Funkcje sklepu online

Możesz dodać funkcje do dowolnej strony swojego sklepu online, za pomocą sekcji. Możesz wybierać, dodawać i konfigurować sekcje z obrazami, tekstem, kolorami marki i nie tylko.

Niektóre strony będą mieć domyślne sekcje, takie jak pasek ogłoszeń, nagłówek i stopka. Te sekcje pojawiają się na każdej stronie.

Pasek ogłoszeń

Pasek ogłoszeń umożliwia przekazywanie ważnych informacji klientom na dowolnej stronie. Sekcja nie ma własnych ustawień, ale możesz dostosować do 12 różnych bloków ogłoszeń do wyświetlenia. Możesz dodać link do paska ogłoszeń, aby można go było kliknąć i przenieść klientów na określoną stronę.

Blok ogłoszenia

Ustawienia bloku ogłoszeń w sekcji paska ogłoszeń
Ustawienie Opis
Tekst Ogłoszenie, które chcesz wyświetlić swoim klientom.
Kolorystyka Schemat kolorów do wykorzystania na pasku ogłoszeń.
Link Link, do którego mają przejść klienci, jeśli klikną pasek ogłoszeń.

Nagłówek

Nagłówek jest wyświetlany na wszystkich stronach w Twoim sklepie online.

Ustawienia sekcji

Ustawienia sekcji nagłówka
Ustawienie Opis
Kolorystyka Wybierz tło nagłówka sklepu. Użyj rozwijanego menu, aby wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
Pozycja logo na komputerze

Miejsce, w którym logo jest wyświetlane w nagłówku, gdy klient wyświetli witrynę na dużym ekranie. Położenie logo jest automatycznie optymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

 • Środek, po lewej – logo jest wyświetlane w tekście menu głównego, wyśrodkowane pionowo i wyrównane do lewej.
 • Góra, po lewej – logo jest wyświetlane nad menu głównym i wyrównane wraz z pozycjami menu do lewej.
 • Góra, środek (domyślnie) – logo jest wyświetlane nad menu głównym i wyrównane wraz pozycjami menu do środka.
Menu Menu do wykorzystania jako menu główne. Kliknij przycisk Zmień, aby wybrać inne menu.
Typ menu na komputerze Użyj rozwijanego menu, aby wybrać typ menu na komputerze – Rozwijane lub Rozbudowane. Po wybraniu opcji Rozwijane wyświetlana będzie zawartość menu drugiego poziomu, a trzeci poziom menu zostanie rozwinięty dopiero po kliknięciu odpowiedniej pozycji drugiego poziomu. Rozbudowane menu pokazuje całą zawartość menu drugiego i trzeciego poziomu już po pierwszym kliknięciu. Typ menu jest automatycznie optymalizowany na urządzeniu mobilnym.
Przypięty nagłówek

Określ, czy chcesz użyć przypiętego nagłówka i w jaki sposób ma być wyświetlany.

 • Brak - nagłówek znika, gdy klient przewija stronę.
 • Przy przewijaniu w górę - nagłówek jest wyświetlany, gdy klient przewija stronę w górę.
 • Zawsze - nagłówek jest zawsze wyświetlany, gdy klient przewija stronę w górę lub w dół.
 • Zawsze zmniejsz rozmiar logo - nagłówek jest zawsze wyświetlany, gdy klient przewija stronę w górę lub w dół. Rozmiar logo zmniejsza się o 25% podczas przewijania strony przez klienta.
 • Pokaż linię separatora Wyświetla linię, która wizualnie oddziela nagłówek od zawartości strony.
  Położenie logo na urządzeniu mobilnym

  Wybierz miejsce, w którym logo będzie wyświetlane na urządzeniach mobilnych.

 • Środek – logo jest wyświetlane na środku nagłówka.
 • Po lewej – logo jest wyświetlane po lewej stronie nagłówka.
 • Odstępy Dodaj odstęp pod nagłówkiem. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli miejsca na dolnym marginesie.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole nagłówka. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu na górze lub na dole nagłówka.

  Stopka

  Stopka jest wyświetlana na wszystkich stronach w szablonie.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji stopki
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Ustawiając tło dla stopki, można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Pokaż rejestrację w celu otrzymywania e-maili Zawiera formularz rejestracji w celu otrzymywania e-maili, w którym klienci mogą subskrybować newsletter i materiały marketingowe.
  Nagłówek Tytuł formularza Pokaż rejestracje w celu otrzymywania e-maili. Jeśli opcja Pokaż rejestrację w celu otrzymywania e-maili nie jest włączona, nie jest on wyświetlany.
  Obserwuj w Shop Wyświetl przycisk obserwowania dla swojej witryny sklepu w aplikacji Shop. Dowiedz się więcej o opcji Obserwuj w aplikacji Shop.
  Ikony mediów społecznościowych Wyświetla ikony wszystkich platform mediów społecznościowych, dla których wprowadziłeś(-aś) link do profilu w ustawieniach szablonu.
  Włącz selektor kraju/regionu Dodaje selektor, za pomocą którego klienci mogą wybierać kraje i regiony aktywowane przez Ciebie w ustawieniach płatności. Dzięki temu klienci mogą wyświetlać ceny produktów w wybranej przez nich walucie.
  Włącz selektor języka Dodaje selektor, za pomocą którego klienci mogą wybierać kraje i regiony aktywowane przez Ciebie w ustawieniach języka. Dzięki temu klienci mogą przeglądać Twój sklep w wybranym przez siebie języku.
  Pokaż ikony płatności Wyświetla ikony metod płatności, które są włączone w Twoim sklepie. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.
  Pokaż linki do polityki Wyświetla ikony linków do polityki obok informacji o prawach autorskich. Linki do polityki są generowane w sposób określony w sekcji Ustawienia > Polityki w panelu administracyjnym Shopify. Dowiedz się więcej o dodawaniu polityki sklepu.
  Odstępy Dodaj odstęp powyżej stopki. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu do górnego marginesu.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole stopki. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu na górze lub na dole stopki.

  Blok menu

  Ustawienia dla bloku menu w sekcji stopki
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł bloku.
  Menu Menu do wyświetlenia w bloku. W stopce wyświetlane są tylko pozycje menu najwyższego poziomu, więc typy rozwijanych menu nie będą wyświetlane w oczekiwany sposób.

  Blok informacji o marce

  Informacjami o Twojej marce zarządza się w ustawieniach szablonu. Dowiedz się więcej o informacjach o marce.

  Ustawienia dla bloku informacji o marce w sekcji stopki
  Ustawienie Opis
  Pokaż ikony mediów społecznościowych Wyświetla ikony wszystkich platform mediów społecznościowych, dla których wprowadziłeś(-aś) link do profilu w ustawieniach szablonu.

  Blok tekstowy

  Blok Tekst może służyć do wyróżniania ważnych informacji, takich jak dane sklepu, promocje lub dane kontaktowe.

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji stopki
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł bloku.
  Tekst podrzędny Tekst, który będzie wyświetlany w bloku.

  Blok obrazu

  Ustawienia bloku obrazu w sekcji stopki
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz do wyświetlenia w bloku.
  Szerokość obrazu Ustawia szerokość obrazu. Może być dowolną wielokrotnością 5 – od 50 do 200 pikseli. Domyślnie jest to 100 pikseli.
  Wyrównanie obrazu na dużym ekranie

  Wyrównuje obraz w bloku:

  • Do lewej – wyrównuje obraz do lewej strony bloku.
  • Wyśrodkowanie (domyślnie) – wyrównuje obraz do środka bloku.
  • Do prawej – wyrównuje obraz do prawej strony bloku.

  Posty na blogu

  Jeśli masz blog w sklepie Shopify, możesz użyć sekcji Post na blogu, aby wyróżnić posty z tego blogu. Każdy post na blogu w sekcji Posty na blogu zawiera pierwsze 55 słów fragmentu posta. Jeśli post na blogu nie zawiera fragmentu, zamiast niego wyświetlonych zostanie pierwszych 30 słów posta.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji postów na blogu
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Blog Blog, z którego mają być wyświetlane posty. Domyślnie jest to pierwszy blog z blogów uporządkowanych w kolejności alfabetycznej na stronie Blogi.
  Posty na blogu Liczba postów na blogu, które chcesz wyświetlić w sekcji. Maksymalnie: 4 posty.
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 4.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji blogu. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Pokaż wyróżniony obraz Wyświetla wyróżniony obraz dla posta na blogu. Sugerowany współczynnik proporcji obrazu: 3:2.
  Pokaż datę Wyświetla datę utworzenia posta na blogu.
  Pokaż autora Wyświetla autora posta na blogu.
  Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli blog zawiera więcej postów niż pokazano Jeśli blog ma więcej postów na blogu niż ustawiono w polu Post na blogu, wyświetla się przycisk „Wyświetl wszystko”, który przekierowuje klientów na stronę bloga.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji posta na blogu. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji posta na blogu.

  Wybierz blog

  1. W edytorze szablonów kliknij tytuł sekcji Posty na blogu.
  2. W sekcji Blog kliknij opcję Zmień.
  3. Wybierz blog.
  4. Kliknij opcję Wybierz, a następnie Zapisz.

  Kolaż

  Możesz tworzyć kolaż obrazów, produktów, kolekcji i filmów. Każda sekcja Kolaż zawiera trzy bloki. Domyślnie sekcja zawiera blok obrazu, produktu i kolekcji. Po usunięciu jednego z bloków możesz dodać blok wideo.

  Aby utworzyć kolaż z więcej niż trzech bloków, dodaj dodatkowe sekcje kolażu pod pierwszym i nie dołączaj wartości Nagłówka do dolnych sekcji kolażu. Sekcje kolażu będą wyświetlane razem jako jedna sekcja.

  Zalecane współczynniki proporcji dla wszystkich obrazów w tej sekcji to 2:3 lub 1:1.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Układ pulpitu

  Sposób, w jaki multimedia kolażu są wyświetlane na pulpicie.

 • Duży blok po lewej (domyślnie) – pierwszy blok w sekcji jest wyświetlany po lewej stronie i jest większy od innych bloków.
 • Duży blok po prawej - ostatni blok w sekcji jest wyświetlany po prawej stronie i większy niż pozostałe bloki.
 • Układ na urządzeniu mobilnym

  Sposób wyświetlania bloków na urządzeniach mobilnych.

  • Kolaż – wyświetla obrazy w układzie kolażu:
   • Jeśli w Układzie na komputer włączony jest Duży blok po lewej, pierwszy blok w sekcji jest wyświetlany na górze i jest większy niż pozostałe bloki.
   • Jeśli w Układzie na komputer włączony jest Duży blok po prawej, ostatni blok w sekcji jest wyświetlany na dole i jest większy niż pozostałe bloki.
  • Kolumna - Wyświetla wszystkie multimedia w tym samym rozmiarze i w kolumnie.
  Kolorystyka Kolor tła kolażu. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji kolażu. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli miejsca na górze lub na dole sekcji.

  Blok filmowy

  Ustawienia bloku filmu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Obraz w tle Obraz wyświetlany przed wyświetleniem filmu przez klienta. Możesz przesłać niestandardowy obraz w tle w panelu administracyjnym Shopify.
  Adres URL Link z YouTube lub Vimeo do filmu. Film musi być dostępny publicznie. Film zostanie odtworzony w wyskakującym oknie.
  Alternatywny tekst filmu Tekst alternatywny dla filmu. Opisuje kontekst i cel filmu dla klientów korzystających z czytników ekranu.

  Blok produktu

  Ustawienia dla bloku produktu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Produkt Produkt, który chcesz wyświetlić.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz produktu, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.

  Blok kolekcji

  Ustawienia bloku kolekcji w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Kolekcja Kolekcja, którą chcesz wyświetlić.

  Blok obrazu

  Ustawienia dla bloku obrazu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz dla sekcji. Kliknij opcję Wybierz obraz, aby wybrać obraz, lub kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny Dodaj krótki opis obrazu, aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO) i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.

  Zwijana treść

  Sekcja zwijanej treści obsługuje wiersze, które można zwijać lub rozwijać w celu wyświetlenia zawartej w nich treści oraz obraz, który można umieścić po lewej lub prawej stronie zwijanej treści.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji zwijanej treści
  Ustawienie Opis
  Napisy Opcjonalny podpis sekcji zwijanej treści. Wyświetla się nad nagłówkiem sekcji.
  Nagłówek Nagłówek zwijanej sekcji zawartości.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Wyrównanie nagłówka Wybierz wyrównanie nagłówka sekcji. Opcje to: do lewej, wyśrodkowanie (domyślne) lub do prawej.
  Układ

  Wybierz układ dla zwijanej treści:

  • Brak kontenera (domyślnie)
  • Kontener wierszy – każdy zwijany wiersz znajduje się w zacienionym polu
  • Kontener sekcji – zawiera całą sekcję zwijanej treści w zacienionym polu
  Kolorystyka Kolor tła sekcji zwijanej treści. Wybierz z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 i Odwrócone.
  Schemat kolorów kontenera Kolor tła kontenera zwijanej treści. Wybierz z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 i Odwrócone. Wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko wtedy, gdy opcja Układ jest ustawiona na kontener Wiersz lub Sekcja.
  Otwórz pierwszy zwijany wiersz Gdy ta opcja jest zaznaczona, pierwszy wiersz zwijanej treści zostanie domyślnie rozszerzony.
  Obraz Obraz dla sekcji. Kliknij opcję Wybierz obraz, aby wybrać obraz, lub kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny Dodaj krótki opis obrazu, aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO) i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazu kolekcji:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Małe
  • Duże
  Układ pulpitu Określ, czy obraz lub zwijane wiersze mają pojawiać się jako pierwsze. Domyślnie wyświetlany jest najpierw tekst. Na urządzeniu mobilnym obraz pojawia się zawsze jako pierwszy.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstępy na górze lub na dole zwijanej zawartości. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji zwijanej zawartości.

  Blok zwijanego wiersza

  Ustawienia bloku zwijanych wierszy
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Nagłówek zwijanego wiersza.
  Ikona Wybierz ikonę z listy rozwijanej w celu wyświetlenia przed zwijanym nagłówkiem zawartości. Ikona znacznika wyboru jest wybierana domyślnie.
  Treść wiersza Zawartość zwijanego wiersza. Zawartość można sformatować lub dołączyć linki URL. Tej funkcji można używać w połączeniu z Treścią wiersza ze strony.
  Treść wiersza ze strony Możesz wstawić istniejącą treść z innej strony do zwijanego wiersza. Kliknij opcję Zmień, aby wybrać lub usunąć stronę. Tej funkcji można używać w połączeniu z Treścią wiersza.

  Lista kolekcji

  Możesz dodać listę kolekcji, które chcesz wyróżnić. Do listy kolekcji można dodać maksymalnie 16 bloków kolekcji.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla wyróżnionych obrazów kolekcji:
  • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat (domyślnie) – przycięcie obrazów w sposób zapewniający zachowanie proporcji 1:1.
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 5.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji listy kolekcji. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli lista zawiera więcej kolekcji niż pokazano Wyświetla przycisk „Wyświetl wszystkie“, który przenosi klientów do pełnej listy kolekcji.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza urządzenia mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, aby zobaczyć więcej bloków kolekcji.
  Dopełnienie sekcji Dodaj miejsce na górze lub na dole listy kolekcji. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji kolekcji.

  Wybierz kolekcje

  1. W edytorze szablonów kliknij Blok kolekcji, do którego chcesz dodać kolekcję.
  2. Kliknij Wybierz kolekcję.
  3. Kliknij kolekcję, a następnie opcję Wybierz.

  Formularz kontaktowy

  Wszystkie przesłane formularze kontaktowe są przekazywane na adres e-mail nadawcy Twojego sklepu. Adres e-mail nadawcy można zmienić na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

  Formularz zawiera następujące pola:

  • Nazwa
  • E-mail (wymagany)
  • Numer telefonu
  • Komentarz

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji formularza kontaktowego
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji formularza kontaktowego. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole formularza kontaktowego. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji formularza kontaktowego.

  Niestandardowy Liquid

  Możesz dodać własny kod Liquid, aby utworzyć niestandardową sekcję.

  • Dodaj fragmenty kodu aplikacji podane w instrukcjach z pobranych aplikacji, aby w łatwy sposób wprowadzić aplikacje na swoje strony.
  • Dodaj niestandardowy kod Liquid bezpośrednio w edytorze.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji Niestandardowy Liquid
  Ustawienie Opis
  Niestandardowy Liquid Dodawaj fragmenty kodu aplikacji lub niestandardowy kod Liquid, aby tworzyć zaawansowane dostosowania.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji formularza kontaktowego. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji Niestandardowy Liquid. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli miejsca powyżej lub poniżej sekcji Niestandardowy Liquid.

  Baner rejestracji w celu otrzymywania e-maili

  Możesz dodać sekcję do strony hasła, na której klienci mogą wprowadzić swój adres e-mail, aby otrzymać informację o otwarciu Twojego sklepu. Każda subskrypcja e-maili powoduje utworzenie konta klienta.

  Sekcja zawiera trzy domyślne bloki:

  • Nagłówek
  • Nagłówek podrzędny
  • Formularz e-maila

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji bannera zapisu na email
  Ustawienie Opis
  Obraz tła Obraz tła banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili. Kliknij opcję Zmień, aby zastąpić lub usunąć obraz. Po usunięciu obrazu wyświetlany jest obraz dołączony do szablonu. Ukryj ten obraz, odznaczając pole wyboru Pokaż obraz tła.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Przedstawia obraz baneru zapisu na email z nakładką. Użyj suwaka, aby ustawić nieprzezroczystość nakładki. Domyślnie 0%.
  Wyświetl obraz tła Zaznacz to pole, aby wyświetlić obraz tła na banerze rejestracji w celu otrzymywania e-maili.
  Wysokość banera

  Ustaw wysokość obrazu banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili za pomocą menu rozwijanego. Wybierz spośród opcji: Dostosuj do obrazu, Mały, Średni (domyślna) lub Duży.

  Pozycja treści na pulpicie Ustaw położenie banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili dla komputerów. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek. Opcja Środek jest opcją domyślną.


  Na komputerze pole tekstowe częściowo zasłania obraz. Na urządzeniu mobilnym pole tekstowe wyświetlane jest pod obrazem.

  Pokaż kontener na komputerze Umieszcza tekst obrazu banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili w polu tekstowym na obrazie dla klientów dokonujących zakupów na komputerze.
  Wyrównanie treści na komputerze Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla komputerów. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek (domyślna).
  Kolorystyka Kolor tła sekcji banera rejestracji za pomocą e-maila. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1 (domyślnie), tło 2 lub Odwrócone.


  Na komputerze wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko po wybraniu opcji Pokaż kontener na komputerze. Na urządzeniu mobilnym wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko po wybraniu opcji Pokaż treść pod obrazem na urządzeniu mobilnym.

  Wyrównanie treści na urządzeniu mobilnym Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla urządzeń mobilnych. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek (domyślna).
  Pokaż treść pod obrazem na urządzeniu mobilnym Treść pojawi się pod obrazem banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili na urządzeniach mobilnych.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji banera rejestracji na e-mail
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.

  Blok nagłówka podrzędnego

  Ustawienia dla bloku podnagłówka w sekcji rejestracji na e-mail
  Ustawienie Opis
  Opis Opis sekcji.
  Styl tekstu Zmienia styl tekstu w sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili. Wybierz spośród opcji: Tekst podstawowy (domyślna) i Podtytuł.

  Rejestracja w celu otrzymywania e-maili

  Możesz dodać sekcję, w której klienci będą mogli wprowadzić adres e-mail i subskrybować newsletter lub materiały marketingowe. Kiedy klient dokona subskrypcji, w panelu administracyjnym Shopify zostanie utworzone konto klienta.

  Sekcja zawiera trzy domyślne bloki:

  • Nagłówek
  • Nagłówek podrzędny
  • Formularz e-maila

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Kolor tła sekcji osoby zarejestrowanej w celu otrzymywania e-maili. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Rozszerza sekcję na szerokość okna przeglądarki.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji banera rejestracji na e-mail
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.

  Blok nagłówka podrzędnego

  Ustawienia dla bloku nagłówka podrzędnego w sekcji listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Opis Opis sekcji.

  Formularz e-maila

  W bloku formularza e-maila wyświetlane jest pole, w którym klient może wprowadzić adres e-mail, aby zarejestrować się i wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych. Blok nie ma konfigurowalnych ustawień.

  Polecana kolekcja

  Możesz dodać sekcję, która wyświetla produkty w jednej kolekcji.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji polecanych kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji. Kliknij przycisk Dynamiczne źródło, aby wstawić dynamiczne źródło jako tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Opis Wprowadź tekst opisujący polecane kolekcje. Możesz sformatować tekst, aby wyświetlał się jako pogrubiony, pochylony lub aby zawierał link. Kliknij przycisk Dynamiczne źródło, aby wstawić dynamiczne źródło dla opisu polecanych kolekcji.
  Pokaż opis kolekcji z panelu administracyjnego Zaznaczenie tego pola spowoduje użycie opisu kolekcji dodanego do kolekcji w panelu administracyjnym Shopify zamiast tekstu wprowadzonego w powyższym polu Opis.
  Styl opisu Użyj rozwijanego menu, aby wybrać styl opisu polecanych kolekcji. Dostępne opcje to: treść (domyślnie), podtytuł lub wielkie litery.
  Kolekcja Kolekcja, z której chcesz wyświetlić produkty. Kliknij opcję Zmień, aby usunąć lub zmienić kolekcję.
  Maksymalna ilość produktów do wyświetlenia Liczba produktów z kolekcji do wyświetlenia. Minimalnie: 2. Maksymalnie: 25.
  Liczba kolumn na komputerze Liczba kolumn do wyświetlenia na komputerach. Minimalnie: 1. Maksymalnie: 5.
  Wyświetl produkty w pełnej szerokości Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić produkty na całej szerokości okna, niezależnie od ustawienia szerokości strony.
  Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli kolekcja ma więcej produktów niż pokazano Jeśli lista kolekcji ma więcej kolekcji niż ustawiono w polu Maksymalna liczba kolekcji do pokazania, wyświetla się przycisk „Wyświetl wszystko”, który przekierowuje klientów na stronę kolekcji.
  Styl „Wyświetl wszystkie” Wybierz link, stały przycisk lub przycisk konspektu.
  Włącz karuzelę na komputerze Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić produkty w karuzeli na ekranach szerszych niż 989 pikseli.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji polecanych kolekcji. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów produktów:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawców produktów.
  Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu wyrażoną za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Włącz przycisk szybkiego dodawania Przycisk szybkiego dodawania umożliwia klientom dodawanie pozycji do koszyka z poziomu karty produktu. Jeśli produkt ma warianty, na przycisku pojawi się napis „Wybierz opcje”. Po jego kliknięciu wyświetlą się szczegóły produktu w wyskakującym okienku, w którym klient będzie mógł wybrać żądane warianty, dodać pozycję do koszyka, od razu realizować zakup dzięki opcji „Kup teraz” lub kliknąć, aby wyświetlić wszystkie szczegóły pozycji. Pamiętaj – to ustawienie zależy od tego, czy włączony został przycisk „Kup teraz” na Twojej stronie produktu. Jeśli przycisk „Kup teraz” nie został włączony w szablonie produktu, klienci mają możliwość dodania produktu do koszyka, ale nie zobaczą workflow szybkiej realizacji zakupu za pomocą opcji „Kup teraz”.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, by zobaczyć więcej produktów.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji polecanej kolekcji. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji polecanych kolekcji.

  Polecany produkt

  Możesz dodać sekcję z określonym produktem.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji polecanych produktów
  Ustawienie Opis
  Produkt Produkt, który chcesz pokazać w sekcji.
  Kolorystyka Wybierz kolorystykę wyświetlanego produktu.
  Pokaż dodatkowe tło Wyświetla polecany produkt na dodatkowym kolorowym tle.
  Szerokość multimediów dla komputera Wybierz mały, średni lub duży rozmiar multimediów. Obraz jest automatycznie optymalizowany dla urządzeń mobilnych.
  Ograniczenie multimediów do wysokości ekranu Po wybraniu tej opcji maksymalna wysokość multimediów zostanie dostosowana do wysokości okna przeglądarki.
  Dopasowanie multimediów Zaznacz opcję Oryginalne, aby zachować oryginalny współczynnik proporcji, lub Wypełnienie, aby dopasować multimedia do kontenera.
  Pozycja multimediów na pulpicie Określ, czy polecane multimedia produktu mają znajdować się po lewej czy po prawej stronie. Dotyczy tylko użytkowników uzyskujących dostęp do strony na komputerze.
  Powiększenie obrazu

  Wybierz sposób powiększania obrazu na komputerze:

 • Otwórz lightbox - otwiera duży obraz. Domyślne ustawienie dla urządzeń mobilnych.
 • Bez powiększenia - dezaktywuje powiększanie obrazów. Ustawienie zalecane dla obrazów o niskiej rozdzielczości.
 • Ukryj multimedia innych wariantów Wybierz tę opcję, aby ukryć multimedia dla innych wariantów po wybraniu wariantu.
  Włącz zapętlanie wideo Umożliwia ponowne odtworzenie nagrania wideo. Klienci muszą kliknąć, aby rozpocząć ponowne odtwarzanie.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji polecanych produktów. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli miejsca na górze lub na dole sekcji.

  Bloki sekcji

  Możesz dodawać poniższe bloki w sekcji Polecany produkt.

  Bloki dostępne w sekcji polecanych produktów
  Blok Ustawienia
  Tekst Wprowadź tekst dla polecanego produktu:
  • Tekst: Akceptuje tekst lub dynamiczne źródło.
  • Styl tekstu: Wybierz pomiędzy tekstem, podtytułem lub wielkimi literami.
  Tytuł Rozmiar nagłówka: Wybierz pomiędzy małym, średnim lub dużym.
  Cena Ten blok nie ma konfigurowalnych ustawień.
  Selektor wariantów Wybierz okrągłe przełączniki albo rozwijane menu.
  Selektor ilości Ten blok nie ma konfigurowalnych ustawień.
  Przyciski zakupu Zaznacz pole Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu, aby wyświetlić wszystkie dynamiczne opcje realizacji zakupu, które włączono w ustawieniach Płatności.
  Udostępnij Tekst do kliknięcia, który umożliwia klientom udostępnianie produktu w mediach społecznościowych.
  Ocena produktu Wyświetla średnią ocenę produktu wyrażoną za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Niestandardowy Liquid Dodaj niestandardowy kod Liquid lub HTML.
  Aplikacje Dodaj aplikację zgodną z Online Store 2.0.
  Ikona z tekstem W tym bloku wyświetlane są maksymalnie trzy ikony, które można wybrać z listy wstępnie zainstalowanych ikon lub z przesłanego obrazu. Jeśli zdecydujesz się na przesłanie obrazu, przesłany obraz nadpisze ikonę wybraną z menu rozwijanego. Możesz wybrać pionowy lub poziomy układ ikon. Aby usunąć ikonę, wyczyść pole nagłówka. Aby wyświetlić więcej niż trzy ikony, dodaj kolejny blok **Ikona z tekstem**.
  SKU Ten blok wyświetla SKU (jednostkę magazynową) produktu, gdy Twój wariant ma powiązaną SKU. Dowiedz się więcej o [dodawaniu numerów SKU do wariantów produktu w panelu administracyjnym](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/show-sku#add-sku-numbers-to-your-product-variants-from-the-admin-sectioned%20themes-specific).

  Baner z obrazem

  Sekcja banera obrazu zawiera jeden lub dwa obrazy oraz pole tekstowe z przyciskami. Jeśli używane są dwa obrazy, są one wyświetlane obok siebie na komputerze. Na urządzeniu mobilnym można wybrać, czy obrazy mają być wyświetlane obok siebie czy w kolumnie.

  Na komputerze pole tekstowe częściowo pokrywa obraz. Na urządzeniu mobilnym pole tekstowe jest wyświetlane pod obrazem. Możesz zmienić wyrównanie tekstu za pomocą opcji Do prawej, Do lewej lub Do środka zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Pierwszy obraz Główny obraz banera. Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, obraz pierwszy wyświetlany będzie po lewej stronie lub u góry, w zależności od tego, czy klient korzysta z komputera stacjonarnego, czy z urządzenia mobilnego.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Drugi obraz Dodatkowy obraz dla banera. Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, ten obraz wyświetlany będzie po prawej stronie lub na dole, w zależności od tego, czy klient korzysta z komputera stacjonarnego, czy z urządzenia mobilnego.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Dodaje nakładkę do obrazów banera. Użyj suwaka, aby ustawić nieprzezroczystość nakładki. Domyślna wartość to 0%.
  Wysokość banera

  Ustaw wysokość obrazów banera za pomocą menu rozwijanego.

  • Dostosuj do pierwszego obrazu - umożliwia ustawienie wysokości sekcji do wysokości pierwszego obrazu.
  • Mała – komputer: 420 pikseli, urządzenie mobilne: 280 pikseli
  • Średnia (domyślne) – komputer: 560 pikseli, urządzenie mobilne: 340 pikseli
  • Duża – komputer: 720 pikseli, urządzenie mobilne: 390 pikseli
  Pozycja treści na pulpicie Ustaw położenie banera z obrazem na komputerze. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek.
  Pokaż kontener na komputerze Umieszcza tekst obrazu banera w polu tekstowym na obrazie banera dla klientów dokonujących zakupów na komputerze.
  Wyrównanie treści na komputerze Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla komputerów. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji banera obrazu. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone. Wybrana kolorystyka widoczna jest tylko w przypadku wybrania opcji Pokaż pole tekstowe na pulpicie.
  Wyrównanie treści na urządzeniu mobilnym Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla urządzeń mobilnych. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek.
  Układaj obrazy w stosy na urządzeniu mobilnym Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, będą one wyświetlane w kolumnie zamiast obok siebie.
  Pokaż kontener na urządzeniu mobilnym Umieszcza tekst obrazu banera w polu tekstowym na obrazie banera dla klientów dokonujących zakupów na urządzeniu mobilnym.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Duży tekst tytułu pola tekstowego.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.

  Blok tekstowy

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Opis Wyświetla tekst w stylu akapitu.
  Styl tekstu Zmienia styl tekstu na banerze z obrazem. Wybierz pośród opcji: Tekst podstawowy, Podtytuł i Małe litery.

  Blok przycisków

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Pierwszy przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na pierwszym przycisku.
  Pierwszy link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać pierwszy przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.
  Drugi przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na drugim przycisku.
  Drugi link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać drugi przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.

  Obraz z tekstem

  Możesz dodać sekcję zawierającą obraz i blok tekstowy z opcjonalnym przyciskiem, aby przekierować klientów do nowej strony. Sparuj tekst z obrazem, aby skierować uwagę na wybrany produkt, kolekcję lub post na blogu. Dodaj szczegóły dotyczące dostępności, stylu lub dołącz recenzję.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Obraz Kliknij opcję Wybierz obraz, aby wybrać obraz dla sekcji. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Wysokość obrazu Wybierz wysokość obrazu:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie)
  • Małe
  • Średnie
  • Duże
  Szerokość obrazu pulpitu Szerokość obrazu:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże
  Umieszczanie obrazów na pulpicie Określ, czy jako pierwszy pojawia się obraz czy tekst. Domyślnie, obraz wyświetla się jako pierwszy w układach na urządzeniach mobilnych:
  • Najpierw obraz (domyślne ustawienie dla urządzeń mobilnych)
  • Drugi obraz
  Pozycja treści na pulpicie Pionowe położenie zawartości w kontenerze:
  • Góra (domyślne ustawienie)
  • Środek
  • Dół
  Wyrównanie treści na komputerze Wyrównanie tekstu w kontenerze:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Środek
  • Prawa strona
  Układ zawartości Umożliwia nakładanie się obrazu i pól tekstowych na siebie. Jeśli wybrano opcję Bez nakładania, zawartość zostanie dostosowana do tekstu i obrazu.
  • Nakładanie się
  • Bez nakładania (domyślne ustawienie)
  Kolorystyka Kolor tła obrazu z tekstem. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz wyrównanie treści na urządzeniach mobilnych:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Prawa strona
  • Środek
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji obrazu z tekstem. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji obrazu z tekstem.

  Blok nagłówka

  Ustawienia dla bloku nagłówka w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tekst tytułu sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.

  Blok tekstowy

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Treść Wyświetla tekst w stylu akapitu w sekcji tekstu.
  Styl tekstu Styl tekstu zawartości:
  • Tekst podstawowy (domyślne ustawienie)
  • Podtytuł

  Blok przycisków

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.

  Blok podpisu

  Ustawienia dla bloku napisów w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Tekst Dodaj slogan lub podpis do obrazu. Tekst pojawi się na dole sekcji obrazu z tekstem.
  Styl tekstu Styl tekstu zawartości:
  • Wielkie litery (domyślne ustawienie)
  • Podtytuł
  Rozmiar tekstu Rozmiar tekstu zawartości:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże

  Wielokolumnowy

  Możesz użyć sekcji wielokolumnowej, aby wyświetlić zawartość w układzie kolumn, oraz dodać pod kolumnami przycisk, który przekieruje klienta do nowej strony. Połącz tekst z obrazem, aby skierować uwagę na wybrany produkt, kolekcję lub post na blogu. Dodaj szczegóły dotyczące dostępności, stylu lub dołącz recenzję.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji wielokolumnowej
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Szerokość obrazu

  Szerokość obrazów dodanych do kolumn.

  • Pełna szerokość kolumny (domyślnie) – szerokość obrazu to pełny rozmiar kolumny.
  • Połowa szerokości kolumny – szerokość obrazu stanowi połowę rozmiaru kolumny.
  • Jedna trzecia szerokości kolumny – szerokość obrazu to jedna trzecia rozmiaru kolumny.
  Proporcja obrazu

  Proporcje obrazu:

  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obraz nie zostanie przycięty.
  • Portret – Przycina obraz tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obraz tak, by zachować proporcję 1:1.
  • Koło - przycina obraz do wyświetlenia w kształcie koła
  Liczba kolumn na komputerze Użyj skali zakresu, aby wybrać liczbę kolumn, które są wyświetlane na komputerach. Minimalnie: 1, maksymalnie: 6.
  Wyrównanie kolumny

  Wyrównanie obrazów i tekstu w kolumnach:

  • Do lewej (domyślnie) – wyrównanie obrazów i tekstu do lewej.
  • Wyśrodkowanie – wyrównanie obrazów i tekstu do środka.
  Dodatkowe tło Wybierz opcję Brak, aby ukryć dodatkowe tło, lub Pokaż jako tło kolumny, aby zmienić kolory kontenera kolumny.
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji wielu kolumn. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Liczba kolumn na urządzeniu mobilnym Ustaw określony układ kolumn dla urządzeń mobilnych. Wybierz jedną lub dwie kolumny.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza urządzenia mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, aby zobaczyć więcej bloków kolekcji.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji wielokolumnowej. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji wielokolumnowej.

  Blok kolumn

  Możesz mieć maksymalnie 12 kolumn w jednej sekcji. Jeśli masz jeden, dwa lub trzy bloki kolumn, są one wyświetlane na pulpicie w jednym rzędzie. Jeśli masz cztery lub więcej bloków kolumn, są one wyświetlane w układzie z dwiema kolumnami. W przypadku urządzeń mobilnych bloki kolumn wyświetlane są w jednej kolumnie, chyba że włączysz opcję Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym.

  Ustawienia bloku kolumny w sekcji wielokolumnowej
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz, który chcesz wyświetlić.
  Nagłówek Tytuł kolumny.
  Opis Tekst akapitu w kolumnie.
  Etykieta linku [opcjonalnie] Tekst linku dodany poniżej bloku kolumny. Pozostaw pusty, jeśli nie masz dodanego linku.
  Link URL dla linku. Pozostaw pusty w przypadku braku linku.

  Wiele wierszy

  Możesz dodać sekcję zawierającą wiele wierszy z obrazem, tekstem i opcjonalnym przyciskiem. Połącz tekst z obrazem, aby skierować uwagę na wybrany produkt, kolekcję lub post na blogu. Dodaj szczegóły dotyczące dostępności, stylu lub dołącz recenzję.

  Możesz również wyświetlać zawartość metaobiektów za pośrednictwem dynamicznych źródeł. Aby wyświetlić wpisy metaobiektów, musisz utworzyć metaobiekt, utworzyć wpisy i upewnić się, że metaobiekt ma dostęp do witryny sklepu przed użyciem ich w sekcjach wielowierszowych.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji wielowierszowej
  Ustawienie Opis
  Wysokość obrazu Wybierz wysokość obrazu:
  • Dostosuj do obrazu
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże
  Szerokość obrazu pulpitu Szerokość obrazu:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz mały, średni lub duży.
  Styl tekstu Zmienia styl tekstu. Wybierz opcję Treść (domyślnie) lub Podtytuł.
  Styl przycisku Wybierz stały przycisk lub przycisk konspektu.
  Pozycja treści na pulpicie Pionowe położenie zawartości w kontenerze:
  • Góra
  • W środku (domyślnie)
  • Dół
  Wyrównanie treści na komputerze Wyrównanie tekstu w kontenerze:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Środek
  • Prawa strona
  Umieszczanie obrazów na pulpicie Wybierz położenie obrazów. Umiejscowienie jest automatycznie optymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych:
  • Naprzemiennie od lewej strony (domyślnie)
  • Naprzemiennie od prawej strony
  • Wyrównano do lewej
  • Wyrównano do prawej
  Kolorystyka Kolor tła sekcji. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Schemat kolorów kontenera Kolor tła wierszy. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz wyrównanie treści na urządzeniach mobilnych:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Prawa strona
  • Środek
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji wielowierszowej. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji obrazu z tekstem.

  Blok wierszy

  Ustawienia bloków wierszy w sekcji wielowierszowej
  Ustawienie Opis
  Obraz Kliknij opcję Wybierz obraz, aby wybrać obraz dla wiersza. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz. Kliknij przycisk źródła, aby połączyć się ze źródłami dynamicznymi.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Napisy Dodaj slogan lub podpis do obrazu.
  Nagłówek Tekst tytułu wiersza.
  Tekst Wyświetla tekst w stylu akapitu w wierszu.
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.

  Strona

  Możesz wybrać wyświetlanie zawartości niestandardowej strony w sekcji. Wówczas cała zawartość strony jest wprowadzana do sekcji, ale nie zawiera kodu Liquid z żadnego szablonu.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji strony
  Ustawienie Opis
  Strona Strona ze sklepu online, którą chcesz wyświetlić.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji bloku kolekcji. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji strony. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji strony.

  Tekst sformatowany

  Możesz dodać sekcję tekstu sformatowanego z nagłówkiem, napisem, tekstem i przyciskiem umożliwiającym klientom przejście do nowej strony.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Pozycja treści na pulpicie Wybierz pozycję kontenera tekstu sformatowanego. Z menu rozwijanego wybierz opcję do lewej, wyśrodkowany (opcja domyślna) lub do prawej. Zawartość jest automatycznie optymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych.
  Wyrównanie zawartości To ustawienie wpływa na wyrównanie tekstu dla wszystkich bloków w sekcji tekstu sformatowanego. Z menu rozwijanego wybierz opcję do lewej, wyśrodkowany (opcja domyślna) lub do prawej.
  Kolorystyka Tło sekcji sformatowanego tekstu. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Sekcje mają domyślnie pełną szerokość.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole sekcji tekstu sformatowanego. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji tekstu sformatowanego.

  Blok nagłówka

  Sekcja tekstu sformatowanego może zawierać maksymalnie 3 bloki nagłówka.

  Ustawienia dla bloku nagłówka w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji. Użyj przycisków, aby zmienić tekst na pogrubiony lub kursywę bądź dodać link. Kliknij przycisk Źródło, aby utworzyć połączenie ze źródłami dynamicznymi.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim, dużym i bardzo dużym.

  Blok tekstowy

  Blok tekstowy to dobry sposób na przekazanie klientom informacji o marce. Możesz opisać korzyści płynące z Twoich produktów, udostępnić ogłoszenia, powitać klientów w sklepie lub zaprezentować wartości, jakimi kieruje się Twoja marka.

  Sekcja tekstu sformatowanego może zawierać maksymalnie 3 bloki tekstu.

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Opis Tekst w stylu akapitu dla głównej zawartości sekcji. Kliknij przycisk Źródło, aby utworzyć połączenie ze źródłami dynamicznymi.

  Blok podpisu

  Sekcja tekstu sformatowanego może zawierać maksymalnie 3 bloki podpisów.

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Tekst Dodaj krótki slogan do sekcji tekstu sformatowanego.
  Styl tekstu Z menu rozwijanego wybierz styl tekstu: Podtytuł (domyślnie) lub Wielkie litery.
  Rozmiar tekstu Użyj menu rozwijanego, aby ustawić rozmiar tekstu podpisu. Możesz wybrać mały, średni (domyślny) lub duży.

  Blok przycisków

  Sekcja tekstu sformatowanego może zawierać maksymalnie 3 bloki przycisków.

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.

  Pokaz slajdów

  Możesz dodać sekcję pokazu slajdów, aby wyświetlić karuzelę do 5 obrazów na stronie w Twoim sklepie.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji pokazu slajdów
  Ustawienie Opis
  Układ Wybierz spośród wartości: Pełna szerokość (domyślne ustawienie) i Siatka. Pełna szerokość wyświetla pokaz slajdów z pełną szerokością sekcji, natomiast Siatka wyświetla pokaz slajdów z wypełnieniem z każdej strony.
  Wysokość slajdu

  Wysokość pokazu slajdów:

  • Dostosuj do pierwszego obrazu – wszystkie obrazy będą mieć taką samą wysokość jak pierwszy obraz w karuzeli.
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże
  Styl paginacji

  Styl nawigacji pokazu slajdów wyświetlany pod obrazami.

  • Kropki
  • Licznik (domyślne ustawienie)
  • Liczby
  Automatycznie obracaj slajdy

  Zaznacz to pole, aby automatycznie zmieniać obrazy w pokazie slajdów. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wówczas pokaz slajdów będzie wyświetlał statyczny obraz, dopóki klient nie przesunie go ręcznie do przodu.

  Zmień czas wyświetlania slajdów Użyj paska, aby ustawić automatyczną zmianę slajdów w pokazie. Minimalnie: 3 sekundy, maksymalnie: 9 sekund.
  Układ na urządzeniu mobilnym Zaznacz to pole, aby wyświetlić treść pod obrazami na urządzeniu mobilnym.
  Dostępność Dodaj opis pokazu slajdów dla klientów z wadami wzroku.

  Ustawienia slajdów z obrazami

  Ustawienia obrazów sekcji pokazu slajdów
  Ustawienie Opis
  Obraz Wybierz obraz statyczny lub dynamiczny dla pokazu slajdów. Kliknij opcję Wybierz obraz, aby wyświetlić bibliotekę multimediów, lub przycisk źródłowy, aby podłączyć dynamiczne źródło. Po wybraniu obrazu kliknięcie przycisku Zmień umożliwia usunięcie lub zmianę obrazu.
  Edytuj tekst alternatywny

  Opisz obraz pokazu slajdów i podaj kontekst klientom korzystającym z czytników ekranu.

  Nagłówek

  Opcjonalny tekst nagłówka dla obrazu. Tekst jest dodawany do każdego obrazu indywidualnie.

  Rozmiar nagłówka

  Wybierz pomiędzy małym, średnim (domyślnie) i dużym nagłówkiem.

  Nagłówek podrzędny Opcjonalny tekst podnagłówka dla obrazu. Tekst jest dodawany do każdego obrazu indywidualnie.
  Przycisk z etykietą Wprowadź tekst dla przycisku lub pozostaw pusty, aby całkowicie ukryć przycisk.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma odsyłać przycisk. Kliknij przycisk Źródło, aby dodać dynamiczne źródło jako adres URL.
  Użyj stylu przycisku konspektu Kliknij na pole wyboru, aby przełączyć między przyciskiem jednolitym a konturowym.
  Pozycja treści na pulpicie Położenie pola treści na obrazie. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek. Opcja Środek jest opcją domyślną.
  Pokaż kontener na komputerze Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić pole treści.
  Wyrównanie treści na komputerze Wyrównaj tekst w kontenerze. Wybierz opcję: lewy, wyśrodkowany (domyślnie) lub prawy.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Użyj suwaka, aby dostosować nieprzezroczystość nakładki obrazu.
  Kolorystyka Zmień kolor tła pola treści. Wybierz spośród opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1 (domyślne ustawienie), Tło 2 lub Odwrócone. Aby to ustawienie miało wpływ na obraz pokazu slajdów, musi być wyświetlany kontener.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz sposób wyświetlania treści na urządzeniu mobilnym. Wybierz spośród opcji: Lewa strona, Środek (domyślne ustawienie) lub Prawa strona.

  Film

  Możesz dodać sekcję filmu, aby osadzić film z YouTube lub Vimeo na stronie w swoim sklepie.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji filmu
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar nagłówka Zmień rozmiar tekstu nagłówka. Wybierz między małym, średnim a dużym.
  Obraz w tle Obraz wyświetlany przed odtworzeniem filmu przez klienta.
  Adres URL Link do filmu Vimeo na YouTube lub kanale. Film musi być dostępny publicznie.
  Alternatywny tekst filmu Tekst alternatywny dla filmu. Opisuje kontekst i cel filmu dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Usuwa domyślne wypełnienie i ustawia sekcję na pełną szerokość strony.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji bloku kolekcji. Wybierz jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Dopełnienie sekcji Dodaj odstęp na górze lub na dole filmu. Użyj suwaka zakresu, aby dodać od 0 do 100 pikseli odstępu powyżej lub poniżej sekcji filmu.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo