Często zadawane pytania dotyczące Shopify Email

Ile kosztuje korzystanie z Shopify Email?

Wszyscy sprzedawcy z planami Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus mają na początku każdego miesiąca 10 000 darmowych wiadomości e-mail do wysłania. Koszt wiadomości e-mail obliczany jest według następujących reguł:

  • Wiadomości e-mail są liczone na podstawie konkretnego adresu e-mail, na który wysyłane jest działanie e-mail. Na przykład, wysłanie 1 promocyjnej wiadomości e-mail do 800 subskrybentów liczy się jako 800 wiadomości e-mail.
  • Niewykorzystane wiadomości e-mail nie są przenoszone na następny miesiąc.
  • Po wysłaniu 10 000 darmowych wiadomości e-mail możesz wysłać maksymalnie dodatkowych 300 000 e-maili w cenie 1 USD za 1000 e-maili. Po wysłaniu 300 000 e-maili cena wyniesie 0,65 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Po wysłaniu 750 000 e-maili cena wyniesie 0,55 USD za 1000 dodatkowych e-maili. Opłata za dodatkowe wiadomości e-mail zostanie naliczona dopiero wtedy, gdy koszt wyniesie 0,005 USD.
  • Funkcja Shopify Email jest dostępna w planach Basic, Shopify, Advanced Shopify i Shopify Plus. Opłata pobierana jest tylko za wysłane e-maile.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Koszt Shopify Email.

Jak dostosować swój adres e-mail? Czy mogę dodać sekcje?

Tak, dowolny szablon w Shopify Email umożliwia dodawanie, przenoszenie i edycję sekcji zawartości. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej o sposobie dostosowywania wiadomości e-mail.

Skąd mam wiedzieć, czy mój e-mail dotarł do adresata?

Po dostarczeniu e-maila należy sprawdzić raport z aktywności mailingowej, aby zobaczyć kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak wskaźnik otwarć i kliknięć. Możesz także sprawdzić, ile osób zrezygnowało z subskrypcji lub ile reklamacji dotyczących spamu spowodował dany e-mail, co pozwoli Ci w miarę upływu czasu poprawić Twoje wiadomości e-mail.

Aby uzyskać dostęp do raportu z aktywności, przejdź do sekcji Marketing w panelu administracyjnym Shopify, a następnie znajdź kampanię, której częścią był Twój e-mail. Kliknij opcję Wyświetl raport z aktywności obok e-maila, który chcesz przejrzeć. Aktualizacja danych raportu może potrwać do kilku godzin.

Jakie treści dotyczące moich subskrybentów gromadzi Shopify?

Shopify śledzi wskaźniki otwarć i kliknięć, a także anulowane subskrypcje i reklamacje dotyczące spamu. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie otwartych e-maili dla swoich subskrybentów, możesz to zrobić w sekcji Ustawienia w panelu administracyjnym Shopify, na stronie Powiadomienia.

Czy klienci będą mogli zobaczyć, kto jeszcze otrzymuje wiadomość e-mail?

Nie, wszystkie inne adresy e-mail odbiorców są ukryte.

Co należy zrobić, jeśli Shopify Email przestał wysyłać wiadomości?

Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby rozwiązać problem.

Dlaczego nie wszyscy odbiorcy otrzymali e-maila, którego wysłałem(-am)?

Być może wystąpił problem z dostawcą poczty subskrybenta lub e-mail został odfiltrowany jako spam, a subskrybent tego nie zauważył. Inne możliwe czynniki to zbyt niski wskaźnik otwarć lub zbyt wysokie wskaźniki: wskaźnik odrzuceń, wskaźnik "oznaczone jako spam" i wskaźnik wypisań z subskrypcji dla danej kampanii e-mailowej. Ze względu na różne czynniki, na które Shopify nie ma wpływu, nie ma gwarancji, że wszyscy klienci otrzymają Twoje e-maile.

E-mail nie został wysłany jednocześnie do wszystkich moich subskrybentów. Czy mam go wysłać ponownie?

Nie. Jeśli Twoja lista adresów e-mail liczy ponad 1000 subskrybentów, dotarcie do wszystkich subskrybentów może być czasochłonne ze względu na proces o nazwie wysyłanie w partiach. Shopify E-mail automatycznie wysyła e-maile w partiach, aby uniknąć filtrów spamu i poprawić wskaźniki dostarczalności. Czas potrzebny na wysłanie e-maili zależy od sklepu online i czynników takich, jak wskaźniki dostarczalności, wskaźniki odrzuceń i poziom zaangażowania subskrybentów. Inne możliwe czynniki to częstotliwość odrzuceń wiadomości w skrzynkach odbiorczych lub ręcznego zgłaszania ich jako spamu.

Jeśli Twój e-mail nadal nie zostanie dostarczony w ciągu 4 godzin, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Czy mogę kupić listę adresów e-mail?

Kupowanie listy adresów e-mail i dodawanie ich do swojej listy subskrybentów jest niedozwolone zgodnie z Warunkami świadczenia usług Shopify. Może to zaszkodzić Twojej reputacji i negatywnie wpłynąć na wskaźnik dostarczalności e-maili. Kiedy wysyłasz e-maile do osób z zakupionej listy adresów e-mail, zwiększasz ryzyko:

  • zmniejszenia wskaźnika otwarć wiadomości e-mail
  • zwiększenia wskaźników reklamacji na wiadomości e-mail
  • zwiększenia blokad na wysyłanie na nieprawidłowe adresy
  • przesyłania wiadomości e-mail na konto monitorowania spamowych wiadomości e-mail, czasami nazywane pułapką na spam
  • oznaczenia e-maili jako spam

Udostępnienie opcji rejestrowania się w celu otrzymywania e-maili w sklepie online, przy realizacji zakupu, w POS i podczas wydarzeń z osobistym udziałem, takich jak rynki lub sklepy pop-up, zapewnia możliwość poszerzenia grona zaangażowanych subskrybentów.

Włączenie opcji dwukrotnego wyrażania zgody jest najlepszą praktyką, która pozwala potwierdzić, czy adres e-mail należy do rzeczywistego użytkownika, może pomóc w zdobyciu zaangażowanych subskrybentów. Jest ona wymagana przez prawo w niektórych krajach.

Co się dzieje, gdy subskrybenci wypiszą się z listy mailingowej?

Jeśli subskrybent kliknie link Anuluj subskrypcję w otrzymanym e-mailu, zostanie przekierowany do Twojego sklepu i zobaczy komunikat informujący, że działanie powiodło się. Jeśli subskrybent oznaczy Twoją wiadomość e-mail od Ciebie jako spam, zostanie on również usunięty z Twojej listy subskrybentów. Każdy adres e-mail, z którego e-mail zostaje odrzucony, jest wykluczany z przyszłych wysyłek wiadomości e-mail.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo