การใช้เมตาอ็อบเจกต์

เมตาอ็อบเจกต์ช่วยให้คุณเพิ่มและจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างเพิ่มเติมให้กับร้านค้าของคุณ เมตาอ็อบเจกต์สามารถใช้ภายในได้ที่ส่วน Shopify admin และคุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงเมตาอ็อบเจกต์ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของเมตาฟิลด์และที่ที่คุณสามารถใช้ได้:

 • เพิ่มประเภทผ้าให้กับสินค้าของคุณและแสดงบนหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • สร้าง FAQs ให้สินค้าของคุณและแสดงบนหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
 • สร้างโปรไฟล์ของตัวแทนหรืออินฟลูเอ็นเซอร์ด้วยรูปภาพและข้อความ จากนั้นแสดงบนหน้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มเมตาฟิลด์ไปยังสินค้า คอลเลกชัน ลูกค้า คำสั่งซื้อ และส่วนอื่นๆ ของร้านค้าได้โดยตรงจากส่วน Shopify admin

หากคุณมีธีม Online Store 2.0 คุณสามารถเชื่อมต่อเมตาฟิลด์กับการอ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์ไปยังธีมของคุณได้โดยใช้ตัวแก้ไขธีม หากคุณใช้ธีมวินเทจหรือต้องการเพิ่มประเภทเมตาฟิลด์ที่ธีมของคุณไม่รองรับ คุณสามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ให้ช่วยเหลือคุณได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify

บทแนะนำการใช้งานไฮไลท์สินค้า

ในบทแนะนําการใช้งานนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเมตาอ็อบเจกต์สำหรับไฮไลท์สินค้าและแสดงเมตาฟิลด์บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง

หลังจากที่คุณเรียนบทแนะนำการใช้งานสำเร็จแล้ว คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

 • สร้างเมตาอ็อบเจกต์สำหรับไฮไลท์สินค้าแล้ว
 • สร้างเอนทรีหลายรายการสำหรับไฮไลท์สินค้าโดยใช้เมตาอ็อบเจกต์ที่คุณสร้างขึ้นแล้ว
 • สร้างคำนิยามเมตาฟิลด์ที่อ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์แล้ว
 • เชื่อมต่อเอนทรีของคุณเข้ากับสินค้าเฉพาะรายการแล้ว
 • เผยแพร่เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เมตาอ็อบเจกต์

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. ในส่วนเมตาอ็อบเจกต์ ให้คลิก "เพิ่มคำนิยาม"
 3. ตั้งชื่อคำนิยามเมตาอ็อบเจกต์ไฮไลท์สินค้าของคุณ
 4. คลิก "เพิ่มช่อง" แล้วเลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการให้แสดงในเมตาอ็อบเจกต์นี้ช่องข้อมูลจะกําหนดเนื้อหาที่แสดงในเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ และแต่ละช่องจะมีชุดตัวเลือกและการตรวจสอบยืนยันของตัวเอง

 5. กําหนดประเภทและการตรวจสอบยืนยัน ตั้งชื่อช่องรูปภาพและป้อนคำอธิบายคร่าวๆ

 6. ในส่วนตัวเลือกการเข้าถึง ให้ตรวจดูหน้าร้าน การดำเนินการนี้จะช่วยให้ร้านค้าของคุณสามารถเข้าถึงและแสดงผลเนื้อหาได้

 7. เพิ่มช่องรูปภาพไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณเลือก "เพิ่มช่อง" > "ไฟล์"

 8. เพิ่มช่องหัวเรื่องไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณครั้งนี้ ให้เลือก "เพิ่มช่อง" < "ข้อความบรรทัดเดียว" เป็นประเภทช่องดำเนินการดังต่อไปนี้:

 9. เพิ่มช่องคำบรรยายไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณคลิก "เพิ่ม" < "ข้อความบรรทัดเดียว"ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 10. เพิ่มช่องคำจำกัดความไปยังเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ คลิกที่ เพิ่มช่อง > ข้อความหลายบรรทัด โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

 11. บันทึกคำนิยามเมตาอ็อบเจกต์ใหม่ของคุณ

หลังจากที่บันทึกคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเอนทรีได้

ขั้นตอนที่สอง: สร้างเอนทรี

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้คลิกที่ "เนื้อหา"
 2. คลิกที่ "เพิ่มรายการ" เลือกคำนิยามเมตาอ็อบเจกต์ไฮไลท์สินค้าเพื่อเป็นฐานสำหรับเอนทรีใหม่
 3. กรอกข้อมูลในฟิลด์สำหรับเอนทรีให้ครบถ้วน

  • คลิก "เลือกรูปภาพ" แล้วเลือกหรืออัปโหลดรูปภาพวำหรับไฮไลต์สินค้านี้
  • เพิ่มชื่อเรื่องและคำอธิบาย
 4. สถานะจะถูกตั้งเป็น "ใช้งานอยู่" โดยอัตโนมัติหากคุณไม่พร้อมที่จะใช้งานเอนทรี คุณสามารถเปลี่ยนสถานะเป็น "แบบร่าง" ได้

 5. คลิกที่ “บันทึก

เอนทรีของคุณมีแฮนเดิลที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งเป็นตัวระบุเฉพาะของเอนทรีเนื้อหารายการหนึ่ง หลังจากที่คุณเริ่มเชื่อมต่อเอนทรีของคุณไปยังพื้นที่ต่างๆ ของร้านค้าแล้ว ไม่แนะนำให้แก้ไขแฮนเดิล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนหมายแฮนเดิลของเอนทรีหลังจากที่คุณใช้งานในร้านค้าของคุณแล้ว

ทําขั้นตอนข้างต้นซ้ำเพื่อสร้างเอนทรีเพิ่มสามรายการโดยอิงจากคำนิยามเมตาอ็อบเจกต์ไฮไลท์สินค้า

หลังจากที่คุณได้บันทึกคำนิยามและเอนทรีของเมตาฟิลด์แล้ว คุณสามารถสร้างคำนิยามเมตาฟิลด์ที่อ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์ได้

ขั้นตอนที่สาม: สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ที่อ้างอิงเมตาอ็อบเจกต์

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อมูลแบบกำหนดเอง
 2. คลิกที่ "สินค้า"
 3. คลิกที่ "เพิ่มคำนิยาม" ตั้งชื่อและคำอธิบายที่ไม่เหมือนใครให้คำนิยามของคุณ จากนั้นคลิก "เลือกประเภทเนื้อหา"
 4. คลิก "เลือกประเภท" จากนั้นคลิก "เมตาอ็อบเจกต์"
 5. ในส่วนการอ้างอิง ให้เลือกคำนิยามเมตาอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการอ้างอิงเลือกไฮไลท์สินค้าการดำเนินการนี้จะจํากัดคำนิยามสินค้าของเมตาฟิลด์ให้แสดงเพียงเอนทรีที่เกี่ยวข้องกับเมตาอ็อบเจกต์ไฮไลท์สินค้าเท่านั้น
 6. กําหนดว่าคำนิยามนี้สามารถแสดงเพียงหนึ่งเอนทรีหรือแสดงรายการเอนทรี ในตัวอย่างนี้ ให้เลือกตัวเลือกรายการเอนทรี
 7. ในส่วนตัวเลือกการเข้าถึง ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือกหน้าร้าน
 8. คลิกที่ “บันทึก

จากนั้น คุณจะเชื่อมต่อเอนทรีเข้ากับสินค้าที่คุณต้องการให้แสดง

ขั้นตอนที่สี่: เชื่อมต่อสินค้าของคุณเข้ากับเอนทรี

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ สินค้า

 2. เลือกสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงไฮไลท์สินค้า

 3. เลื่อนลงมาที่เมตาฟิลด์ ในตัวอย่างนี้ เราต้องการแสดงเอนทรีไฮไลท์สินค้าที่เราได้สร้างไว้บางส่วน แต่ไม่ใช่รายการทั้งหมด คลิกที่ช่องเอนทรีถัดจากเมตาฟิลด์ไฮไลท์สินค้าของคุณ หากคุณไม่เห็นไฮไลท์สินค้าในรายการเมตาฟิลด์ ให้คลิก "แสดงทั้งหมด"

 4. คลิก "เลือกรายการ" ในขั้นตอนนี้ คุณจะเลือกเอนทรีที่ต้องการให้แสดงบนสินค้าชิ้นนี้ เลือกไฮไลท์สินค้าของคุณสองรายการ

 5. กลับไปที่หน้าสินค้าของคุณ เลือกสินค้าอื่นและปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อกําหนดเอนทรีไฮไลท์สินค้าสองรายการที่แตกต่างกันไปยังสินค้า

ถัดไป คุณจะเผยแพร่เมตาอ็อบเจกต์บนร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอนที่ห้า: การเผยแพร่เอนทรีไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณ

เมื่อคุณเชื่อมต่อเอนทรีเข้ากับสินค้าของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาแสดงเอนทรีในร้านค้าของคุณแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้ตัวแก้ไขธีมในการเลือกบล็อกและส่วนที่จะเชื่อมโยงเอนทรีเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มส่วนหรือบล็อกแล้ว คุณสามารถเลือกเมตาฟิลด์ได้โดยคลิกที่ไอคอนเชื่อมต่อแหล่งที่มาแบบไดนามิก:

เชื่อมต่อไอคอนแหล่งที่มาแบบไดนามิก

 1. ในส่วน Shopify admin ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “ปรับแต่ง
 3. ใช้เมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของจอเพื่อเลือก สินค้า > สินค้าเริ่มต้น การดำเนินการนี้จะโหลดเทมเพลตสินค้าเริ่มต้นในตัวแก้ไขธีม
 4. คลิก "เพิ่มส่วน" ในแถบด้านข้างทางซ้ายแล้วเลือก "หลายแถว" เป็นประเภทใหม่ของส่วน
 5. คลิกที่แถวแรกของส่วนหลายแถว

 6. คลิก "เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลแบบไดนามิก" ถัดจากชื่อบล็อกเพื่อเลือกไฮไลท์สินค้า เครื่องมือแก้ไขธีมของคุณสร้างบล็อกแบบหลายแถวใหม่พร้อมเอนทรีไฮไลท์สินค้าของคุณ

 7. กําหนดค่าบล็อกที่เหลืออยู่ในส่วนหลายแถว หรือลบบล็อกที่ไม่ได้ใช้งาน

 8. คลิก "บันทึก" เพื่อเผยแพร่เอนทรีไฮไลท์สินค้าของคุณ

ระบบจะแสดงเอนทรีของคุณในสินค้าที่เชื่อมต่อด้วยเท่านั้น และระบบจะไม่กรอกส่วนนี้กับสินค้าใดๆ ที่ไม่มีเอนทรี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตสินค้าเพียงชิ้นเดียวที่จะมีผลกับสินค้าทุกชิ้นของคุณได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี