Funkcje sklepu online

Możesz dodać funkcje do dowolnej strony swojego sklepu online, za pomocą sekcji. Możesz wybierać, dodawać i konfigurować sekcje z obrazami, tekstem, kolorami marki i nie tylko.

Niektóre strony będą mieć domyślne sekcje, takie jak pasek ogłoszeń, nagłówek i stopka. Te sekcje pojawiają się na każdej stronie.

Pasek ogłoszeń

Pasek ogłoszeń umożliwia przekazywanie ważnych informacji klientom na dowolnej stronie. Sekcja nie ma własnych ustawień, ale możesz dostosować do 12 różnych bloków ogłoszeń do wyświetlenia. Możesz dodać link do paska ogłoszeń, aby można go było kliknąć i przenieść klientów na określoną stronę.

Blok ogłoszenia

Ustawienia bloku ogłoszeń w sekcji paska ogłoszeń
Ustawienie Opis
Tekst Ogłoszenie, które chcesz wyświetlić swoim klientom.
Kolorystyka Schemat kolorów do wykorzystania na pasku ogłoszeń.
Link Link, do którego mają przejść klienci, jeśli klikną pasek ogłoszeń.

Nagłówek

Nagłówek wyświetla się na wszystkich stronach w Twoim szablonie.

Ustawienia sekcji

Ustawienia sekcji nagłówka
Ustawienie Opis
Obraz logo Logo sklepu.
Niestandardowa szerokość logo Szerokość logo. Może być dowolną wielokrotnością 10, od 50 do 250 pikseli. Domyślną wartością jest 100 pikseli.
Pozycja logo na dużych ekranach

Miejsce, w którym logo jest wyświetlane w nagłówku, gdy klient wyświetla witrynę na dużym ekranie, np. na komputerze.

 • Środek, po lewej – logo jest wyświetlane w tekście menu głównego, wyśrodkowane pionowo i wyrównane do lewej.
 • Góra, po lewej – logo jest wyświetlane nad menu głównym i wyrównane wraz z pozycjami menu do lewej.
 • Środek, po lewej (domyślnie) – logo jest wyświetlane nad menu głównym i wyrównane wraz pozycjami menu do środka.
Menu Menu do wykorzystania w menu głównym.
Pokaż linię separatora Wyświetla linię, która wizualnie oddziela nagłówek od zawartości strony.
Włącz przypięty nagłówek Ponownie wyświetla nagłówek, gdy klient przewija w górę. Znika, gdy klient przewija w dół.

Stopka

Stopka jest wyświetlana na wszystkich stronach w szablonie.

Ustawienia sekcji

Ustawienia sekcji stopki
Ustawienie Opis
Kolorystyka Ustawiając tło dla stopki, można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
Pokaż rejestrację w celu otrzymywania e-maili Zawiera formularz rejestracji w celu otrzymywania e-maili, w którym klienci mogą subskrybować newsletter i materiały marketingowe.
Nagłówek Tytuł formularza Pokaż rejestracje w celu otrzymywania e-maili. Jeśli opcja Pokaż rejestrację w celu otrzymywania e-maili nie jest włączona, nie jest on wyświetlany.
Ikony mediów społecznościowych Wyświetla ikony wszystkich platform mediów społecznościowych, dla których wprowadziłeś(-aś) link do profilu w ustawieniach szablonu.
Włącz selektor kraju/regionu Dodaje selektor, za pomocą którego klienci mogą wybierać kraje i regiony aktywowane przez Ciebie w ustawieniach płatności. Dzięki temu klienci mogą wyświetlać ceny produktów w wybranej przez nich walucie.
Włącz selektor języka Dodaje selektor, za pomocą którego klienci mogą wybierać kraje i regiony aktywowane przez Ciebie w ustawieniach języka. Dzięki temu klienci mogą przeglądać Twój sklep w wybranym przez siebie języku.
Pokaż ikony płatności Wyświetla ikony metod płatności, które są włączone w Twoim sklepie. Gdy klient odwiedza Twój sklep, ikony te są filtrowane w taki sposób, aby wyświetlane były tylko metody płatności obsługiwane w regionie i walucie bieżącego klienta.

Blok menu

Ustawienia dla bloku menu w sekcji stopki
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł bloku.
Menu Menu, które zostanie wyświetlone w bloku.

Blok tekstowy

Blok Tekst może służyć do wyróżniania ważnych informacji, takich jak dane sklepu, promocje lub dane kontaktowe.

Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji stopki
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł bloku.
Tekst podrzędny Tekst, który będzie wyświetlany w bloku.

Blok obrazu

Ustawienia bloku obrazu w sekcji stopki
Ustawienie Opis
Obraz Obraz do wyświetlenia w bloku.
Szerokość obrazu Ustawia szerokość obrazu. Może być dowolną wielokrotnością 5 – od 50 do 200 pikseli. Domyślnie jest to 100 pikseli.
Wyrównanie obrazu na dużym ekranie

Wyrównuje obraz w bloku:

 • Do lewej – wyrównuje obraz do lewej strony bloku.
 • Wyśrodkowanie (domyślnie) – wyrównuje obraz do środka bloku.
 • Do prawej – wyrównuje obraz do prawej strony bloku.

Posty na blogu

Jeśli masz blog w sklepie Shopify, możesz użyć sekcji Post na blogu, aby wyróżnić posty z tego blogu. Każdy post na blogu w sekcji Posty na blogu zawiera pierwsze 55 słów fragmentu posta. Jeśli post na blogu nie zawiera fragmentu, zamiast niego wyświetlonych zostanie pierwszych 30 słów posta.

Ustawienia sekcji

Ustawienia dla sekcji postów na blogu
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł sekcji.
Blog Blog, z którego mają być wyświetlane posty. Domyślnie jest to pierwszy blog z blogów uporządkowanych w kolejności alfabetycznej na stronie Blogi.
Posty na blogu Liczba postów na blogu, które chcesz wyświetlić w sekcji. Maksymalnie: 3 posty.
Pokaż wyróżniony obraz Wyświetla wyróżniony obraz dla posta na blogu. Sugerowany współczynnik proporcji obrazu: 2:3.
Pokaż datę Wyświetla datę utworzenia posta na blogu.
Pokaż autora Wyświetla autora posta na blogu.
Pokaż dodatkowe tło Dostosowuje kolor tła do koloru tekstu.
Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli blog zawiera więcej postów niż pokazano Jeśli blog ma więcej postów na blogu niż ustawiono w polu Post na blogu, wyświetla się przycisk „Wyświetl wszystko”, który przekierowuje klientów na stronę bloga.

Wybierz blog

 1. W edytorze szablonów kliknij tytuł sekcji Posty na blogu.
 2. W sekcji Blog kliknij opcję Zmień.
 3. Wybierz blog.
 4. Kliknij opcję Wybierz, a następnie Zapisz.

Kolaż

Możesz utworzyć kolaż filmów, zdjęć, produktów i kolekcji. Każda sekcja Kolaż zawiera trzy bloki. Domyślnie sekcja zawiera film, produkt i blok kolekcji.

Aby utworzyć kolaż z więcej niż trzech bloków, dodaj dodatkowe sekcje kolażu pod pierwszym i nie dołączaj wartości Nagłówka do dolnych sekcji kolażu. Sekcje kolażu będą wyświetlane razem jako jedna sekcja.

Ustawienia sekcji

Ustawienia sekcji kolażu
Ustawienie Opis
Nagłówek Tytuł sekcji.
Układ pulpitu

Sposób wyświetlania bloków na komputerze.

 • Duży blok po lewej (domyślnie) – pierwszy blok w sekcji jest wyświetlany po lewej stronie i jest większy od innych bloków.
 • Duży blok po prawej - ostatni blok w sekcji jest wyświetlany po prawej stronie i większy niż pozostałe bloki.
 • Układ na urządzeniu mobilnym

  Sposób wyświetlania bloków na urządzeniach mobilnych.

  • Kolaż – wyświetla obrazy w układzie kolażu:
   • Jeśli w Układzie na komputer włączony jest Duży blok po lewej, pierwszy blok w sekcji jest wyświetlany na górze i jest większy niż pozostałe bloki.
   • Jeśli w Układzie na komputer włączony jest Duży blok po prawej, ostatni blok w sekcji jest wyświetlany na dole i jest większy niż pozostałe bloki.
  • Kolumna - wyświetla obrazy w tym samym rozmiarze i w kolumnie.

  Blok filmowy

  Ustawienia bloku filmu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Obraz w tle Obraz wyświetlany przed odtworzeniem filmu przez klienta.
  Link Link do filmu Vimeo na YouTube lub kanale. Film musi być dostępny publicznie.
  Alternatywny tekst filmu Tekst alternatywny dotyczący filmu. Opisuje film dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Dodaj dopełnienie obrazu Dodaje dodatkowe miejsce potrzebne, aby obraz nie został przycięty. Aby uniknąć przycinania obrazów, załaduj obraz w tle ze współczynnikiem proporcji 16:9.

  Blok produktu

  Ustawienia dla bloku produktu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Produkt Produkt, który chcesz wyświetlić.
  Pokaż dodatkowe tło Dostosowuje kolor tła do koloru tekstu.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz produktu, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Dodaj dopełnienie obrazu Dodaje dodatkowe miejsce potrzebne, aby obraz nie został przycięty. Aby uniknąć przycinania obrazów, załaduj obrazy produktów ze współczynnikiem proporcji 16:9.

  Blok kolekcji

  Ustawienia bloku kolekcji w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Kolekcja Kolekcja, którą chcesz wyświetlić.
  Dodaj dopełnienie obrazu Dodaje dodatkowe miejsce potrzebne, aby obraz nie został przycięty. Aby uniknąć przycinania obrazów, załaduj obrazy produktów ze współczynnikiem proporcji 16:9.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji bloku kolekcji. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

  Blok obrazu

  Ustawienia dla bloku obrazu w sekcji kolażu
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz, który chcesz wyświetlić.
  Dodaj dopełnienie obrazu Dodaje dodatkowe miejsce potrzebne, aby obraz nie został przycięty. Aby uniknąć przycinania obrazów, załaduj obrazy produktów ze współczynnikiem proporcji 16:9.
  Kolorystyka Kolor tła bloku obrazu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.

  Zwijana treść

  Sekcja zwijanej treści obsługuje wiersze, które można zwijać lub rozwijać w celu wyświetlenia zawartej w nich treści oraz obraz, który można umieścić po lewej lub prawej stronie zwijanej treści.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji zwijanej treści
  Ustawienie Opis
  Napisy Opcjonalny podpis sekcji zwijanej treści. Wyświetla się nad nagłówkiem sekcji.
  Nagłówek Nagłówek zwijanej sekcji zawartości.
  Wyrównanie nagłówka Wybierz wyrównanie nagłówka sekcji. Opcje to: do lewej, wyśrodkowanie (domyślne) lub do prawej.
  Układ

  Wybierz układ dla zwijanej treści:

  • Brak kontenera (domyślnie)
  • Kontener wierszy – każdy zwijany wiersz znajduje się w zacienionym polu
  • Kontener sekcji – zawiera całą sekcję zwijanej treści w zacienionym polu
  Kolorystyka Kolor tła sekcji zwijanej treści. Wybierz z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 i Odwrócone.
  Schemat kolorów kontenera Kolor tła kontenera zwijanej treści. Wybierz z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 i Odwrócone. Wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko wtedy, gdy opcja Układ jest ustawiona na kontener Wiersz lub Sekcja.
  Otwórz pierwszy zwijany rząd Gdy ta opcja jest zaznaczona, pierwszy wiersz zwijanej treści zostanie domyślnie rozszerzony.
  Obraz Obraz sekcji. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny Dodaj krótki opis obrazu, aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO) i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazu kolekcji:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie) – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Małe
  • Duże
  Układ pulpitu Określ, czy obraz lub zwijane wiersze mają pojawiać się jako pierwsze. Domyślnie wyświetlany jest najpierw tekst. Na urządzeniu mobilnym obraz pojawia się zawsze jako pierwszy.
  Maksymalna szerokość Wybierz maksymalną szerokość zwijanej sekcji między 1200p a 1600 pikseli (domyślnie).
  Ikony akcentu Zmień kolor ikon akcentowanych, które rozpoczynają każdy zwijany wiersz. Wybierz z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Obrys lub Tekst (domyślnie).

  Blok zwijanego wiersza

  Ustawienia bloku zwijanych wierszy
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Nagłówek zwijanego wiersza.
  Treść wiersza Zawartość zwijanego wiersza. Zawartość można sformatować lub dołączyć linki URL. Tej funkcji można używać w połączeniu z Treścią wiersza ze strony.
  Treść wiersza ze strony Możesz wstawić istniejącą treść z innej strony do zwijanego wiersza. Kliknij opcję Zmień, aby wybrać lub usunąć stronę. Tej funkcji można używać w połączeniu z Treścią wiersza.
  Ikona Wybierz ikonę z listy rozwijanej w celu wyświetlenia przed zwijaną treścią. Ikona znacznika wyboru jest wybierana domyślnie.

  Lista kolekcji

  Możesz dodać listę kolekcji, które chcesz wyróżnić. Do listy kolekcji można dodać maksymalnie 16 bloków kolekcji.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji
  Proporcja obrazu Proporcje obrazu dla wyróżnionych obrazów kolekcji:
  • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat (domyślnie) – przycięcie obrazów w sposób zapewniający zachowanie proporcji 1:1.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji tytułu kolekcji i wypełnienie obrazu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza urządzenia mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, aby zobaczyć więcej bloków kolekcji.
  Dodaj dopełnienie obrazu Dodaje dodatkowe miejsce potrzebne, aby obraz nie został przycięty. Aby uniknąć przycinania obrazów, załaduj obrazy produktów ze współczynnikiem proporcji 16:9.
  Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli lista zawiera więcej kolekcji niż pokazano Jeśli lista kolekcji ma więcej kolekcji niż ustawiono w polu Maksymalna liczba kolekcji do pokazania, wyświetla się przycisk „Wyświetl wszystko”, który przekierowuje klientów na listę kolekcji.

  Wybierz kolekcje

  1. W edytorze szablonów kliknij Blok kolekcji, do którego chcesz dodać kolekcję.
  2. Kliknij Wybierz kolekcję.
  3. Kliknij kolekcję, a następnie opcję Wybierz.

  Formularz kontaktowy

  Wszystkie przesłane formularze kontaktowe są przekazywane na adres e-mail nadawcy Twojego sklepu. Adres e-mail nadawcy można zmienić na stronie ustawień Dane sklepu w panelu administracyjnym Shopify.

  Formularz zawiera następujące pola:

  • Nazwa
  • E-mail (wymagany)
  • Numer telefonu
  • Komentarz

  W formularzu kontaktowym używany jest następujący schemat kolorów:

  • Kolorem tła jest kolor Tło 1.
  • Kolorem tekstu i konturów pola tekstowego jest kolor Tekst.
  • Kolorem przycisku „Wyślij” jest kolor Akcent 1.

  Niestandardowy Liquid

  Możesz dodać własny kod Liquid, aby utworzyć niestandardową sekcję.

  • Dodaj fragmenty kodu aplikacji podane w instrukcjach z pobranych aplikacji, aby w łatwy sposób wprowadzić aplikacje na swoje strony.
  • Dodaj niestandardowy kod Liquid bezpośrednio w edytorze.

  Baner rejestracji w celu otrzymywania e-maili

  Możesz dodać sekcję do strony hasła, na której klienci mogą wprowadzić swój adres e-mail, aby otrzymać informację o otwarciu Twojego sklepu. Każda subskrypcja e-maili powoduje utworzenie konta klienta.

  Sekcja zawiera trzy domyślne bloki:

  • Nagłówek
  • Nagłówek podrzędny
  • Formularz e-maila

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji bannera zapisu na email
  Ustawienie Opis
  Zdjęcie tła Obraz tła banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili. Kliknij opcję Zmień, aby zastąpić lub usunąć obraz. Po usunięciu obrazu wyświetlany jest obraz dołączony do szablonu. Ukryj ten obraz, odznaczając pole wyboru Pokaż obraz tła.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Przedstawia obraz baneru zapisu na email z nakładką. Użyj suwaka, aby ustawić nieprzezroczystość nakładki. Domyślnie 0%.
  Wyświetl zdjęcie tła Zaznacz to pole, aby wyświetlić obraz tła na banerze rejestracji w celu otrzymywania e-maili.
  Wysokość banera

  Ustaw wysokość obrazu banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili za pomocą menu rozwijanego. Wybierz spośród opcji: Dostosuj do obrazu, Mały, Średni (domyślna) lub Duży.

  Pozycja treści na pulpicie Ustaw położenie banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili dla komputerów. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek. Opcja Środek jest opcją domyślną.


  Na komputerze pole tekstowe częściowo zasłania obraz. Na urządzeniu mobilnym pole tekstowe wyświetlane jest pod obrazem.

  Pokaż kontener na komputerze Umieszcza tekst obrazu banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili w polu tekstowym na obrazie dla klientów dokonujących zakupów na komputerze.
  Wyrównanie treści na komputerze Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla komputerów. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek (domyślna).
  Kolorystyka Kolor tła sekcji banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili i wypełnienia obrazu. Można wybierać spośród opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1 (domyślna), Tło 2 lub Odwrócone.


  Na komputerze wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko po wybraniu opcji Pokaż kontener na komputerze. Na urządzeniu mobilnym wybrany schemat kolorów jest widoczny tylko po wybraniu opcji Pokaż treść pod obrazem na urządzeniu mobilnym.

  Wyrównanie treści na urządzeniu mobilnym Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla urządzeń mobilnych. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek (domyślna).
  Pokaż treść pod obrazem na urządzeniu mobilnym Treść pojawi się pod obrazem banera rejestracji w celu otrzymywania e-maili na urządzeniach mobilnych.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji banera rejestracji na e-mail
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.

  Blok nagłówka podrzędnego

  Ustawienia dla bloku podnagłówka w sekcji rejestracji na e-mail
  Ustawienie Opis
  Opis Opis sekcji.
  Styl tekstu Zmienia styl tekstu w sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili. Wybierz spośród opcji: Tekst podstawowy (domyślna) i Podtytuł.

  Rejestracja w celu otrzymywania e-maili

  Możesz dodać sekcję, w której klienci będą mogli wprowadzić adres e-mail i subskrybować newsletter lub materiały marketingowe. Kiedy klient dokona subskrypcji, w panelu administracyjnym Shopify zostanie utworzone konto klienta.

  Sekcja zawiera trzy domyślne bloki:

  • Nagłówek
  • Nagłówek podrzędny
  • Formularz e-maila

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji rejestracji w celu otrzymywania e-maili
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Kolor tła sekcji osoby zarejestrowanej w celu otrzymywania e-maili. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Rozszerza sekcję na szerokość okna przeglądarki.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.

  Blok nagłówka podrzędnego

  Ustawienia dla bloku nagłówka podrzędnego w sekcji listy kolekcji
  Ustawienie Opis
  Opis Opis sekcji.

  Formularz e-maila

  W bloku formularza e-maila wyświetlane jest pole, w którym klient może wprowadzić adres e-mail, aby zarejestrować się jako odbiorca materiałów marketingowych. Blok nie ma konfigurowalnych ustawień.

  Polecany produkt

  Możesz dodać sekcję z określonym produktem.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji polecanych produktów
  Ustawienie Opis
  Produkt Produkt, który chcesz pokazać w sekcji.
  Pokaż dodatkowe tło Wyświetla polecany produkt na dodatkowym kolorowym tle.
  Włącz zapętlanie wideo Umożliwia ponowne odtworzenie nagrania wideo. Klienci muszą kliknąć, aby rozpocząć ponowne odtwarzanie.

  Bloki sekcji

  Możesz dodawać poniższe bloki w sekcji Polecany produkt.

  Bloki dostępne w sekcji polecanych produktów
  Blok Ustawienia
  Tekst Wprowadź tekst dla polecanego produktu:
  • Tekst: Akceptuje tekst lub dynamiczne źródło.
  • Styl tekstu: Wybierz pomiędzy tekstem, podtytułem lub wielkimi literami.
  Tytuł Ten blok nie ma konfigurowalnych ustawień.
  Cena Ten blok nie ma konfigurowalnych ustawień.
  Selektor wariantów Wybierz przyciski lub rozwijane menu.
  Selektor ilości Ten blok nie ma konfigurowalnych ustawień.
  Pokaż dynamiczne przyciski realizacji zakupu Wyświetla wszystkie dynamiczne opcje realizacji zakupu, które zostały włączone w ustawieniach płatności.
  Udostępnij Tekst do kliknięcia, który umożliwia klientom udostępnianie produktu w mediach społecznościowych.
  Ocena produktu Wyświetla średnią ocenę produktu za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.
  Niestandardowy Liquid Dodaj niestandardowy kod Liquid lub HTML.

  Polecana kolekcja

  Możesz dodać sekcję, która wyświetla produkty w jednej kolekcji.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji polecanych kolekcji
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Kolekcja Kolekcja, z której chcesz wyświetlić produkty.
  Maksymalna ilość produktów do wyświetlenia Liczba produktów z kolekcji do wyświetlenia. Musi być liczbą parzystą. Minimalna: 2. Maksymalna: 12.
  Włącz przycisk „Wyświetl wszystko”, jeśli kolekcja ma więcej produktów niż pokazano Jeśli lista kolekcji ma więcej kolekcji niż ustawiono w polu Maksymalna liczba kolekcji do pokazania, wyświetla się przycisk „Wyświetl wszystko”, który przekierowuje klientów na stronę kolekcji.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, by zobaczyć więcej produktów.
  Proporcja obrazu Współczynnik obrazu dla obrazów produktów:
  • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obrazy nie zostaną przycięte.
  • Portret – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obrazy tak, by zachować proporcję 1:1.
  Pokaż drugi obraz po najechaniu kursorem Gdy klient najedzie kursorem na obraz, wyświetli drugi obraz dla produktu, jeśli produkt go posiada.
  Dodaj dopełnienie Dodaje dopełnienie do obrazu, aby obraz nie został przycięty.
  Pokaż obramowanie obrazu Dodaje cienkie obramowanie do obrazów produktów.
  Pokaż dostawcę Wyświetla dostawców produktów.
  Pokaż ocenę produktu Wyświetla średnią ocenę produktu za pomocą gwiazdek wraz z liczbą recenzji w nawiasie, na przykład: ★★★★★ (8). Wymaga również zainstalowania aplikacji do recenzowania produktów, takiej jak Shopify Product Reviews oraz definicji metapól dla reviews.rating_count i reviews.rating.

  Baner z obrazem

  Sekcja banera obrazu zawiera jeden lub dwa obrazy oraz pole tekstowe z przyciskami. Jeśli używane są dwa obrazy, są one wyświetlane obok siebie na komputerze. Na urządzeniu mobilnym można wybrać, czy obrazy mają być wyświetlane obok siebie czy w kolumnie.

  Na komputerze pole tekstowe częściowo pokrywa obraz. Na urządzeniu mobilnym pole tekstowe jest wyświetlane pod obrazem. Możesz zmienić wyrównanie tekstu za pomocą opcji Do prawej, Do lewej lub Do środka zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Pierwszy obraz Główny obraz banera. Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, obraz pierwszy wyświetlany będzie po lewej stronie lub u góry, w zależności od tego, czy klient korzysta z komputera stacjonarnego, czy z urządzenia mobilnego.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Drugi obraz Dodatkowy obraz dla banera. Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, ten obraz wyświetlany będzie po prawej stronie lub na dole, w zależności od tego, czy klient korzysta z komputera stacjonarnego, czy z urządzenia mobilnego.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Dodaje nakładkę do obrazów banera. Użyj suwaka, aby ustawić nieprzezroczystość nakładki. Domyślna wartość to 0%.
  Wysokość banera z obrazem

  Ustaw wysokość obrazów banera za pomocą menu rozwijanego.

  • Mała – komputer: 420 pikseli, urządzenie mobilne: 280 pikseli
  • Średnia (domyślne) – komputer: 560 pikseli, urządzenie mobilne: 340 pikseli
  • Duża – komputer: 720 pikseli, urządzenie mobilne: 390 pikseli
  Dostosuj wysokość sekcji do rozmiaru pierwszego obrazu Ustawia wysokość sekcji na wysokość pierwszego obrazu. Na urządzeniu mobilnym oba obrazy dostosowują się do wysokości pierwszego obrazu. Zaznaczenie tego pola powoduje nadpisanie ustawienia wysokości banera z obrazem.
  Pozycja treści na pulpicie Ustaw położenie banera z obrazem na komputerze. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek.
  Pokaż kontener na komputerze Umieszcza tekst obrazu banera w polu tekstowym na obrazie banera dla klientów dokonujących zakupów na komputerze.
  Wyrównanie treści na komputerze Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla komputerów. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek.
  Kolorystyka Kolor tła sekcji banera obrazu i wypełnienia obrazu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone. Wybrana kolorystyka widoczna jest tylko w przypadku wybrania opcji Pokaż pole tekstowe na pulpicie.
  Wyrównanie treści na urządzeniu mobilnym Ustaw wyrównanie tekstu banera z obrazem dla urządzeń mobilnych. Wybierz spośród opcji: prawa strona, lewa strona lub środek.
  Układaj obrazy w stosy na urządzeniu mobilnym Jeśli do sekcji dodane zostaną dwa obrazy, będą one wyświetlane w kolumnie zamiast obok siebie.
  Pokaż kontener na urządzeniu mobilnym Umieszcza tekst obrazu banera w polu tekstowym na obrazie banera dla klientów dokonujących zakupów na urządzeniu mobilnym.

  Blok nagłówka

  Ustawienia bloku nagłówka w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Duży tekst tytułu pola tekstowego.
  Rozmiar nagłówka Zmienia rozmiar tekstu nagłówka. Możesz wybrać rozmiar średni (komputer: 40 pikseli, urządzenie mobilne: 30 pikseli) lub duży (komputer: 52 piksele, urządzenie mobilne: 40 pikseli).

  Blok tekstowy

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Opis Wyświetla tekst w stylu akapitu.
  Styl tekstu Zmienia styl tekstu na banerze z obrazem. Wybierz pośród opcji: Tekst podstawowy, Podtytuł i Małe litery.

  Blok przycisków

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji banera z obrazem
  Ustawienie Opis
  Pierwszy przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na pierwszym przycisku.
  Pierwszy link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać pierwszy przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.
  Drugi przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na drugim przycisku.
  Drugi link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać drugi przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.

  Obraz z tekstem

  Możesz dodać sekcję zawierającą obraz i blok tekstowy z opcjonalnym przyciskiem, aby przekierować klientów do nowej strony. Sparuj tekst z obrazem, aby skierować uwagę na wybrany produkt, kolekcję lub post na blogu. Dodaj szczegóły dotyczące dostępności, stylu lub dołącz recenzję.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz sekcji. Kliknij przycisk Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny Kliknij, aby ustawić alternatywny tekst obrazu na potrzeby pozycjonowania stron i opisać obraz dla klientów korzystających z czytników ekranu.
  Wysokość obrazu Wybierz wysokość obrazu:
  • Dostosuj do obrazu (domyślnie)
  • Małe
  • Duże
  Szerokość obrazu pulpitu Szerokość obrazu:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże
  Umieszczanie obrazów na pulpicie Określ, czy jako pierwszy pojawia się obraz czy tekst. Domyślnie, obraz wyświetla się jako pierwszy w układach na urządzeniach mobilnych:
  • Najpierw obraz (domyślne ustawienie dla urządzeń mobilnych)
  • Drugi obraz
  Pozycja treści na pulpicie Położenie obrazu na komputerach:
  • Góra (domyślne ustawienie)
  • Środek
  • Dół
  Wyrównanie treści na komputerze Wyrównanie tekstu na komputerach:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Środek
  • Prawa strona
  Układ zawartości Umożliwia nakładanie się obrazu i pól tekstowych na siebie. Jeśli wybrano opcję Bez nakładania, zawartość zostanie dostosowana do tekstu i obrazu.
  • Nakładanie się
  • Bez nakładania (domyślne ustawienie)
  Kolorystyka Kolor tła obrazu z tekstem i dopełnienia obrazu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz wyrównanie treści na urządzeniach mobilnych:
  • Do lewej (domyślne ustawienie)
  • Prawa strona
  • Środek

  Blok nagłówka

  Ustawienia dla bloku nagłówka w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tekst tytułu sekcji.
  Rozmiar nagłówka Rozmiar tekstu nagłówka:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże

  Blok tekstowy

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Treść Wyświetla tekst w stylu akapitu w sekcji tekstu.
  Styl tekstu Styl tekstu zawartości:
  • Tekst podstawowy (domyślne ustawienie)
  • Podtytuł

  Blok przycisków

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.

  Blok podpisu

  Ustawienia dla bloku napisów w sekcji obrazu z tekstem
  Ustawienie Opis
  Tekst Dodaj slogan lub podpis do obrazu. Tekst pojawi się na dole sekcji obrazu z tekstem.
  Styl tekstu Styl tekstu zawartości:
  • Wielkie litery (domyślne ustawienie)
  • Podtytuł
  Rozmiar tekstu Rozmiar tekstu zawartości:
  • Małe
  • Średnia (domyślnie)
  • Duże

  Wielokolumnowy

  Możesz użyć sekcji wielokolumnowej, aby wyświetlić zawartość w układzie kolumn i dodać przycisk pod kolumnami, który przekieruje klienta do nowej strony. Sparuj tekst z obrazem, aby skierować uwagę na wybrany produkt, kolekcję lub post na blogu. Dodaj szczegóły dotyczące dostępności, stylu lub dołącz recenzję.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji wielokolumnowej
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Szerokość obrazu

  Szerokość obrazów dodanych do kolumn.

  • Pełna szerokość kolumny – szerokość obrazu to pełny rozmiar kolumny.
  • Połowa szerokości kolumny – szerokość obrazu stanowi połowę rozmiaru kolumny.
  • Jedna trzecia szerokości kolumny – szerokość obrazu to jedna trzecia rozmiaru kolumny.
  Proporcja obrazu

  Proporcje obrazu:

  • Dostosuj do obrazu – Używa współczynnika proporcji obrazu. Dzięki temu obraz nie zostanie przycięty.
  • Portret – Przycina obraz tak, by zachować proporcję 2:3.
  • Kwadrat – Przycina obraz tak, by zachować proporcję 1:1.
  • Koło - przycina obraz do wyświetlenia w kształcie koła
  Wyrównanie kolumny

  Wyrównanie obrazów i tekstu w kolumnach:

  • Do lewej (domyślnie) – wyrównanie obrazów i tekstu do lewej.
  • Wyśrodkowanie – wyrównanie obrazów i tekstu do środka.
  Dodatkowe tło

  Dostosowuje styl sekcji na podstawie tła:

  • Brak – tło kolumny i sekcji zachowuje kolor tła 1, a kolumny nie mają wypełnienia.
  • Pokaż jako tło kolumny – tło kolumn jest zgodne z nieprzezroczystym kolorem tekstu i dodaje do kolumn wypełnienie.
  • Pokaż jako tło sekcji – tło sekcji jest zgodne z nieprzezroczystym kolorem tekstu, kolorem tła dla kolumn jest Tło 1, do kolumn dodawane jest wypełnienie.
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.
  Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym Zmienia wygląd wyświetlacza mobilnego z kolumnowego na wierszowy, w którym klienci mogą przeciągać ekrany w poziomie, by zobaczyć więcej bloków kolumn.

  Blok kolumn

  Możesz mieć maksymalnie 12 kolumn w jednej sekcji. Jeśli masz jeden, dwa lub trzy bloki kolumn, są one wyświetlane na pulpicie w jednym rzędzie. Jeśli masz cztery lub więcej bloków kolumn, są one wyświetlane w układzie z dwiema kolumnami. W przypadku urządzeń mobilnych bloki kolumn wyświetlane są w jednej kolumnie, chyba że włączysz opcję Włącz przeciąganie na urządzeniu mobilnym.

  Ustawienia bloku kolumny w sekcji wielokolumnowej
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz, który chcesz wyświetlić.
  Nagłówek Tytuł kolumny.
  Opis Tekst akapitu w kolumnie.

  Strona

  Możesz wybrać wyświetlanie zawartości niestandardowej strony w sekcji. Wówczas cała zawartość strony jest wprowadzana do sekcji, ale nie zawiera kodu Liquid z żadnego szablonu.

  W kolorystyce sekcji używane są następujące ustawienia:

  • Domyślnie tekst ma kolor tekstu. Każdy specyficzny styl zastosowany do tekstu na stronie jest stosowany w sekcji.
  • Hiperlinki mają kolor akcent 1.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji strony
  Ustawienie Opis
  Strona Strona ze sklepu online, którą chcesz wyświetlić.

  Tekst sformatowany

  Możesz dodać sekcję tekstu sformatowanego z nagłówkiem, zawartością akapitu i przyciskiem umożliwiającym klientom przejście do nowej strony.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Kolorystyka Tło sekcji sformatowanego tekstu. Można wybrać jedną z opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1, Tło 2 lub Odwrócone.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Sekcje mają domyślnie pełną szerokość.

  Blok nagłówka

  Ustawienia dla bloku nagłówka w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Rozmiar czcionki nagłówka

  Rozmiar tekstu nagłówka:

  • Mały – komputer: 24 piksele, urządzenie mobilne: 20 pikseli
  • Średni - komputer: 40 pikseli, urządzenie mobilne: 30 pikseli
  • Duży – komputer: 52 piksele, urządzenie mobilne: 40 pikseli

  Blok tekstowy

  Blok tekstowy to dobry sposób na przekazanie klientom informacji o marce. Możesz opisać korzyści płynące z Twoich produktów, udostępnić ogłoszenia, powitać klientów w sklepie lub zaprezentować wartości, jakimi kieruje się Twoja marka.

  Ustawienia dla bloku tekstu w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Opis Tekst w stylu akapitu dla głównej zawartości sekcji.

  Blok przycisków

  Ustawienia dla bloku przycisku w sekcji tekstu sformatowanego
  Ustawienie Opis
  Przycisk z etykietą Tekst wyświetlany na przycisku.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Dostosowuje styl przycisku tak, aby był konturem przycisku i nie posiadał jednolitego tła.

  Pokaz slajdów

  Możesz dodać sekcję pokazu slajdów, aby wyświetlić karuzelę do 5 obrazów na stronie w Twoim sklepie.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia sekcji pokazu slajdów
  Ustawienie Opis
  Układ Wybierz spośród wartości: Pełna szerokość (domyślne ustawienie) i Siatka. Pełna szerokość wyświetla pokaz slajdów z pełną szerokością sekcji, natomiast Siatka wyświetla pokaz slajdów z wypełnieniem z każdej strony.
  Wysokość slajdu

  Wysokość pokazu slajdów:

  • Dostosuj do pierwszego obrazu (domyślne ustawienie) – wszystkie obrazy będą mieć taką samą wysokość, jak pierwszy obraz w karuzeli.
  • Małe
  • Średnie
  • Duże
  Styl paginacji

  Styl nawigacji pokazu slajdów wyświetlany pod obrazami.

  • Kropki
  • Licznik (domyślne ustawienie)
  • Liczby
  Automatycznie obracaj slajdy

  Zaznacz to pole, aby automatycznie zmieniać obrazy w pokazie slajdów. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wówczas pokaz slajdów będzie wyświetlał statyczny obraz, dopóki klient nie przesunie go ręcznie do przodu.

  Zmień czas wyświetlania slajdów Użyj paska, aby ustawić automatyczną zmianę slajdów w pokazie. Minimalnie: 3 sekundy, maksymalnie: 9 sekund.
  Układ na urządzeniu mobilnym Zaznacz to pole, aby wyświetlić treść pod obrazami na urządzeniu mobilnym.
  Dostępność Dodaj opis pokazu slajdów dla klientów z wadami wzroku.

  Ustawienia slajdów z obrazami

  Ustawienia obrazów sekcji pokazu slajdów
  Ustawienie Opis
  Obraz Obraz statyczny dla pokazu slajdów. Kliknij obraz, aby wybrać nowy obraz, lub użyj menu Zmień, aby zmienić lub usunąć obraz.
  Edytuj tekst alternatywny

  Opisz pokaz slajdów dla klientów korzystających z czytników ekranu.

  Nagłówek

  Opcjonalny tekst nagłówka dla obrazu. Tekst jest dodawany do każdego obrazu indywidualnie.

  Rozmiar nagłówka

  Wybierz pomiędzy małym, średnim (domyślnie) i dużym nagłówkiem.

  Nagłówek podrzędny Opcjonalny tekst podnagłówka dla obrazu. Tekst jest dodawany do każdego obrazu indywidualnie.
  Przycisk z etykietą Wprowadź tekst dla przycisku lub pozostaw pusty, aby całkowicie ukryć przycisk.
  Link przycisku Adres URL, do którego ma przekierowywać przycisk.
  Użyj stylu przycisku konspektu Kliknij na pole wyboru, aby przełączyć między przyciskiem jednolitym a konturowym.
  Pozycja treści na pulpicie Położenie pola treści na obrazie. Wybierz spośród opcji: Góra, Środek lub Dół oraz Prawa strona, Lewa strona lub Środek. Opcja Środek jest opcją domyślną.
  Pokaż kontener na komputerze Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić pole treści.
  Wyrównanie treści na komputerze Położenie treści na obrazie. Wybierz spośród opcji: Lewa strona, Środek (domyślne ustawienie) lub Prawa strona.
  Nieprzezroczystość nakładki obrazu Użyj suwaka, aby dostosować nieprzezroczystość nakładki obrazu.
  Kolorystyka Zmień kolor tła pola treści. Wybierz spośród opcji: Akcent 1, Akcent 2, Tło 1 (domyślne ustawienie), Tło 2 lub Odwrócone. Aby to ustawienie miało wpływ na obraz pokazu slajdów, musi być wyświetlany kontener.
  Układ na urządzeniu mobilnym Wybierz sposób wyświetlania treści na urządzeniu mobilnym. Wybierz spośród opcji: Lewa strona, Środek (domyślne ustawienie) lub Prawa strona.

  Film

  Możesz dodać sekcję filmu, aby osadzić film z YouTube lub Vimeo na stronie w swoim sklepie.

  Ustawienia sekcji

  Ustawienia dla sekcji filmu
  Ustawienie Opis
  Nagłówek Tytuł sekcji.
  Obraz w tle Obraz wyświetlany przed odtworzeniem filmu przez klienta.
  Adres URL Link do filmu Vimeo na YouTube lub kanale. Film musi być dostępny publicznie.
  Alternatywny tekst filmu Alternatywny tekst do filmu.
  Powiększ sekcję na całą szerokość ekranu Usuwa domyślne wypełnienie i ustawia sekcję na pełną szerokość strony.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo