Thanh toán cho người sáng tạo

Những người sáng tạo tích cực hợp tác với bạn trên Shopify Collabs sẽ có thể nhận được hoa hồng cho đơn vị liên kết nếu họ quảng bá và bán sản phẩm của bạn. Người sáng tạo có thể nhận hoa hồng cho đơn vị liên kết qua liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã giảm giá được tạo và theo dõi qua Shopify Collabs. Khi đối tượng của người sáng tạo mua hàng bằng liên kết dành cho đơn vị liên kết hoặc mã, người sáng tạo sẽ nhận được hoa hồng cho đơn vị liên kết. Bạn phải thanh toán khoản hoa hồng đó cho người sáng tạo.

Thanh toán

Cách bạn chi trả hoa hồng cho người sáng tạo phụ thuộc vào thời điểm bạn cài đặt Shopify Collabs:

 • Nếu bạn tham gia Shopify Collabs vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 hoặc muộn hơn thì hoa hồng sẽ được xử lý qua thanh toán tự động.
 • Nếu bạn tham gia trước ngày 27 tháng 4 năm 2023 thì có thể hoa hồng sẽ được xử lý qua thanh toán thủ công, nhưng bạn có thể chuyển sang thanh toán tự động bất cứ lúc nào trên trang Thanh toán của ứng dụng Shopify Collabs.

Thanh toán tự động

Sau khi kích hoạt thanh toán tự động, tất cả tiền hoa hồng cho đơn vị liên kết của các đơn hàng trong tương lai sẽ phải chịu một khoảng thời gian tạm giữ. Trong khoảng thời gian này, tiền hoa hồng của các đơn hàng bị hủy và hoàn tiền toàn bộ sẽ tự động bị hủy bỏ. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, bạn có thể mở khiếu nại thanh toán. Khoảng thời gian tạm giữ mặc định là 30 ngày, nhưng bạn có thể thay đổi trong cài đặt Shopify Collabs.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Collabs > Thanh toán.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Thời gian tạm giữ tiền thanh toán, nhập khoảng thời gian tạm giữ từ 1 đến 90 ngày.
 4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Sau khi hết thời hạn treo, hoa hồng tự động được thêm vào hóa đơn Shopify sắp tới của bạn (hoặc sớm hơn nếu bạn đã đạt ngưỡng thanh toán). Sau khi bạn thanh toán hóa đơn Shopify, hoa hồng sẽ được quyết toán cho người sáng tạo trên Collabs nếu họ đã kích hoạt quyết toán tự động ở phía họ.

Phí xử lý 2,9% áp dụng cho mọi khoản thanh toán hoa hồng tự động. Phí này sẽ hiển thị trên hóa đơn Shopify của bạn. Ví dụ: Nếu tổng doanh số bán sản phẩm của đơn vị liên kết là 100 USD và hoa hồng người sáng tạo nhận được là 10%, thì phí xử lý 2,9% sẽ là 29 cent.

Ngoài ra, tiền thanh toán tự động được xử lý bằng đồng USD và bạn phải chi trả bằng đơn vị tiền tệ của hóa đơn Shopify. Nếu hóa đơn Shopify được lập bằng đơn vị tiền tệ khác ngoài USD thì phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ địa phương có thể áp dụng. Tương tự, nếu người sáng tạo chọn nhận hoa hồng bằng đơn vị tiền tệ khác ngoài USD, người sáng tạo sẽ chi trả phí chuyển đổi đơn vị tiền tệ quyết toán.

Thanh toán thủ công

Với thanh toán thủ công, bạn sẽ chi trả hoa hồng chưa thanh toán cho đơn vị liên kết theo cách thủ công thông qua tích hợp Collabs với PayPal hoặc phương thức bên ngoài Collabs, đồng thời đánh dấu khoản thanh toán là đã thanh toán trong Collabs.

Bạn có thể xem các khoản thanh toán thủ công chưa trả hoặc trong quá khứ trên trang Thanh toán của ứng dụng Shopify Collabs.

Để kích hoạt thanh toán thủ công qua PayPal, bạn phải có Tài khoản PayPal cho doanh nghiệp và kích hoạt PayPal Payouts. Để giúp bạn bắt đầu, bạn có thể thiết lập PayPal Payouts theo các bước sau:

Các bước thực hiện

 1. Truy cập [trang web PayPal Developer]](https://developer.paypal.com/home), nhấp vào Đăng nhập vào Trang quản trị.
 2. Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu tài khoản PayPal của bạn.
 3. Nhấp vào tên hồ sơ ở góc trên bên phải.
 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Tài khoản của tôi.
 5. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Bật... để kích hoạt PayPal Payouts.

Sau khi nhấp vào Bật..., bạn có thể sẽ nhận được tin nhắn Để xử lý yêu cầu của bạn, chúng tôi cần thêm thông tin về bạn và tài khoản của bạn. Liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn nhận được tin nhắn này, hãy làm theo hướng dẫn của Paypal để kích hoạt PayPal Payouts.

Khiếu nại thanh toán

Khi thanh toán hoa hồng cho đơn vị liên kết qua thanh toán tự động, nếu bạn thấy tiền hoa hồng trong khoảng thời gian tạm dừng đáng ngờ, bạn có thể mở khiếu nại với người sáng tạo.

Để khiếu nại về một khoản thanh toán, mở thông tin chi tiết về người sáng tạo trong tab Thời gian tạm giữ trên trang Thanh toán trong ứng dụng Collabs và nhấn vào Mở khiếu nại. Sau đó, bạn cần cung cấp lý do khiếu nại, thông tin chi tiết và ngày mà tất cả đơn hàng hiện tại và trong tương lai đang trong khoảng thời gian tạm giữ bị khiếu nại. Mở khiếu nại sẽ kích hoạt quy trình gửi email đến người sáng tạo.

Sau khi đã trao đổi về khiếu nại với người sáng tạo, bạn có thể quay lại phần chi tiết người sáng tạo trên trang Thanh toán trong ứng dụng Collabs và giải quyết khiếu nại. Khi giải quyết khiếu nại, bạn có thể chọn chi trả tất cả hoặc một số khoản hoa hồng bị khiếu nại cho người sáng tạo.

Thuế

Dịch vụ của người sáng tạo có thể phải chịu thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng. Thương nhân và người sáng tạo có trách nhiệm xác định xem có phải trả thuế không. Nếu bạn đã bật tính năng thanh toán tự động của chúng tôi thì tiền hoa hồng tích lũy mà người sáng tạo kiếm được sẽ hiển thị trên hóa đơn tiêu chuẩn hằng tháng của bạn và trong những trường hợp như vậy, Shopify sẽ thu và khai thuế liên quan đến việc bán dịch vụ của người sáng tạo tại một số khu vực pháp lý nhất định theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin, tham khảo Điều khoản dịch vụ của Collabs.

Nếu bạn là thương nhân thanh toán cho người sáng tạo trong năm thì có thể bạn sẽ phải cấp cho họ Biểu mẫu 1099. Biểu mẫu thuế này được dùng để báo cáo thu nhập của người làm tự do hoặc nhà thầu độc lập và cần thiết cho mục đích đóng thuế. Trong mọi trường hợp, thương nhân và người sáng tạo đều có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ thuế tương ứng, bao gồm báo cáo và nộp mọi loại thuế và biểu mẫu thuế hiện hành.

Thương nhân tại Hoa Kỳ có thể bật tính năng thu thập biểu mẫu W9. Khi kích hoạt tùy chọn này, Shopify Collabs sẽ yêu cầu biểu mẫu W9 từ người sáng tạo. Nếu người sáng tạo không gửi biểu mẫu W9 được yêu cầu, khoản quyết toán của họ sẽ bị giới hạn ở mức 600 USD mỗi năm.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng > Collabs > [Thanh toán] ((https://admin.shopify.com/apps/collabs/embedded/community/payments).
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Biểu mẫu thuế của người sáng tạo, chọn Cho phép Collabs tự động thu thập biểu mẫu thuế W9 từ người sáng tạo đối với các khoản thanh toán tự động?
 4. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí