Meta nesne oluşturma

Shopify yöneticinizde iki konumdan meta nesne oluşturabilirsiniz:

 • İçerik > Meta nesneler bölümünden
 • Ayarlar > Özel veriler bölümünden

Bir meta nesne oluşturduğunuzda aşağıdaki bilgileri girersiniz:

 • Shopify yöneticinizde meta nesnenin belirlenmesi için kullanılan ad
 • API'lerde meta nesneyi tanımlamak için kullanılan tür
 • Meta nesnede görünmesini istediğiniz içerik türünü tanımlayan alanlar
  • Her alan bir ad, tanım, tür ve karakter sınırları, minimum ve maksimum değerler veya önceden belirlenmiş değerler gibi doğrulama kuralları içerir.
  • Örneğin; metin, görsel ve renk için alanlar ekleyebilirsiniz.

Yeni meta nesne oluşturma

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden İçerik > Meta nesneler veya Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Tanım ekle'ye tıklayın.
 3. Ad alanına tanımınız için bir ad girin. Meta nesneniz için otomatik olarak bir tür oluşturulur ve meta nesne kaydedilmeden önce düzenlenebilir.
 4. Alan ekle'ye tıklayın ve bu meta nesnede yer almasını istediğiniz içerik türünü seçin. Örneğin, tek satırlı metin. Her alanın kendi seçenek kümesi ve doğrulama kuralları vardır.
 5. Alanı ve alanın doğrulama bilgilerini yapılandırın:

  1. İsteğe bağlı: Tanım alanında, meta nesneniz için bir açıklama girin.
  2. Bu alanı görünen ad olarak kullan seçeneğini belirleyerek alanın, girişin görünen adı olup olmayacağını seçin. Görünen ad, dizin görünümünde aranabilir bir ad oluşturmak için kullanılan alandır. Görünen ad, meta nesne tanımınızdaki ilk metin bazlı alana otomatik olarak ayarlanır veya metin alanı yoksa otomatik olarak oluşturulur.
  3. Alan için doğrulama kurallarını yapılandırın ve Ekle'ye tıklayın.
 6. İsteğe bağlı: Vitrin görünürlüğüne izin vermek için Vitrin görünürlüğü açılır menüsünden Erişilebilir seçeneğini belirleyin.

 7. Gerektiğinde meta nesnenize ek alanlar ekleyin.

 8. Kayıtyap ' a tıklayın.

Meta nesneniz kaydedildikten sonra girişler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Meta nesne silme

Meta nesne silme işlemi geri alınamaz. Bir meta nesneyi silerseniz bu meta nesneye ait tüm girişler de silinir.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ayarlar > Özel veriler'e gidin.
 2. Meta nesneler bölümünde, silmek istediğiniz meta nesneye tıklayın.
 3. Sil'e tıklayın. Girişi silmek istediğinizi onaylayan bir onaylama iletişim kutusu gösterilir.
 4. Girişi kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene