Levering av e-postkampanje

Hvis e-postlisten din har mer enn 1 000 abonnenter, kan det ta litt tid før e-postene når frem til hele abonnentlisten på grunn av en prosess som kalles satsvis behandling. Shopify Email sender automatisk ut e-poster i grupper for å bidra til å unngå søppelpostfiltre og forbedre leveringsraten. Tiden det tar å sende e-postene varierer fra nettbutikk til nettbutikk, basert på faktorer som leveringsrater, returfrekvens og hvor engasjerte abonnentene dine er.

Hvis utsendelse av e-posten din ikke er fullført innen 72 timer, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Hva er en god leveringsrate?

En god leveringsrate for en e-handelsbutikk er 95 %. En viktig medvirkende faktor for dette er returfrekvensen til en e-post. Returfrekvensen indikerer hvor mange av e-postene du sender ut som ikke kan leveres, og returneres til deg. Ideelt sett vil du at disse ratene skal være lave. En av de vanligste grunnene til at en e-post kommer i retur er fordi adressen den ble sendt til, ikke lenger eksisterer. Det er et eksempel på en hard retur, som betyr at du ikke kan rette problemet og at e-posten aldri kan leveres til den adressen. Myke returer kan skyldes et serverproblem, eller at e-posten du prøvde å sende var for stor.

Ved å følge beste praksis for Shopify Email kan du forbedre problemer knyttet til ting som søppelpostfiltre, avmeldinger, åpningsrater og returfrekvenser. Det betyr at tiden mellom utsending av bolker har en tendens til å minke, og at du kan sende flere e-postmeldinger raskere.

For å finne ut hvilke abonnenter som sendte e-postkampanjen i retur kan du se analyserapporten for e-postkampanjen.

Unngå søppelpostfiltre

Avvisningsfrekvens, klager om misbruk og engasjement fra abonnentene kan påvirke hvorvidt e-posten din blir sett på som søppelpost av en e-postleverandør. Å sørge for at e-postene dine inkluderer relevant innhold kan gjøre utgjøre en forskjell. Se veiledningen for beste praksis for å forbedre noe av statistikken din og unngå disse problemene. Hvis disse frekvensene øker, vil tiden mellom partiene også vanligvis har en tendens til å minske, slik at du kan sende flere e-poster raskere.

Forbedre kvaliteten til abonnementslisten

Administrering av hvem som mottar og hvem som ikke mottar e-postmarkedsføringen din er en god måte å øke engasjementet på, som igjen påvirker leveringsdyktigheten og suksessraten til masseutsendelse av e-postene dine. Hvis du ønsker å sende e-postkampanjer som er skreddersydd for et bestemt utvalg kunder, kan du opprette et kundesegment. For å redigere individuelle kundeprofiler kan du klikke på navnet deres på Kunder-siden i Shopify-administrator.

Fjerne en abonnent fra abonnentlisten

  1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Kunder.
  2. Søk etter kunden, og klikk på kundens navn for å åpne profilen deres.
  3. I E-postmarkedsføring-seksjonen klikker du på Rediger status.
  4. Fjern avmerkingen for Kunden har godtatt å motta e-postmarkedsføring.
  5. Klikk på Lagre.

Hvis en kunde klikker på Avmeld i en e-post fra deg, eller markerer e-posten som søppelpost, vil de automatisk og umiddelbart bli fjernet fra listen.

Hvis en e-postadresse kommer i retur, vil denne e-postadressen ikke være inkludert i fremtidige markedsføringskampanjer på e-post.

E-poster leveres ikke lenger

Leveringssystemet kan slutte å levere en e-postmelding hvis abonnementsengasjementet er lavt, eller hvis det er andre negative ytelsesindikatorer. Dette er for å beskytte ditt omdømme som avsender, og for å sikre at fremtidige e-postmeldinger blir levert.

Det er flere faktorer som kan ha en negativ påvirkning på ytelsene til en e-post.

Listekvalitet og høye returfrekvenser

  • Abonnementslister med lav kvalitet kan ofte føre til høye returfrekvenser, som igjen kan ha en negativ påvirkning på leveringsdyktigheten til e-postene dine
  • Når en feil eller ikke-eksisterende e-postadresse hindrer en melding fra å bli levert, vil denne e-postadressen bli fjernet fra abonnementslisten automatisk. Før du importerer en liste med e-postadresser bør du gå gjennom adresselisten og rette eventuelle skrivefeil.

Lav åpningsrate

  • Send e-postene dine på et tidspunkt som passer for abonnentene dine. Du kan gjøre ferdig en e-post på forhånd, og deretter planlegge e-posten slik at den sendes ut på et tidspunkt der du tenker det er mer sannsynlig at den blir åpnet av abonnentene.
  • Sjekk at emnelinjen i e-posten er nøyaktig, presis og engasjerende.

Høyt antall avmeldinger eller ofte merket som søppelpost

  • Når abonnentene manuelt merker meldingene dine som søppelpost, kan det hende at leveringssystemet slutter å levere meldingene. Dette skjer ofte når mottakerne ikke frivillig har abonnert på e-postmarkedsføringen din. Aktiver dobbelt samtykke for å bidra til å sikre at abonnentene faktisk ønsker å motta e-postene du sender.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis