Använd metaobjekt

Metaobjekt hjälper dig att lägga till och lagra ytterligare strukturerad information för din butik. Metaobjekt kan användas internt i din Shopify-administratör och du kan även välja att visa dem i din webbshop. Här är några exempel på metafält och var du kan använda dem:

 • Lägg till tygtyper för dina produkter och visa dem på dina produktsidor i din webbshop.
 • Skapa vanliga frågor för dina produkter och visa dem på dina produktsidor i din webbshop.
 • Skapa ambassadörs- eller influerarprofiler med bilder och text och visa dem sedan på en sida i din webbshop.

Du kan lägga till metaobjekt till dina produkter, produktserier, kunder, ordrar och andra delar av din butik, direkt från din Shopify-admin.

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metafält med metaobjektsreferenser till ditt tema genom att använda temaredigeraren. Om du använder vintageteman, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder så kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify-expert för att få hjälp. Läs mer om att anlita Shopify Experts.

Handledning för produkthöjdpunkter

I den här handledningen lär du dig hur du skapar ett metaobjekt för produkthöjdpunkter och visar dem i din webbshop.

Det här kommer du att lära dig

När du har slutfört denna handledning har du åstadkommit följande:

 • Skapade ett metaobjekt för produkthöjdpunkter
 • Skapade flera poster för produkthöjdpunkter med hjälp av metaobjekten som du skapade
 • Skapade en definition av metafält som refererar till metaobjekt
 • Kopplade dina poster till specifika produkter
 • Publicerade dina metaobjektposter

Steg ett: metaobjekt

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Lägg till definition under Metaobjekt.
 3. Ge din definition av metaobjekt namnet Produkthöjdpunkter.
 4. Klicka på Lägg till fält och välj vilken typ av innehåll du vill visa i detta metaobjekt. Fält definierar det innehåll som visas i ditt metaobjekt och varje fält har sin egen uppsättning alternativ och valideringar.

 5. Konfigurera typ och valideringar. Ge fältet namnet Bild och lägg till en kort beskrivning.

 6. Markera Skyltfönster under Åtkomstalternativ. Då kan din butik komma åt och visa innehållet.

 7. Lägg till bildfältet i ditt metaobjekt.Välj Lägg till > Fil.

 8. Lägg till rubrikfältet i ditt metaobjekt. Den här gången väljer du Lägg till fält > En enkel textrad som fälttyp. Gör följande:

 9. Lägg till bildtextfältet i ditt metaobjekt. Klicka på Lägg till > En enkel textrad. Gör följande:

 10. Lägg till beskrivningsfältet till ditt metaobjekt. Klicka på Lägg till fält > Text med flera rader. Gör så här:

 11. Spara din nya metaobjektsdefinition.

När du har sparat din metaobjektsdefinition kan du börja skapa poster.

Steg två: Skapa poster

 1. Från din Shopify-administratör klickar du på Innehåll.
 2. Klicka på Lägg till post. Välj definition Produkthöjdpunkter av metaobjekt att basera den nya posten på.
 3. Fyll i fälten för din post:

  • Klicka på Välj bild och välj eller ladda upp en bild för den här produkthöjdpunkten.
  • Lägg till en Titel och en Beskrivning.
 4. Statusen ställs automatiskt till Aktiv. Om du inte är redo att använda posterna kan du ändra statusen till Utkast.

 5. Klicka på Spara.

Din post har ett genererat användarnamn, vilket är en unik identifierare som är specifik för en enda innehållspost. När du har börjat ansluta dina poster till områden i din butik rekommenderas inte redigering av användarnamnet. Läs mer om effekterna av att ändra ett postanvändarnamn efter det att du har använt det i din butik.

Upprepa stegen ovan för att skapa ytterligare tre poster baserat på metaobjektsdefinitionen för produkthöjdpunkter.

När du har sparat din metaobjektsdefinition och -poster kan du skapa en definition av metafält som refererar till metaobjektet.

Steg tre: Skapa en metafältsdefinition som hänvisar till metaobjektet

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Produkter.
 3. Klicka på Lägg till definition. Ge din definition ett unikt namn och en unik beskrivning och klicka sedan på Välj innehållstyp.
 4. Klicka på Välj typ och sedan på Metaobjekt.
 5. I avsnittet Referens väljer du den metaobjektsdefinition som du vill referera till. Välj Produkthöjdpunkter. Detta begränsar produktdefinitionen för metafält till att endast visa poster relaterade till metaobjekt för produkthöjdpunkter.
 6. Bestäm om denna definition ska kunna visa en post eller en lista över dem. I det här exemplet väljer du alternativet Lista med poster.
 7. Under Åtkomstalternativ, kontrollera Skyltfönster-alternativet.
 8. Klicka på Spara.

Därefter ansluter du posterna till de produkter som du vill visa dem för.

Steg fyra: Anslut dina produkter till posterna

 1. Från ditt Shopify-administratörskonto går du till Produkter.

 2. Välj en produkt som du vill visa produkthöjdpunkter för.

 3. Bläddra ner till Metafält. I det här exemplet vill vi visa några, men inte alla, av de produkthöjdpunktsposter som vi har skapat. Klicka på inmatningsfältet intill ditt metafält produkthöjdpunkter. Om du inte ser produkthöjdpunkter i metafältslistan klickar du på Visa alla.

 4. Klicka på Välj poster. I det här steget väljer du de poster du vill visa för den här specifika produkten. Välj två av dina produkthöjdpunkter.

 5. Återgå till din produktsida. Välj en annan produkt och följ föregående steg för att tilldela produkten två olika produkthöjdsposter.

Härnäst publicerar du dina metaobjekt i din webbshop.

Steg fem: Publicera dina poster i din webbshop

Nu när du har anslutit dina poster till dina produkter är det dags att visa dina poster i din butik. Det här steget använder temaredigeraren för att välja de block och avsnitt där dina metaobjektsposter ska länkas.

När du har lagt till ett avsnitt eller block kan du välja ett metafält genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa:

Anslut dynamisk källikon

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Använd rullgardinsmenyn högst upp på skärmen för att välja Produkter > Standardprodukt. Då laddas standardproduktmallen i temaredigeraren.
 4. Klicka på Lägg till avsnitt i det vänstra sidofältet och välj Flera rader som ny avsnittstyp.
 5. Klicka på den första raden i avsnittet Flera rader.

 6. Klicka på Anslut dynamisk källa bredvid blockets namn för att välja Produkthöjdpunkter. Din temaredigerare fyller i ditt nya "Flera rader"-block med dina poster för produkthöjdpunkter.

 7. Konfigurera återstående block i avsnittet "Flera rader" eller ta bort de oanvända blocken.

 8. Klicka på Spara för att publicera dina produkthöjdsposter.

Dina poster kommer endast att visas på de produkter som de kopplats till och avsnittet fylls inte i för produkter utan poster. Det innebär att du kan ställa in en enda produktmall som fungerar för alla dina produkter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis