Levering av e-postkampanje

Hvis e-postlisten din har mer enn 1000 abonnenter, kan det ta litt tid før e-postene når frem til hele abonnentlisten på grunn av en prosess som kalles satsvis behandling. Shopify Email sender automatisk ut e-poster i grupper for å bidra til å unngå søppelpostfiltre og forbedre leveringsrater. Hvor lang tid det tar før e-postene dine sendes varierer fra nettbutikk til nettbutikk, basert på faktorer som leveringsrater, returfrekvenser og hvor engasjerte abonnentene dine er.

Det kan ta inntil fire timer før e-postmeldinger som sendes til store abonnentlister er fullført.

Hva er en god leveringsrate?

En god leveringsrate for en e-handelsbutikk er 95 %. E-postmeldinger som ikke leveres returerneres av den mottakende serveren eller e-postleverandøren. Returer oppstår av flere ulike årsaker, som for eksempel ugyldige e-postadresser til kunder, fulle innbokser eller meldinger som blokkeres av søppelpostfiltre.

Ved å følge beste praksis for Shopify Email kan du forbedre problemer knyttet til søppelpostfiltre, avregistreringer, åpningsrater og returfrekvenser. Dette vil forbedre hvor raskt e-postleverandører godtar e-postmeldingene dine, og kan også øke sjansen for at e-postmeldingene havner i kundenes innbokser og ikke i søppelpostmapper

For å finne ut hvilke abonnenter som sendte e-postkampanjen i retur kan du se analyserapporten for e-postkampanjen.

Unngå søppelpostfiltre

Mottakende e-postservere bruker søppelpostfiltre til å forhindre at uønskede e-postmeldinger leveres til en mottakers innboks. Noen e-postmeldinger blokkeres av den mottakende serveren, og teller i returfrekvensen. Andre meldinger kan bli levert, men ender opp i mottakerens søppelpostmappe.

Mange leverandører av innbokser oppgir krav eller beste praksis som hjelper avsendere med bedre resultater. Følgende koblinger er noen eksempler:

Ugyldige e-postadresser til kunder, søppelpostklager og engasjement fra abonnentene påvirker alle hvorvidt e-postmeldingen blir ansett som søppelpost av en e-postleverandør.

Se vår veiledning om beste praksis for å forbedre statistikken og oppnå bedre leveranser.

Forbedre kvaliteten til abonnementslisten

Ved å ivareta en abonnentliste av høy kvalitet blir det enklere for søppelpostfiltre å gjenkjenne at meldingene dine ikke er søppelpost, og levere meldingen til innboksen.

En liste av høy kvalitet starter med anskaffelse. Følgende forslag kan gjøre det enklere å ivareta en liste av høy kvalitet når det gjelder anskaffelse:

 • Sørg for at du har samtykke for alle e-postadresser som legges til i databasen.
 • Evaluer kildene dine for anskaffelse av e-postadresser. Hvis du mottar mange søppelpostklager eller returer for e-postmeldinger fra en bestemt kilde, kan det hende at abonnentlisten gjør mer skade enn godt.
 • Aldri kjøp eller lei e-postlister. Hvis du har kjøpt lister tidligere, må du sikre at disse e-postadressene er merket som «ikke abonnent».

Når abonnentlisten er opprettet, krever en liste av høy kvalitet vedlikehold. Dette reduserer antall søppelpostklager, øker åpningsratene og kan føre til at flere e-postmeldinger havner i innboksen. Følgende forslag kan gjøre det enklere å vedlikeholde abonnentlisten:

 • Bruk segmentering til å filtrere ut kunders e-postadresser der meldingene dine ikke har blitt åpnet.
 • Du kan vurdere å avregistrere kunder som ble lagt til for lenge siden, og som aldri har gjort et kjøp.

E-poster leveres ikke lenger

Leveringssystemet kan slutte å levere en e-postkampanje når abonnentengasjementet er lavt, eller når det er andre indikatorer på negative resultater, som for eksempel at et høyt antall abonnenter merker e-postmeldingen som søppelpost. Dette sikkerhetstiltaket finnes for å beskytte avsenderomdømmet ditt, og for å sikre at fremtidige e-postmeldinger leveres.

Forbedre leveringsresultater

Hvis e-postkampanjen blir kansellert, må du forbedre leveringsresultatene.

Returfrekvens

Abonnentlister av lav kvalitet kan ofte føre til høye returfrekvenser, som igjen har en negativ påvirkning på leveringsdyktigheten for e-postmeldinger. Følgende forslag kan hjelpe deg med returfrekvensen:

 • Returer indikerer at det kan være et problem med hvordan e-postadresser til kunder innhentes ved registrering, for eksempel stavefeil eller folk som oppgir falske e-postadresser for å dra nytte av en éngangsrabatt. Gå gjennom hvor e-postadresser til kunder kommer fra for å finne ut hvorfor det innhentes ugyldige e-postadresser.
 • Før du importerer en liste med e-postadresser til kunder, må du sikre at e-postadressene er gyldige. Det finnes e-postbekreftelsesverktøyet fra tredjeparter på markedet for dette formålet.

Åpninger og klikk

Følgende forslag kan hjelpe deg med åpninger og klikk:

 • Sjekk at emnelinjen i e-posten er nøyaktig, presis og engasjerende.
 • Send e-postmeldinger på et tidspunkt som passer abonnentene. Du kan komponere en e-postmelding på forhånd og planlegge e-postmeldingen for utsendelse på et tidspunkt du tror det er mer sannsynlig at abonnentene vil åpne den.
 • Opprett et segment for å begrense kampanjene dine til et mindre publikum med mer engasjerte abonnenter. Eksempler på segmenter som kan hjelpe:
  • Abonnenter som har gjort et tidligere kjøp eller åpnet tidligere e-poster.
  • Ekskluder kunder som abonnerte for over et år siden og aldri har handlet eller åpnet en e-post.

Avregistreringer

Du kan se antall kunder som avmelder seg fra e-postmeldinger i e-postsporing og analyse.

Følgende forslag kan hjelpe deg med avregistreringer:

 • Gå gjennom prosessen for e-postinnhenting og kontroller at du innhenter e-poster med riktige samtykker. Hvis du har noen abonnenter i databasen som ikke har gitt samtykke, kan du masseredigere kundelisten og fjerne markeringen for Godtar e-postmarkedsføring.
 • Aktiver dobbeltregistrering for å bidra til å sikre at abonnentene ønsker å motta e-postmeldingene dine. Med dobbeltregistrering mottar kundene en kobling for å bekrefte abonnementet. Dobbeltregistrering er påkrevd ved lov i enkelte land, og sikrer at du har engasjerte abonnenter. Du kan aktivere og tilpasse dette i Shopify-administrator under Innstillinger > Varslinger.

Klager på søppelpost

En klageandel for søppelpost beregner antall e-postmeldinger som merkes som søppelpost av kundene i forhold til antall e-postmeldinger som leveres til innboksen deres.

Spore søppelpostklager

Du kan spore søppelpostklager per kampanje ved å se e-postsporing og analyse. Disse tallene representerer antall rapporter om søppelpost som leveres fra e-postleverandører som Outlook og Yahoo, og gjør det enklere å se hvilke e-postleverandører eller kundesegmenter som fører til en høyere klageandel.

Gmail leverer ikke rapporter om søppelpostklager til Shopify. Hvis du er autentisert, har en DMARC-oppføring og sender mer enn 100 e-postmeldinger per dag til Gmail-brukere, kan du spore klageandelen for søppelpost i Gmail ved å konfigurere Googles gratis Postmaster Tools.

Redusere andelen søppelpostklager

Vurder følgende strategier for å redusere andelen søppelpostklager:

 • Gå gjennom prosessen for innhenting av e-postadresser for å vurdere om det er noen bestemte kilder som er utsatt for klager og et lavt antall konverteringer, og vurder om du bør fjerne eller skifte dem ut.
 • Vurder å oppheve valget i avmerkingsboksen Forhåndsvalgt for e-postmarkedsføring i Markedsføringsalternativer i Kasse-innstillingene.
 • Bruk kundesegmenter for å kun sende e-postmarkedsføring til kunder som engasjerer seg positivt i e-postmeldingene dine, og som bidrar til omsetning. Du kan opprette et kundesegment ved å bruke et filter som i følgende eksempel:

email_subscription_status = 'SUBSCRIBED' AND (customer_added_date > -6m OR (customer_added_date <= -6m AND (number_of_orders > 0 OR shopify_email.clicked() = true ) ) )

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis