Metaobjektveiledninger

Med metaobjekter blir det enklere å legge til og lagre ytterligere strukturert informasjon for butikken. Metaobjekter kan brukes i Shopify-administrator til lagring av data og for å opprette gjenbrukbart, strukturert innhold som vises i nettbutikken. Her er noen eksempler på metaobjekter og hvor de kan brukes:

 • Legg til stofftyper i produktene dine og vis dem på produktsidene i nettbutikken.
 • Opprett vanlige spørsmål for produkter og vis dem på produktsidene i nettbutikken.
 • Opprett ambassadør- eller influenserprofiler med bilder og tekst, og vis dem på en side i nettbutikken.

Du kan legge til metaobjekter for produkter, samlinger, kunder, bestillinger og andre deler av butikken, direkte fra Shopify-administrator.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble metaobjektet til temaet ved å opprette en metaobjektreferanse med metafelter. Hvis du bruker et eldre tema, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-partner som kan hjelpe deg. Finn ut mer om å leie inn en Shopify-partner.

Veiledning om produkthøydepunkter

I denne veiledningen lærer du hvordan du oppretter et egendefinert metaobjekt for produkthøydepunkter og viser dem i nettbutikken.

Dette lærer du

Når du har gjennomført denne opplæringen har du oppnådd følgende:

 • Opprettet et metaobjekt for produkthøydepunkter
 • Opprettet flere oppføringer for produkthøydepunkter ved hjelp av metaobjektet du har opprettet
 • Opprettet en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet
 • Koblet oppføringene til bestemte produkter
 • Publiserte metaobjektoppføringene

Trinn én: Opprett et metaobjekt

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til definisjon under Metaobjekter.
 3. Gi metaobjektdefinisjonen navnet Produkthøydepunkter.
 4. Klikk på Legg til felt og velg innholdstypen du vil vise i dette metaobjektet. Feltet definerer innholdet som vises i metaobjektet, og hvert felt har sitt eget sett med alternativer og valideringer.

  • I denne opplæringen bygger vi et metaobjekt for produkthøydepunkter som skal vise et bilde, produktets navn, en undertekst og en beskrivelse. Velg Fil for å legge til det første feltet.
 5. Konfigurer type og valideringer. Gi feltet navnet Bilde og angi en kort beskrivelse.

 6. Butikkfront er automatisk valgt under Tilgang. La dette alternativet være valgt, da det tillater at innholdet kan brukes og vises av butikken.

 7. Legg bildefeltet til metaobjektet. Velg Legg til felt > Fil.

  • Gi feltet navnet Bilde.
  • Fjern avmerkingen for Videoer for å begrense dette metaobjektet til å bare vise bilder.
  • Angi en beskrivelse.
  • Klikk på Legg til når du er ferdig.
 8. Legg til overskriftsfeltet i metaobjektet. Denne gangen velger du Legg til felt > Tekst på én linje som felttype. Gjør dette:

  • Gi dette feltet navnet Overskrift.
  • Merk av for Bruk dette feltet som visningsnavn for å bruke dette feltet som oppføringsnavn i indeksen.
  • Angi en beskrivelse.
  • Klikk på Legg til når du er ferdig.
 9. Legg til undertekstfeltet i metaobjektet. Klikk på Legg til felt> Tekst på én linje. Gjør dette:

  • Gi feltet navnet Undertekst.
  • Angi en beskrivelse.
  • Klikk på Legg til når du er ferdig.
 10. Legg til beskrivelsesfeltet i metaobjektet. Klikk på Legg til felt > Tekst på flere linjer. Gjør dette:

  • Gi feltet navnet Beskrivelse.
  • Angi en beskrivelse.
  • Klikk på Legg til når du er ferdig.
 11. Lagre den nye metaobjektdefinisjonen.

Når metaobjektdefinisjonen er lagret kan du begynne å opprette oppføringer.

Trinn to: Opprett oppføringer

 1. Klikk på Innhold fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på metaobjektdefinisjonen Produkthøydepunkter som den nye oppføringen skal baseres på, og klikk deretter på Legg til oppføring.
 3. Fyll ut feltene for oppføringen:

  • Klikk på Velg bilde og velg eller last opp et bilde for dette produkthøydepunktet.
  • Legg til en Tittel og en Beskrivelse.
 4. Statusen angis automatisk til Aktiv. Hvis du ikke er klar til å bruke oppføringene, kan du endre status til Utkast.

 5. Klikk på Lagre.

Oppføringen har en generert Referanse, som er en unik identifikator som er spesifikk for én enkelt innholdsoppføring. Når du har begynt å koble oppføringene til områder i butikken anbefales det ikke at du endrer referansen. Finn ut mer om konsekvensen av å endre en oppføringsreferanse etter at den er brukt i butikken.

Gjenta trinnene ovenfor for å opprette ytterligere tre oppføringer basert på metaobjektdefinisjonen for produkthøydepunkter.

Når du har lagret metaobjektdefinisjonen og oppføringene, kan du opprette en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet.

Trinn tre: Opprett en metafeltdefinisjon som henviser til metaobjektet

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på Produkter i seksjonen Metafelter.
 3. Klikk på Legg til definisjon. Angi et unikt navn og beskrivelse, og klikk deretter på Velg innholdstype.
 4. Klikk på Velg type og deretter Metaobjekt.
 5. Velg metaobjektdefinisjonen du vil henvise til i seksjonen Referanse. Velg Produkthøydepunkter. Dette begrenser metafeltets produktdefinisjon til å bare vise oppføringer knyttet til metaobjektet for produkthøydepunkter.
 6. Definer hvorvidt denne definisjonen kan vise én oppføring, eller en liste med oppføringer. Velg alternativet Liste med oppføringer for dette eksempelet.
 7. Alternativet Butikkfronter er valgt som standard i seksjonen Tilgang.
 8. Klikk på Lagre.

Deretter skal du koble til oppføringer for produktene du vil vise dem i.

Trinn fire: Koble produkter til oppføringer

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Velg et produkt du vil vise produkthøydepunkter i.

 3. I dette eksempelet vil vi vise noen av, men ikke alle, oppføringene for produkthøydepunkter som vi har opprettet. Klikk på oppføringsfeltet ved siden av metafeltet Produkthøydepunkter i seksjonen Produktmetafelter. Hvis produkthøydepunkter ikke ligger i listen over metafelter, klikker du på Vis alle.

 4. Klikk på Velg oppføringer. I dette trinnet velger du oppføringene du vil vise for dette bestemte produktet. Velg to av produkthøydepunktene.

 5. Gå tilbake til produktsiden. Velg et annet produkt, og følg forrige trinn for å tilordne to ulike produkthøydepunktoppføringer til produktet.

Deretter publiserer du metaobjektene til nettbutikken.

Trinn fem: Publisere oppføringene til nettbutikken

Nå som du har koblet oppføringene til produkter, er det på tide å vise oppføringene i butikken. Dette trinnet bruker temaredigeringsprogrammet til å velge hvilke blokker og seksjoner metaobjektoppføringene skal kobles til.

Når du har lagt til en seksjon eller en blokk kan du velge et metafelt ved å klikke på ikonet for å koble til en dynamisk kilde:

Koble til dynamisk kildeikon

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, og klikk deretter på Tilpass.
 3. Bruk rullegardinmenyen øverst på skjermen for å velge Produkter > Standardprodukt. Dette laster inn standardproduktmalen i temaredigeringsprogrammet.
 4. Klikk på Legg til seksjon i venstre sidefelt, og velg Flere rader som ny seksjonstype.
 5. Klikk på den første raden i seksjonen Flere rader.

  • Innstillingene for den første blokken vises i høyre sidefelt. I kolonneblokken kan du manuelt velge et bilde, sette inn en overskrift, legge inn en undertekst og legge til en beskrivelse. Du kan også klikke på ikonet for hver enkelt datakilde, og koble blokkinnstillingen til den ønskede oppføringen.
 6. Klikk på Koble til dynamisk kilde ved siden av blokknavnet for å velge Produkthøydepunkter. Temaredigeringsprogrammet fyller ut den nye blokken med flere rader med oppføringer av produkthøydepunkter.

 7. Konfigurerer gjenværende blokker i seksjonen Flere rader, eller fjern de ubrukte blokkene.

 8. Klikk på Lagre for å publisere oppføringer av produkthøydepunkter.

Oppføringene vises bare på produkter de er koblet til, og seksjonen vises ikke hvis et produkt ikke er koblet til oppføringer. Det betyr at du kan konfigurere én enkelt produktmal som vil fungere for alle produkter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis