Sử dụng Shopify Email để tiếp thị qua email

Tiếp thị qua email có thể giúp phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Gửi bản tin đến khách hàng đăng ký nhận thư là một cách hay để thông báo cho họ về sản phẩm mới và đợt giảm giá sắp tới.

Bạn có thể sử dụng Shopify Email để tạo chiến dịch tiếp thị qua email và gửi từ Shopify. Bạn có thể thiết kế email để phù hợp với thương hiệu và liên kết trực tiếp đến sản phẩm để chia sẻ với khách hàng.

Shopify Email cho phép bạn gửi tối đa năm hoạt động chiến dịch mỗi tuần, tính năng này đặt lại sau mỗi 7 ngày vào lúc nửa đêm theo múi giờ UTC. Mỗi hoạt động cho phép bạn gửi email cho tối đa 40.000 người đăng ký mỗi chiến dịch. Nếu bạn có hơn 40.000 người đăng ký, bạn có thể tạo nhóm khách hàng để nhắm mục tiêu vào những người đăng ký cụ thể bằng các chiến dịch cụ thể hoặc để chia danh sách thành các nhóm nhỏ hơn.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020, tất cả thương nhân sử dụng gói Shopify trả phí đều có 2.500 email miễn phí để gửi vào đầu mỗi tháng. Email được tính dựa trên từng địa chỉ email cá nhân nhận được hoạt động email. Ví dụ: Gửi 1 email quảng cáo tới 800 người đăng ký sẽ tính là 800 email và một hoạt động. Các email chưa sử dụng sẽ không được cộng dồn sang tháng tiếp theo. Bạn có thể gửi thêm email ngoài 2.500 email miễn phí với chi phí 0,001 USD cho mỗi email gửi thêm. Ví dụ: Gửi thêm 1000 email sẽ có chi phí là 1 USD. Bạn sẽ không bị lập hóa đơn cho các email gửi thêm cho đến khi chi phí đạt 0,05 USD. Không có gói đăng ký bổ sung và Shopify Email chỉ tính phí cho những email bạn gửi.

Bạn có thể tìm thấy Shopify Email trong mục Tiếp thị của trang quản trị Shopify. Nhấp vào Create campaign (Tạo chiến dịch) > Shopify Email.

Cài đặt Shopify Email

  1. Truy cập trang ứng dụng Shopify Email.
  2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc nhở đăng nhập.
  3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Tìm hiểu thêm về cách phát triển doanh nghiệp với tiếp thị qua email trên Shopify blog.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí