Quản lý phân khúc khách hàng

Sau khi tạo phân khúc khách hàng, bạn có thể sử dụng trình biên tập để chỉnh sửa, đổi tên hoặc xóa phân khúc khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng Shopify Email để gửi email cho một phân khúc khách hàng cụ thể.

Quản lý phân khúc khách hàng

Quản lý phân khúc khách hàng bằng cách vào trang chỉ mục phân khúc.

Trong quy mô khách hàng, tỷ lệ phần trăm khách hàng trong phân khúc này so với tất cả khách hàng sẽ hiển thị để bạn có thể hiểu rõ quy mô của phân khúc này. Mỗi khi có khách hàng mới đáp ứng các tiêu chí của phân khúc, họ sẽ tự động được thêm vào phân khúc. Số lượng của chỉ mục phân khúc được cập nhật khi bạn xem phân khúc bằng cách truy cập trang chi tiết phân khúc hoặc khi có ứng dụng, như Shopify Email, sử dụng phân khúc. Để xem thời điểm số lượng chỉ mục phân khúc được cập nhật gần đây nhất, hãy di chuột qua số lượng.

Cột tác giả hiển thị người đã tạo phân khúc. Phân khúc có thể do Shopify, thương nhân hoặc ứng dụng tạo.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Khách hàng.

  2. Nhấp vào Phân khúc.

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

    • Nhấp vào phân khúc trong danh sách để truy cập trang chi tiết phân khúc.
    • Nhấp vào tìm kiếm để tìm phân khúc theo tên. Bạn có thể tìm kiếm phân khúc theo tên và sắp xếp phân khúc theo hoạt động gần đây nhất của phân khúc.
    • Nhấp vào đầu cột hoạt động gần nhất để thay đổi sắp xếp phân khúc. Hoạt động gần nhất hiển thị thời điểm tạo phân khúc này hoặc lần chỉnh sửa gần nhất.

Chỉnh sửa phân khúc khách hàng

Đổi tên phân khúc khách hàng

Để đổi tên phân khúc khách hàng, đảm bảo rằng hiện không có phân khúc khách hàng nào khác được chỉnh sửa. Trong chỉ mục phân khúc, Bản nháp sẽ hiển thị bên cạnh phân khúc khách hàng khi phân khúc khách hàng đang được chỉnh sửa.

Bước:

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

Ứng dụng Shopify Email được sử dụng để gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến khách hàng trong phân khúc đã chọn. Nếu chưa cài đặt ứng dụng Shopify Email, bạn sẽ được nhắc cài đặt ứng dụng này khi gửi chiến dịch email lần đầu.

Nếu muốn tạo bản ghi về những khách hàng được thêm vào chiến dịch email, bạn có thể xuất tệp CSV khách hàng chỉ chứa hồ sơ của những khách hàng trong phân khúc đã chọn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa từng dùng ứng dụng Shopify Email, hãy đảm bảo rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu để dùng ứng dụng.

Gửi chiến dịch tiếp thị qua email đến một phân khúc khách hàng

Tạo mã giảm giá cho phân khúc khách hàng

Bạn có thể tạo mã giảm giá cho phân khúc khách hàng.

Xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV

Bạn có thể xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV khách hàng. Trước khi bắt đầu, bạn cần xem lại một số điểm cần lưu ý về tệp CSV khách hàng.

Bước:

Xóa phân khúc khách hàng

Bước:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí