Shopify Flow

Shopify Flow är en automatiseringsplattform för e-handel som hjälper dig att enkelt automatisera uppgifter och processer i din butik och via dina appar.

Shopify Flow är en åtgärdsbaserad funktion som låter dig skapa automatiserade arbetsflöden. Shopify Flow kontrollerar händelser i din butik och låter dig skapa en automatiserad åtgärdssekvens som vidtas som svar. Du kan skapa dessa automatiseringar genom att bygga ett arbetsflöde med hjälp av komponenter som till exempel utlösare, villkor och åtgärder.

Listar komponenter i ett arbetsflöde, beskriver dem och ger exempel.
Arbetsflödeskomponent Beskrivning Exempel
Utlösare En utlösare är en händelse som startar ett arbetsflöde och kan vara något som händer i din butik eller i en app. En ny order skapas i din butik.
Villkor Ett villkor avgör om en åtgärd ska vidtas, baserat på de villkor som du ställer in. Ett villkor ställs in för att kontrollera om det totala belopp som betalats för ordern är över 200 USD.
Åtgärd En åtgärd är en förändring som görs i din butik eller i en app när villkoret uppfylls. Om det totala beloppet som betalats för ordern är över 200 USD läggs en tagg till på kontot för den kund som lade ordern.

Shopify Flow finns tillgängligt på Basic-, Shopify-, Advanced- och Plus-planerna. De flesta Shopify Flow-funktionerna är tillgängliga för alla planer. Följande saker skiljer sig åt mellan planerna:

Om du vill ha mer information om de funktioner som finns tillgängliga för varje plan, se Shopify-planer och prissättning.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis