Shopify Collabs dành cho thương nhân

Shopify Collabs là ứng dụng quản lý cộng đồng giúp bạn thu hút thành viên và quản lý cộng đồng những đại sứ thương hiệu và người có ảnh hưởng. Bạn có thể tạo chương trình cộng đồng và hợp tác với người sáng tạo, người có ảnh hưởng và đơn vị liên kết để tăng khả năng hiển thị với đối tượng mới. Với Shopify Collabs, bạn có thể đánh giá người đăng ký chương trình liên kết, gửi quà tặng hoặc mã giảm giá đến cộng đồng, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết, gửi và ghi lại các khoản thanh toán cho đơn vị liên kết.

Khi kết nối với đại sứ thương hiệu mới, bạn có thể cho phép họ chia sẻ sản phẩm và thương hiệu của bạn với đối tượng và khách hàng của họ, qua đó xây dựng thêm đối tượng thương hiệu riêng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí