Shopify Email-analyse

Når du sender en e-postkampanje eller en automasjon genereres en rapport slik at du får innsikt om hvor godt e-postmeldingen har gjort det, og hvordan den er samhandlet med. Du kan se hvilke abonnenter som har åpnet e-postmeldingen, utført bestemte handlinger eller sendt e-postmeldingen i retur. Du kan også eksportere CSV-filer med lister over abonnentene som har utført hver enkelt handling.

Beregninger som spores i analyserapporten for e-postkampanjer

Aktivitetsrapporten for e-post viser følgende beregninger.

Bestillinger

 • Totalomsetning: Totalomsetningen fra denne markedsføringsaktiviteten, beregnet som bruttosalg minus rabatter og returer, pluss avgifter, tollpikter og frakt.
 • Gjennomsnittlig bestillingsverdi: Gjennomsnittsverdien for alle bestillinger som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.
 • Gjennomsnittlig antall solgte produkter: Det gjennomsnittlige antallet produkter per bestilling for alle bestillinger som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.
 • Førstegangskunder: Antall kunder som la inn sin første bestilling i butikken som er direkte tilskrevet denne markedsføringsaktiviteten.

Assisteringer

 • Assisterte bestillinger: Antall ganger denne aktiviteten bidro til å føre til en bestilling. Dette inkluderer ikke bestillinger som er direkte tilskrives den.
 • Assisterte salg: Verdien av salgene denne aktiviteten bidro til å skape. Dette inkluderer ikke bestillinger som er direkte tilskrives den.

Ytelse

 • Åpnet: Antall unike mottakere som har åpnet e-postmeldingen.
 • Klikket: Det totale antallet mottakere som har klikket på en kobling i e-postmeldingen.
 • Rapportert som søppelpost: Det totale antallet mottakere som har rapportert e-postmeldingen som søppelpost.
 • Avsluttet abonnement: Det totale antallet mottakere som klikket på koblingen for å avslutte abonnementet i e-postmeldingen.
 • Levert: Antall e-postmeldinger som har nådd frem til kundenes innbokser og ikke kommet i retur.
 • Returnert: Totalt antall e-poster som ikke ble levert.

Adferd i markedsføringstrakt

 • Unike besøkende: Antall abonnenter som besøkte nettbutikken etter å ha sett e-postmeldingen.
 • Lagt i handlekurv: Det totale antallet økter der en kunde har lagt et produkt i handlekurven.
 • Bestillinger: Det totale antallet økter der det ble lagt inn en bestilling.
 • Sidevisninger: Det totale antallet ganger en kunde har sett på en produktside.
 • Gikk til kassen: Det totale antallet ganger en kunde startet betalingsprosessen.
 • Kjøpt: Det totale antallet ganger en kunde har gjort et kjøp.
 • Interaksjoner: Det totale antallet klikk på hver enkelt kobling til butikkfronten i e-postmeldingen. Koblinger som sender kunder utenfor butikken spores ikke.

Vis analyserapporten for e-postkampanjer

 1. Klikk Markedsføring i Shopify-administrator.
 2. Klikk på e-postmeldingen du vil se analyse for under Nylig markedsføring.
 3. Klikk på Vis rapport under e-postforhåndsvisningen i seksjonen KAMPANJESAMMENDRAG.
 4. Valgfritt: Vis eller eksporter bestemte data om hvilke kunder som utførte bestemte handlinger:
  • For å se data for en bestemt beregning klikker du beregningen under E-postengasjement.
  • For å eksportere data for en bestemt beregning klikker du beregningen under E-postengasjement, og klikker deretter Eksporter.

Velg alternativ for åpningssporing av e-postmeldingen

Åpningssporing viser deg hvor mange abonnenter som har åpnet en e-postmelding du sender ut med Shopify Email. Hvis du klikker på beregningen ser du også en liste over mottakere som har åpnet e-postmeldingen. Åpningssporing er aktivert som standard, og gir deg en åpningsrate i rapportseksjonen av hver enkelt Shopify Email-kampanje du sender ut. Du kan deaktivere denne funksjonen, men du ser ikke beregningen av åpningsrate hvis du velger dette alternativet.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du Innstillinger.
 2. Klikk på Varsler
 3. I seksjonen E-postmarkedsføring velger du enten Optimaliser åpningssporing (anbefalt), Spor alle e-poståpninger, Be om samtykke eller Ikke spor.
 4. Klikk på Lagre.

Alternativene for åpningssporing avgjør hvordan Shopify-butikken din innhenter analyse for Shopify Email:

 • Optimaliser åpningssporing (anbefalt): Shopify innhenter åpningsraten for markedsføringskampanjer for e-post, og bidrar til å opprettholde avsenderomdømmet ditt. Hvis du vil balansere personvernvalg for kundeopplysninger med datarapportering, velger du denne innstillingen.

 • Spor alle e-poståpninger: Antall abonnenter som åpner markedsføringskampanjene dine på e-post, også kjent som åpningsraten, innhentes. Denne innstillingen gir deg den mest detaljerte rapporteringen av åpningsrater.

 • Be om samtykke: Abonnentene kan takke ja til sporing ved å klikke Takk ja til åpningssporing av e-post i bunnteksten i e-postmarkedsføringskampanjer. Antall abonnenter som åpner e-postmeldingene, også kjent som åpningsrate, rapporteres basert på abonnenter som takker ja, kombinert med det totale e-postengasjementet, som klikk på koblinger.

 • Ikke spor: Åpningsraten for e-postene dine rapporteres ikke. Andre analyser for markedsføringskampanjene dine for e-post, som antall klikk fra abonnenter, innhentes fortsatt.

Hvis en kjøper mottar en e-post fra deg, men besøker butikken direkte gjennom en annen fane eller nettleservindu, eller senere, i stedet for å klikke på en kobling i e-posten, vil ikke adferden vises i Shopify Email-analysen.

Assisterte konverteringer

En assistert konvertering er en konvertering der markedsføringsaktiviteten drev frem en del av kundereisen, bortsett fra det siste klikket.

Hvis en kunde for eksempel oppdager butikken for første gang i en Facebook-annonse, og senere gjør et Google-søk for å finne nettstedet, og deretter gjør et kjøp i denne økten, vil markedsføringsannonsen på Facebook krediteres med et assistert salg.

Hvis du sender en markedsførings-e-post med en kobling til et produkt, og kunden kjøper direkte fra denne koblingen, krediteres det ikke som et assistert salg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis