Oversikt over egendefinerte data

Med egendefinerte data kan du utvide Shopifys datamodeller og utvikle dine egne ved bruk av metafelt og metaobjekter.

Typer av metafelter

Du kan opprette følgende typer metafelter:

 • Metafelter med definisjoner: Dette kan være standard eller egendefinerte definisjoner.

  • Standard: Disse definisjonene konfigureres automatisk for deg, og er utviklet for å være universelt kompatible på tvers av Shopify. Fordi standard metafeltdefinisjoner følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken. Du kan legge til produktkategorier for standard produktmetafelter, slik at disse metafeltene bare vises for produkter i den bestemte produktkategorien. Finn ut mer om standard metafeltdefinisjoner.
  • Egendefinert: Disse definisjonene er unike for din butikk. Bruk egendefinerte definisjoner for metafelt som ikke har standarddefinisjoner, eller hvis du ønsker å migrere eksisterende ustrukturerte metafelt til en definisjon.
 • Ustrukturerte metafelt: dette er metafelt uten definisjoner. Du kan redigere metafelt uten definisjoner. Finn ut mer om redigering av metafelt som ikke har en definisjon.

 • Appeide metafelter: Disse definisjonene opprettes ved hjelp av en app fra Shopify App Store.

Metafeltdefinisjon

Metafeltdefinisjoner har følgende deler:

 • Navn: brukes for å identifisere metafeltet i Shopify-administrator, som Color.
 • Navnefelt og nøkkel: den unike identifikatoren for metafeltet. Du kan bruke et navnefelt til å gruppere lignende metafelter sammen, men hvert navnefelt og -nøkkel må være unike. Et eksempel er custom.color.
 • Beskrivelse (valgfritt): lar deg inkludere beskrivende informasjon, som hvilke verdier du skal angi for metafeltet.
 • Type: hvilken type data metafeltet lagrer, som tekst, fil eller URL-adresse.
 • Kategorier (kun for standard produktmetafeltdefinisjoner): Standardproduktkategoriene som standardproduktmetafeltet er knyttet til.
 • Valideringer (valgfritt): reglene for registrering av verdier, som tegngrenser eller minimums- og maksimumsverdier.
 • Alternativer: hvor metafeltet er tilgjengelig for bruk.
  • Tilgang: Du kan gi metafeltet tilgang til butikkfronter. Dette betyr at metafeltet kan kobles til temaet ved hjelp av dynamiske kilder. Finn ut mer om tilgang.
  • Funksjoner: Med Bruk som filter i administrator kan du bruke metafeltet til å filtrere produktsøk i Shopify-administrator. Finn ut mer om filtrering av produkter. Med Bruk i automatiserte samlinger kan du bruke metafeltet til å opprette en automatisert samling. Finn ut mer om automatiserte samlinger fra metafelter.

Du kan øve på å bruke metafelter ved å legge til instruksjoner for pleie av produkter og legge til et popup-vindu på produktsidene.

Finne skrivebeskyttede appmetafelter

Du kan se en liste over appeide metafelter for en bestemt ressurs.

Trinn:

 1. Gå til en ressurs med metafelter i Shopify-administrator. Du kan for eksempel gå til en produktside.
 2. Klikk på Vis alle i seksjonen Metafelter.
 3. Klikk på Flere handlinger > Skrivebeskyttede appmetafelter.

Typer metaobjekter

Det er to nøkkelkomponenter i metaobjekter:

 1. Definisjon – gruppen av felt som definerer objektets struktur. Dette administreres i Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Oppføringer – innholdet eller data for metaobjektet. Oppføringer opprettes og administreres i Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.

Dette er følgende typer metaobjekt-definisjoner:

 • Standard: Disse definisjonene konfigureres automatisk, og er utviklet for å være universelt kompatible på tvers av Shopify. Fordi standarddefinisjoner for metafelter følger standarder som brukes på tvers av alle Shopify-butikker, støttes de av apper, temaer og andre deler av butikken.
 • Egendefinert: Disse definisjonene er unike for din butikk. Opprett et egendefinert metaobjekt når det ikke finnes noen standarddefinisjoner som oppfyller dine behov.
 • Metaobjekter laget av apper: Disse definisjonene er opprettet av en app.

Metaobjektstruktur

Du spesifiserer følgende informasjon når du oppretter en metaobjektdefinisjon:

 • Navn: brukes for å identifisere metafeltet i Shopify-administrator, som Authors.
 • Type: hvilken type data metafeltet lagrer, som tekst, fil eller URL-adresse.
 • Felter: definer hvilken type innhold du ønsker å vise i metaobjektet

  • Hvert felt har et navn (obligatorisk), beskrivelse, type og valideringsregler, som tegngrenser, minimums- og maksimumsverdier eller forhåndsinnstilte verdier.
  • Visningsnavn er knyttet til ett enkelt feltnavn, og brukes til å identifisere en individuell metaobjektoppføring. Du kan når som helst endre feltet som visningsnavnet er tilordnet. Visningsnavnet tilordnes automatisk til det første tekstfeltet i en metaobjektoppføring, eller genereres automatisk hvis det ikke er noen tekstfelter i metaobjektdefinisjonen.
  • Du kan for eksempel legge til et felt for tekst og indikere det som et visningsnavn, et felt for et bilde og et felt for en farge.
 • Alternativer: hvor metaobjektet er tilgjengelig for bruk.

  • Tilgang: Som standard er tilgang til butikkfronter aktivert for metaobjektet. Dette betyr at metaobjektet kan kobles til temaet ved hjelp av dynamiske kilder. Du kan deaktivere tilgang til butikkfronter. Finn ut mer om tilgangsalternativer.
  • Funksjoner: Du kan bruke metaobjektet til å opprette nettsider. Finn ut mer om å bygge nettsider med metaobjekter.

Du kan øve på å bruke metaobjekter ved å legge til produkthøydepunkter.

Finn appopprettede metaobjekter

Du finner appkontrollerte metaobjekter i Shopify-administrator ved å filtrere metaobjektdefinisjonene.

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter i Shopify-administrator.
 2. Gjør en av følgende:
  • Klikk på sorteringsikonet, og sorter deretter etter Lagt til av. Metaobjektene sorteres alfabetisk etter personen eller appen som la dem til.
  • Klikk på Legg til filter > Lagt til av, og velg deretter navnet på appen for å se metaobjektene den har lagt til.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis