Phân tích thành công của các chiến dịch tiếp thị trực tuyến

Quảng cáo trực tuyến bị tính phí. Để đảm bảo bạn tận dụng tối đa chi tiêu quảng cáo, nên phân tích thành công của các chiến dịch tiếp thị. Tùy thuộc vào mục tiêu tiếp thị, bạn có thể muốn theo dõi chiến dịch theo các cách sau:

  • Xem lượt giới thiệu đến cửa hàng trong báo cáo thu hút người dùng.
  • Theo dõi thao tác tiêu chuẩn từ trang cửa hàng trực tuyến bằng thẻ chuyển đổi Google hoặc Facebook pixel.
  • Đánh giá chiến dịch tiếp thị dựa trên lượt chuyển đổi.
  • Xem báo cáo chuyển đổi của các hoạt động tiếp thị tạo trong Shopify và bằng các ứng dụng tiếp thị tích hợp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí