Chiêu mộ người sáng tạo

Shopify Collabs lưu giữ cơ sở dữ liệu về người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Tính năng Chiêu mộ trên Shopify Collabs giúp bạn tìm kiếm mối quan hệ đối tác phù hợp với bạn và doanh nghiệp của mình. Shopify Collabs phân loại, lập chỉ mục và phân tích hơn 250 triệu tài khoản mạng xã hội. Cơ sở dữ liệu được cập nhật hàng ngày để giữ cho tài khoản luôn được cập nhật và phù hợp với dữ liệu hiện hành mới nhất.

Ví dụ: Nếu muốn tìm kiếm nghệ sĩ tại Thành phố New York trên Instagram, bạn có thể sử dụng Chiêu mộ để tìm kiếm những thông tin này bằng cách dùng những thẻ như artartist làm từ khóa và New York City làm địa điểm trong Thanh tìm kiếm, sau đó chọn Instagram trong hộp chọn Nền tảng để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Tìm tài khoản trên Shopify Collabs

Khi tìm kiếm tài khoản bằng tính năng Chiêu mộ, bạn có thể chỉ định nội dung cần tìm bằng thẻ và bộ lọc nền tảng truyền thông xã hội.

Thẻ

 • Từ khóa - Sử dụng Từ khóa để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội sử dụng từ khóa này trong tên người dùng, tên hiển thị, tiểu sử và bài đăng của họ.
 • Địa điểm - Sử dụng thẻ địa điểm để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội cung cấp địa điểm của họ trong hồ sơ hoặc bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội.
 • Hashtag - Sử dụng thẻ Hashtag để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội đã sử dụng #hashtags cụ thể.
 • Tên người dùng - Khi bạn tìm kiếm bằng thẻ Tên người dùng, tính năng Chiêu mộ sẽ hiển thị đúng tên người dùng trùng khớp trên mạng truyền thông xã hội.

Hộp chọn nền tảng

Hộp chọn nền tảng được sử dụng để chọn nền tảng truyền thông xã hội bạn muốn tìm kiếm.

Gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo

Bạn có thể gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo nào bạn muốn mời tham gia Cộng đồng Shopify Collabs. Bằng cách gửi lời mời trực tiếp từ ứng dụng Shopify Collabs, bạn sẽ có thể nhanh chóng đào tạo nhập môn người sáng tạo mà bạn tin tưởng, bỏ qua thủ tục đăng ký tham gia cộng đồng. Bạn có thể thêm người nhận cho lời mời bằng địa chỉ email của họ hoặc bằng cách tải lên tệp CSV.

Lời mời hết hạn sau 30 ngày. Hằng tuần, bạn chỉ được gửi trong giới hạn 100 lời mời trong 7 ngày, nhưng bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để yêu cầu thêm lời mời.

Tạo lời mời bằng địa chỉ email

Khi tạo lời mời trực tiếp, bạn có thể nhập tối đa 10 địa chỉ email cùng lúc. Để mời nhiều hơn 10 người sáng tạo một lúc, sử dụng tệp CSV để nhập hàng loạt người nhận.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Nhấp vào tab Lời mời.

 6. Nhấp vào Mời người sáng tạo.

 7. Trong mục Tạo ưu đãi chào mừng, chọn một trong những tùy chọn sau:

  1. Nhấp vào Chọn hạng để chọn tùy chọn hạng hoa hồng trong danh sách, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
  2. Nhấp vào Thêm quà tặng để chọn tùy chọn quà tặng, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
 8. Nhấp vào Thêm email, sau đó thêm địa chỉ email của người sáng tạo bạn muốn mời và mã đơn vị liên kết duy nhất.

 9. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm email khác để thêm địa chỉ email và mã đơn vị liên kết bổ sung cho tối đa 10 người sáng tạo bạn muốn mời. Để xóa người sáng tạo khỏi lời mời, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên và mã đơn vị liên kết của họ.

 10. Không bắt buộc: Tùy chỉnh dòng tiêu đề, nội dung và địa chỉ chân trang của Email lời mời. Tin nhắn tùy chỉnh có thể dài tối đa 2000 ký tự. Nếu bạn muốn sử dụng tin nhắn đã viết để làm tin nhắn mặc định cho những lời mời trực tiếp trong tương lai, chọn hộp kiểm Lưu tin nhắn làm mặc định.

 11. Trong mục Tóm tắt, chuẩn bị gửi lời mời bằng cách thực hiện các bước kiểm tra sau:

  1. Đánh dấu vào hộp có ghi Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
  2. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước lời mời để xem trước giao diện lời mời sẽ hiển thị với người nhận.
 12. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Tạo lời mời bằng tệp CSV

Trước khi gửi lời mời trực tiếp qua tệp CSV, bạn cần chuẩn bị tệp CSV có chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo mà bạn muốn mời. Bạn có thể tải xuống mẫu CSV trên trang Người liên hệ, bên dưới Đơn vị liên kết thuộc mục Tải lên tệp. Mẫu CSV có chứa định dạng bắt buộc để nhập thông tin liên hệ của người sáng tạo mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Nhấp vào tab Lời mời.

 6. Nhấp vào Mời người sáng tạo.

 7. Trong mục Tạo ưu đãi chào mừng, chọn một trong những tùy chọn sau:

  1. Nhấp vào Chọn hạng để chọn tùy chọn hạng hoa hồng trong danh sách, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
  2. Nhấp vào Thêm quà tặng để chọn tùy chọn quà tặng, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
 8. Nhấp vào Nhập tệp CSV, sau đó nhấp vào Thêm tệp để tải lên tệp CSV chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo bạn muốn mời. Đảm bảo tệp CSV của bạn tuân thủ định dạng của mẫu CSV đã cho.

 9. Không bắt buộc: Tùy chỉnh dòng tiêu đề, nội dung và địa chỉ chân trang của Email lời mời. Tin nhắn tùy chỉnh có thể dài tối đa 2000 ký tự. Nếu bạn muốn sử dụng tin nhắn đã viết để làm tin nhắn mặc định cho những lời mời trực tiếp trong tương lai, chọn hộp kiểm Lưu tin nhắn làm mặc định.

 10. Trong mục Tóm tắt, chuẩn bị gửi lời mời bằng cách thực hiện các bước kiểm tra sau:

  1. Đánh dấu vào hộp có ghi Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
  2. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước lời mời để xem trước giao diện lời mời sẽ hiển thị với người nhận.
 11. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí