Bygga ett metaobjekt

Du kan skapa metaobjekt från två platser i din Shopify-admin:

 • Från Innehåll > Metaobjekt
 • Från Inställningar > Anpassade data

När du skapar en metaobjekt-definition så anger du följande information:

 • Namn: används för att identifiera metafält i din Shopify-admin, såsom Authors.
 • Typ: typen av data som metafältet lagrar, till exempel text, fil eller URL.
 • Fält: definiera vilken typ av innehåll du vill visa i metaobjektet

  • Varje fält har ett namn (krav), en beskrivning, en typ och valideringsregler, såsom teckengränser, minimi- och maximivärden, eller förinställda värden.
  • Visningsnamnet tilldelas ett enda fältnamn och används för att identifiera en enskild metaobjektpost. Du kan när som helst uppdatera det fält som visningsnamnet tilldelas. Visningsnamnet tilldelas automatiskt det första textfältet i en metaobjektpost, eller genereras automatiskt om det inte finns några textfält i metaobjektdefinitionen.
  • Du kan till exempel lägga till ett textfält och visa det som ett visningsnamn, ett fält för en bild och ett färgfält.
 • Alternativ: där metaobjekt är tillgängliga och kan användas.

  • Åtkomst: Som standard är åtkomst till Skyltfönster aktiverad för ditt metaobjekt. Det innebär att metaobjekten kan anslutas i ditt tema med hjälp av dynamiska källor. Du kan inaktivera åtkomst till Skyltfönster. Läs mer om åtkomstalternativ.
  • Funktioner: Du kan använda metaobjekt för att skapa webbsidor. Läs mer om att bygga webbsidor med metaobjekt.

Skapa ett metaobjekt

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Innehåll > Metaobjekt eller Inställningar > Anpassade data.
 2. Klicka på Lägg till definition.
 3. Ange ett namn för din definition i fältet Namn. En typ av ditt metaobjekt genereras automatiskt och kan redigeras innan du sparar metaobject.
 4. Klicka på Lägg till fält och välj den innehållstyp du vill att detta metaobjekt ska innehålla. Till exempel en enda radtext. Varje fält har sin egen uppsättning alternativ och valideringsregler.
 5. Konfigurera fältet och dess valideringsinformation:

  1. Ange Namnet på posten.
  2. Valfritt: I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för ditt metaobjekt.
  3. Valfritt: Välj Använd det här fältet som visningsnamn för att använda fältet som visningsnamn vid indexsökning.
  4. Konfigurera valideringsreglerna för fältet och klicka sedan på Klar.
 6. Lägg till ytterligare fält i ditt metaobjekt vid behov.

 7. Valfritt: Om du vill stänga av åtkomst till skyltfönster avmarkerar du Skyltfönster från avsnittet Åtkomst.

 8. Valfritt: Välj Webbsidor under Funktioner för att tillåta att poster från detta metaobjekt publiceras som fristående sidor.

 9. Klicka på Spara.

När ditt metaobjekt har sparats kan du börja skapa poster.

Radera ett metaobjekt

Att radera ett metaobjekt kan inte ångras. Om du raderar ett metaobjekt kommer alla poster för det metaobjektet också raderas.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Anpassad data från din Shopify-admin.
 2. Klicka på det metaobjekt du vill radera i avsnittet Metaobjekt.
 3. Klicka på Radera. En bekräftelsedialogruta visas för att bekräfta att du vill radera definitionen.
 4. Klicka på Radera för att ta bort definitionen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis