Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp thương nhân và người sáng tạo kết nối với nhau bằng một ứng dụng kiểu Marketplace. Các doanh nghiệp có thể hợp tác với người sáng tạo, người có ảnh hưởng và đơn vị liên kết để phát triển doanh nghiệp. Người sáng tạo có thể đăng ký để trở thành đơn vị liên kết của doanh nghiệp bằng Shopify Collabs. Thương nhân có thể quản lý các chương trình liên kết, gửi quà tặng hoặc mã giảm giá đến cộng đồng, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết cũng như gửi và ghi lại các khoản thanh toán cho đơn vị liên kết.

Tìm hiểu thêm về Shopify Collabs và lợi ích của ứng dụng này đối với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là người sáng tạo, nhấp vào Người sáng tạo. Nếu bạn là thương nhân, nhấp vào Thương nhân.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí