Bruke metaobjekter

Metaobjekter hjelper deg å legge til og lagre ytterligere strukturert informasjon for butikken din. Metaobjekter kan brukes internt i Shopify-administrator, og du kan også velge å vise dem i nettbutikken. Her er noen eksempler på metafelter, og hvor de kan brukes:

 • Legg til stofftyper i produktene dine og vis dem på produktsidene i nettbutikken.
 • Opprett vanlige spørsmål for produkter og vis dem på produktsidene i nettbutikken.
 • Opprett ambassadør- eller influenserprofiler med bilder og tekst, og vis dem på en side i nettbutikken.

Du kan legge til metaobjekter for produkter, samlinger, kunder, bestillinger og andre deler av butikken, direkte fra Shopify-administrator.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema kan du koble de fleste metafelter med metaobjektreferanser til temaet ved å bruke temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker eldre temaer, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-ekspert som kan hjelpe deg. Finn ut mer om å leie inn Shopify-eksperter.

Veiledning om produkthøydepunkter

I denne opplæringen vil du lære hvordan du oppretter et metaobjekt for produkthøydepunkter og viser dem i nettbutikken.

Dette lærer du

Når du har gjennomført denne opplæringen har du oppnådd følgende:

 • Opprettet et metaobjekt for produkthøydepunkter
 • Opprettet flere oppføringer for produkthøydepunkter ved hjelp av metaobjektet du har opprettet
 • Opprettet en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet
 • Koblet oppføringene til bestemte produkter
 • Publiserte metaobjektoppføringene

Trinn én: metaobjekt

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til definisjon under Metaobjekter.
 3. Gi metaobjektdefinisjonen navnet Produkthøydepunkter.
 4. Klikk på Legg til felt og velg innholdstypen du vil vise i dette metaobjektet. Feltet definerer innholdet som vises i metaobjektet, og hvert felt har sitt eget sett med alternativer og valideringer.

 5. Konfigurer type og valideringer. Gi feltet navnet Bilde og angi en kort beskrivelse.

 6. Kryss av for Butikkfront under Tilgangsalternativer. Dette gjør at innholdet kan brukes og vises i butikken.

 7. Legg bildefeltet til metaobjektet. Velg Legg til felt > Fil.

 8. Legg til overskriftsfeltet i metaobjektet. Denne gangen velger du Legg til felt > Tekst på én linje som felttype. Gjør dette:

 9. Legg til undertekstfeltet i metaobjektet. Klikk på Legg til felt> Tekst på én linje. Gjør dette:

 10. Legg til beskrivelsesfeltet i metaobjektet. Klikk på Legg til felt > Tekst på flere linjer. Gjør dette:

 11. Lagre den nye metaobjektdefinisjonen.

Når metaobjektdefinisjonen er lagret kan du begynne å opprette oppføringer.

Trinn to: Opprett oppføringer

 1. Klikk på Innhold fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til oppføring. Velg metaobjektdefinisjonen Produkthøydepunkter som grunnlagt for den nye oppføringen.
 3. Fyll ut feltene for oppføringen:

  • Klikk på Velg bilde og velg eller last opp et bilde for dette produkthøydepunktet.
  • Legg til en Tittel og en Beskrivelse.
 4. Statusen angis automatisk til Aktiv. Hvis du ikke er klar til å bruke oppføringene, kan du endre statusen til Utkast.

 5. Klikk på Lagre.

Oppføringen har en generert Referanse, som er en unik identifikator som er spesifikk for én enkelt innholdsoppføring. Når du har begynt å koble oppføringene til områder i butikken anbefales det ikke at du endrer referansen. Finn ut mer om konsekvensen av å endre en oppføringsreferanse etter at den er brukt i butikken.

Gjenta trinnene ovenfor for å opprette ytterligere tre oppføringer basert på metaobjektdefinisjonen for produkthøydepunkter.

Når du har lagret metaobjektdefinisjonen og oppføringene, kan du opprette en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet.

Trinn tre: Opprett en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Produkter.
 3. Klikk på Legg til definisjon. Gi definisjonen et unikt navn og beskrivelse, og klikk deretter på Velg innholdstype.
 4. Klikk på Velg type og deretter Metaobjekt.
 5. Velg metaobjektdefinisjonen du vil henvise til i seksjonen Referanse. Velg Produkthøydepunkter. Dette begrenser metafeltproduktdefinisjonen til å bare vise oppføringer knyttet til metaobjektet for produkthøydepunkter.
 6. Definer hvorvidt denne definisjonen kan vise én oppføring, eller en liste med oppføringer. Velg alternativet Liste med oppføringer for dette eksempelet.
 7. Merk av for alternativet Butikkfronter under Tilgangsalternativer.
 8. Klikk på Lagre.

Deretter skal du koble til oppføringer for produktene du vil vise dem i.

Trinn fire: koble produkter til oppføringer

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt du vil vise produkthøydepunkter i.

 3. Bla ned til Metafelter. I dette eksempelet vil vi vise noen, men ikke alle, oppføringene av produkthøydepunkter vi har opprettet. Klikk på oppføringsfeltet ved siden av metafeltet Produkthøydepunkter. Hvis du ikke ser produkthøydepunkter i metafeltlisten, klikker du på Vis alle.

 4. Klikk på Velg oppføringer. I dette trinnet velger du oppføringene du vil vise for dette bestemte produktet. Velg to av produkthøydepunktene.

 5. Gå tilbake til produktsiden. Velg et annet produkt, og følg forrige trinn for å tilordne to ulike produkthøydepunktoppføringer til produktet.

Deretter publiserer du metaobjektene til nettbutikken.

Trinn fem: publisere oppføringene til nettbutikken

Nå som du har koblet oppføringene til produkter, er det på tide å vise oppføringene i butikken. Dette trinnet bruker temaredigeringsprogrammet til å velge hvilke blokker og seksjoner metaobjektoppføringene skal kobles til.

Når du har lagt til en seksjon eller en blokk kan du velge et metafelt ved å klikke på ikonet for å koble til en dynamisk kilde:

Koble til dynamisk kildeikon

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, og klikk deretter på Tilpass.
 3. Bruk rullegardinmenyen øverst på skjermen for å velge Produkter > Standardprodukt. Dette laster inn standardproduktmalen i temaredigeringsprogrammet.
 4. Klikk på Legg til seksjon i venstre sidefelt, og velg Flere rader som ny seksjonstype.
 5. Klikk på den første raden i seksjonen Flere rader.

 6. Klikk på Koble til dynamisk kilde ved siden av blokknavnet for å velge Produkthøydepunkter. Temaredigeringsprogrammet fyller ut den nye blokken med flere rader med oppføringer av produkthøydepunkter.

 7. Konfigurerer gjenværende blokker i seksjonen med flere rader, eller fjern de ubrukte blokkene.

 8. Klikk på Lagre for å publisere oppføringer av produkthøydepunkter.

Oppføringene dine viser bare produkter de er koblet til, og seksjonen er ikke utfylt for produkter uten oppføringer. Det betyr at du kan konfigurere én enkelt produktmal som fungerer for alle produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis