Meta nesneler

Meta nesneler, mağazanız için ek yapılandırılmış bilgiler eklemenize ve bu bilgileri depolamanıza yardımcı olur. Örneğin, bir ürün için özellikler, nitelikler ve boyut çizelgeleri gibi bilgileri depolayabilirsiniz. Shopify yöneticisinden meta nesnelerde depolanan verileri alabilir ve düzenleyebilirsiniz. Uygulamalar, meta nesne API'leri aracılığıyla meta nesnelere erişebilir. Ayrıca Liquid'i kullanarak ve Vitrin API'si aracılığıyla temalarda meta nesnelere erişebilirsiniz.

Meta nesnelere ilişkin iki temel bileşen vardır:

  1. Tanım: Nesnelerin yapısını tanımlayan alan grubu. Bu tanım, Shopify yöneticinizdeki Ayarlar > Özel veriler bölümünden yönetilir.
  2. Girişler: Meta nesne ile ilişkili içerik veya veriler. Girişler, Shopify yöneticinizdeki İçerik > Meta nesneler bölümünden oluşturulur ve yönetilir.

Bir meta nesne oluşturduğunuzda aşağıdaki bilgileri girersiniz:

  • Shopify yöneticinizde meta nesnenin belirlenmesi için kullanılan ad
  • API'lerde meta nesneyi tanımlamak için kullanılan tür
  • Meta nesnede görünmesini istediğiniz içerik türünü tanımlayan alanlar
    • Her alan bir ad, tanım, tür ve karakter sınırları, minimum ve maksimum değerler veya önceden belirlenmiş değerler gibi doğrulama kuralları içerir.
    • Örneğin; metin, görsel ve renk için alanlar ekleyebilirsiniz.

Bu bölümde

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene