Sử dụng Shopify Email để tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email có thể giúp phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Gửi bản tin đến khách hàng đăng ký trong danh sách gửi thư là cách hay để thông báo cho họ về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới.

Bạn có thể sử dụng Shopify Email để tạo chiến dịch tiếp thị qua email và gửi từ Shopify. Bạn có thể thiết kế email để phù hợp với thương hiệu và liên kết trực tiếp đến sản phẩm để chia sẻ với khách hàng.

Shopify Email cho phép gửi năm chiến dịch email mỗi tuần, tính năng này đặt lại 7 ngày một lần vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Hiện tại, bạn cũng có thể gửi email cho tối đa 40.000 người đăng ký nhận email cùng một lúc. Nếu bạn có hơn 40.000 người đăng ký nhận email, bạn có thể tạo nhóm khách hàng để nhắm mục tiêu vào những người đăng ký nhận email cụ thể bằng các chiến dịch cụ thể hoặc để chia danh sách thành các nhóm nhỏ hơn.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, thương nhân có thể gửi số lượng hoạt động email tùy ý và tất cả thương nhân sử dụng gói Shopify trả phí đều có 2.500 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Email được tính dựa trên từng địa chỉ email cá nhân nhận được hoạt động email. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo tới 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email. Các email chưa sử dụng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Bạn có thể gửi thêm email ngoài 2.500 email miễn phí với chi phí 1 USD mỗi 1.000 email gửi đi. Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí những gì bạn gửi.

Bạn có thể tìm thấy Shopify Email trong mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

Cài đặt Shopify Email

  1. Truy cập trang ứng dụng Shopify Email.
  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc nhở đăng nhập.
  3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Tìm hiểu thêm về cách phát triển doanh nghiệp với tiếp thị qua email trên Shopify blog.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí