất cả khách hàng để có thể hiểu rõ quy mô của phân khúc này. Mỗi khi có khách hàng mới đáp ứng các tiêu chí của phân khúc, họ sẽ tự động được thêm vào phân khúc. Số lượng của chỉ mục phân khúc được cập nhật khi bạn xem phân khúc bằng cách truy cập trang chi tiết phân khúc hoặc khi có ứng dụng, như Shopify Email, sử dụng phân khúc. Để xem thời điểm số lượng chỉ mục phân khúc được cập nhật gần đây nhất, hãy di chuột qua số lượng.

Cột tác giả cho biết người đã tạo phân khúc. Phân khúc có thể do Shopify, thương nhân hoặc ứng dụng tạo.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấp vào phân khúc trong danh sách để truy cập trang chi tiết phân khúc.
  • Nhấp vào tìm kiếm để tìm phân khúc theo tên. Bạn có thể tìm kiếm phân khúc theo tên và sắp xếp phân khúc theo hoạt động gần đây nhất của phân khúc.
  • Nhấp vào đầu cột hoạt động gần nhất để thay đổi sắp xếp phân khúc. Hoạt động gần nhất hiển thị thời điểm tạo phân khúc này hoặc lần chỉnh sửa gần nhất.

Chỉnh sửa phân khúc khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng hiện có.

 4. Trong trình biên tập, thực hiện những thay đổi phù hợp.

 5. Để kiểm tra phân khúc của bạn, nhấp vào Áp dụng. Những khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được liệt kê bên dưới trình biên tập. Số lượng khách hàng phù hợp với tiêu chí sẽ được hiển thị bên trên trình biên tập.

 6. Xem lại danh sách khách hàng để xác minh rằng phân khúc khách hàng hoạt động đúng như mong đợi, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

 7. Nhấp vào Lưu phân khúc.

 8. Nhấp vào Lưu thay đổi, rồi nhấp vào Lưu.

Đổi tên phân khúc khách hàng

Để đổi tên phân khúc khách hàng, hãy xác minh rằng hiện không có phân khúc khách hàng nào khác được chỉnh sửa. Trong chỉ mục phân khúc, Bản nháp sẽ được hiển thị bên cạnh phân khúc khách hàng khi phân khúc khách hàng đang được chỉnh sửa.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, chọn phân khúc khách hàng bạn muốn đổi tên.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Nhấp vào Đổi tên.

 6. Nhập tên mới cho phân khúc khách hàng.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

Ứng dụng Shopify Email được sử dụng để gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến khách hàng trong phân khúc đã chọn. Nếu chưa cài đặt ứng dụng Shopify Email, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng này khi gửi chiến dịch email lần đầu.

Nếu muốn tạo bản ghi về những khách hàng được thêm vào chiến dịch email, bạn có thể xuất tệp CSV khách hàng chỉ chứa hồ sơ của những khách hàng trong phân khúc đã chọn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa từng sử dụng ứng dụng Shopify Email, hãy xác minh rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu để sử dụng ứng dụng.

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

 4. Nhấp vào Sử dụng phân khúc.

 5. Nếu cần, hãy cài đặt ứng dụng Shopify Email.

 6. Nhấp vào Gửi email.

 7. Tạo chiến dịch email.

 8. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 9. Nhấp vào Phân khúc.

 10. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

 11. Nhấp vào Sử dụng phân khúc.

 12. Nhấp vào Xuất để mở rộng các tùy chọn xuất.

 13. Chọn # khách hàng khớp với bộ lọc để chỉ xuất phân khúc khách hàng đã chọn.

 14. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nếu muốn sử dụng chương trình bảng tính để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn CSV cho Excel, Numbers hoặc các chương trình bảng tính khác.
  • Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn Tệp CSV thuần túy.
 15. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV

Bạn có thể xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV khách hàng. Trước khi bắt đầu, bạn cần xem lại một số điểm cần lưu ý về tệp CSV khách hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, nhấp vào một phân khúc khách hàng.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Nhấp vào Xuất để mở rộng các tùy chọn xuất.

 6. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nếu muốn sử dụng chương trình bảng tính để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn CSV cho Excel, Numbers hoặc các chương trình bảng tính khác.
  • Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa văn bản thuần túy để xem và chỉnh sửa tệp CSV khách hàng, hãy chọn Tệp CSV thuần túy.
 7. Nhấp vào Export customers (Xuất dữ liệu về khách hàng).

Xóa phân khúc khách hàng

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

 2. Nhấp vào Phân khúc.

 3. Trong chỉ mục phân khúc, chọn phân khúc khách hàng bạn muốn xóa.

 4. Nhấp vào Thao tác khác.

 5. Nhấp vào Delete (Xóa).

 6. Để xác nhận rằng bạn muốn xóa phân khúc khách hàng đó, nhấp vào Xóa phân khúc.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí