Sådan bruger du metaobjekter

Metaobjekter hjælper dig med at tilføje og gemme yderligere strukturerede oplysninger for din butik. Metaobjekter kan bruges internt i din Shopify-administrator, og du kan også vælge at vise dem i din webshop. Her er et par eksempler på metafelter, og hvor du kan bruge dem:

 • Føj stoftyper til dine produkter, og vis dem på produktsiderne i din webshop.
 • Opret ofte stillede spørgsmål for dine produkter, og vis dem på produktsiderne i din webshop.
 • Opret ambassadør- eller influencerprofiler med billeder og tekst, og vis dem derefter på en side i din webshop.

Du kan føje metaobjekter til dine produkter, kollektioner, kunder, ordrer og andre dele af din butik. Dette kan gøres direkte fra Shopify-administratoren.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du knytte de fleste metafelter med metaobjektreferencer til dit tema ved hjælp af temaeditoren. Hvis du bruger ældre temaer eller vil tilføje metafelttyper, som ikke understøttes af dit tema, kan du redigere din temakode eller ansætte en Shopify Expert til at hjælpe dig. Få mere at vide om at ansætte Shopify-eksperter.

Vejledning til fremhævelse af produkter

I denne vejledning lærer du, hvordan du opretter et metaobjekt for produktfremhævelser og viser dem i din webshop.

Du vil lære dette

Når du er færdig med denne vejledning, vil du have opnået følgende:

 • oprettet et metaobjekt for produktfremhævelser
 • oprettet flere poster for produktfremhævelser ved hjælp af det oprettede metaobjekt
 • oprettet en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet
 • knyttet dine poster til specifikke produkter
 • udgivet dine metaobjektposter

Trin 1: Metaobjekt

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Tilføj definition under Metaobjekter.
 3. Navngiv din metaobjektdefinition Fremhævelser af produkter.
 4. Klik på Tilføj felt, og vælg den indholdstype, du vil vise i dette metaobjekt. Felter definerer indholdet, der vises i dit metaobjekt, og hvert felt har sit eget sæt med muligheder og valideringer.

 5. Konfigurer typen og valideringerne. Navngiv feltet Billede, og skriv en kort beskrivelse.

 6. Markér Butiksfacade under Adgangsmuligheder. Dette giver tilladelse til, at dit indhold må tilgås og vises af din butik.

 7. Føj billedfeltet til dit metaobjekt. Vælg Tilføj felt > Fil.

 8. Føj overskriftsfeltet til dit metaobjekt. Denne gang skal du vælge Tilføj felt > Enkelt tekstlinje som felttype. Gør følgende:

 9. Føj billedtekstfeltet til dit metaobjekt. Klik på Tilføj felt > Enkelt tekstlinje. Gør følgende:

 10. Føj beskrivelsesfeltet til dit metaobjekt. Klik på Tilføj felt > Tekst med flere linjer. Gør følgende:

 11. Gem din nye metaobjektdefinition.

Når din metaobjektbeskrivelse er blevet gemt, kan du begynde at oprette poster.

Trin 2: Opret poster

 1. Klik på Indhold i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Tilføj post. Vælg den metaobjektdefinition for Fremhævelser af produkter, du vil basere den nye post på.
 3. Udfyld felterne for din post:

  • Klik på Vælg billede, og vælg eller upload et billede til denne produktfremhævelse.
  • Tilføj en Titel og en Beskrivelse.
 4. Statussen angives automatisk til Aktiv. Hvis du ikke er klar til at bruge posterne, kan du ændre statussen til Kladde.

 5. Klik på Gem.

Din post har et genereret Handle, som er et entydigt id, der er specifikt for en enkelt post. Det anbefales, at du ikke redigerer handlet, når du begynder at knytte dine poster til områder af din butik. Få mere at vide om følgevirkningerne af at ændre en posts handle, når du har anvendt det i din butik.

Gentag ovenstående trin for at oprette tre poster mere baseret på metaobjektdefinitionen for produktfremhævelser.

Når du har gemt din metaobjektdefinition og dine poster, kan du oprette en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet.

Trin 3: Opret en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administratoren.
 2. Klik på Produkter.
 3. Klik på Tilføj definition. Giv din definition et unikt navn og en unik beskrivelse, og klik derefter på Vælg indholdstype.
 4. Klik på Vælg type og derefter på Metaobjekt.
 5. Vælg den metaobjektdefinition, du vil referere til, i afsnittet Reference. Vælg Fremhævelser af produkter. Dette begrænser metafeltdefinitionen for produktet, så den kun kan vise poster, der er relateret til metaobjektet for produktfremhævelser.
 6. Angiv, om denne definition kan vise én post eller en liste med poster. I dette eksempel skal du vælge indstillingen Liste med poster.
 7. Markér indstillingen Butiksfacader under Adgangsmuligheder.
 8. Klik på Gem.

Derefter skal du knytte posterne til de produkter, hvor du vil vise dem.

Trin 4: Knyt dine produkter til posterne

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Vælg et produkt, hvor du vil vise produktfremhævelser.

 3. Rul ned til Metafelter. I dette eksempel ønsker vi at vise nogle, men ikke alle, poster for produktfremhævelser, som vi har oprettet. Klik på feltet med posten ud for metafeltet Fremhævelser af produkter. Hvis du ikke kan se produktfremhævelser på listen over metafelter, skal du klikke på Vis alle.

 4. Klik på Vælg poster. I dette trin skal du vælge de poster, du vil vise på dette specifikke produkt. Vælg to af dine produktfremhævelser.

 5. Gå tilbage til produktsiden. Vælg et andet produkt, og følg derefter de foregående trin for at tildele to forskellige poster for produktfremhævelser til produktet.

Du skal derefter udgive metaobjekterne i din webshop.

Trin 5: Sådan udgiver du poster i din webshop

Nu, hvor du har knyttet dine poster til dine produkter, er det tid til at vise posterne i din butik. Dette trin bruger temaeditoren til at vælge de blokke og afsnit, hvor posterne med dine metaobjekter tilknyttes.

Når du har tilføjet et afsnit eller en blok, kan du vælge et metafelt ved at klikke på ikonet for tilknytning af dynamiske kilder:

Tilknyt dynamisk kilde (ikon)

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Tilpas.
 3. Gå til rullemenuen øverst på skærmen, og vælg Produkter > Standardprodukt. Dette indlæser standardskabelonen for produkter i temaeditoren.
 4. Klik på Tilføj afsnit i venstre sidebjælke, og vælg Flere rækker som en ny afsnitstype.
 5. Klik på første række i afsnittet Flere rækker.

 6. Klik på Tilknyt dynamisk kilde ud for bloknavnet for at vælge Fremhævelser af produkter. Temaeditoren udfylder den nye blok Flere rækker med posterne for produktfremhævelser.

 7. Konfigurer de resterende blokke i afsnittet Flere rækker, eller fjern ubrugte blokke.

 8. Klik på Gem for at udgive dine poster for produktfremhævelser.

Dine poster vises kun på de produkter, de er knyttede til, og afsnittet udfyldes ikke for eventuelle produkter uden poster. Dette betyder, at du kan opsætte en enkelt produktskabelon, der fungerer for alle dine produkter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis