Launchpad

Bạn có thể sử dụng Launchpad để lên lịch, điều phối và thực hiện các sự kiện, ví dụ như giảm giá, mở bán và tái nhập kho. Khi sự kiện đang diễn ra, bạn có thể theo dõi thành công của sự kiện bằng cách xem trang quản lý phân tích theo thời gian thực của ứng dụng.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Launchpad để tự động hóa các tác vụ sự kiện sau:

  • Thay đổi giá sản phẩm vào lúc bắt đầu và kết thúc sự kiện.
  • Đưa các sản phẩm đã chọn lên kênh bán hàng để ra mắt vào ngày giờ đã chọn.
  • Tăng mức hàng trong kho khi bắt đầu sự kiện.
  • Lên lịch các nội dung tùy chỉnh mang tính sáng tạo và tùy chỉnh chủ đề để làm nổi bật hơn các sản phẩm có liên quan trong sự kiện.
  • Lên lịch đoạn mã mục hàng và vận chuyển để thay đổi giá và đưa ra ưu đãi giảm giá khi thanh toán.
  • Bảo vệ cửa hàng trực tuyến bằng mật khẩu trong khoảng thời gian đã đặt trước khi bắt đầu sự kiện để xây dựng chiến dịch quảng cáo và khơi dậy sự mong đợi.
  • Thu thập dữ liệu về thành công của sự kiện.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí