Metaobjecten weergeven in de webshop

Als je een Online Store 2.0-thema hebt, kun je de meeste metaobjecten aan het thema toevoegen met behulp van dynamische bronnen in de themabewerker. Als je een vintage thema gebruikt of als je metaveldtypen wilt toevoegen die niet worden ondersteund door het thema, kun je de themacode bewerken of een Shopify-partner inhuren om je te helpen. Meer informatie over Een Shopify-partner inhuren.

Zorg ervoor dat het metaobject toegang heeft tot webshops. Hier vind je meer informatie over toegangsopties.

Metaobjecten aan je thema koppelen met behulp van de themabewerker

Als het thema metaobjecten ondersteunt, kun je met de themabewerker kiezen hoe de metaobjecten in de webshop worden weergeven. Raadpleeg de documentatie of neem contact op met de ontwikkelaar van het thema om te zien welke welke blokken je kunt koppelen aan verwijzingen naar metaobjecten in het thema.

Je kunt metaobjecten koppelen aan het thema door secties met blokken toe te voegen die dynamische bronnen ondersteunen. Je kunt bijvoorbeeld de blokken in de sectie Productinformatie koppelen aan metaobjecten.

Nadat je een sectie met blokken of een blok hebt toegevoegd, kun je deze koppelen aan metaobjectverwijzingen door op het pictogram van de dynamische bron voor koppelen te klikken naast de naam van het blok:

Verbind dynamisch bronpictogram

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
 2. Zoek het thema dat je wilt bewerken en klik vervolgens op Aanpassen.
 3. Navigeer in de themabewerker naar het deel van de template waar je het metaobject wilt weergeven, bijvoorbeeld in de standaardproducttemplate.
 4. Selecteer een bestaande sectie met blokken of voeg een nieuwe sectie met blokken toe.
 5. Klik op het blok.
 6. Klik naast de naam van het blok op het pictogram Dynamische bron koppelen.
 7. Selecteer de metaobjectverwijzing(en) die je met dit blok wilt weergeven. Als het een enkele metaobjectverwijzing is, worden hiermee de instellingen ingevuld die het blok bevat. Als het een lijst met metaobjectverwijzingen is, worden hiermee de instellingen ingevuld voor het blok en wordt dit elke keer dat het blok voorkomt herhaald.

In het blok worden de velden met metaobjecten automatisch toegewezen aan de instellingen van het blok. Als de velden niet goed worden toegewezen, gebruik je voor elke instelling het pictogram 'Dynamische bron koppelen' om deze te wijzigen.

Hier vind je meer informatie over de compatibiliteit tussen velden en instellingen.

Je kunt ook metaobjecten gebruiken om landingspagina's te bouwen en te publiceren.

Bloklimieten herhalen

Wanneer je metaobjecten toevoegt via dynamische bronnen, kun je tegen limieten aanlopen voor het aantal blokken dat je kunt toevoegen. Dit hangt af van het aantal vermeldingen in het metaobject dat is gekoppeld aan die bron. De sectie 'meerdere rijen' heeft bijvoorbeeld een limiet van 50 rijen. Als je 20 uitgelichte producten hebt en deze koppelt in een sectie met meerdere rijen, kun je nog 30 rijen aan de sectie toevoegen. Als je echter 60 uitgelichte producten hebt, worden in de sectie 'meerdere rijen' alleen de eerste 50 uitgelichte producten weergegeven.

Afhankelijk van de blok- of sectielimiet heeft de sectie de volgende beperkingen:

 • Als het bloktype een limiet heeft, is de maximale hoeveelheid herhaalde blokken gelijk aan de limiet voor het bloktype min alle blokken van hetzelfde type die je handmatig toevoegt.
 • Als de sectie een limiet heeft, is de maximale hoeveelheid herhaalde blokken gelijk aan de sectielimiet min alle blokken die je handmatig toevoegt.
 • Als de sectie geen limiet heeft, is het maximale aantal herhaalde blokken gelijk aan 50 min alle blokken die je handmatig toevoegt.

Wanneer je een limiet bereikt en probeert een andere rij of een ander blok toe te voegen, wordt de limiet weergegeven naast Een rij toevoegen of Een blok toevoegen en wordt de knop 'toevoegen' grijs om aan te geven dat de limiet is bereikt.

Wanneer je de maximale limiet bereikt

Nadat je de limiet hebt bereikt, worden er geen extra vermeldingen meer weergegeven. Je kunt het volgende proberen om alle vermeldingen weer te geven:

 • een andere sectie toevoegen met een hogere bloklimiet waarbij je meer metaobjecten kunt gebruiken
 • het aantal gebruikte vermeldingen verminderen
 • eventuele onnodige blokken verwijderen die je handmatig in de bewerker hebt toegevoegd

Metaobject-vermeldingen in de webshop-editor bewerken

Je kunt metaobjecten rechtstreeks vanuit de webshop-editor bewerken wanneer je aan metaobjecttemplates werkt.

Wanneer je templates voor metaobjectpagina's bouwt, kun je op twee manieren een voorbeeld van een metaobject openen en wijzigingen in de regel maken:

 1. Door op de invoertitel te klikken en vervolgens de waarde te bewerken.
  Metaobject entry link
 2. Door op Wijzigen te klikken bij het werken met verbonden velden in thema-instellingen.
  Metaobject entry link from field

Themacode bewerken om metaobjecten toe te voegen

Je kunt metaobjectvermeldingen overal in de webshop gebruiken via Liquid. Je kunt metaobjectvermeldingen koppelen aan pagina's, blogs, startpagina's en collectiepagina's. Naar deze vermeldingen kun je verwijzen met metavelden, maar dat hangt er vanaf of ze dynamisch of statisch horen te zijn.

Als je de themacode wilt bewerken om metaobjecten in de webshop weer te geven, kun je met Liquid verwijzen naar metavelden op de pagina met de templates.

Bewerk je themacode alleen als je ervaring hebt met programmeren. Als je hulp nodig hebt bij het bewerken van je themacode, kun je een Shopify-partner inhuren uit de Shopify Partner Directory.

Meer informatie over Een Shopify-partner inhuren.

Je kunt je metaobjecten ook gebruiken met aangepaste webwinkels en Hydrogen.

Hier vind je meer informatie over aangepaste gegevens voor ontwikkelaars.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis