Tự động hóa tiếp thị

Quy trình tự động hóa tiếp thị giúp bạn gửi thông tin liên lạc đến khách hàng qua nhiều kênh, ví dụ như email, SMS và thông báo đẩy. Bạn có thể thúc đẩy mức độ tương tác của khách hàng và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách kết nối với khách hàng trên nhiều nền tảng.

Bạn có thể tạo quy trình tự động hóa tiếp thị bằng mẫu Shopify Email, mẫu ứng dụng bên thứ ba hoặc Shopify Flow. Trước khi bắt đầu, hãy tìm hiểu về các yêu cầu để tạo quy trình tự động hóa tiếp thị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí