Shopify Flow

Shopify Flow är en plattform för e-handel som gör att du kan automatisera uppgifter och processer i din butik och via dina appar. Mer information om Shopify Flow.

Arbetsflödeskomponenter i Shopify Flow

Flow är en händelsebaserad funktion som gör det möjligt för dig att skapa automatiserade arbetsflöden. Det innebär att Flow övervakar din butik efter händelser och låter dig skapa en automatiserad sekvens av åtgärder som vidtas utifrån detta.

För att skapa dessa automatiseringar bygger du ett arbetsflöde med komponenter som kallas utlösare, villkor och åtgärder.

Listar komponenter i ett arbetsflöde, beskriver dem och ger exempel.
Arbetsflödeskomponent Beskrivning Exempel
Utlösare En utlösare är en händelse som startar ett arbetsflöde och kan vara något som händer i din butik eller i en app. En ny order skapas i din butik.
Villkor Ett villkor avgör om en åtgärd ska vidtas, baserat på de villkor som du ställer in. Ett villkor är inställt för att kontrollera om det totala belopp som betalats för ordern är över 200 USD.
Åtgärd En åtgärd är en ändring som gjorts i din butik eller i en app om villkoret uppfylls. Om det totala belopp som betalats för ordern är över 200 USD, läggs en tagg till på kundkontot som lade ordern.

Shopify Flow på organisationsnivå

Om du har åtkomst till Flow på organisationsnivå så kan du utföra följande åtgärder i alla butiker som tillhör en organisation med Flow:

  • skapa och redigera arbetsflöden
  • exportera arbetsflöden och importera till en eller flera butiker

Med den här åtkomsten kan användare hantera arbetsflöden för alla butiker utan att behöva logga in i varje butik individuellt.

Om du vill ge användare åtkomst till Flow i en specifik butik kan du ge dem åtkomst till appen på butiksnivå, snarare än åtkomst till Flow på organisationsnivå.

Eftersom Flow är tillgängligt på organisationsnivå kommer avinstallationen av flödesappen i en specifik butik inte automatiskt att inaktivera arbetsflödet för den butiken. Om du vill stoppa arbetsflöden från att köras i en specifik butik, måste du stänga av dessa arbetsflöden manuellt. Du kan göra detta antingen i din Shopify-administratör med hjälp av Flow-appen innan du avinstallerar appen eller i Shopify-organisationens administratör på Flow-sidan.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis