Sử dụng Shopify Email để tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email có thể giúp phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Gửi bản tin đến khách hàng đăng ký nhận thư là một cách hay để thông báo cho họ về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới.

Bạn có thể sử dụng Shopify Email để tạo chiến dịch tiếp thị qua email và gửi từ Shopify. Bạn có thể thiết kế email để phù hợp với thương hiệu và liên kết trực tiếp đến sản phẩm để chia sẻ với khách hàng. Tìm hiểu thêm về cách phát triển doanh nghiệp với tiếp thị qua email trên Shopify blog.

Tất cả thương nhân sử dụng gói Basic, Shopify, Advanced Shopify và Shopify Plus đều có thể sử dụng Shopify Email. Định giá được tính toán dựa trên số lượng email bạn gửi. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo tới 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email. Định giá sau áp dụng dựa trên số lượng email bạn gửi trong một tháng:

  • Miễn phí cho tối đa 10.000 email
  • 1 USD cho mỗi 1.000 email sau ngưỡng 10.000 email
  • 0,65 USD cho mỗi 1.000 email qua ngưỡng 300.000 email
  • 0,55 USD cho mỗi 1.000 email qua ngưỡng 750.000 email

Để biết thêm thông tin, tham khảo Chi phí Shopify Email.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí