Shopify Email-analyse

Når du sender en e-postkampanje eller en automasjon genereres en rapport slik at du får innsikt om hvor godt e-postmeldingen har gjort det, og hvordan den er samhandlet med. Du kan se hvilke abonnenter som har åpnet e-postmeldingen, utført bestemte handlinger eller sendt e-postmeldingen i retur. Du kan også eksportere CSV-filer med lister over abonnentene som har utført hver enkelt handling.

Beregninger som spores i analyserapporten for e-postkampanjer

Aktivitetsrapporten for e-post viser følgende beregninger.

Bestillinger

 • Totalomsetning: Totalomsetningen fra denne markedsføringsaktiviteten, beregnet som bruttosalg minus rabatter og returer, pluss avgifter, tollpikter og frakt.
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi: Gjennomsnittsverdien for alle bestillinger som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.
 • Gjennomsnittlig antall solgte produkter: Det gjennomsnittlige antallet produkter per bestilling for alle bestillinger som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.
 • Førstegangskunder: Antall kunder som la inn sin første bestilling i butikken som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.

Ytelse

 • Åpnet: Antall unike mottakere som har åpnet e-postmeldingen.
 • Klikket: Det totale antallet mottakere som har klikket på en kobling i e-postmeldingen.
 • Rapportert som søppelpost: Det totale antallet mottakere som har rapportert e-postmeldingen som søppelpost.
 • Avsluttet abonnement: Det totale antallet mottakere som klikket på koblingen for å avslutte abonnementet i e-postmeldingen.
 • Levert: Antall e-postmeldinger som har nådd frem til kundenes innbokser og ikke kommet i retur.
 • Returnert: Totalt antall e-poster som ikke ble levert.

Atferd i markedsføringstrakt

 • Unike besøkende: Antall abonnenter som besøkte nettbutikken etter å ha sett e-postmeldingen.
 • Lagt i handlekurv: Det totale antallet økter der en kunde har lagt et produkt i handlekurven.
 • Bestillinger: Det totale antallet økter der det ble lagt inn en bestilling.
 • Sidevisninger: Det totale antallet ganger en kunde har sett på en produktside.
 • Gikk til kassen: Det totale antallet ganger en kunde startet betalingsprosessen.
 • Kjøpt: Det totale antallet ganger en kunde har gjort et kjøp.
 • Interaksjoner: Det totale antallet klikk på hver enkelt kobling til butikkfronten i e-postmeldingen. Koblinger som sender kunder utenfor butikken spores ikke.

Vis analyserapporten for e-postkampanjer

 1. Klikk Markedsføring i Shopify-administrator.
 2. Klikk på e-postmeldingen du vil se analyse for under Aktiviteter fra installerte markedsføringsapper.
 3. Klikk på Vis rapport under forhåndsvisningen av e-postmeldingen i seksjonen Kampanjesammendrag.

Vis bestemte data om hvilke kunder som har utført bestemte handlinger

 1. Gå til E-post under Apper fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på e-postkampanjen du vil se bestemte beregninger for i seksjonen Oversikt.
 3. Klikk på beregningen under Ytelser.

Se Eksporter et kundesegment til en CSV-fil for å eksportere beregninger for e-postkampanjer.

Velg alternativ for åpningssporing av e-postmeldingen

Åpningssporing viser deg hvor mange abonnenter som har åpnet en e-postmelding du sender ut med Shopify Email. Hvis du klikker på beregningen ser du også en liste over mottakere som har åpnet e-postmeldingen. Åpningssporing er aktivert som standard, og gir deg en åpningsrate i rapportseksjonen av hver enkelt Shopify Email-kampanje du sender ut. Du kan deaktivere denne funksjonen, men du ser ikke beregningen av åpningsrate hvis du velger dette alternativet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du Innstillinger.
 2. Klikk på Varsler
 3. I seksjonen E-postmarkedsføring velger du enten Optimaliser åpningssporing (anbefalt), Spor alle e-poståpninger, Be om samtykke eller Ikke spor.
 4. Klikk på Lagre.

Alternativene for åpningssporing avgjør hvordan Shopify-butikken din innhenter analyse for Shopify Email:

 • Optimaliser åpningssporing (anbefalt): Shopify innhenter åpningsraten for markedsføringskampanjer for e-post, og bidrar til å opprettholde avsenderomdømmet ditt. Hvis du vil balansere personvernvalg for kundeopplysninger med datarapportering, velger du denne innstillingen.
 • Spor alle e-poståpninger: Antall abonnenter som åpner markedsføringskampanjene dine på e-post, også kjent som åpningsraten, innhentes. Denne innstillingen gir deg den mest detaljerte rapporteringen av åpningsrater.
 • Be om samtykke: Abonnentene kan takke ja til sporing ved å klikke Takk ja til åpningssporing av e-post i bunnteksten i e-postmarkedsføringskampanjer. Antall abonnenter som åpner e-postmeldingene, også kjent som åpningsrate, rapporteres basert på abonnenter som takker ja, kombinert med det totale e-postengasjementet, som klikk på koblinger.
 • Ikke spor: Åpningsraten for e-postene dine rapporteres ikke. Andre analyser for markedsføringskampanjene dine for e-post, som antall klikk fra abonnenter, innhentes fortsatt.

Hvis en kunde mottar en e-post fra deg, men besøker butikken direkte gjennom en annen fane eller nettleservindu, eller senere, i stedet for å klikke på en kobling i e-posten, vil ikke atferden vises i Shopify Email-analysen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis