Aplikacje stworzone przez Shopify

Aplikacje stworzone przez Shopify są zwykle bezpłatne i Shopify udziela świadczy pomoc w ich zakresie. Aplikacje opracowane przez zewnętrznego projektanta mogą wymagać opłaty, a pomocy w ich zakresie udziela projektant zewnętrzny.

Aplikacje Shopify można pobrać ze sklepu Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo