Phân tích Shopify Email

Tính năng theo dõi lượt mở cho phép bạn xem số lượng email gửi bằng Shopify Email được người nhận mở ra. Theo dõi lượt mở được mặc định bật và cho bạn biết tỷ lệ mở trong mục báo cáo của mỗi chiến dịch Shopify Email mà bạn gửi. Dữ liệu theo dõi lượt mở chỉ hiển thị tổng số email đã được mở và không hiển thị người nhận nào đã mở email.

Số liệu thống kê khác được hiển thị trong báo cáo của mỗi chiến dịch email bao gồm:

 • Tỷ lệ gửi thư cho bạn biết số lượng email được gửi thành công
 • Số lượng người đăng ký đã hủy đăng ký
 • Số lượng người đăng ký nhấp vào liên kết trong email
 • Số lần email bị báo cáo là thư rác
 • Lượng khách truy cập duy nhất cửa hàng có được nhờ email
 • Số lần mà lượt truy cập vào cửa hàng từ email phát sinh việc thêm mặt hàng vào giỏ hàng
 • Số lượng đơn hàng được đặt bởi khách hàng truy cập vào cửa hàng từ email
 • Doanh thu phát sinh từ các lượt truy cập vào cửa hàng từ email

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng theo dõi lượt mở.

Các bước thực hiện:

Nếu muốn tắt tính năng theo dõi lượt mở hoặc bật lại, bạn có thể làm theo các bước sau.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt).
 2. Nhấp vào Notifications (Thông báo)
 3. Trong mục Tiếp thị qua email, chọn Track email opens (Theo dõi số lượt mở email) hoặc Don't track email opens (Không theo dõi số lượt mở email).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí