Chiêu mộ người sáng tạo

Shopify Collabs lưu giữ cơ sở dữ liệu về người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Tính năng Chiêu mộ trên Shopify Collabs giúp bạn tìm kiếm mối quan hệ đối tác phù hợp với bạn và doanh nghiệp của mình. Shopify Collabs phân loại, lập chỉ mục và phân tích hơn 250 triệu tài khoản mạng xã hội. Cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng ngày để giữ cho tài khoản luôn được cập nhật và phù hợp với dữ liệu hiện hành mới nhất.

Ví dụ: Nếu muốn tìm kiếm nghệ sĩ tại Thành phố New York trên Instagram, bạn có thể sử dụng Chiêu mộ để tìm kiếm những thông tin này bằng cách dùng những thẻ như artartist làm từ khóa và New York City làm địa điểm trong Thanh tìm kiếm, sau đó chọn Instagram trong hộp chọn Nền tảng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tìm tài khoản trên Shopify Collabs

Khi tìm kiếm tài khoản bằng tính năng Chiêu mộ, bạn có thể chỉ định nội dung cần tìm bằng thẻ và bộ lọc nền tảng truyền thông xã hội.

Thẻ

  • Từ khóa - Sử dụng Từ khóa để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội sử dụng từ khóa này trong tên người dùng, tên hiển thị, tiểu sử và bài đăng của họ.
  • Địa điểm - Sử dụng thẻ địa điểm để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội cung cấp địa điểm của họ trong hồ sơ hoặc bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
  • Hashtag - Sử dụng thẻ Hashtag để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội đã sử dụng #hashtags cụ thể.
  • Tên người dùng - Khi bạn tìm kiếm bằng thẻ Tên người dùng, tính năng Chiêu mộ sẽ hiển thị đúng tên người dùng trùng khớp trên mạng truyền thông xã hội.

Hộp chọn nền tảng

Hộp chọn nền tảng được sử dụng để chọn nền tảng truyền thông xã hội bạn muốn tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí