Henvise til metaobjekter

Hvis du vil bruke metaobjektet i en bestemt del av Shopify, som i produkter, bestillinger eller kunder, oppretter du en metafeltreferanse. Hvis du for eksempel har bygget metaobjektet «Produktfunksjoner» og ønsker å bruke det på produktsidene, kan du opprette et produktmetafelt som henviser til dette bestemte metaobjektet. Denne referansen lar deg vise unike «Produktfunksjoner» på bestemte produkter. Du kan for eksempel henvise til en oppføring kalt «Bærekraft» på produkt A, og en oppføring kalt «Materialer» på produkt B.

Opprett en referanse til et metaobjekt

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Velg den delen av butikken du ønsker å opprette referansen for. For eksempel Produkter.
 3. Klikk på Legg til definisjon.
 4. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen.
 5. Klikk på Velg type > Metaobjekt. Du ønsker kanskje å navngi metafeltet med samme navn som metaobjektet, slik at det er enklere å finne tilbake til senere. Du kan også velge Blandet referanse, som lar deg velge mer enn én metaobjekttype.
 6. Gjør ett av følgende:

  • Velg Én verdi hvis du bare har behov for å vise én oppføring per produkt.
  • Velg Liste med verdier hvis du ønsker å vise mer enn én oppføring for et produkt.
 7. Velg Butikkfronter for å velge at metafeltinnholdet skal være tilgjengelig for butikkfronten.

 8. Klikk på Lagre.

Nå som du har etablert en relasjon mellom en ressurs og et metaobjekt kan du knytte de spesifikke oppføringene til de spesifikke produktene du ønsker å vise metaobjektene i.

Koble til oppføringer

Når du har konfigurert metaobjektet, lagt til noen oppføringer og opprettet definisjonen for metaobjektreferansen kan du koble enkeltoppføringer til andre deler av butikken.

Trinn:

 1. I Shopify-administrator går du til den delen av butikken du ønsker å vise innholdsoppføringene i. Du kan for eksempel gå til en produktside i administrator fra Produkter.
 2. Finn den egendefinerte definisjonen du opprettet i seksjonen Metafelter, og klikk på definisjonsnavnet. Hvis metafeltdefinisjonen du opprettet ikke er oppført, klikker du på Vis alle.
 3. Klikk på Velg oppføring. Rullegardinmenyen viser bare alle samsvarende oppføringer av denne typen. Hvis du konfigurerer definisjonen til å godta en liste med verdier, kan du velge flere oppføringer.
 4. Gjenta trinnene ovenfor for å koble oppføringer til andre produkter etter behov.

Du kan også opprette oppføringer fra en henvist kilde. Du kan klikke på Opprett ny for å opprette en ny oppføring, som deretter henvises automatisk fra Produkt A, og som også er tilgjengelig som en referanse for andre produkter.

Opprette en blandet referanse

Du kan opprette en blandet referanse ved hjelp av trinnene for å opprette en referanse.

En blandet referanse kan bare kobles til butikkfronten gjennom Liquid eller gjennom Butikkfront-API for egendefinerte butikkfronter og Hydrogen.

Finn ut mer om tilpassede data for utviklere.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis