Metaobjekter

Med metaobjekter kan du legge til og lagre ytterligere strukturert informasjon for butikken. Du kan for eksempel lagre informasjon for et produkt, som funksjoner, spesifikasjoner og størrelseskart. Du kan hente og redigere data som er lagret i metaobjekter fra Shopify-administrator. Appen har tilgang til metaobjekter gjennom metaobjekt-API. Du kan også få tilgang til metaobjekter i temaer med Liquid og gjennom Butikkfront-API.

Det er to nøkkelkomponenter i metaobjekter:

  1. Definisjonen: gruppen av felter som definerer objektets struktur. Dette administreres i Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
  2. Oppføringer: innholdet eller data for metaobjektet. Oppføringer opprettes og administreres i Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.

Når du oppretter et metaobjekt spesifiserer du følgende informasjon:

  • navn, som brukes til å identifisere metaobjektet i Shopify-administrator
  • type, som brukes til å identifisere metaobjektet i API-ene
  • feltene, som definerer hvilken type innhold du vil vise i metaobjektet
    • Hvert felt har et navn, en beskrivelse, en type og valideringsregler som tegngrenser, minimums- og maksimumsverdier eller forhåndsinnstilte verdier.
    • Du kan for eksempel legge til et felt for tekst, et felt for et bilde og et felt for farge.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis