Tworzenie referencji do metaobiektów

Jeżeli chcesz użyć metaobiektu w określonej części Shopify, takiej jak produkty, zamówienia lub klienci, utwórz referencję do metapola. Na przykład, jeśli po zbudowaniu metaobiektu „Cechy produktu” chcesz go używać na stronach swoich produktów, możesz utworzyć metapole produktu, które odwołuje się do tego konkretnego metaobiektu. Referencja umożliwia wyświetlanie unikalnych „Cech produktu” dla określonych produktów. Na przykład możesz utworzyć referencję do wpisu o nazwie „Zrównoważony rozwój” dla produktu A i wpisu o nazwie „Materiały” dla produktu B.

Tworzenie referencji do metaobiektu

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Dane niestandardowe.
 2. Wybierz część sklepu, dla której chcesz utworzyć referencję, np. Produkty.
 3. Kliknij opcję Dodaj definicję.
 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę swojej definicji.
 5. Kliknij opcje: Wybierz typ > Metaobiekt. Do tego metapola możesz przypisać tę samą nazwę, którą ma Twój metaobiekt, aby ułatwić wyszukiwanie w późniejszym czasie. Możesz także wybrać Mieszaną referencję, co pozwoli Ci wybrać więcej niż jeden typ metaobiektu.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Jedna wartość, jeśli chcesz wyświetlić tylko jeden wpis na każdy produkt.
  • Wybierz opcję Lista wartości, jeśli chcesz wyświetlić więcej niż jeden wpis w produkcie.
 7. Wybierz Witryny sklepu, aby zapewnić witrynie Twojego sklepu dostęp do zawartości metapola.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Po ustaleniu relacji między zasobem a metaobiektem możesz połączyć określone wpisy z konkretnymi produktami, w których chcesz wyświetlić metaobiekty.

Łączenie wpisów

Po skonfigurowaniu metaobiektu, dodaniu kilku wpisów i utworzeniu definicji referencji do metaobiektu możesz teraz połączyć poszczególne wpisy z innymi częściami sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do części sklepu, w której mają pojawić się wpisy zawartości. Na przykład możesz przejść do strony produktu w panelu administracyjnym ze strony Produkty.
 2. W sekcji Metapola znajdź utworzoną wcześniej niestandardową definicję i kliknij nazwę definicji. Jeśli utworzona definicja metapola nie jest wyszczególniona, kliknij opcję Pokaż wszystko.
 3. Kliknij opcję Wybierz wpis. Rozwijane menu pokazuje tylko wszystkie pasujące wpisy tego typu. Jeśli skonfigurujesz definicję w celu zaakceptowania listy wartości, będziesz mieć możliwość wybrania wielu wpisów.
 4. Powtórz powyższe kroki, aby połączyć w razie potrzeby wpisy z innymi produktami.

Można również tworzyć wpisy z przywoływanego źródła. Możesz kliknąć opcję Utwórz nowy, aby utworzyć nowy wpis, do którego automatycznie odwołuje się produkt A, a także mogą się odwoływać inne produkty.

Tworzenie referencji mieszanej

Możesz utworzyć referencję mieszaną, wykonując powyższe kroki dotyczące tworzenia referencji.

Referencję mieszaną możesz połączyć ze swoim sklepem tylko za pomocą języka Liquid lub API Storefront dla niestandardowych witryn sklepu i Hydrogen.

Dowiedz się więcej o niestandardowych danych dla programistów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo