Szybka wyprzedaż

Szybka wyprzedaż może zapewnić szerokie możliwości sprzedaży dużej ilości produktów w krótkim okresie, ale może wymagać pewnego przygotowania, jeśli spodziewasz się dużego wzrostu realizacji zakupu. W większości przypadków specjalne przygotowania są zalecane tylko wtedy, gdy prowadzisz szybką wysprzedaż i oczekujesz, że w ciągu kilku minut dziesiątki tysięcy klientów rozpoczną realizację zakupu.

Przykładowo firma Shadi zwykle odnotowuje 10 000 odwiedzających i 100 zamówień na dzień. Uruchomiono szybką wyprzedaż i firma oczekuje 50 000 odwiedzających i 1000 zamówień w okresie 24 godzin. Ta wyprzedaż nie wymaga specjalnego przygotowania. Następnie firma Shadi jest reklamowana w programie telewizyjnym i ustawia szybką wyprzedaż. Oczekuje na znaczny wzrost popytu, z dziesiątkami tysięcy klientów konkurujących o zapasy, z zapasami wyprzedającymi się w ciągu kilku minut za każdym razem, gdy zostaną one uzupełnione. Jest to znaczny wzrost i wymaga pewnego przygotowania, aby upewnić się, że szybka wyprzedaż zostanie zrealizowana bezproblemowo.

Zaplanuj z wyprzedzeniem

Jeśli stwierdzisz, że Twoja szybka wyprzedaż wygeneruje taką ilość zamówień, która będzie wymagała wcześniejszego przygotowania, to zacznij przygotowania tak szybko, jak jest to możliwe. Jeśli jest taka potrzeba, rozpocznij przygotowania kilka tygodni wcześniej, aby upewnić się, że masz wystarczającą ilość czasu.

Przygotuj podgląd produktów

Jeśli chcesz zapewnić podgląd produktów, które zaoferujesz podczas szybkiej wyprzedaży, stwórz unikalny podgląd produktów innych od tych, które będą oferowane na sprzedaż w momencie rozpoczęcia wydarzenia. Kiedy publikujesz produkty w swoim sklepie online z dostępnymi zapasami, klienci są w stanie zrealizować zakup tych produktów. Jednak niektóre modyfikacje szablonu mogą spowodować ukrycie opcji Dodaj do koszyka i nie należy na nich polegać, gdyż mogą spowodować powstrzymanie się klientów od zakupu.

Utwórz stronę firmową z hasłem

W przypadku, gdy problem techniczny z firmą zewnętrzną wpływa na możliwość obsługiwania klientów, najlepszym sposobem działania jest zablokowanie swojej witryny sklepu, aby zapobiec pogorszeniu się sytuacji. Jeśli aktywujesz stronę z hasłem, nowi odwiedzający nie będą mogli zrealizować zakupów w Twoim sklepie, natomiast klienci, będący już w procesie realizacji zakupu, będą mogli dokończyć zakupy. Zablokowanie witryny sklepu pozwala na wprowadzenie zmian i rozwiązanie problemu w tle, a także zapewnienie użytkowników, że pracujesz nad rozwiązaniem problemu i wznowieniem sprzedaży.

Utwórz szablon z kolekcjami specyficznymi dla zdarzenia i stronami produktów

Stwórz kolekcję specjalnie dla swoich pozycji wyprzedażowych i, jeśli to możliwe, szablon, który podkreśla i upraszcza strony produktów. Wyświetlanie zoptymalizowanych kolekcji i stron produktów podczas wyprzedaży zapewnia klientom łatwiejszą i szybszą realizację zakupu. W szczególności rozważ wyłączenie następujących elementów:

  • Menu filtrowania kolekcji
  • Polecane produkty
  • Kanały sieci społecznościowych
  • Widoki pokazu slajdów lub karuzeli
  • Wyskakujące okna lub funkcje sprzedaży droższych produktów

Sprawdź lokalizacje realizacji

Sprawdź, czy w Twoim sklepie włączono wiele lokalizacji. Jeśli tak, należy rozważyć wyłączenie lokalizacji realizacji, które nie realizują zamówień online w czasie trwania wyprzedaży. Możesz je ponownie włączyć po zakończeniu wyprzedaży.

Wyłącz konta klientów

Rozważ, czy konta klientów są niezbędne w czasie trwania wyprzedaży. Jeśli nie, możesz je wyłączyć na czas trwania wydarzenia.

Wyłączenie kont klientów nie uniemożliwia powiązania zamówień z klientami. Wszyscy klienci nadal otrzymują potwierdzenia zamówień, a Twoi klienci będą mogli sprawdzić swoją historię zamówień po ponownym włączeniu kont klientów.

Rejestruj płatności ręcznie

Jeśli rejestrujesz płatności automatycznie, rozważ zmianę ustawień, aby rejestrować płatności ręcznie na czas trwania szybkiej wyprzedaży. Ręczne rejestrowanie płatności pozwala uniknąć ewentualnych wysokich opłat za transakcje kartą kredytową w przypadku nadsprzedaży lub anulowania zamówień. Umożliwia również sprawdzenie i weryfikację legalności zamówień przed zakończeniem procesu płatności i rozpoczęciem procesu realizacji.

Ocena funkcji firm zewnętrznych

W przypadku dużych szybkich wyprzedaży musisz upewnić się, że integracje z firmami zewnętrznymi mogą obsłużyć zwiększenie ruchu w Twoim sklepie.

Aplikacje

Jeśli wykorzystujesz aplikacje innych firm w ramach procesu realizacji zakupu, powinieneś(-naś) skontaktować się z programistami, aby oszacować oczekiwaną liczbę zamówień i czas trwania wyprzedaży. Mogą oni podać informacje na temat obsługi aplikacji. Jeśli nie są pewni, że aplikacja może obsłużyć oczekiwaną liczbę transakcji, rozważ wyłączenie tej aplikacji na czas trwania wyprzedaży.

Aplikacje wysyłkowe

Aplikacje wysyłkowe zazwyczaj wykazują niską wydajność podczas wydarzeń z niezwykle dużym wolumenem sprzedaży. Ponieważ nie można ukończyć realizacji zakupu, jeśli stawki wysyłki nie są obliczone, rozważ wyłączenie opcji wysyłki innych firm, które zapewniają stawki obliczone przez przewoźnika na czas trwania wyprzedaży. Zamiast tego możesz skonfigurować stawki ryczałtowe lub Shopify Shipping.

Aplikacje prywatne

Jeśli masz w sklepie zainstalowane aplikacje prywatne, sprawdź je, aby upewnić się, że są one możliwie najbardziej wydajne i że wskaźnik wywołania API jest wystarczający. Jeśli nie masz pewności, że aplikacja może obsługiwać oczekiwany wolumen sprzedaży, rozważ wyłączenie jej na czas trwania wydarzenia. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat maksymalizacji wykorzystania API Shopify, aby dowiedzieć się więcej.

Dostawcy płatności

Jeśli nie używasz Shopify Payments, skontaktuj się ze swoim dostawcą płatności, aby upewnić się, że może on obsługiwać sprzedaż w oczekiwanej wielkości. Zastanów się nad utworzeniem drugiego dostawcy płatności na wypadek, gdyby Twój główny dostawca nie był w stanie obsłużyć wszystkich zamówień. Przetestuj wcześniej swoich dostawców, aby upewnić się, że klienci nie będą mieli żadnych problemów przy realizacji zakupów.

Zewnętrzni dostawcy płatności

Zewnętrzny dostawca płatności to usługa, która kieruje klientów do dokonania płatności poza Shopify, i obejmuje opcje płatności, które umożliwiają płacenie później lub płatności częściowe. Te opcje płatności mogą skutkować nadmiarową sprzedażą towarów ze względu na czas potrzebny na przesłanie realizacji zakupu do usługi innej firmy i powrót z wypełnionymi informacjami o płatności. Jeśli oferujesz taką opcję płatności, rozważ jej wyłączenie na czas trwania wyprzedaży.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo