Levering av e-postkampanje

Hvis e-postlisten din har mer enn 1 000 abonnenter, kan det ta litt tid før e-postene når frem til hele abonnentlisten på grunn av en prosess som kalles satsvis behandling. Shopify Email sender automatisk ut e-poster i grupper for å bidra til å unngå søppelpostfiltre og forbedre leveringsraten. Tiden det tar å sende e-postene varierer fra nettbutikk til nettbutikk, basert på faktorer som leveringsrater, returfrekvens og hvor engasjerte abonnentene dine er.

Hvis utsendelse av e-posten din ikke er fullført innen 72 timer, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Hva er en god leveringsrate?

En god leveringsrate for en e-handelsbutikk er 95 %. En viktig medvirkende faktor for dette er returfrekvensen til en e-post. Returfrekvensen indikerer hvor mange av e-postene du sender ut som ikke kan leveres, og returneres til deg. Ideelt sett vil du at disse ratene skal være lave. En av de vanligste grunnene til at en e-post kommer i retur er fordi adressen den ble sendt til, ikke lenger eksisterer. Det er et eksempel på en hard retur, som betyr at du ikke kan rette problemet og at e-posten aldri kan leveres til den adressen. Myke returer kan skyldes et serverproblem, eller at e-posten du prøvde å sende var for stor.

Hvis du følger de beste praksisene våre, kan du forbedre problemene med ting som søppelpostfiltre, avmeldinger, åpningsrater og returfrekvenser. Dette betyr at tiden mellom utsendingene har en tendens til å minske, slik at du kan sende flere e-poster raskere.

Unngå søppelpostfiltre

Avvisningsfrekvens, klager om misbruk og engasjement fra abonnentene kan påvirke hvorvidt e-posten din blir sett på som søppelpost av en e-postleverandør. Å sørge for at e-postene dine inkluderer relevant innhold kan gjøre utgjøre en forskjell. Se veiledningen for beste praksis for å forbedre noe av statistikken din og unngå disse problemene. Hvis disse frekvensene øker, vil tiden mellom partiene også vanligvis har en tendens til å minske, slik at du kan sende flere e-poster raskere.

Forbedre kvaliteten til abonnementslisten

Administrering av hvem som mottar og hvem som ikke mottar e-postmarkedsføringen din er en god måte å øke engasjementet på, som igjen påvirker leveringsdyktigheten og suksessraten til masseutsendelse av e-postene dine. Hvis du ønsker å sende e-postkampanjer som er skreddersydd for et bestemt utvalg kunder, kan du opprette en kundegruppe. For å redigere profilene til enkeltkunder, klikker du på navnet deres i Kunder-seksjonen i Shopify-administrator. For mer informasjon kan du se veiledningen vår om administrering av kunder.

Fjerne en abonnent fra abonnementslisten

Hvis en kunde klikker på Avmeld i en e-post fra deg eller markerer e-posten som søppelpost, vil de automatisk og umiddelbart bli fjernet fra listen. E-postadresser fjernes også automatisk fra listen hvis de ikke kan leveres til. For å finne ut mer om manuell fjerning av e-postadresser, kan du se vår veiledning om sletting av kundeprofiler.

E-poster leveres ikke lenger

Leveringssystemet kan slutte å levere en e-postmelding hvis abonnementsengasjementet er lavt, eller hvis det er andre negative ytelsesindikatorer. Dette er for å beskytte ditt omdømme som avsender, og for å sikre at fremtidige e-postmeldinger blir levert.

Det er flere faktorer som kan ha en negativ påvirkning på ytelsene til en e-post.

Listekvalitet: - Abonnementslister av lav kvalitet kan ofte føre til høye returrater, som igjen har en negativ påvirkning på leveringsgraden til e-postene dine. - Når en feil eller ikke-eksisterende e-postadresse hindrer at en melding kan leveres, vil den tilhørende e-postadressen automatisk bli fjernet fra abonnementslisten. Før du importerer en liste med e-postadresser bør du gå gjennom adresselisten og rette alle skrivefeil.

Lav åpningsrate: - Send e-postene dine på et tidspunkt som passer for abonnentene dine. Du kan gjøre ferdig en e-postmelding på forhånd, og planlegge utsendelsen av e-posten slik at den sendes på et tidspunkt du tenker det er mer sannsynlig at abonnentene vil åpne den. - Bekreft at emnefeltet for e-posten er nøyaktig og engasjerende.

Høyt antall avmeldinger eller ofte merket som søppelpost: - Når abonnentene manuelt markerer e-postmeldingene dine som søppelpost, kan leveringssystemet slutte å levere meldingene dine. Dette skjer ofte når mottakerne ikke frivillig har abonnert på e-postmarkedsføringen din. Aktiver dobbelt samtykke for å bidra til å sikre at abonnentene dine ønsker å motta e-postmeldinger fra deg.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis