Bygge et metaobjekt

Du kan opprette metaobjekter fra to steder i Shopify-administrator:

 • Fra Innhold > Metaobjekter
 • Fra Innstillinger > Egendefinerte data

Du spesifiserer følgende informasjon når du oppretter en metaobjektdefinisjon:

 • Navn: brukes for å identifisere metafeltet i Shopify-administrator, som Authors.
 • Type: hvilken type data metafeltet lagrer, som tekst, fil eller URL-adresse.
 • Felter: definer hvilken type innhold du ønsker å vise i metaobjektet

  • Hvert felt har et navn (obligatorisk), beskrivelse, type og valideringsregler, som tegngrenser, minimums- og maksimumsverdier eller forhåndsinnstilte verdier.
  • Visningsnavn er knyttet til ett enkelt feltnavn, og brukes til å identifisere en individuell metaobjektoppføring. Du kan når som helst endre feltet som visningsnavnet er tilordnet. Visningsnavnet tilordnes automatisk til det første tekstfeltet i en metaobjektoppføring, eller genereres automatisk hvis det ikke er noen tekstfelter i metaobjektdefinisjonen.
  • Du kan for eksempel legge til et felt for tekst og indikere det som et visningsnavn, et felt for et bilde og et felt for en farge.
 • Alternativer: hvor metaobjektet er tilgjengelig for bruk.

  • Tilgang: Som standard er tilgang til butikkfronter aktivert for metaobjektet. Dette betyr at metaobjektet kan kobles til temaet ved hjelp av dynamiske kilder. Du kan deaktivere tilgang til butikkfronter. Finn ut mer om tilgangsalternativer.
  • Funksjoner: Du kan bruke metaobjektet til å opprette nettsider. Finn ut mer om å bygge nettsider med metaobjekter.

Opprett et metaobjekt

Trinn:

 1. Gå til Innhold > Metaobjekter eller Innstillinger > Egendefinerte data fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på Legg til definisjon.
 3. I Navn-feltet angir du et navn for definisjonen. Det genereres automatisk en type for metaobjektet, som kan redigeres før det lagres.
 4. Klikk på Legg til felt og velg innholdstypen du ønsker å bruke metaobjektet til. For eksempel tekst på én linje. Hvert felt har sitt eget sett med alternativer og valideringsregler.
 5. Konfigurer feltet og valideringsinformasjonen:

  1. Angi navnet på oppføringen.
  2. Valgfritt: I feltet Beskrivelse kan du angi en beskrivelse for metaobjektet.
  3. Valgfritt: Velg Bruk dette feltet som visningsnavn for å bruke feltet som visningsnavn og søke i indeksen.
  4. Konfigurer valideringsreglene for feltet og klikk på Ferdig.
 6. Legg til flere felter i metaobjektet etter behov.

 7. Valgfritt: For å deaktivere butikkfronttilgang kan du oppheve merkingen av Butikkfronter fra seksjonen Tilgang.

 8. Valgfritt: For å tillate at oppføringer fra dette metaobjektet kan publiseres som frittstående sider, må du velge Nettsider under Funksjoner.

 9. Klikk på Lagre.

Når metaobjektet er lagret kan du begynne å opprette oppføringer.

Slett et metaobjekt

Du kan ikke angre sletting av et metaobjekt. Hvis du sletter et metaobjekt slettes også alle oppføringer for metaobjektet.

Trinn:

 1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte data i Shopify-administrator.
 2. Klikk på metaobjektet du vil slette i seksjonen Metaobjekter.
 3. Klikk Slett. Bekreftelsesdialogboksen vises for å bekrefte at du ønsker å slette definisjonen.
 4. Klikk på Slett for å fjerne definisjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis