Shopify Collabs dành cho thương nhân

Shopify Collabs là ứng dụng tiếp thị liên kết giúp bạn chiêu mộ và quản lý những người sáng tạo có khả năng thúc đẩy doanh số và giúp bạn tiếp cận đối tượng mới.

Với Shopify Collabs, bạn có thể kết nối với người sáng tạo bằng cách thiết lập một trang cửa hàng trực tuyến, gửi lời mời trực tiếp hoặc tham gia Mạng lưới Collabs để trả tiền hoa hồng tức thì cho người sáng tạo trên Collabs. Collabs cũng cho phép bạn đánh giá những người đăng ký kết nối với trang cửa hàng trực tuyến, gửi quà tặng hoặc mã giảm giá, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết và tự động thanh toán hoa hồng qua Shopify Billing.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí