Vanlige spørsmål om Shopify Email

Hvor mye koster det å bruke Shopify Email?

Alle forhandlere med Basic-, Shopify-, Advanced Shopify- og Shopify Plus-abonnementer har 10 000 gratis e-postmeldinger til utsendelse ved starten av hver måned. E-postkostnaden beregnes etter følgende regler:

  • E-poster telles basert på hver individuelle e-postadresse som en e-postaktivitet sendes til. Sending av én kampanje-e-post til 800 abonnenter teller for eksempel som 800 e-poster.
  • Ubrukte e-poster overføres ikke til den påfølgende måneden.
  • Du kan sende flere e-postmeldinger ut over de 10 000 gratis e-postmeldingene til en kostnad på 1 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger, inntil 300 000 e-postmeldinger. Når du har nådd 300 000 e-postmeldinger er prisen 0,65 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger. Når du har nådd 750 000 e-postmeldinger er prisen 0,55 USD per 1000 ekstra e-postmeldinger. Du faktureres ikke for ekstra e-postmeldinger før kostnaden når 0,005 USD.
  • Shopify Email er tilgjengelig for Basic-, Shopify-, Advanced Shopify- og Shopify Plus-abonnementer, og du belastes bare for e-postmeldingene du sender.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se kostnader for Shopify Email.

Hvordan tilpasser jeg e-posten? Kan jeg legge til seksjoner?

Ja, alle maler i Shopify Email lar deg legge til, flytte og redigere innholdsseksjoner. Se veiledningen vår for å finne ut mer om hvordan du tilpasser e-postmeldingen.

Hvordan vet jeg om e-posten min var vellykket?

Når e-posten er levert, bør du se aktivitetsrapporten for e-posten for å se nøkkeltall, som åpningsrate og klikk. Du kan også se hvor mange avmeldinger og søppelpostklager som ble utløst av én enkelt e-post, slik at det blir enklere å forbedre e-postene over tid.

For å se aktivitetsrapporten kan du gå til seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator og finne kampanjen e-postmeldingen var en del av. Klikk på Vis aktivitetsrapport ved siden av e-postmeldingen du vil se. Det kan ta noen timer før rapportdataene er oppdatert.

Hvilket innhold samler Shopify inn om abonnentene mine?

Shopify sporer åpningsrater og klikk, samt avmeldinger og søppelpostklager. Hvis du vil slå av åpningssporing for abonnentene dine, kan du gjøre det i Innstillinger-seksjonen i Shopify-administrator, på siden Varsler.

Vil kundene kunne se hvem andre som får e-posten?

Nei, alle andre mottakende e-postadresser er skjult.

Hva gjør jeg gjøre hvis Shopify Email har stoppet utsendelsen?

Kontakt Shopify-brukerstøtte for å feilsøke problemet.

Hvorfor har ikke alle mottatt e-posten jeg sendte ut?

Det kan være et problem med abonnentens e-postleverandør, eller e-posten kan ha blitt filtrert som søppelpost uten at abonnenten din er klar over det. Andre mulige faktorer inkluderer at åpningsraten var for lav, eller at returfrekvensen, «markert som søppelpost»-frekvensen, og avmeldingsfrekvensen var for høye for denne e-postkampanjen. På grunn av ulike faktorer ute av Shopifys kontroll, er det ingen garanti for at alle kunder vil motta e-postene dine.

Alle abonnentene fikk ikke tilsendt e-post samtidig. Bør jeg sende e-posten på nytt?

Nei. Hvis e-postlisten din har mer enn 1000 abonnenter, kan det ta litt tid før e-postene når frem til hele abonnentlisten på grunn av en prosess som kalles satsvis behandling. Shopify Email sender automatisk ut e-poster i grupper for å bidra til å unngå søppelpostfiltre og forbedre leveringsrater. Hvor lang tid det tar før e-postene dine sendes varierer fra nettbutikk til nettbutikk, basert på faktorer som leveringsrater, returfrekvenser og hvor engasjerte abonnentene dine er. Andre mulige påvirkningsfaktorer er hvor ofte e-postene dine kommer i retur, eller manuelt rapporteres som søppelpost.

Hvis e-posten fortsatt ikke er levert innen fire timer, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Kan jeg bare kjøpe en liste over e-postadresser?

I henhold til Shopifys vilkår for bruk er det ikke tillatt å kjøpe en liste med e-postadresser og legge dem til i abonnentlisten, og det kan skade omdømmet ditt og påvirke e-postleveransene negativt. Når du sender e-post fra en liste med ikke-påmeldte e-postadresser, øker du faren for følgende:

  • å redusere åpningsraten for e-postmeldingene
  • å øke antall klager på e-postmeldingene
  • å øke antall blokkeringer for å ha sendt til ugyldige adresser
  • å sende e-postmeldinger til en overvåkningskonto for søppelpost, av og til kalt en søppelpostfelle
  • e-postmeldingene merkes som søppelpost

Ved å tilby en e-postregistrering i nettbutikken, i kassen, i POS og på fysiske arrangementer som markeder eller pop-up-butikker sikrer du mer engasjerte abonnenter.

Aktivering av dobbelt påmelding er en beste praksis som kan bekrefte at e-postadressen eies av en ekte bruker, bidra til at du innhenter engasjerte abonnenter, og det er også påbudt ved lov i enkelte land.

Hva skjer når abonnenter avmelder seg fra e-postlisten min?

Hvis en abonnent klikker på Avmeld-koblingen fra e-posten de mottar blir de videresendt til butikken din, og de får en melding om at avregistreringen var vellykket. Hvis en abonnent markerer en av e-postene dine som søppelpost, vil de også bli fjernet fra abonnementslisten. Alle e-postadresser som ikke kan leveres vil også utelates fra fremtidige utsendelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis