Phân tích Shopify Email

Khi bạn gửi chiến dịch email hoặc quy trình tự động hóa, bạn sẽ nhận được báo cáo để nắm được thông tin chuyên sâu về hiệu quả của email cũng như mức độ tương tác của email. Bạn có thể xác định người đăng ký nào đã mở email, thực hiện các thao tác cụ thể hoặc từ chối email. Bạn cũng có thể xuất tệp CSV bằng danh sách người đăng ký đã thực hiện từng thao tác.

Số liệu được theo dõi trong báo cáo phân tích chiến dịch email

Báo cáo hoạt động email sẽ hiển thị những số liệu sau.

Đơn hàng

 • Tổng doanh số: Tổng doanh số từ hoạt động tiếp thị này, được tính theo công thức doanh số gộp trừ đi các khoản giảm giá và đơn hàng trả lại, cộng thuế, thuế nhập khẩu và phí vận chuyển.
 • Giá trị đơn hàng trung bình: Giá trị trung bình của tất cả đơn hàng trực tiếp thu được từ hoạt động tiếp thị này.
 • Số lượng trung bình sản phẩm đã bán: Số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi đơn hàng cho tất cả đơn hàng trực tiếp thu được từ hoạt động tiếp thị này.
 • Khách hàng lần đầu: Số lượng khách hàng đặt đơn hàng đầu tiên trên cửa hàng của bạn, trực tiếp thu được từ hoạt động tiếp thị này.

Hiệu suất

 • Đã mở: Số lượng người nhận duy nhất đã mở email này.
 • Đã nhấp: Tổng số người nhận đã nhấp vào bất cứ liên kết nào trong email của bạn.
 • Đã báo cáo là thư rác: Tổng số người nhận đã báo cáo email của bạn là thư rác.
 • Đã hủy đăng ký: Tổng số người nhận đã nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email.
 • Đã gửi: Số lượng email đến được hộp thư đến của khách hàng và không bị từ chối.
 • Bị trả về: Tổng số email chưa gửi đi.

Hành vi phễu tiếp thị

 • Khách truy cập một lần: Số lượng người đăng ký đã truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn sau khi xem email.
 • Đã thêm vào giỏ hàng: Tổng số phiên trong đó khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 • Đơn hàng: Tổng số phiên có đơn hàng được đặt.
 • Lượt xem trang: Tổng số lần khách hàng xem trang sản phẩm.
 • Đã vào trang thanh toán: Tổng số lần khách hàng bắt đầu quá trình thanh toán.
 • Đã mua: Tổng số lần khách hàng đã mua hàng.
 • Tương tác: Tổng số lượt nhấp chuột vào từng liên kết cửa hàng trong email. Liên kết đưa khách hàng ra ngoài cửa hàng không được theo dõi.

Xem báo cáo phân tích chiến dịch email

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Tiếp thị.
 2. Trong phần Hoạt động của ứng dụng tiếp thị đã cài đặt, nhấp vào email bạn muốn kiểm tra phân tích.
 3. Trong mục Tóm tắt chiến dịch, nhấp vào Xem báo cáo trong bản xem trước email.

Xem dữ liệu cụ thể về những khách hàng đã thực hiện các thao tác cụ thể

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục Ứng dụng, chuyển đến Email.
 2. Trong mục Tổng quan, nhấp vào chiến dịch email bạn muốn xem số liệu cụ thể.
 3. Trong mục Hiệu suất, nhấp vào số liệu.

Để xuất số liệu chiến dịch email, tham khảo Xuất phân khúc khách hàng vào tệp CSV.

Chọn tùy chọn theo dõi lượt mở email

Tính năng theo dõi lượt mở cho bạn biết số lượng người đăng ký đã mở email mà bạn gửi bằng Shopify Email. Nhấp vào số liệu cũng sẽ hiển thị danh sách người nhận đã mở email. Theo dõi lượt mở được mặc định bật và cho bạn biết tỷ lệ mở trong mục báo cáo của từng chiến dịch Shopify Email mà bạn gửi. Bạn có thể tắt tính năng này nhưng sẽ không thấy số liệu tỷ lệ mở nếu bạn chọn tùy chọn này.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Notifications (Thông báo)
 3. Trong mục Tiếp thị qua email, chọn Tối ưu hóa tính năng theo dõi lượt mở (khuyên dùng), Theo dõi tất cả số lượt mở email, Yêu cầu sự đồng thuận hoặc Không theo dõi.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Các tùy chọn theo dõi lượt mở xác định cách cửa hàng Shopify thu thập dữ liệu phân tích cho Shopify Email:

 • Tối ưu hóa tính năng theo dõi lượt mở (khuyên dùng): Shopify thu thập tỷ lệ mở cho các chiến dịch tiếp thị qua email và giúp duy trì uy tín người gửi của bạn. Nếu bạn muốn cân bằng lựa chọn quyền riêng tư dữ liệu khách hàng với báo cáo dữ liệu, chọn cài đặt này.
 • Theo dõi tất cả lượt mở email: Thu thập thông tin về số lượng người đăng ký mở chiến dịch tiếp thị qua email (hay còn gọi tỷ lệ mở). Cài đặt này cung cấp cho bạn báo cáo tỷ lệ mở chi tiết nhất.
 • Yêu cầu sự đồng thuận: Người đăng ký có thể chọn theo dõi bằng cách nhấp vào Chọn tham gia theo dõi lượt mở email ở chân trang của các chiến dịch tiếp thị qua email. Số lượng người đăng ký đã mở email của bạn, hay còn gọi là tỷ lệ mở, được báo cáo dựa trên số người đăng ký chọn tham gia, kết hợp với mức độ tương tác email tổng thể, ví dụ như lượt nhấp vào liên kết.
 • Không theo dõi: Không có báo cáo về tỷ lệ mở email của bạn. Các phân tích khác cho chiến dịch tiếp thị qua email như số lượt nhấp của người đăng ký vẫn được thu thập.

Nếu khách hàng nhận được email từ bạn nhưng truy cập trực tiếp cửa hàng bằng tab hoặc cửa sổ trình duyệt khác hoặc vào thời điểm trong tương lai thay vì nhấp vào liên kết trong email, thì hành vi này sẽ không được phản ánh trong phân tích Shopify Email.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí