Een metaobject bouwen

Je kunt metaobjecten aanmaken vanuit twee locaties in het Shopify-beheercentrum:

 • vanuit Content > Metaobjecten
 • vanuit Instellingen > Aangepaste gegevens

Wanneer je een metaobjectdefinitie aanmaakt, geef je de volgende gegevens op:

 • Naam: wordt gebruikt om het metaveld in het Shopify-beheercentrum te identificeren, bijvoorbeeld Authors.
 • Type: het type gegevens dat in het metaveld wordt opgeslagen, zoals tekst, bestand of URL.
 • Velden: definieer het type content dat je wilt weergeven in het metaobject.

  • Elk veld heeft een naam (vereist), beschrijving, type en validatieregels zoals tekenlimieten, minimum- en maximumwaarden of vooraf ingestelde waarden.
  • Weergavenaam wordt toegewezen aan één veldnaam en wordt gebruikt om een afzonderlijk metaobjectitem te identificeren. Je kunt op elk moment het veld wijzigen waar de weergavenaam aan is toegewezen. De weergavenaam wordt automatisch toegewezen aan het eerste tekstveld in een metobjectitem of automatisch gegenereerd als er geen tekstvelden in de metaobjectdefinitie zijn.
  • Je kunt bijvoorbeeld een veld voor tekst toevoegen en dit aangeven als een weergavenaam, een veld voor een afbeelding en een veld voor kleur.
 • Opties: waar het metaobject beschikbaar is voor gebruik.

  • Toegang: Webshoptoegang is standaard geactiveerd voor het metaobject. Dit betekent dat je het metaobject in je thema kunt koppelen met dynamische bronnen. Je kunt webshoptoegang deactiveren. Hier vind je meer informatie over toegangsopties.
  • Functies: Je kunt het metaobject gebruiken om webpagina's aan te maken. Hier vind je meer informatie over het webpagina's bouwen met metaobjecten.

Een metaobject aanmaken

Stappen:

 1. Vanuit het Shopify-beheercentrum ga je naar Content > Metaobjecten of Instellingen > Aangepaste gegevens.
 2. Klik op Definitie toevoegen.
 3. Voer in het veld Naam een naam in voor je definitie. Er wordt automatisch een type gegenereerd voor het metaobject. Je kunt dit bewerken voordat je het metaobject opslaat.
 4. Klik op Veld toevoegen en selecteer het contenttype dat je in dit metaobject wilt opnemen, bijvoorbeeld één regel tekst. Elk veld heeft zijn eigen set met opties en validatieregels.
 5. Configureer het veld en de verificatie-informatie:

  1. Voer de naam van het item in.
  2. Optioneel: In het veld Beschrijving kun je een beschrijving toevoegen voor het metaobject.
  3. Optioneel: Selecteer Dit veld gebruiken als weergavenaam om het veld als weergavenaam te gebruiken om in de index te zoeken.
  4. Configureer de verificatieregels voor het veld en klik vervolgens op Klaar.
 6. Voeg zo nodig extra velden toe aan het metaobject.

 7. Optioneel: Als je webshoptoegang wilt uitschakelen, schakel je Webshops in de sectie Toegang uit.

 8. Optioneel: Als je wilt dat items uit dit metaobject worden gepubliceerd als op zichzelf staande pagina's, selecteer je Webpagina's onder Functies.

 9. Klik op Opslaan.

Nadat je het metaobject hebt opgeslagen, kun je beginnen met het aanmaken van vermeldingen.

Een metaobject verwijderen

Je kunt de verwijdering van een metaobject niet ongedaan maken. Als je een metaobject verwijdert, worden alle vermeldingen voor dat metaobject ook verwijderd.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Aangepaste gegevens.
 2. Klik in het gedeelte Metaobjecten op het metaobject dat je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen. Er verschijnt een dialoogvenster waarin je bevestigt dat je definitie wilt verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om de definitie te verwijderen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis