Shopify Collabs dành cho người sáng tạo

Shopify Collabs là ứng dụng cộng tác thương hiệu cho phép bạn đăng ký và quản lý quan hệ hợp tác với các thương hiệu. Bạn có thể đăng ký nhiều chương trình cộng đồng và hợp tác với các thương hiệu để quảng bá sản phẩm và thương hiệu đến đối tượng của mình. Với Shopify Collabs, bạn có thể đánh giá đối tác thương hiệu của mình (hoặc "quan hệ cộng tác"), chấp nhận quà tặng hoặc mã giảm giá từ thương hiệu, theo dõi doanh số của đơn vị liên kết và nhận tiền thanh toán từ thương hiệu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí