Bygga ett metaobjekt

Du kan skapa metaobjekt från två platser i din Shopify-admin:

 • Från Innehåll > Metaobjekt
 • Från Inställningar > Anpassade data

När du skapar ett metaobjekt så anger du följande information:

 • namnet, som används för att identifiera metaobjektet i din Shopify-admin
 • typen, som används för att identifiera metaobjektet i API:erna
 • fälten, som definierar typen av innehåll du vill visa i metaobjektet
  • Varje fält har ett namn, en beskrivning, en typ och valideringsregler, såsom teckengränser, minimi- och maximivärden, eller förinställda värden.
  • Du kan till exempel lägga till ett fält för text, ett fält för en bild och ett fält för färg.

Bygg ett nytt metaobjekt

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Innehåll > Metaobjekt eller Inställningar > Anpassade data.
 2. Klicka på Lägg till definition.
 3. I fältet Namn, ange ett namn för din definition. En typ av ditt metaobjekt genereras automatiskt och kan redigeras innan du sparar metaobject.
 4. Klicka på Lägg till fält och välj den innehållstyp du vill att detta metaobjekt ska innehålla. Till exempel en enda radtext. Varje fält har sin egen uppsättning alternativ och valideringsregler.
 5. Konfigurera fältet och dess valideringsinformation:

  1. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metaobjekt.
  2. Välj om fältet ska vara inmatningens visningsnamn genom att välja Använd det här fältet som visningsnamn. Visningsnamnet är det fält som används för att generera ett sökbart namn i indexvyn. Visningsnamnet ställs automatiskt in till det första textbaserade fältet i din metaobjektdefinition eller genereras automatiskt om det inte finns något textfält.
  3. Konfigurera valideringsreglerna för fältet och klicka sedan på Lägg till.
 6. Valfritt: För att tillåta synlighet i skyltfönstret väljer du Tillgänglig från rullgardinsmenyn Skyltfönstersynlighet.

 7. Lägg till ytterligare fält i ditt metaobjekt vid behov.

 8. Klicka på Spara.

När ditt metaobjekt har sparats kan du börja skapa poster.

Radera ett metaobjekt

Att radera ett metaobjekt kan inte ångras. Om du raderar ett metaobjekt kommer alla poster för det metaobjektet också raderas.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på det metaobjekt du vill radera i avsnittet Metaobjekt.
 3. Klicka på Radera. En bekräftelsedialogruta visas för att bekräfta att du vill radera inmatningen.
 4. Klicka på Radera för att radera posten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis