Referera metaobjekt

Om du vill använda ditt metaobjekt i en viss del av Shopify, till exempel produkter, ordrar eller kunder, skapar du en metafältreferens. Om du till exempel har skapat ett metaobjekt för "Produktfunktioner" och du vill använda det på dina produktsidor kan du skapa ett metafält för en produkt som refererar till detta specifika metaobjekt. Referensen gör det möjligt för dig att visa unika "Produktfunktioner" på specifika produkter. Du kan till exempel referera till en post som heter "Hållbarhet" på produkt A och en post som heter "Material" på produkt B.

Skapa en referens till ett metaobjekt

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Välj den del av butiken som du vill skapa referensen för. Till exempel Produkter.
 3. Klicka på Lägg till definition.
 4. Ange ett namn för din definition i fältet Namn.
 5. Klicka på Välj typ > Metaobjekt. Det kan vara bra att namnge det här metafältet med samma namn som ditt metaobjekt så att det är enkelt att hitta senare. Du kan också välja mixad referens vilket gör det möjligt för dig att välja mer än en metaobjekttyp.
 6. Gör något av följande:

  • Välj Ett värde om du bara behöver visa en inmatning per produkt.
  • Välj Lista med värden om du vill visa mer än en post i en produkt.
 7. Välj Skyltfönster för att göra ditt metafältinnehåll tillgängligt för ditt skyltfönster.

 8. Klicka på Spara.

Nu när du har upprättat en relation mellan en resurs och ett metaobjekt ansluter du de specifika inmatningarna till de specifika produkterna som du vill visa metaobjekts på.

Anslut poster

När du har ställt in ditt metaobjekt, lagt till några poster och skapat referensdefinitionen för metaobjekt kan du nu länka de enskilda posterna till andra delar av din butik.

Steg:

 1. I Shopify-admin navigerar du till den del av butiken där du vill att innehållsposterna ska visas. Du kan till exempel gå till en produktsida i din Shopify-admin från Produkter.
 2. I avsnittet Metafält letar du reda på den anpassade definitionen som du skapade tidigare och klickar på definitionsnamnet. Om metafältsdefinitionen som du skapade inte listas, klickar du på Visa alla.
 3. Klicka på Välj post. Rullgardinsmenyn visar endast alla matchande poster av den typen. Om du ställer in definitionen för att acceptera en lista med värden kan du välja flera poster.
 4. Upprepa stegen ovan för att länka poster till andra produkter vid behov.

Du kan även skapa inmatningar från en refererad källa. Du kan klicka på Skapa ny för att skapa en ny inmatning, som sedan automatiskt refereras till av produkt A och även tillgänglig att referera till på andra produkter.

Skapa en mixad referens

Du kan skapa en mixad referens genom att följa stegen för att skapa en referens.

En mixad referens kan endast anslutas till ditt skyltfönster via Liquid eller via Skyltfönster-API för Custom Storefronts och Hydrogen.

Mer information om anpassad data för utvecklare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis