Handledning för metaobjekt

Metaobjekt hjälper dig att lägga till och lagra ytterligare strukturerad information för din butik. Metaobjekt kan användas i din Shopify-admin för datalagring eller för att skapa återanvändbart, strukturerat innehåll som visas i din webbshop. Här är några exempel på metaobjekt och var du kan använda dem:

 • Lägg till tygtyper för dina produkter och visa dem på dina produktsidor i din webbshop.
 • Skapa vanliga frågor för dina produkter och visa dem på dina produktsidor i din webbshop.
 • Skapa ambassadörs- eller influerarprofiler med bilder och text och visa dem sedan på en sida i din webbshop.

Du kan lägga till metaobjekt till dina produkter, produktserier, kunder, ordrar och andra delar av din butik, direkt från din Shopify-admin.

Om du har ett Online Store 2.0-tema i webbshoppen kan du ansluta ditt metaobjekt till ditt tema genom att skapa en referens för metaobjekt med metafält. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera temakoden eller anlita en Shopify partner som hjälp. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Handledning för produkthöjdpunkter

I den här handledningen lär du dig hur du skapar ett anpassat metaobjekt för produkthöjdpunkter och visar dem i din webbshop.

Detta lär du dig

När du har slutfört denna handledning har du åstadkommit följande:

 • Skapade ett metaobjekt för produkthöjdpunkter
 • Skapade flera poster för produkthöjdpunkter med hjälp av metaobjekten som du skapade
 • Skapade en definition av metafält som refererar till metaobjekt
 • Kopplade dina poster till specifika produkter
 • Publicerade dina metaobjektposter

Steg ett: Skapa ett metaobjekt

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till definition under Metaobjekt.
 3. Ge din definition av metaobjekt namnet Produkthöjdpunkter.
 4. Klicka på Lägg till fält och välj vilken typ av innehåll du vill visa i detta metaobjekt. Fält definierar det innehåll som visas i ditt metaobjekt och varje fält har sin egen uppsättning alternativ och valideringar.

  • För denna handledning bygger vi ett metaobjekt för produkter som visar en bild, produktens namn, en bildtext och en beskrivning. Välj Fil för att lägga till det första fältet.
 5. Konfigurera typ och valideringar. Ge fältet namnet Bild och lägg till en kort beskrivning.

 6. Under Åtkomst väljs Skyltfönster automatiskt. Håll det här alternativet valt eftersom det gör att innehållet kan nås och visas av din butik.

 7. Lägg till bildfältet i ditt metaobjekt.Välj Lägg till > Fil.

  • Ge fältet namnet Bild.
  • Avmarkera Videor för att begränsa detta metaobjekt för att endast visa bilder.
  • Ange en beskrivning.
  • Klicka på Lägg till när det är klart.
 8. Lägg till rubrikfältet i ditt metaobjekt. Den här gången väljer du Lägg till fält > En enkel textrad som fälttyp. Gör följande:

  • Ge fältet namnet Rubrik.
  • Markera Använd fältet som visningsnamn för att använda fältet som postnamn i indexet.
  • Ange en beskrivning.
  • Klicka på Lägg till när det är klart.
 9. Lägg till bildtextfältet i ditt metaobjekt. Klicka på Lägg till > En enkel textrad. Gör följande:

  • Ge fältet namnet Bildtext.
  • Ange en beskrivning.
  • Klicka på Lägg till när det är klart.
 10. Lägg till beskrivningsfältet till ditt metaobjekt. Klicka på Lägg till fält > Text med flera rader. Gör så här:

  • Ge fältet namnet Beskrivning.
  • Ange en beskrivning.
  • Klicka på Lägg till när det är klart.
 11. Spara din nya metaobjektsdefinition.

När du har sparat din metaobjektsdefinition kan du börja skapa poster.

Steg två: Skapa poster

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Innehåll.
 2. Klicka på Product Highlights i metaobjektdefinitionen till att basera den nya posten på och klicka sedan på Lägg till post.
 3. Fyll i fälten för din post:

  • Klicka på Välj bild och välj eller ladda upp en bild för den här produkthöjdpunkten.
  • Lägg till en Titel och en Beskrivning.
 4. Statusen ställs automatiskt till Aktiv. Om du inte är redo att använda posterna kan du ändra statusen till Utkast.

 5. Klicka på Spara.

Din post har ett genererat användarnamn, vilket är en unik identifierare som är specifik för en enda innehållspost. När du har börjat ansluta dina poster till områden i din butik rekommenderas inte redigering av användarnamnet. Läs mer om effekterna av att ändra ett postanvändarnamn efter det att du har använt det i din butik.

Upprepa stegen ovan för att skapa ytterligare tre poster baserat på metaobjektsdefinitionen för produkthöjdpunkter.

När du har sparat din metaobjektsdefinition och -poster kan du skapa en definition av metafält som refererar till metaobjektet.

Steg tre: Skapa en metafältsdefinition som hänvisar till metaobjektet

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Produkter i avsnittet Metafält.
 3. Klicka på Lägg till definition. Ange ett unikt namn och en beskrivning och klicka sedan på Välj innehållstyp.
 4. Klicka på Välj typ och sedan på Metaobjekt.
 5. I avsnittet Referens väljer du den metaobjektsdefinition som du vill referera till. Välj Produkthöjdpunkter. Detta begränsar produktdefinitionen för metafält till att endast visa poster relaterade till metaobjekt för produkthöjdpunkter.
 6. Bestäm om denna definition ska kunna visa en post eller en lista över dem. I det här exemplet väljer du alternativet Lista med poster.
 7. I avsnittet Åtkomst är alternativet Skyltfönster valt som standard.
 8. Klicka på Spara.

Därefter ansluter du posterna till de produkter som du vill visa dem för.

Steg fyra: Anslut dina produkter till posterna

 1. Gå till Produkter i din Shopify-administratör.

 2. Välj en produkt som du vill visa produkthöjdpunkter för.

 3. I det här exemplet vill vi visa några av alla de produkthöjdpunktsposter som vi har skapat. Klicka på inmatningsfältet intill ditt Produkthöjdpunkts-metafält i Produktmetafälts-avsnittet. Om produkthöjdpunkter inte finns i metafältslistan klickar du på Visa alla.

 4. Klicka på Välj poster. I det här steget väljer du de poster du vill visa för den här specifika produkten. Välj två av dina produkthöjdpunkter.

 5. Återgå till din produktsida. Välj en annan produkt och följ föregående steg för att tilldela produkten två olika produkthöjdsposter.

Härnäst publicerar du dina metaobjekt i din webbshop.

Steg fem: Publicera posterna i din webbshop

Nu när du har anslutit dina poster till dina produkter är det dags att visa dina poster i din butik. Det här steget använder temaredigeraren för att välja de block och avsnitt där dina metaobjektsposter ska länkas.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett metafält genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Använd rullgardinsmenyn högst upp på skärmen för att välja Produkter > Standardprodukt. Då laddas standardproduktmallen i temaredigeraren.
 4. Klicka på Lägg till avsnitt i det vänstra sidofältet och välj Flera rader som ny avsnittstyp.
 5. Klicka på den första raden i avsnittet Flera rader.

  • Inställningarna för det första blocket visas i det högra sidofältet. I kolumnblocket kan du manuellt välja en bild, infoga en rubrik, lägga till en bildtext och lägga till en beskrivning. Du kan även klicka på varje enskild datakällikon och länka blockinställningen till önskad post.
 6. Klicka på Anslut dynamisk källa bredvid blockets namn för att välja Produkthöjdpunkter. Temaredigeraren fyller i det nya flerradiga blocket med posterna med framhävda produkter.

 7. Konfigurera återstående block i avsnittet Flera rader eller ta bort de oanvända blocken.

 8. Klicka på Spara för att publicera dina produkthöjdsposter.

Dina poster visas endast för de produkter de är anslutna till och avsnittet kommer inte att publiceras om en produkt inte är ansluten till poster. Det innebär att du kan ställa in en enda produktmall som fungerar för alla dina produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis