Vise metaobjekter i nettbutikken

Hvis du har et Online Store 2.0-tema, kan du koble de fleste metaobjekter til temaet ved hjelp av dynamiske kilder i temaredigeringsprogrammet. Hvis du bruker et eldre tema, eller hvis du vil legge til metafelttyper som ikke støttes av temaet, kan du redigere temakoden eller leie inn en Shopify-partner som kan hjelpe deg. Finn ut mer om å leie inn en Shopify-partner.

Du må sikre at metaobjektet har tilgang til butikkfronter. Finn ut mer om tilgangsalternativer.

Koble metaobjekter til temaet ditt ved hjelp av temaredigeringsprogrammet

Hvis temaet ditt støtter metaobjekter kan du velge hvordan metaobjekter skal vises i nettbutikken ved å bruke temaredigeringsprogrammet. For å finne ut hvilke blokker som kan kobles til metaobjektreferanser i temaet må du se temadokumentasjonen eller kontakte temautvikleren.

Du kan koble metaobjekter til temaet ved å legge til seksjoner med blokker som støtter dynamiske kilder. Blokkene i seksjonen Produktinformasjon kan for eksempel kobles til metaobjekter.

Når du har lagt til en seksjon med blokker eller en blokk kan du koble til metaobjektreferanser ved å klikke på ikonet for å koble til en dynamisk kilde ved siden av blokkens navn:

Koble til dynamisk kildeikon

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.
 3. Gå til den delen av malen der du vil vise metaobjektet i temaredigeringsprogrammet. Standardproduktmal, for eksempel.
 4. Velg en eksisterende seksjon med blokker, eller legg til en ny seksjon med blokker.
 5. Klikk på blokken.
 6. Klikk på ikonet Koble til en dynamisk kilde ved siden av blokkens navn.
 7. Velg hver av metaobjektreferansen du vil vise med denne blokken. Hvis det er én enkelt metaobjektreferanse fylles innstillingene blokken inneholder inn. Hvis det er en listemetaobjektreferanse fylles innstillingene blokken inneholder inn, og det repeteres for hver forekomst av blokken.

Blokken tilordner automatisk metaobjektfelter til innstillingene for blokken. Hvis feltene ikke tilordnes riktig kan du bruke ikonet for å koble til en dynamisk kilde på hver av innstillingene for å endre dem.

Finn ut mer om kompatibilitet mellom felter og innstillinger.

Du kan også bruke metaobjekter til å bygge og publisere målsider.

Grenser for gjentagende blokker

Når du legger til metaobjekter gjennom dynamiske kilder kan du oppleve grenser for antall blokker du kan legge til. Dette avhenger av antall oppføringer i metaobjektet som er koblet til den aktuelle ressursen. Seksjonen for flere rader har for eksempel en grense på 50 rader. Hvis du har 20 fremhevede produkter og kobler dem til i en seksjon for flere rader kan du legge til ytterligere 30 rader i seksjonen. Hvis du har 60 fremhevede produkter viser seksjonen for flere rader bare de første 50 fremhevede produktene.

Avhengig av blokkens eller seksjonens grenser har seksjonen følgende grenser:

 • Hvis blokktypen har en grense, tilsvarer det maksimale antallet gjentagende blokker blokktypens grense minus eventuelle blokker av samme type som legges til manuelt.
 • Hvis seksjonen har en grense, tilsvarer det maksimale antallet gjentagende blokker seksjonsgrensen minus eventuelle blokker som legges til manuelt.
 • Hvis seksjonen ikke har noen grense, tilsvarer det maksimale antallet gjentagende blokker 50 minus eventuelle blokker som legges til manuelt.

Hvis du når en grense og forsøker å legge til en ny rad eller blokk vises grensen ved siden av Legg til en rad eller Legg til en blokk, og knappen for å legge til deaktiveres for å indikere at grensen er nådd.

Hvis du når maksimumsgrensen

Når grensen er nådd vises ikke flere oppføringer. Du kan gjøre følgende for å vise alle oppføringer:

 • legge til en annen seksjon med en høyere blokkgrense, som gir plass til flere metaobjektoppføringer
 • redusere antall oppføringer som brukes
 • fjerne eventuelle unødvendige blokker som er lagt til manuelt i redigeringsverktøyet

Rediger metaobjektoppføringer i redigeringsprogrammet for nettbutikken

Du kan redigere metaobjekter direkte fra redigeringsprogrammet for nettbutikken når du jobber med metaobjektmaler.

Når du bygger maler for metaobjektsider, kan du åpne en metaobjektoppføring som vises og gjøre redigeringer direkte på to måter:

 1. Ved å klikke på oppføringens tittel og deretter Rediger verdi.
  Metaobject entry link
 2. Ved å klikke på Endre når du jobber med tilkoblede felter i temainnstillingene.
  Metaobject entry link from field

Redigere temakoden for å legge til metaobjekter

Du kan bruke metaobjektoppføringer hvor som helst i nettbutikken ved hjelp av Liquid. Du kan koble metaobjektoppføringer til sider, blogger, startsiden og samlingssider. Disse oppføringene kan henvises til gjennom metafelter, men det er avhengig av om de må være dynamiske eller statiske.

Hvis du vil redigere temakoden for å vise metaobjekter i nettbutikken, kan du bruke Liquid for å referere til metafelter i sidemalene.

Du må bare redigere temakoden dersom du har kodeerfaring. Hvis du trenger hjelp med redigering av temakode, kan du leie inn en Shopify-partner fra Shopify Partner Directory.

Finn ut mer om å leie inn en Shopify-partner.

Du kan også bruke metaobjektene med egendefinerte butikkfronter og Hydrogen.

Finn ut mer om egendefinerte data for utviklere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis