Visa metaobjekt i din webbshop

Om du har ett Online Store 2.0-tema kan du ansluta de flesta metaobjekt till temat genom att använda dynamiska källor i temaredigeraren. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera temakoden eller anlita en Shopify partner som hjälp. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Du måste se till att metaobjektet har åtkomst till skyltfönster. Läs mer om åtkomstalternativ.

Ansluta metaobjekt till ditt tema genom att använda temaredigeraren

Om ditt tema stöder metaobjekt kan du välja hur du vill visa metaobjekt i din webbshop genom att använda temaredigeraren. Se dokumentationen för ditt tema eller kontakta utvecklaren av ditt tema för att ta reda på vilka block som kan ansluta till metaobjekt-referenser i ditt tema.

Du kan ansluta metaobjekt till ditt tema genom att lägga till avsnitt med block som stöder dynamiska källor. Blocken i avsnittet produktinformation kan till exempel anslutas till metaobjekt.

När du har lagt till ett avsnitt med block eller ett block kan du ansluta till metaobjektreferenser genom att klicka på ikonen anslut dynamisk källa intill blockets namn:

Anslut dynamisk källikon

Steg:

 1. Från din Shopify admin går du till Webbshop > teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. I din temaredigerare navigerar du till den del av mallen som du vill ska visa ditt metaobjekt. Till exempel din standardproduktmall.
 4. Välj ett befintligt avsnitt som har block eller lägg till ett nytt avsnitt med block.
 5. Klicka på blocket.
 6. Bredvid blockets namn klickar du på ikonen Anslut dynamisk källa.
 7. Välj alla metaobjektsreferenser som du vill visa med detta block. Om det är en enda metaobjektreferens fyller den i de inställningar som blocket innehåller. Om det är en lista över metaobjektreferenser fyller den i inställningarna för blocket och upprepas för varje förekomst av blocket.

Blocket kartlägger automatiskt fälten för metaobjekt till blockets inställningar. Om fälten inte kartlägger korrekt, använd ikonen Anslut dynamisk källa för varje inställning för att ändra dem.

Läs mer om kompatibilitet mellan fält och inställningar.

Du kan även använda metaobjekt för att bygga och publicera landningssidor.

Upprepa blockbegränsningar

När du lägger till metaobjekt via dynamiska källor kan det hända att du upplever begränsningar för hur många block du kan lägga till. Detta beror på antalet poster i metaobjekt som är anslutna till den resursen. Till exempel har avsnittet för flera rader en gräns på 50 rader. Om du har 20 produkthöjdpunkter och ansluter dem i ett avsnitt för flera rader kan du lägga till ytterligare 30 rader i avsnittet. Om du däremot har 60 produkthöjdpunkter visar avsnittet för flera rader endast de första 50 produkthöjdpunkterna.

Beroende på block- eller avsnittsgränsen har avsnittet följande begränsningar:

 • Om blocktypen har en gräns, är maximalt antal upprepade block lika med blocktypsgränsen minus eventuella block av samma typ som läggs till manuellt.
 • Om avsnittet har en gräns är maxbeloppet för upprepade block lika med avsnittsgränsen minus eventuella block som läggs till manuellt.
 • Om avsnittet inte har någon gräns är det maximala antalet upprepade block lika med 50 minus eventuella block som läggs till manuellt.

När du når en gräns och försöker lägga till en till rad eller ett till block, visas gränsen intill Lägg till en rad eller Lägg till ett block och lägg till-knappen gråfärgas för att indikera att gränsen har uppnåtts.

När du når den maximala gränsen

När du har nått gränsen visas inte ytterligare inmatningar. Du kan prova följande för att få alla dina poster att visas:

 • lägg till ett annat avsnitt med en högre blockgräns vilket tillåter fler metaobjektposter
 • minska antalet inmatningar som används
 • ta bort eventuella onödiga block som har lagts till manuellt i redigeraren

Redigera metaobjektposter i webbshopsredigeraren online

När du arbetar med metaobjektsmallar så kan du redigera metaobjekt direkt från webbshopsredigeraren online.

När du skapar mallar för metaobjektssidor kan du öppna en för närvarande förhandsgranskad metaobjektpost och göra redigeringar inline på två olika sätt:

 1. Genom att klicka på postens titel och sedan Redigera värde.
  Metaobject entry link
 2. Genom att klicka på Ändra när du arbetar med anslutna fält i Temainställningar.
  Metaobject entry link from field

Redigera din temakod för att lägga till metaobjekt

Du kan använda dina metaobjektposter var som helst i din webbshop med hjälp av Liquid. Du kan ansluta metaobjektposter till sidor, bloggar, start- och produktseriesidor. Dessa inmatningar kan refereras till via metafält, men det beror på om de behöver vara dynamiska eller statiska.

Om du vill redigera din temakod för att visa metaobjekt i din webbshop kan du använda Liquid för att referera till metafält i dina sidmallar.

Redigera endast temakoden om du har programmeringserfarenhet. Du kan anlita en Shopify partner från Shopify Partner Directory om du behöver hjälp med att redigera temakoden.

Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Du kan även använda dina metaobjekt med Custom Storefronts och Hydrogen.

Läs mer om anpassad data för utvecklare.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis