Visning af metaobjekter i din webshop

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du knytte de fleste metaobjekter til dit tema ved hjælp af dynamiske kilder i temaeditoren. Hvis du bruger et ældre tema eller vil tilføje typer af metafelter, som ikke understøttes af dit tema, kan du redigere din temakode eller ansætte en Shopify-partner til at hjælpe dig. Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Du skal kontrollere, at metaobjektet har adgang til butiksfacaden. Få mere at vide om adgangsmulighederne.

Knyt metaobjekter til dit tema ved hjælp af temaeditoren

Hvis dit tema understøtter metaobjekter, kan du vælge, hvordan du vil vise metaobjekter i din webshop ved hjælp af temaeditoren. Du kan se, hvilke blokke der kan knyttes til metaobjektreferencer i dit tema under temaets dokumentation eller ved at kontakte udvikleren af dit tema.

Du kan knytte metaobjekter til dit tema ved at tilføje afsnit med blokke, der understøtter dynamiske kilder. Blokkene i afsnittet Produktoplysninger kan f.eks. knyttes til metaobjekter.

Når du har tilføjet et afsnit med blokke eller en blok, kan du tilknytte metaobjektreferencer ved at klikke på ikonet for tilknytning af dynamiske kilder ud for blokkens navn:

Tilknyt dynamisk kilde (ikon)

Trin:

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Tilpas.
 3. Åbn temaeditoren, og gå til den del af skabelonen, du vil have, at metaobjektet skal vise. Det kan f.eks. være din standardskabelon for produkter.
 4. Vælg et eksisterende afsnit med blokke, eller tilføj et nyt afsnit med blokke.
 5. Klik på blokken.
 6. Klik på ikonet Tilknyt dynamisk kilde ud for blokkens navn.
 7. Vælg hver metaobjektreference, du vil vise med denne blok. Hvis det blot er en enkelt metaobjektreference, udfylder den blokkens indstillinger. Hvis det er en metaobjektreference til en liste, udfylder den blokkens indstillinger og gentager handlingen for alle forekomster af blokken.

Blokken kortlægger automatisk metaobjektfelterne i blokkens indstillinger. Hvis felterne ikke kortlægges korrekt, skal du bruge ikonet for tilknytning af dynamiske kilder til at ændre dem (ud for hver indstilling).

Få mere at vide om kompatibiliteten mellem felter og indstillinger.

Du kan også bruge metaobjekter til at udvikle og udgive landingssider.

Grænser for gentagne blokke

Når du tilføjer metaobjekter via dynamiske kilder, kan du opleve begrænsninger af det antal blokke, du kan tilføje. Dette afhænger af antallet af poster i metaobjektet, der er knyttet til denne ressourcer. Afsnittet med flere rækker har f.eks. en grænse på 50 rækker. Hvis du har 20 produktfremhævninger og tilknytter dem i et afsnit med flere rækker, kan du føje yderligere 30 rækker til afsnittet. Hvis du har 60 produktfremhævninger, viser afsnittet med flere rækker dog kun de første 50 produktfremhævninger.

Afsnittet har følgende grænser afhængigt af blokkens eller afsnittets grænser:

 • Hvis bloktypen har en grænse, er det maksimale antal gentagne blokke lig med bloktypens grænse minus antallet af blokke af samme type, der er blevet tilføjet manuelt.
 • Hvis afsnittet har en grænse, er det maksimale antal gentagne blokke lig med afsnittets grænse minus antallet af blokke, der er blevet tilføjet manuelt.
 • Hvis afsnittet ikke har nogen grænse, er det maksimale antal gentagne blokke lign med 50 minus antallet af blokke, der er blevet tilføjet manuelt.

Hvis du når en grænse og forsøger at tilføje en ny række eller blok, vises grænsen ud for Tilføj en række eller Tilføj en blok. Tilføjelsesknappen bliver nedtonet for at indikere, at grænsen er nået.

Når du når maksimumgrænsen

Når du har nået grænsen, vises yderligere poster ikke. Du kan prøve følgende for at få vist alle dine poster:

 • Tilføj et nyt afsnit med en højere blokgrænse, da dette vil tillade flere metaobjektposter
 • Reducer antallet af anvendte poster
 • Fjern alle unødvendige blokke, der kan være blevet tilføjet manuelt i editoren

Rediger metaobjektposter i webshopeditoren

Du kan redigere metaobjekter direkte fra webshopeditoren, når du arbejder på metaobjektskabeloner.

Når du opbygger skabeloner til metaobjektsider, kan du åbne en metaobjektpost, der forhåndsvises, og foretage redigeringer deri på to måder:

 1. Ved at klikke på posttitlen og derefter redigere værdi.
  Metaobject entry link
 2. Ved at klikke på Skift, når du arbejder med tilknyttede felter i temaindstillingerne.
  Metaobject entry link from field

Sådan redigerer du din temakode for at tilføje metaobjekter

Du kan bruge dine metaobjektposter hvor som helst i din webshop via Liquid. Du kan knytte metaobjektposter til sider, blogs, startsiden og kollektionssider. Disse poster skal muligvis refereres via metafelter, men dette afhænger af, om de skal være statiske eller dynamiske.

Hvis du vil redigere din temakode for at vise metaobjekter i din webshop, kan du bruge Liquid til at henvise til metafelter på dine sideskabeloner.

Du bør kun redigere din temakode, hvis du har erfaring med at kode. Hvis du har brug for hjælp til at redigere din temakode, kan du ansætte en Shopify-partner fra Shopify Partner Directory.

Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Du kan også bruge dine metaobjekter med tilpassede butiksfacader og Hydrogen.

Få mere at vide om tilpassede data for udviklere.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis