Korzystanie z aplikacji Geolocation

Aplikacja Geolocation udostępnia klientom rekomendacje języka i kraju na podstawie ich lokalizacji geograficznej oraz języka przeglądarki lub urządzenia. Ma także opcję wyświetlania selektora kraju w stopce sklepu online, który umożliwia klientom wybór języka i kraju lub regionu. Klienci mogą zaakceptować rekomendację lub użyć selektora kraju, aby przeglądać sklep w preferowanym języku i realizować zakupy w preferowanej walucie w zależności od wybranego kraju lub regionu.

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu przez klienta rekomendacji dotyczącej innego kraju lub regionu, przez 14 dni w Twoim sklepie nie będą pojawiały się kolejne rekomendacje. Jeśli klient wyczyści pliki cookie, ten czas oczekiwania zostanie zresetowany. Rekomendacje dotyczące języka pojawiają się w każdej nowej sesji.

Po dodaniu pierwszego kraju lub regionu wiele walut jest aktywowanych, a aplikacja Geolocation jest automatycznie dodawana do Twojego sklepu Shopify. W razie potrzeby możesz zainstalować aplikację Geolocation ręcznie. Gdy aplikacja Geolocation jest instalowana automatycznie, rekomendacje kraju i języka są domyślnie aktywowane. Jednak musisz aktywować selektory krajów, aby umożliwić klientom wybór kraju i języka podczas korzystania z Twojego sklepu online.

Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji Geolocation

Aby użyć aplikacji Geolocation, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania:

Aplikacja Geolocation oferuje rekomendacje dotyczące tylko języków i krajów, które aktywujesz w narzędziu International.

Zainstaluj aplikację Geolocation ręcznie

Jeśli aplikacja Geolocation nie instaluje się automatycznie, możesz ją zainstalować ręcznie.

Kroki

 1. Przejdź do strony aplikacji Geolocation w Shopify App Store.
 2. Kliknij opcję Dodaj aplikację. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a) na swoje konto Shopify, zostaniesz poproszony(-a) o zalogowanie.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj aplikację.

Pokaż klientom rekomendacje dotyczące lokalizacji i języka

Rekomendacje dotyczące kraju i języka są automatycznie włączane po zainstalowaniu aplikacji Geolocation. Na przykład, jeśli Twój sklep ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, domyślnym krajem są Stany Zjednoczone, gdzie ceny są wyświetlane w USD, a domyślnym językiem jest angielski. Jeśli tworzysz rynek dla Francji, gdzie sprzedaż odbywa się w euro i w języku francuskim, aplikacja Geolocation zaleca odwiedzającym z Francji wybranie Francji i języka francuskiego, aby Twój sklep był wyświetlany w euro i języku francuskim. Jeśli te opcje kraju i języka nie zostaną włączone, w sklepie nadal będą obowiązywać domyślne ustawienia waluty kraju i języka.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Geolocation.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Rekomendacje zaznacz opcję Wyświetl rekomendacje.

 5. Kliknij Zapisz, a następnie kliknij ponownie Zapisz.

Po włączeniu rekomendacji wszystkie opublikowane języki i waluty są domyślnie wyświetlane klientom. Jeśli odznaczysz opcję Wyświetl rekomendacje, wszystkie rekomendacje zostaną usunięte.

Dostosuj ustawienia zaleceń

Domyślnie aplikacja Geolocation automatycznie wykrywa i dopasowuje kolory szablonu używane w Twoim sklepie używanych w Twoim sklepie online. Aby zmienić sposób wyświetlania rekomendacji klientom, możesz dostosować ustawienia koloru dla swoich rekomendacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Geolocation.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Rekomendacje kliknij przycisk Dostosuj.

 5. Kliknij próbkę koloru, którą chcesz zmienić.

 6. Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów lub wprowadź kod szesnastkowy.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie podglądu rekomendacji kraju i języka

Możesz wyświetlić podgląd swoich rekomendacji kraju i języka w aplikacji Geolocation przed opublikowaniem ich w sklepie.

Jeśli znajdujesz się w domyślnym kraju lub regionie swojego sklepu, musisz skorzystać z usługi VPN w celu przeprowadzenia symulacji przeglądania z innych krajów lub regionów, zanim będziesz miał(a) możliwość wyświetlenia podglądu rekomendacji. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić podgląd rekomendacji ze Stanów Zjednoczonych, a Twój sklep domyślnie używa Stanów Zjednoczonych i języka angielskiego, musisz użyć usługi VPN w celu przeprowadzenia symulacji przeglądania z innej lokalizacji. W przeciwnym razie nie będą wyświetlane żadne rekomendacje, ponieważ sklep już odpowiada Twoim preferencjom.

Pokaż selektory kraju i języka

Selektory kraju i języka umożliwiają odwiedzającym wybór języka i kraju lub regionu w dowolnym momencie.

Jeśli w Twoim sklepie online używany jest szablon z wbudowanymi selektorami kraju i języka, np. Dawn, nie musisz włączać selektorów kraju i języka w aplikacji Geolocation.

Jeśli Twój szablon nie ma wbudowanych selektorów kraju i języka, możesz użyć aplikacji Geolocation, aby dodać je do stopki swojego sklepu online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij Geolocation.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. W sekcji Selektory zaznacz opcję Pokaż selektory.

 5. Opcjonalnie: Kliknij Dostosuj, a następnie wybierz pozycję stopki dla selektorów kraju i języka.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli odznaczysz opcję Pokaż selektory, selektory zostaną usunięte.

Odinstaluj aplikację Geolocation

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Kliknij opcję Usuń.

Po odinstalowaniu aplikacji Geolocation nie musisz usuwać żadnych nieużywanych fragmentów kodu z wzorca szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo