Phân tích thành công của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến bị tính phí. Để đảm bảo bạn tận dụng tối đa chi tiêu quảng cáo, nên phân tích thành công của các chiến dịch tiếp thị. Tùy thuộc vào mục tiêu tiếp thị, bạn có thể muốn theo dõi chiến dịch theo các cách sau:

  • Đánh giá kênh tiếp thị dựa trên các chỉ số hiệu suất chính.
  • Xem báo cáo chuyển đổi của hoạt động tiếp thị đã tạo trong Shopify và các ứng dụng tiếp thị.
  • Nắm bắt hoạt động của khách hàng qua việc đánh giá dữ liệu chuyển đổi bằng các mô hình phân bổ khác nhau có trong Shopify.
  • Xem số phiên, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) và các chỉ số chính khác trong bản tóm tắt tiếp thị.
  • Theo dõi thao tác thường gặp của khách hàng trên trang cửa hàng trực tuyến bằng thẻ chuyển đổi Google hoặc Meta Pixel.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí