Metaobjekt

Metaobjekt hjälper dig att lägga till och lagra ytterligare strukturerad information för din butik. Du kan till exempel lagra information för en produkt, såsom funktioner, specifikationer och storleksdiagram. Du kan hämta och redigera data som lagras i metaobjekt från Shopify-admin. Appar kan komma åt metaobjekt via metaobjekt-API. Du kan även komma åt metaobjekt i teman som använder Liquid och via Storefront API. Mer information om metaobjekts-API.

Det finns två huvudkomponenter i metaobjekt:

  1. Definitionen: fältgruppen som definierar objektets struktur. Detta hanteras i Inställningar > Anpassad data i din Shopify-admin.
  2. Poster: innehållet eller data för metaobjektet.Poster skapas och hanteras i Innehåll > Metaobjekt i din Shopify-admin.

När du skapar ett metaobjekt så anger du följande information:

  • namnet, som används för att identifiera metaobjektet i din Shopify-admin
  • typen, som genereras automatiskt, är redigeringsbar och används för att identifiera metaobjekt i API:er
  • fälten, som definierar typen av innehåll du vill visa i metaobjektet
    • Varje fält har ett namn, en beskrivning, en typ och valideringsregler, såsom teckengränser, minimi- och maximivärden, eller förinställda värden.
    • Du kan till exempel lägga till ett fält för text, ett fält för en bild och ett fält för färg.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis