Een metaobject bouwen

Je kunt metaobjecten aanmaken vanuit twee locaties in het Shopify-beheercentrum:

 • vanuit Content > Metaobjecten
 • vanuit Instellingen > Aangepaste gegevens

Wanneer je een metaobject aanmaakt, geef je de volgende gegevens op:

 • de naam die wordt gebruikt om het metaobject te identificeren in het Shopify-beheercentrum
 • het type dat wordt gebruikt om het metaobject te identificeren in de API's;
 • de velden die het type content bepalen dat je wilt weergeven in het metaobject.
  • Elk veld heeft een naam, beschrijving, type en validatieregels, zoals tekenlimieten, minimum- en maximumwaarden of vooraf ingestelde waarden.
  • Je kunt bijvoorbeeld een veld voor tekst, een veld voor een afbeelding en een veld voor kleur toevoegen.

Een nieuw metaobject bouwen

Stappen:

 1. Vanuit het Shopify-beheercentrum ga je naar Content > Metaobjecten of Instellingen > Aangepaste gegevens.
 2. Klik op Definitie toevoegen.
 3. Voer in het veld Naam een naam in voor de definitie. Er wordt automatisch een type gegenereerd voor het metaobject. Je kunt dit bewerken voordat je het metaobject opslaat.
 4. Klik op Veld toevoegen en selecteer het contenttype dat je in dit metaobject wilt opnemen, bijvoorbeeld één regel tekst. Elk veld heeft zijn eigen set met opties en validatieregels.
 5. Configureer het veld en de verificatie-informatie:

  1. Optioneel: In het veld Beschrijving kun je een beschrijving toevoegen voor het metaobject.
  2. Kies of je het veld gebruikt als de weergavenaam van de vermelding door Dit veld als weergavenaam gebruiken te selecteren. De weergavenaam is het veld dat je gebruikt om een zoekbare naam te genereren in de indexweergave. De weergavenaam wordt automatisch ingesteld op het eerste op tekst gebaseerde veld in de definitie van het metaobject of wordt automatisch gegenereerd als er geen tekstveld is.
  3. Configureer de verificatieregels voor het veld en klik vervolgens op Toevoegen.
 6. Optioneel: Selecteer Toegankelijk in de vervolgkeuzelijst Zichtbaarheid webshop om toe te staan dat webshops zichtbaar zijn.

 7. Voeg zo nodig extra velden toe aan het metaobject.

 8. Klik op Opslaan.

Nadat je het metaobject hebt opgeslagen, kun je beginnen met het aanmaken van vermeldingen.

Een metaobject verwijderen

Je kunt de verwijdering van een metaobject niet ongedaan maken. Als je een metaobject verwijdert, worden alle vermeldingen voor dat metaobject ook verwijderd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Aangepaste gegevens.
 2. Klik in het gedeelte Metaobjecten op het metaobject dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsdialoog om te bevestigen dat je de vermelding wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om de vermelding te verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis