Meta nesne oluşturma

Shopify yöneticinizde iki konumdan meta nesne oluşturabilirsiniz:

 • İçerik > Meta nesneler bölümünden
 • Ayarlar > Özel veriler bölümünden

Bir meta nesne tanımı oluşturduğunuzda aşağıdaki bilgileri girersiniz:

 • Ad: Shopify yöneticinizde meta alanı tanımlamak için kullanılır (ör. Authors).
 • Tür: Meta alanda depolanan veri türü (ör. metin, dosya veya URL).
 • Alanlar: Meta nesnede göstermek istediğiniz içeriğin türünü tanımlar

  • Her alan bir ad (gereklidir), tanım, tür ve karakter sınırları, minimum ve maksimum değerler veya önceden belirlenmiş değerler gibi doğrulama kuralları içerir.
  • Görünen ad, tek bir alan adına atanır ve tek bir meta nesne girişini tanımlamak için kullanılır. Görünen adın atandığı alanı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Görünen ad, bir meta nesne girişindeki ilk metin alanına otomatik olarak atanır veya meta nesne tanımında metin alanı yoksa otomatik olarak oluşturulur.
  • Örneğin, metin için bir alan ekleyebilir ve bunu görünen ad, görsel alanı ve renk alanı olarak belirtebilirsiniz.
 • Seçenekler: Meta nesnenin kullanılabildiği yer.

  • Erişim: Varsayılan olarak meta nesneniz için Vitrin erişimi etkinleştirilmiştir. Bu, meta nesnenin dinamik kaynaklar kullanılarak temanıza bağlanabileceği anlamına gelir. Vitrin erişimini devre dışı bırakabilirsiniz. Erişim seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
  • Özellikler: Web sayfaları oluşturmak için meta nesneyi kullanabilirsiniz. Meta nesnelerle web sayfaları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Meta nesne oluşturma

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden İçerik > Meta nesneler veya Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Tanım ekle'ye tıklayın.
 3. Ad alanına tanımınız için bir ad girin. Meta nesneniz için otomatik olarak bir tür oluşturulur ve meta nesne kaydedilmeden önce düzenlenebilir.
 4. Alan ekle'ye tıklayın ve bu meta nesnede yer almasını istediğiniz içerik türünü seçin. Örneğin, tek satırlı metin. Her alanın kendi seçenek kümesi ve doğrulama kuralları vardır.
 5. Alanı ve alanın doğrulama bilgilerini yapılandırın:

  1. Girişin adını girin.
  2. İsteğe bağlı: Tanım alanında, meta nesneniz için bir açıklama girin.
  3. İsteğe bağlı: Alanı dizinde aramak için görünen ad olarak kullanmak üzere Bu alanı görünen ad olarak kullanın seçeneğini seçin.
  4. Alan için doğrulama kurallarını yapılandırın ve Bitti'ye tıklayın.
 6. Gerektiğinde meta nesnenize ek alanlar ekleyin.

 7. İsteğe bağlı: Vitrin erişimini kapatmak için Erişim bölümünden Vitrinler'in seçimini kaldırın.

 8. İsteğe bağlı: Bu meta nesneden gelen girişlerin bağımsız sayfalar olarak yayınlanmasına izin vermek için Özellikler bölümünden Web sayfaları'nı seçin.

 9. Kayıtyap ' a tıklayın.

Meta nesneniz kaydedildikten sonra girişler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Meta nesne silme

Meta nesne silme işlemi geri alınamaz. Bir meta nesneyi silerseniz bu meta nesneye ait tüm girişler de silinir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Meta nesneler bölümünde, silmek istediğiniz meta nesneye tıklayın.
 3. Sil'e tıklayın. Tanımı silmek istediğinizi onaylamanız için bir onay iletişim kutusu gösterilir.
 4. Tanımı kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene