Kör arbetsflöden manuellt i Shopify Flow

Arbetsflöden kan köras manuellt från Shopify-administratören på enskilda ordrar, orderutkast, kunder eller produkter. Du kan även köra ett arbetsflöde på flera ordrar, orderutkast, kunder eller produkter samtidigt med en massåtgärd. Om du kör ett arbetsflöde manuellt kan det användas även om händelsen som utlöser arbetsflödet redan har inträffat.

Överväganden för att köra ett arbetsflöde manuellt

Granska följande överväganden innan du kör ett arbetsflöde från Shopify-administratören:

 • Inaktiva arbetsflöden kan inte köras manuellt. Arbetsflödet måste aktiveras för att kunna köra ett arbetsflöde i Shopify-administratören. Om arbetsflödet som du vill köra är inaktivt går du till arbetsflödet och klickar på Aktivera.
 • Shopify Flow-appen måste vara installerad i butiken för att kunna köra arbetsflöden manuellt.
 • Arbetsflödet måste ha en matchande utlösare för att du ska kunna köra ett arbetsflöde för en order, ett orderutkast, en kund eller en produkt:

  • Om du vill köra ett arbetsflöde för en order manuellt måste arbetsflödet använda utlösaren Ordern har skapats, Ordern har raderats eller Ordern har betalats.
  • Om du vill köra ett arbetsflöde på ett orderutkast manuellt måste arbetsflödet använda utlösaren Orderutkast har skapats eller Orderutkast har raderats.
  • Om du vill köra ett arbetsflöde för en kund manuellt måste arbetsflödet använda utlösaren Kunden har skapats, Kunden har raderats, Kunden har aktiverats eller Kunden har inaktiverats.
  • Om du vill köra ett arbetsflöde för en kund manuellt måste arbetsflödet använda utlösaren Produkten har skapats.
 • Massåtgärden stöder inte körning på alla resurser i en butik.

 • Som standard visar resurslistorna upp till 50 resultat. Du kan valfritt lägga till &limit=250 till sidans URL för att visa upp till 250 resultat, som sedan kan skickas till Flow.

Om du vill ha mer information om hur du kör ett arbetsflöde manuellt, se Shopify-adminvideon om hur du kör du ett flöde på Youtube.

Kör ett arbetsflöde från Shopify-administratören

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ordrar, Orderutkast, Produkter eller Kunder.
 2. Klicka på ordern, orderutkastet, kunden eller produkten som du vill köra ett arbetsflöde på.
 3. Klicka på Fler åtgärder på order-, orderutkast-, kund- eller produktsidan.
 4. Klicka på Kör flödesautomatisering.
 5. Välj det arbetsflöde som ska köras i den nya fliken som öppnas.
 6. Klicka på Kör arbetsflöde.
 7. Valfritt: Klicka på Visa resultat i Flow för att granska resultaten av arbetsflödet på Aktivitetssidan.

Kör ett arbetsflöde med en massåtgärd

Arbetsflöden kan köras manuellt på maximalt 50 ordrar, orderutkast, kunder eller produkter. Allt som påverkas av arbetsflödet måste finnas på samma sida i Shopify-administratören. Om inte alla ordrar, orderutkast, kunder eller produkter som du vill påverka visas på en och samma sida kan du använda filter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Ordrar, Orderutkast, Produkter eller Kunder.
 2. Välj de ordrar, orderutkast, produkter eller kunder som du vill köra ett arbetsflöde på.
 3. Klicka på ...-knappen.
 4. Klicka på Kör flödesautomatisering.
 5. Välj det arbetsflöde som ska köras i den nya fliken som öppnas.
 6. Klicka på Kör arbetsflöde.
 7. Valfritt: Klicka på Visa resultat i Flow för att granska resultaten av arbetsflödet på Aktivitetssidan.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis