Aplikacje niestandardowe

Aplikacja niestandardowa to aplikacja, którą Ty lub programista tworzycie wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify (w przeciwieństwie do aplikacji publicznej, która jest używana przez wiele sklepów). Aplikacje niestandardowe mogą służyć do dodawania funkcji do panelu administracyjnego Shopify, zapewnienia dostępu do danych sklepu bezpośrednio za pomocą API Shopify lub rozszerzania sklepu online na inne platformy za pomocą API witryny sklepu.

Opracowanie niestandardowej aplikacji wymaga wiedzy programistycznej i może być skomplikowane. Jeśli potrzebujesz pomocy w tworzeniu niestandardowych aplikacji dla swojego sklepu, możesz zatrudnić partnera Shopify. Dowiedz się więcej o zatrudnianiu partnera Shopify.

Jeśli chcesz, aby konto współpracownika lub pracownika umożliwiało tworzenie, edytowanie lub usuwanie aplikacji niestandardowych, możesz nadać mu uprawnienie Projektuj aplikacje. Konto współpracownika lub pracownika musi mieć również odpowiednie uprawnienia, aby umożliwiało ustawienie określonych zakresów API.

Niestandardowe aplikacje PII poziomu 2

Uprawnienia określają typy informacji z Twojego sklepu, do których aplikacja może uzyskać dostęp lub które może zmodyfikować na potrzeby funkcji, które wykonuje.

Dane identyfikujące osobę (ang. PII) to informacje, które samodzielnie lub w połączeniu mogą jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. Aplikacje instalowane ze sklepu Shopify App Store mogą uzyskiwać dostęp do różnych typów danych identyfikujących osobę, gdy wykorzystują informacje o sklepie, klientach, zamówieniach lub inne dane firmy. Aby uzyskać dostęp do niestandardowych aplikacji PII poziomu 2, Twój sklep musi korzystać z planu Shopify lub planu w wyższej wersji.

Aktywuj rozwój aplikacji niestandardowych w panelu administracyjnym Shopify

Zanim utworzysz aplikację niestandardową dla swojego sklepu, musisz aktywować opcję projektowania aplikacji niestandardowych. Musisz być właścicielem sklepu lub pracownikiem z uprawnieniem Włączenie rozwoju aplikacji, aby włączyć opcję projektowania aplikacji niestandardowych.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij Zezwalaj na rozwój aplikacji niestandardowych.

 4. Odczytaj ostrzeżenie i podane informacje, a następnie kliknij Zezwalaj na rozwój aplikacji niestandardowych.

Utwórz i zainstaluj aplikację niestandardową

Po aktywacji rozwoju aplikacji niestandardowych możesz utworzyć i zainstalować niestandardową aplikację w panelu administracyjnym Shopify. Musisz ustawić zakresy API, aby określić części Twojego sklepu, do których aplikacja niestandardowa może uzyskać dostęp. Po zainstalowaniu aplikacji otrzymasz tokeny dostępu, których aplikacja używa do uzyskania dostępu do informacji z Twojego sklepu za pomocą API Shopify.

Właściciel sklepu oraz współpracownicy i pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć i instalować niestandardowe aplikacje.

Utwórz aplikację

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij opcję Utwórz niestandardową aplikację.

 4. W oknie modalnym wprowadź nazwę aplikacji i i wybierz programistę aplikacji. Programista aplikacji może być właścicielem sklepu lub dowolnym kontem pracownika lub współpracownika z uprawnieniem Projektuj aplikacje.

 5. Kliknij Utwórz aplikację.

Wybierz zakresy API

Po utworzeniu aplikacji niestandardowej możesz przypisać do niego zakresy API. Niestandardowa aplikacja może mieć zakresy API Admin, zakresy API Storefront lub oba rodzaje zakresów w zależności od wymagań aplikacji. Przed zainstalowaniem aplikacji musisz wybrać co najmniej jeden zakres.

Kroki:

 1. Kliknij Wybierz zakresy.
 2. W sekcji Zakresy dostępu API Admin wybierz zakresy API, które chcesz przypisać do aplikacji.

  1. Opcjonalnie: Ustaw wersję API, której chcesz używać dla subskrypcji elementów webhook.
  2. Opcjonalnie: Możesz skonfigurować Google Cloud Pub/Sub, aby obsługiwać subskrypcje elementów webhook dla aplikacji. W sekcji Google Cloud Pub/Sub skopiuj adres konta usługi Shopify i użyj go, aby skonfigurować swoje konto Google Cloud Pub/Sub.
  3. Opcjonalnie: Możesz skonfigurować Amazon EventBridge do obsługi subskrypcji elementów webhook dla aplikacji. W sekcji Amazon EventBridge kliknij Utwórz źródło.
 3. W sekcji Zakresy dostępu API Storefront wybierz zakresy API, które chcesz przypisać do aplikacji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Zainstaluj aplikację i uzyskaj tokeny dostępu do API

Po skonfigurowaniu zakresów API dla swojej aplikacji możesz ją zainstalować. Tokeny dostępu do API otrzymasz po zainstalowaniu aplikacji. W zależności od zakresów API przypisanych do aplikacji, otrzymasz token dostępu API do panelu administracyjnego, token dostępu API do witryny sklepu lub oba te zakresy.

Kroki:

 1. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
 2. W oknie modalnym kliknij opcję Zainstaluj aplikację.
 3. Uzyskaj token dostępu:
  • Po wybraniu zakresów API Admin dla aplikacji przejdź do sekcji Token dostępu do API Admin i kliknij opcję Pokaż token jeden raz. Po wyświetleniu tokena pełnego dostępu przy pierwszym wejściu na tę stronę, podczas kolejnych wizyt na tej stronie pojawią się tylko 4 ostatnie cyfry tokena dostępu w celach informacyjnych.
  • Jeśli wybrałeś(-łaś) zakresy API witryny sklepu dla aplikacji, możesz przejść do sekcji Token dostępu do API witryny sklepu i skopiować token. W przeciwieństwie do tokena dostępu do API panelu administracyjnego, token dostępu do API witryny sklepu jest zawsze dostępny na tej stronie.

Uzyskaj poświadczenia API dla aplikacji niestandardowej

Możesz sprawdzić token dostępu do witryny sklepu, klucz API i tajny klucz API dla aplikacji niestandardowej na stronie poświadczeń API aplikacji. Możesz również sprawdzić token dostępu do API Admin, ale po jego pierwszym wyświetleniu można sprawdzić tylko ostatnie cztery cyfry tokena.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, dla której chcesz uzyskać poświadczenia.

 4. Kliknij poświadczenia API.

Aktualizuj zakresy API Admin dla aplikacji niestandardowej

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, współpracownikiem lub pracownikiem z odpowiednimi uprawnieniami, możesz zaktualizować zakresy aplikacji niestandardowej.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz aktualizować.

 4. Kliknij opcję Konfiguracja.

 5. W sekcji Integracja API Admin kliknij Edytuj.

  • Jeśli nie przypisano wcześniej żadnych zakresów API Admin, kliknij opcję Konfiguruj.
 6. Wybierz zakresy, które chcesz przypisać do aplikacji.

 7. Opcjonalnie: Ustaw wersję API, której chcesz używać dla subskrypcji elementów webhook.

 8. Opcjonalnie: Możesz skonfigurować Google Cloud Pub/Sub do obsługi subskrypcji elementów webhook dla aplikacji. W tej sekcji Google Cloud Pub/Sub skopiuj swój adres konta usługi Shopify i użyj go do skonfigurowania konta Google Cloud Pub/Sub.

 9. Opcjonalnie: Możesz skonfigurować Amazon EventBridge do obsługi subskrypcji elementów webhook dla aplikacji. W sekcji Amazon EventBridge kliknij Utwórz źródło.

 10. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli aplikacja jest zainstalowana w sklepie, nie można kliknąć opcji Zapisz, chyba że zostanie wybrany co najmniej jeden zakres lub jeśli do aplikacji zostały przypisane zakresy API witryny sklepu.

Aktualizuj zakresy dostępu do API Storefront dla aplikacji niestandardowej

Jeśli jesteś właścicielem sklepu, współpracownikiem lub pracownikiem z odpowiednimi uprawnieniami, możesz zaktualizować zakresy aplikacji niestandardowej.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz aktualizować.

 4. Kliknij opcję Konfiguracja.

 5. W sekcji Integracja API Storefront kliknij Edytuj.

  • Jeśli nie przypisano wcześniej żadnych zakresów API Storefront, kliknij przycisk Konfiguruj.
 6. Wybierz zakresy, które chcesz przypisać do aplikacji.

 7. Opcjonalnie: Jeśli Twoja aplikacja integruje się z zestawem SDK iOS Buy (Software Development Kit), możesz dokonać wszelkich niezbędnych zmian w sekcji iOS Buy SDK. Zmiany w tej sekcji można wprowadzać tylko wtedy, gdy aplikacja została już zainstalowana.

 8. Opcjonalnie: Jeśli Twoja aplikacja integruje się z Android Buy SDK, możesz wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany w sekcji Android Buy SDK. Zmiany w tej sekcji można wprowadzać tylko wtedy, gdy aplikacja została już zainstalowana.

 9. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli aplikacja jest zainstalowana w sklepie, nie można kliknąć opcji Zapisz, chyba że zostanie wybrany co najmniej jeden zakres lub jeśli do aplikacji zostały przypisane zakresy API witryny sklepu.

Aktualizuj ustawienia aplikacji niestandardowej

Możesz zaktualizować nazwę i opis aplikacji, a także programistę aplikacji.

Jeśli jako programistę aplikacji ustawisz konto pracownika lub współpracownika, a później usuniesz to konto, właściciel sklepu zostanie domyślnie programistą aplikacji.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz aktualizować.

 4. Kliknij Ustawienia aplikacji.

 5. Aby zmienić nazwę lub opis, wprowadź nową Nazwę aplikacji lub Opis aplikacji.

 6. Aby zmienić programistę aplikacji, który jest powiązany z aplikacją, wybierz programistę aplikacji.

 7. Opcjonalnie: Aby powiadomić inny adres e-mail o aktualizacjach rozwojowych dla tej aplikacji, wprowadź adres e-mail w sekcji Osoba do kontaktów w sprawie aktualizacji rozwojowych.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Odinstaluj niestandardową aplikację

Po odinstalowaniu niestandardowej aplikacji tokeny dostępu API Admin i API Storefront zostaną anulowane, wszelkie elementy webhook oraz usługi realizacji zarejestrowane w ramach aplikacji zostaną usunięte, a Twoja aplikacja nie będzie miała dostępu do danych sklepu. Jeśli ponownie zainstalujesz swoją aplikację, otrzymasz nowe tokeny dostępu.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz odinstalować.

 4. Kliknij Odinstaluj aplikację.

Usuń niestandardową aplikację

Po usunięciu niestandardowej aplikacji nie można jej odzyskać. Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć aplikację w swoim sklepie bez jej usuwania, odinstaluj aplikację.

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Projektuj aplikacje.

 3. Kliknij Ustawienia aplikacji.

 4. Kliknij Usuń aplikację.

Uprawnienia do zakresu API dla aplikacji niestandardowych

Konta współpracowników i pracowników mogą ustawiać zakresy API dla aplikacji niestandardowych tylko wtedy, jeśli konto ma uprawnienie Projektuj aplikacje oraz inne uprawnienia pracowników związane z ustawionymi zakresami API.

Skontaktuj się z programistą aplikacji, aby ustalić, które uprawnienia konta i zakresy API są wymagane do działania niestandardowej aplikacji. Upewnij się, że rozumiesz i akceptujesz uprawnienia, które dajesz programiście.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo