Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp thương nhân và người sáng tạo kết nối với nhau bằng một ứng dụng kiểu Marketplace.

Thương nhân có thể kết nối với người sáng tạo bằng cách gửi lời mời trực tiếp, chia sẻ ưu đãi hoa hồng tức thì trong Mạng lưới Collabs, hoặc thiết lập trang cửa hàng trực tuyến để thu thập đơn đăng ký từ đơn vị liên kết. Thương nhân cũng có thể gửi quà tặng hoặc mã giảm giá, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết và thanh toán cho đơn vị liên kết. Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm để tạo liên kết nhận hoa hồng tức thì, hoặc đăng ký tham gia chương trình liên kết của thương nhân cụ thể.

Tìm hiểu thêm về Shopify Collabs và lợi ích của ứng dụng này đối với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn là người sáng tạo, nhấp vào Người sáng tạo. Nếu bạn là thương nhân, nhấp vào Thương nhân.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí