Szybka wyprzedaż

Szybka wyprzedaż może zapewnić szerokie możliwości sprzedaży dużej ilości produktów w krótkim okresie, ale może wymagać pewnego przygotowania, jeśli spodziewasz się dużego wzrostu realizacji zakupu. W większości przypadków specjalne przygotowania są zalecane tylko wtedy, gdy prowadzisz szybką wysprzedaż i oczekujesz, że w ciągu kilku minut dziesiątki tysięcy klientów rozpoczną realizację zakupu.

Przykładowo firma Shadi zwykle odnotowuje 10 000 odwiedzających i 100 zamówień na dzień. Uruchomiono szybką wyprzedaż i firma oczekuje 50 000 odwiedzających i 1000 zamówień w okresie 24 godzin. Ta wyprzedaż nie wymaga specjalnego przygotowania. Następnie firma Shadi jest reklamowana w programie telewizyjnym i ustawia szybką wyprzedaż. Oczekuje na znaczny wzrost popytu, z dziesiątkami tysięcy klientów konkurujących o zapasy, z zapasami wyprzedającymi się w ciągu kilku minut za każdym razem, gdy zostaną one uzupełnione. Jest to znaczny wzrost i wymaga pewnego przygotowania, aby upewnić się, że szybka wyprzedaż zostanie zrealizowana bezproblemowo.

Zaplanuj z wyprzedzeniem

Jeśli stwierdzisz, że Twoja szybka wyprzedaż wygeneruje taką ilość zamówień, która będzie wymagała wcześniejszego przygotowania, to zacznij przygotowania tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli jest taka potrzeba, rozpocznij przygotowania kilka tygodni wcześniej, aby upewnić się, że masz wystarczającą ilość czasu.

Przygotuj podgląd produktów

Jeśli chcesz zapewnić podgląd produktów, które zaoferujesz podczas szybkiej wyprzedaży, stwórz unikalny podgląd produktów innych od tych, które będą oferowane na sprzedaż w momencie rozpoczęcia wydarzenia. Kiedy publikujesz produkty w swoim sklepie online z dostępnymi zapasami, klienci są w stanie zrealizować zakup tych produktów. Jednak niektóre modyfikacje szablonu mogą spowodować ukrycie opcji Dodaj do koszyka i nie należy na nich polegać, gdyż mogą spowodować powstrzymanie się klientów od zakupu.

Przejrzyj informacje o produkcie w sprzedaży międzynarodowej

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową oraz pobierasz cła i podatki importowe, rozważ wyłączenie pobierania ceł i podatków importowych do momentu zakończenia sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na pobieranie ceł i podatków importowych podczas sprzedaży, sprawdź swoje produkty przeznaczone do sprzedaży, aby ustalić, czy podano dla nich następujące informacje:

Zapewnienie wypełnienia tych pól dla produktów sprzedażowych pozwala na oszacowanie kosztów ceł i podatku importowego. Jeśli Twój produkt nie ma kodu HS lub typu produktu, cła i podatek importowy nie zostaną obliczone dla tego produktu.

Utwórz firmową stronę hasła

W przypadku, gdy problem techniczny z firmą zewnętrzną wpływa na możliwość obsługiwania klientów, najlepszym sposobem działania jest zablokowanie swojej witryny sklepu, aby zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Jeśli aktywujesz stronę z hasłem, nowi odwiedzający nie będą mogli zrealizować zakupów w Twoim sklepie, natomiast klienci, będący już w procesie realizacji zakupu, będą mogli dokończyć zakupy. Zablokowanie witryny sklepu pozwala na wprowadzenie zmian i rozwiązanie problemu w tle, a także zapewnienie użytkowników, że pracujesz nad rozwiązaniem problemu i wznowieniem sprzedaży.

Utwórz szablon z kolekcjami specyficznymi dla zdarzenia i stronami produktów

Stwórz kolekcję specjalnie dla swoich pozycji wyprzedażowych i, jeśli to możliwe, szablon, który podkreśla i upraszcza strony produktów. Wyświetlanie zoptymalizowanych kolekcji i stron produktów podczas wyprzedaży zapewnia klientom łatwiejszą i szybszą realizację zakupu. W szczególności rozważ wyłączenie następujących elementów:

  • Menu filtrowania kolekcji
  • Polecane produkty
  • Kanały sieci społecznościowych
  • Widoki pokazu slajdów lub karuzeli
  • Wyskakujące okna lub funkcje sprzedaży droższych produktów

Dezaktywacja lokalizacji realizacji

Jeśli masz aktywną więcej niż jedną lokalizację realizacji, dezaktywuj wszystkie lokalizacje, z wyjątkiem lokalizacji, do której zapasy są przypisane do sprzedaży. Gdy masz więcej niż jedną aktywną lokalizację zapasów podczas szybkiej wyprzedaży, może to spowodować, że Twój sklep online będzie za wolno odpowiadać lub generować błędy, które uniemożliwią klientom dokończenie realizacji zakupu.

Rejestruj płatności ręcznie

Jeśli rejestrujesz płatności automatycznie, rozważ zmianę ustawień, aby rejestrować płatności ręcznie na czas trwania szybkiej wyprzedaży. Ręczne rejestrowanie płatności pozwala uniknąć ewentualnych wysokich opłat za transakcje kartą kredytową w przypadku nadsprzedaży lub anulowania zamówień. Umożliwia również sprawdzenie i weryfikację legalności zamówień przed zakończeniem procesu płatności i rozpoczęciem procesu realizacji.

Wyłącz metodę logowania na nowe konta klientów

Istnieją dwie wersje kont klientów: klasyczne i nowe. Na klasyczne konta klienci mogą logować się za pomocą adresu e-mail i hasła. Na nowe konta klienci mogą logować się za pomocą sześciocyfrowego kodu weryfikacyjnego wysyłanego na ich adres e-mail. Gdy prowadzisz szybką wyprzedaż, Twój sklep może używać metody logowania na klasyczne konta klientów, ale nie może wykorzystywać metody logowania na nowe konta klientów. Możesz ukryć logowanie na nowe konta klientów podczas szybkiej wyprzedaży. Shopify będzie nadal kojarzyć zamówienia z klientami podczas realizacji zakupu, nawet jeśli klient nie będzie zalogowany na swoje konto klienta.

Ocena funkcji firm zewnętrznych

W przypadku dużych szybkich wyprzedaży musisz upewnić się, że integracje z firmami zewnętrznymi mogą obsłużyć zwiększenie ruchu w Twoim sklepie.

Aplikacje

Jeśli wykorzystujesz aplikacje innych firm w ramach procesu realizacji zakupu, powinieneś(-naś) skontaktować się z programistami, aby oszacować oczekiwaną liczbę zamówień i czas trwania wyprzedaży. Mogą oni podać informacje na temat obsługi aplikacji. Jeśli nie są pewni, że aplikacja może obsłużyć oczekiwaną liczbę transakcji, rozważ wyłączenie tej aplikacji na czas trwania wyprzedaży.

Aplikacje wysyłkowe

Aplikacje wysyłkowe zazwyczaj wykazują niską wydajność podczas wydarzeń z niezwykle dużym wolumenem sprzedaży. Ponieważ nie można ukończyć realizacji zakupu, jeśli nie podano stawek wysyłki, rozważ wyłączenie aplikacji wysyłkowych i stawek obliczonych przez przewoźnika na czas trwania wyprzedaży. Zamiast tego skonfiguruj niestandardowe stawki zryczałtowane bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify. Na przykład, jeśli masz zainstalowaną aplikację wysyłkową w panelu administracyjnym Shopify, która zapewnia klientom obliczone stawki wysyłki, rozważ wyłączenie aplikacji i użyj zamiast tego własnych niestandardowych stawek zryczałtowanych. Korzystanie z własnych niestandardowych stawek zryczałtowanych umożliwia klientom ukończenie realizacji zakupu bez konieczności oczekiwania na obliczenie stawek wysyłki.

Aplikacje niestandardowe

Jeśli masz w sklepie zainstalowane aplikacje niestandardowe, sprawdź je, aby upewnić się, że są one możliwie najbardziej wydajne i że wskaźnik wywołania API jest wystarczający. Jeśli nie masz pewności, że aplikacja może obsługiwać oczekiwany wolumen sprzedaży, rozważ wyłączenie jej na czas trwania wydarzenia. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat maksymalizacji wykorzystania API Shopify, aby dowiedzieć się więcej.

Dostawcy płatności

Jeśli nie używasz Shopify Payments, skontaktuj się ze swoim dostawcą płatności, aby upewnić się, że może on obsługiwać sprzedaż w oczekiwanej wielkości. Zastanów się nad utworzeniem drugiego dostawcy płatności na wypadek, gdyby Twój główny dostawca nie był w stanie obsłużyć wszystkich zamówień. Przetestuj wcześniej swoich dostawców, aby upewnić się, że klienci nie będą mieli żadnych problemów przy realizacji zakupów.

Zewnętrzni dostawcy płatności

Zewnętrzny dostawca płatności to usługa, która kieruje klientów do dokonania płatności poza Shopify, i obejmuje opcje płatności, które umożliwiają płacenie w późniejszym terminie lub płatności częściowe. Te opcje płatności mogą skutkować nadmiarową sprzedażą towarów ze względu na czas potrzebny na przesłanie realizacji zakupu do usługi innej firmy i odesłanie wprowadzonych informacji o płatności. Jeśli oferujesz taką opcję płatności, rozważ jej wyłączenie na czas trwania wyprzedaży.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo