Vejledning i metaobjekter

Metaobjekter hjælper dig med at tilføje og gemme yderligere strukturerede oplysninger for din butik. Metaobjekter kan bruges i din Shopify-administrator til datalagring eller til at oprette genanvendeligt, struktureret indhold, som vises i din webshop. Her er nogle eksempler på metaobjekter, og hvor du kan bruge dem:

 • Føj stoftyper til dine produkter, og vis dem på produktsiderne i din webshop.
 • Opret ofte stillede spørgsmål for dine produkter, og vis dem på produktsiderne i din webshop.
 • Opret ambassadør- eller influencerprofiler med billeder og tekst, og vis dem derefter på en side i din webshop.

Du kan føje metaobjekter til dine produkter, kollektioner, kunder, ordrer og andre dele af din butik. Dette kan gøres direkte fra Shopify-administrator.

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du knytte dit metaobjekt til dit tema ved at oprette en reference for metaobjekt med metafelter. Hvis du bruger ældre temaer eller vil tilføje typer af metafelter, som ikke understøttes af dit tema, kan du redigere din temakode eller ansætte en Shopify-partner til at hjælpe dig. Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Vejledning til fremhævelse af produkter

I denne vejledning lærer du, hvordan du opretter et tilpasset metaobjekt for produktfremhævelser og viser dem i din webshop.

Du vil lære dette

Når du er færdig med denne vejledning, vil du have opnået følgende:

 • oprettet et metaobjekt for produktfremhævelser
 • oprettet flere poster for produktfremhævelser ved hjælp af det oprettede metaobjekt
 • oprettet en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet
 • knyttet dine poster til specifikke produkter
 • udgivet dine metaobjektposter

Trin 1: Opret et metaobjekt

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administrator.
 2. Klik på Tilføj definition under Metaobjekter.
 3. Navngiv din metaobjektdefinition Fremhævelser af produkter.
 4. Klik på Tilføj felt, og vælg den indholdstype, du vil vise i dette metaobjekt. Felter definerer indholdet, der vises i dit metaobjekt, og hvert felt har sit eget sæt med muligheder og valideringer.

  • I denne vejledning opretter vi et metaobjekt for produktfremhævelser, der viser et billede, navnet på produktet, en billedtekst og en beskrivelse. Vælg Fil for at tilføje det første felt.
 5. Konfigurer typen og valideringerne. Navngiv feltet Billede, og skriv en kort beskrivelse.

 6. Under Adgang vælges Butiksfacade automatisk. Sørg for, at denne valgmulighed er valgt, da den gør det muligt at få adgang til indholdet og vise det i din butik.

 7. Føj billedfeltet til dit metaobjekt. Vælg Tilføj felt > Fil.

  • Navngiv feltet Billede.
  • Fjern markeringen af Videoer for at begrænse dette metaobjekt til kun at vise billeder.
  • Angiv en beskrivelse.
  • Klik på Tilføj, når du er færdig.
 8. Føj overskriftsfeltet til dit metaobjekt. Denne gang skal du vælge Tilføj felt > Enkelt tekstlinje som felttype. Gør følgende:

  • Navngiv dette felt Overskrift.
  • Markér Brug dette felt som visningsnavn for at bruge dette felt som postnavn i indekset.
  • Angiv en beskrivelse.
  • Klik på Tilføj, når du er færdig.
 9. Føj billedtekstfeltet til dit metaobjekt. Klik på Tilføj felt > Enkelt tekstlinje. Gør følgende:

  • Navngiv dette felt Billedtekst.
  • Angiv en beskrivelse.
  • Klik på Tilføj, når du er færdig.
 10. Føj beskrivelsesfeltet til dit metaobjekt. Klik på Tilføj felt > Tekst med flere linjer. Gør følgende:

  • Navngiv dette felt Beskrivelse.
  • Angiv en beskrivelse.
  • Klik på Tilføj, når du er færdig.
 11. Gem din nye metaobjektdefinition.

Når din metaobjektbeskrivelse er blevet gemt, kan du begynde at oprette poster.

Trin 2: Opret poster

 1. Klik på Indhold i Shopify-administrator.
 2. Klik på metaobjektdefinitionen Fremhævelser af produkter, som den nye post skal baseres på, og klik derefter på Tilføj post.
 3. Udfyld felterne for din post:

  • Klik på Vælg billede, og vælg eller upload et billede til denne produktfremhævelse.
  • Tilføj en Titel og en Beskrivelse.
 4. Statussen angives automatisk til Aktiv. Hvis du ikke er klar til at bruge posterne, kan du ændre statussen til Kladde.

 5. Klik på Gem.

Din post har et genereret Handle, som er et entydigt id, der er specifikt for en enkelt post. Det anbefales, at du ikke redigerer handlet, når du begynder at knytte dine poster til områder af din butik. Få mere at vide om følgevirkningerne af at ændre en posts handle, når du har anvendt det i din butik.

Gentag ovenstående trin for at oprette tre poster mere baseret på metaobjektdefinitionen for produktfremhævelser.

Når du har gemt din metaobjektdefinition og dine poster, kan du oprette en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet.

Trin 3: Opret en metafeltdefinition, der refererer til metaobjektet

 1. Gå til Indstillinger > Tilpassede data i Shopify-administrator.
 2. Klik på Produkter i afsnittet Metafelter.
 3. Klik på Tilføj definition. Angiv et unikt navn og en beskrivelse, og klik derefter på Vælg indholdstype.
 4. Klik på Vælg type og derefter på Metaobjekt.
 5. Vælg den metaobjektdefinition, du vil referere til, i afsnittet Reference. Vælg Fremhævelser af produkter. Dette begrænser metafeltdefinitionen for produktet, så den kun kan vise poster, der er relateret til metaobjektet for produktfremhævelser.
 6. Angiv, om denne definition kan vise én post eller en liste med poster. I dette eksempel skal du vælge indstillingen Liste med poster.
 7. I afsnittet Adgang er indstillingen Butikslayouts valgt som standard.
 8. Klik på Gem.

Derefter skal du knytte posterne til de produkter, hvor du vil vise dem.

Trin 4: Knyt dine produkter til posterne

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Vælg et produkt, hvor du vil vise produktfremhævelser.

 3. I dette eksempel ønsker vi at vise nogle, men ikke alle, poster for produktfremhævelser, som vi har oprettet. Klik på feltet med posten ud for metafeltet Fremhævelser af produkter i afsnittet Produktmetafelter. Hvis du ikke kan se produktfremhævelser på listen over metafelter, skal du klikke på Vis alle.

 4. Klik på Vælg poster. I dette trin skal du vælge de poster, du vil vise på dette specifikke produkt. Vælg to af dine produktfremhævelser.

 5. Gå tilbage til produktsiden. Vælg et andet produkt, og følg derefter de foregående trin for at tildele to forskellige poster for produktfremhævelser til produktet.

Du skal derefter udgive metaobjekterne i din webshop.

Trin 5: Sådan udgiver du poster i din webshop

Nu, hvor du har knyttet dine poster til dine produkter, er det tid til at vise posterne i din butik. Dette trin bruger temaeditoren til at vælge de blokke og afsnit, hvor posterne med dine metaobjekter tilknyttes.

Når du har tilføjet et afsnit eller en blok, kan du vælge et metafelt ved at klikke på ikonet for tilknytning af dynamiske kilder:

Tilknyt dynamisk kilde (ikon)

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Tilpas.
 3. Gå til rullemenuen øverst på skærmen, og vælg Produkter > Standardprodukt. Dette indlæser standardskabelonen for produkter i temaeditoren.
 4. Klik på Tilføj afsnit i venstre sidebjælke, og vælg Flere rækker som en ny afsnitstype.
 5. Klik på første række i afsnittet Flere rækker.

  • Indstillingerne for den første blok vises i den højre sidebjælke. Du kan bruge kolonneblokken til manuelt at vælge et billede, indsætte en overskrift, tilføje en billedtekst og tilføje en beskrivelse. Du kan også klikke på hvert enkelt ikon for datakilder og knytte blokindstillingen til den ønskede post.
 6. Klik på Tilknyt dynamisk kilde ud for bloknavnet for at vælge Fremhævelser af produkter. Temaeditoren udfylder den nye blok med flere rækker med posterne for produktfremhævelser.

 7. Konfigurer de resterende blokke i afsnittet Flere rækker, eller fjern ubrugte blokke.

 8. Klik på Gem for at udgive dine poster for produktfremhævelser.

Dine poster vises kun på de produkter, de er knyttet til, og afsnittet udgives ikke, hvis et produkt ikke er knyttet til poster. Dette betyder, at du kan opsætte en enkelt produktskabelon, der fungerer for alle dine produkter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis