Chiêu mộ người sáng tạo trên Shopify Collabs

Shopify Collabs giúp thương nhân chiêu mộ người sáng tạo thông qua nhiều phương thức để xây dựng kết nối có chiều sâu hơn. Thương nhân có thể sử dụng Chiêu mộ để khám phá người sáng tạo trong cơ sở dữ liệu của Shopify Collabs, gửi lời mời trực tiếp qua email và phản hồi người đăng ký trên Trang Cửa hàng trực tuyến. Thương nhân cũng có thể chiêu mộ một cách thụ động bằng cách tham gia Mạng lưới Collabs.

Tìm người sáng tạo trên Shopify Collabs

Shopify Collabs lưu giữ cơ sở dữ liệu về người sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội. Sử dụng tính năng Chiêu mộ trên Shopify Collabs để tìm kiếm các mối quan hệ đối tác phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên để giữ cho tài khoản luôn được cập nhật và phù hợp với dữ liệu hiện hành mới nhất. Khi tìm kiếm người sáng tạo bằng tính năng Chiêu mộ, bạn có thể chỉ định nội dung cần bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm, bộ lọc và các tùy chọn sắp xếp.

Cách tìm kiếm người sáng tạo:

Bạn có thể sử dụng các phương thức tìm kiếm, bộ lọc và tùy chọn sắp xếp sau đây để tìm người sáng tạo:

 • Từ khóa - Sử dụng Từ khóa để tìm người sáng tạo nội dung và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có cụm từ này trong tên người dùng, tiểu sử và bài đăng của họ.
 • Địa điểm - Chọn địa điểm trong bộ lọc thả xuống để tìm người sáng tạo nội dung, người làm tự do và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cung cấp địa điểm trong hồ sơ của họ.
 • Tài khoản mạng xã hội - Sử dụng danh sách thả xuống để lọc người sáng tạo trong Chiêu mộ theo tài khoản mạng xã hội như Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitch và Twitter.
 • Đối tượng - Lọc người sáng tạo theo đối tượng. Đối tượng được thể hiện bằng tổng số người theo dõi và người đăng ký của người sáng tạo trên một hoặc nhiều nền tảng xã hội mà họ có trong hồ sơ Collabs.

Gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo

Bạn có thể gửi lời mời trực tiếp đến người sáng tạo nào bạn muốn mời tham gia chương trình Shopify Collabs. Bằng cách gửi lời mời trực tiếp từ ứng dụng Shopify Collabs, bạn sẽ có thể nhanh chóng đào tạo nhập môn người sáng tạo mà bạn tin tưởng, bỏ qua thủ tục đăng ký tham gia cộng đồng. Bạn có thể thêm người nhận cho lời mời bằng địa chỉ email của họ hoặc bằng cách tải lên tệp CSV.

Lời mời hết hạn sau 30 ngày. Hằng tuần, bạn chỉ được gửi trong giới hạn 100 lời mời trong 7 ngày, nhưng bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ để yêu cầu thêm lời mời.

Tạo lời mời bằng địa chỉ email

Khi tạo lời mời trực tiếp, bạn có thể nhập tối đa 10 địa chỉ email cùng lúc. Để mời nhiều hơn 10 người sáng tạo một lúc, sử dụng tệp CSV để nhập hàng loạt người nhận.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Nhấp vào Mời qua email.

 6. Trong mục Tạo ưu đãi chào mừng, chọn một trong những tùy chọn sau:

  1. Nhấp vào Chọn hạng để chọn tùy chọn hạng hoa hồng trong danh sách, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
  2. Nhấp vào Thêm quà tặng để chọn tùy chọn quà tặng, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
 7. Nhấp vào Thêm email, sau đó thêm địa chỉ email của người sáng tạo bạn muốn mời và mã đơn vị liên kết duy nhất.

 8. Không bắt buộc: Nhấp vào Thêm email khác để thêm địa chỉ email và mã đơn vị liên kết bổ sung cho tối đa 10 người sáng tạo bạn muốn mời. Để xóa người sáng tạo khỏi lời mời, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh tên và mã đơn vị liên kết của họ.

 9. Không bắt buộc: Tùy chỉnh dòng tiêu đề, nội dung và địa chỉ chân trang của Email lời mời. Tin nhắn tùy chỉnh có thể dài tối đa 2.000 ký tự. Nếu bạn muốn sử dụng tin nhắn đã viết để làm tin nhắn mặc định cho những lời mời trực tiếp trong tương lai, chọn hộp kiểm Lưu tin nhắn làm mặc định.

 10. Trong mục Tóm tắt, chuẩn bị gửi lời mời bằng cách thực hiện các bước kiểm tra sau:

  1. Đánh dấu vào hộp có ghi Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
  2. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước lời mời để xem trước giao diện lời mời sẽ hiển thị với người nhận.
 11. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Tạo lời mời bằng tệp CSV

Để có thể gửi lời mời trực tiếp trong tệp CSV, bạn cần chuẩn bị tệp CSV có chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo mà bạn muốn mời. Bạn có thể tải xuống mẫu CSV trên trang Chiêu mộ bằng cách nhấp vào Mời qua email, sau đó chọn Nhập tệp CSV và nhấp vào tải xuống một mẫu. Mẫu CSV có chứa định dạng bắt buộc để nhập thông tin liên hệ của người sáng tạo mới.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Nhấp vào Mời qua email.

 6. Trong mục Tạo ưu đãi chào mừng, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Nhấp vào Chọn hạng để chọn tùy chọn hạng hoa hồng trong danh sách, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
  • Nhấp vào Thêm quà tặng để chọn tùy chọn quà tặng, sau đó nhấp vào Thêm vào ưu đãi.
 7. Nhấp vào Nhập tệp CSV, sau đó nhấp vào Thêm tệp để tải lên tệp CSV chứa địa chỉ email và mã đơn vị liên kết của người sáng tạo bạn muốn mời. Đảm bảo tệp CSV của bạn tuân thủ định dạng của mẫu CSV đã cho.

 8. Không bắt buộc: Tùy chỉnh dòng tiêu đề, nội dung và địa chỉ chân trang của Email lời mời. Tin nhắn tùy chỉnh có thể dài tối đa 2.000 ký tự. Nếu bạn muốn sử dụng tin nhắn đã viết để làm tin nhắn mặc định cho những lời mời trực tiếp trong tương lai, chọn hộp kiểm Lưu tin nhắn làm mặc định.

 9. Trong mục Tóm tắt, chuẩn bị gửi lời mời bằng cách thực hiện các bước kiểm tra sau:

  1. Đánh dấu vào hộp có ghi Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
  2. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước lời mời để xem trước giao diện lời mời sẽ hiển thị với người nhận.
 10. Nhấp vào Send invite (Gửi lời mời).

Phản hồi người đăng ký

Nếu có người đăng ký qua trang Cửa hàng trực tuyến, bạn có thể chọn cách quản lý đơn đăng ký của họ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chiêu mộ.

 5. Trong mục Chiêu mộ, giao diện của nút dành cho người đăng ký có thể thay đổi, cho biết có đơn đăng ký nào từ người sáng tạo đang chờ phản hồi của bạn hay không:

  • Nếu bạn hiện không có đơn đăng ký nào, hãy nhấp vào Chia sẻ hồ sơ để nhận đơn đăng ký.
  • Nếu bạn có đơn đăng ký chờ xem xét, hãy nhấp vào người đăng ký đang chờ.
 6. Xem xét đơn đăng ký và chi tiết về người sáng tạo do người đăng ký cung cấp. Trong khi người sáng tạo chờ phản hồi của bạn đối với đơn đăng ký của họ, bạn có thể thực hiện một trong hai việc sau để đánh giá họ:

  • Đánh giá riêng từng đơn đăng ký của người sáng tạo. Nhấp vào hàng người sáng tạo để đánh giá đơn đăng ký chi tiết.
  • Chọn hàng loạt người sáng tạo và đưa ra quyết định về đơn đăng ký của họ. Khi chọn hàng loạt người sáng tạo, bạn có thể nhấp vào Từ chối hoặc Đề nghị hợp tác.
 7. Ở cuối đơn đăng ký, chọn trạng thái bạn muốn đặt cho đơn đăng ký:

  • Đề nghị hợp tác - Sau khi bạn chọn phê duyệt người đăng ký, họ sẽ được thêm vào Cộng đồng của bạn và có thể bắt đầu hợp tác với bạn và thương hiệu của bạn.
  • Xem sau - Nếu bạn chọn Bỏ qua đơn đăng ký thì người đăng ký sẽ không thể hợp tác với bạn và thương hiệu của bạn, trừ khi bạn chọn phê duyệt đơn đăng ký của họ trong tương lai. Người đăng ký bị bỏ qua sẽ không nhận được email từ chối.
  • Từ chối - Nếu bạn chọn từ chối đơn đăng ký, người đăng ký sẽ không thể hợp tác với bạn và thương hiệu của bạn trừ khi bạn chọn phê duyệt đơn đăng ký của họ sau này.
 8. Nếu nhấp vào Đề nghị hợp tác, bạn sẽ có thể tạo ưu đãi chào mừng dành cho người sáng tạo, bao gồm bản xem trước của email họ sẽ nhận được và lựa chọn thêm quyền lợi khi tham gia Collabs với bạn, ví dụ như chọn hạng đơn vị liên kếtchọn quà tặng. Sau khi xác nhận ưu đãi chào mừng, hãy gửi lời mời chính thức cho kết nối Collabs mới.

 9. Không bắt buộc: Chỉnh sửa Nội dung email để tùy chỉnh lời mời qua email mà người sáng tạo sẽ nhận được.

 10. Nhấp vào Gửi ưu đãi.

Quà tặng

Chỉ có thể gửi quà tặng cho Kết nối Collabs.

Tạo quà tặng

Bạn có thể tặng ba loại quà tặng khác nhau cho các kết nối người sáng tạo. Bạn có thể chọn gửi Sản phẩm miễn phí, Mã giảm giá (%) hoặc Mã giảm giá (USD). Sau khi tạo, quà tặng sẽ được lưu trong Danh sách quà tặng để bạn có thể gửi lại trong tương lai.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào Quà tặng.

 6. Nhấp vào Tạo quà tặng mới rồi chọn loại quà tặng bạn muốn tạo từ danh sách thả xuống.

 7. Trên trang chi tiết quà tặng, nhập tên quà tặng và hoàn thiện chi tiết quà tặng, bao gồm chọn sản phẩm hoặc số tiền giảm giá.

 8. Nhấp vào Tạo quà tặng.

Gửi quà tặng

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Collabs.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Chương trình.

 5. Nhấp vào tab Quà tặng.

 6. Trong mục Quà tặng, nhấp vào Gửi quà tặng này bên cạnh quà tặng bạn muốn gửi.

 7. Trong cửa sổ GỬI QUÀ TẶNG mới, nhấp vào Chọn thành viên.

 8. Chọn thành viên cộng đồng bạn muốn gửi quà tặng, sau đó nhấp vào Chọn.

 9. Xác nhận tất cả thông tin, bao gồm phương thức vận chuyển và địa chỉ thanh toán.

 10. Nhấp vào Gửi quà tặng.

Sau khi Kết nối người sáng tạo nhận quà tặng, đơn hàng sẽ được tạo trên trang quản trị Shopify để thực hiện.

Tham gia Mạng lưới Collabs

Mạng lưới Collabs cho phép bạn chia sẻ hoa hồng dành cho đơn vị liên kết với người sáng tạo đã kiểm chứng trên Collabs, từ đó có thể thúc đẩy doanh số với chi phí thấp.

Khi kích hoạt Mạng lưới Collabs, bạn sẽ thiết lập tỷ lệ hoa hồng cho tất cả sản phẩm hoặc ở cấp độ bộ sưu tập, từ đó hiển thị sản phẩm với người sáng tạo trong trải nghiệm khám phá của họ. Người sáng tạo có thể tìm kiếm sản phẩm và tự động tạo liên kết sản phẩm dành cho đơn vị liên kết mà không cần phê duyệt.

Để tìm hiểu thêm về cách tham gia, tham khảo Tham gia Mạng lưới Collabs.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí