Bygge et metaobjekt

Du kan opprette metaobjekter fra to steder i Shopify-administrator:

 • Fra Innhold > Metaobjekter
 • Fra Innstillinger > Egendefinerte data

Når du oppretter et metaobjekt spesifiserer du følgende informasjon:

 • navn, som brukes til å identifisere metaobjektet i Shopify-administrator
 • type, som brukes til å identifisere metaobjektet i API-ene
 • feltene, som definerer hvilken type innhold du vil vise i metaobjektet
  • Hvert felt har et navn, en beskrivelse, en type og valideringsregler som tegngrenser, minimums- og maksimumsverdier eller forhåndsinnstilte verdier.
  • Du kan for eksempel legge til et felt for tekst, et felt for et bilde og et felt for farge.

Bygge et nytt metaobjekt

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter eller Innstillinger > Egendefinerte data fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til definisjon.
 3. Skriv inn et navn på definisjonen i feltet Navn. Det genereres automatisk en type for metaobjektet, som kan redigeres før det lagres.
 4. Klikk på Legg til felt og velg innholdstypen du ønsker å bruke metaobjektet til. For eksempel tekst på én linje. Hvert felt har sitt eget sett med alternativer og valideringsregler.
 5. Konfigurer feltet og valideringsinformasjonen:

  1. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metaobjektet.
  2. Velg om feltet skal være oppføringens visningsnavn ved å velge Bruk dette feltet som visningsnavn. Visningsnavnet er feltet som brukes til å generere et søkbart navn i indekseringsvisningen. Visningsnavnet angis automatisk til det første tekstbaserte feltet i metaobjektdefinisjonen, eller genereres automatisk hvis det ikke finnes noen tekstfelter.
  3. Konfigurer valideringsreglene for feltet og klikk på Legg til.
 6. Valgfritt: For å aktivere synlighet i butikkfronten, velg Tilgjengelig fra rullegardinmenyen Synlighet i butikkfront.

 7. Legg til flere felter i metaobjektet etter behov.

 8. Klikk på Lagre.

Når metaobjektet er lagret kan du begynne å opprette oppføringer.

Slette et metaobjekt

Du kan ikke angre sletting av et metaobjekt. Hvis du sletter et metaobjekt slettes også alle oppføringer for metaobjektet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på metaobjektet du vil slette i seksjonen Metaobjekter.
 3. Klikk Slett. Bekreftelsesdialogboksen vises for å bekrefte at du ønsker å slette oppføringen.
 4. Klikk på Slett for å fjerne oppføringen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis