การสร้างเอนทรี

เอนทรีเมตาอ็อบเจกต์จะจัดเก็บข้อมูลที่คุณปรับแต่งเองไว้เป็นแหล่งข้อมูล Shopify ข้อมูลที่ปรับแต่งเองนี้จะถูกกำหนดโดยช่องต่างๆ ในคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ หลังจากที่คุณสร้างคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์แล้ว คุณจะสามารถเพิ่มข้อมูลในแต่ละเอนทรีเพื่อป้อนข้อมูลลงในช่องต่างๆ จากคำจำกัดความได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มในคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ที่มีชื่อว่า "ไฮไลท์สินค้า" พร้อมส่วนหัว คำอธิบาย รูปภาพ และอธิบาย คำจำกัดความนี้สร้างโครงสร้างให้กับการป้อนข้อมูลแบบเมตาอ็อบเจกต์แต่ละรายการ คุณสามารถแสดงรายการ "ไฮไลท์สินค้า" หลายรายการเพื่อแสดงสินค้าเฉพาะรายการ

เมตาฟิลด์หมวดหมู่จะมาพร้อมกับเอนทรีของเมตาอ็อบเจกต์เริ่มต้นตามหมวดหมู่สินค้ามาตรฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มหมวดหมู่สินค้า Apparel & Accessories > Clothing > Clothing Tops > Shirts แล้ว คุณก็สามารถเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่ size, neckline, sleeve length type, top length type, age group, fabric, target gender, clothing features และ color ได้ เมตาฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมดมีเอนทรีของเมตาอ็อบเจกต์เริ่มต้นที่คุณสามารถใช้ตามที่มีหรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้ คุณสามารถใช้เอนทรีของสีที่เรียกว่า black หรือปรับแต่งชื่อให้เป็น graphite เพื่อให้เข้ากับแบรนด์คุณมากขึ้นได้

สร้างเอนทรีเมตาอ็อบเจกต์

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
 2. คลิกไปยังคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ที่คุณต้องการเพิ่มรายการ
 3. คลิก “เพิ่มเอนทรี
 4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องรายการของคุณ ช่องข้อมูลเหล่านี้จะกําหนดโดยคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ คุณสามารถใช้ช่องที่ระบุว่า ชื่อที่แสดง เพื่อค้นหารายการได้
 5. หากคุณสร้างเมตาอ็อบเจกต์มาตรฐาน ให้ปรับค่าพื้นฐานตามต้องการ ค่าเหล่านี้จะเป็นไปตามรายการค่ามาตรฐานของ Shopify
 6. ตัวเลือกเสริม: ตั้งค่าสถานะเมตาอ็อบเจกต์ ระบบจะตั้งค่าสถานะของเอนทรีใหม่ๆ เป็น “ใช้งานอยู่” ตามค่าเริ่มต้น สถานะ “ใช้งานอยู่” หมายความว่าเอนทรีดังกล่าวพร้อมให้แสดงในร้านค้าของคุณ แต่จะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นจนกว่าคุณจะเผยแพร่ แต่หากเอนทรีมีสถานะเป็นแบบร่าง คุณจะไม่สามารถเผยแพร่เอนทรีนั้นไปยังร้านค้าได้
 7. ตัวเลือกเสริม: หากคุณสร้างเว็บเพจพร้อมรายการ ให้เลือกเทมเพลตธีม คุณสามารถคลิกที่ไอคอนรูปดวงตาเพื่อดูตัวอย่างเทมเพลตที่มีรายการเมตาอ็อบเจกต์ของคุณ
 8. คลิกที่ “บันทึก

หลังจากที่คุณสร้างรายการสินค้าเพื่อใช้แบบไดนามิกในส่วนหนึ่งของร้านค้าของคุณแล้ว ให้สร้าง การอ้างอิงเมตาฟิลด์ ของรายการแบบปรับแต่งเองของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถ เชื่อมต่อรายการสินค้าแต่ละรายการ หรือ แสดงรายการดังกล่าวที่หน้าร้านของคุณโดยใช้แหล่งที่มาแบบไดนามิกในธีม

แฮนเดิลของเอนทรี

เอนทรีของคุณมีแฮนเดิลที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวระบุเฉพาะซึ่งนำไปใช้สร้าง URL ที่สามารถอ่านได้อ่านได้สำหรับเอนทรีรายการเดียวคุณสามารถแก้ไขแฮนเดิลของเอนทรีได้หลังจากที่คุณได้เริ่มใช้งานเอนทรีในร้านค้าของคุณแล้ว แต่เราไม่แนะนำให้ทำการแก้ไขหากคุณแก้ไขแฮนเดิลของเอนทรีโดยที่แฮนเดิลนั้นถูกใช้งานอยู่ในส่วนอื่นๆ ของร้านค้าคุณ การแก้ไขนี้จะส่งผลต่อการอ้างอิงใดๆ ที่ตั้งค่าด้วยตนเองในร้านค้าของคุณ ซึ่งรวมถึงใน Liquid ด้วยการแก้ไขแฮนเดิลของเอนทรีอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดใน Liquid หรือการไม่มีเอนทรีใดเชื่อมต่อกับสินค้า คอลเลกชัน และส่วนอื่นๆ ของส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

แก้ไขรายการ

คุณสามารถแก้ไขรายการที่บันทึกได้ตลอดเวลาโดยการคลิกที่คำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์จากแดชบอร์ด เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์

หากเอนทรีดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ที่ใดก็ตามในร้านค้า การแก้ไขของคุณก็จะปรากฏในทุกที่ที่ใช้เอนทรีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงกับฟิลด์ที่เอนทรีดังกล่าวใช้อยู่ คุณก็จะต้องแก้ไขคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ ไม่ใช่เอนทรีแต่ละรายการ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
 2. คลิกคำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ที่มีรายการที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกที่เอนทรีเพื่อโหลดรายละเอียด
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงกับเอนทรีตามต้องการ
 5. ตั้งสถานะเป็นแบบร่างหรือใช้งานอยู่โดยใช้เมนูดรอปดาวน์
 6. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มหรือแก้ไขรายการที่ใส่ในเมตาฟิลด์หมวกหมู่จากหน้าสินค้า

เมตาฟิลด์หมวดหมู่ใช้เมตาอ็อบเจกต์และมีเอนทรีเริ่มต้นที่มีการอ้างอิงเมตาฟิลด์ คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเอนทรีของตนเองและเชื่อมโยงกับหมวดหมู่สินค้าในการจำแนกผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Shopify ได้

คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเอนทรีใหม่ไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่ของคุณได้ คุณสามารถแก้ไขเอนทรีจากหน้าสินค้าในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณหรือจาก เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์ เมื่อคุณเพิ่มเอนทรีใหม่ คุณจะสามารถเพิ่มเอนทรีดังกล่าวไปยังสินค้าทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเมตาฟิลด์หมวดหมู่ได้ เมื่อคุณแก้ไขเอนทรีที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตข้อมูลในทุกตำแหน่งที่เชื่อมต่อกับเอนทรีดังกล่าว

แก้ไขหรือเพิ่มเมตาฟิลด์หมวดหมู่จากหน้าสินค้า

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขเมตาฟิลด์หมวดหมู่สำหรับสินค้าที่ต้องการได้จากหน้าสินค้า

ขั้นตอน:

แก้ไขหรือเพิ่มเอนทรีสำหรับเมตาฟิลด์หมวดหมู่จากหน้าเนื้อหา

คุณสามารถแก้ไขเอนทรีสำหรับเมตาฟิลด์หมวดหมู่ของคุณได้จากหน้าเนื้อหาในส่วนผู้ดูแล Shopify ทั้งบนเดสก์ท็อปและในแอป Shopify

ขั้นตอน:

เพิ่มเอนทรีไปยังเมตาฟิลด์หมวดหมู่จากหน้าเนื้อหา

คุณสามารถเพิ่มเอนทรีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเมตาฟิลด์หมวดหมู่ได้จากหน้าเนื้อหาในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณบนเดสก์ท็อป หลังจากที่คุณเพิ่มเอนทรีใหม่แล้ว คุณสามารถใช้เอนทรีนั้นในสินค้าใดก็ได้ที่มีเมตาฟิลด์หมวดหมู่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่เนื้อหา > เมตาออบเจ็กต์
 2. คลิกชื่อคำจำกัดความของเมตาฟิลด์หมวดหมู่ที่คุณต้องการแก้ไขหรือเพิ่ม
 3. คลิก “เพิ่มเอนทรี
 4. กรอกข้อมูลเอนทรีใหม่ของคุณลงในช่อง
 5. คลิก บันทึก

ลบเอนทรี

การลบเอนทรีไม่สามารถเลิกทําได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ เนื้อหา > เมตาอ็อบเจกต์
 2. คลิกที่คำจำกัดความเมตาอ็อบเจกต์ที่มีเอนทรีที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกที่เอนทรีที่คุณต้องการลบ
 4. คลิก “ลบ” ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบเอนทรีดังกล่าว
 5. คลิก “ลบ” เพื่อลบเอนทรี

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี