Shopify Collabs dành cho thương nhân

Shopify Collabs là ứng dụng tiếp thị liên kết giúp bạn chiêu mộ và quản lý những người sáng tạo có khả năng thúc đẩy doanh số và giúp bạn tiếp cận đối tượng mới.

Bạn có thể kết nối với người sáng tạo bằng cách gửi lời mời trực tiếp, chia sẻ ưu đãi hoa hồng tức thì trong Mạng lưới Collabs hoặc thiết lập trang cửa hàng trực tuyến để chấp nhận đơn đăng ký từ đơn vị liên kết. Bạn có thể dùng Shopify Collabs để gửi quà tặng hoặc mã giảm giá, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết và thanh toán cho đơn vị liên kết.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí