การใช้งานขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองใน Shopify Flow

คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตนเองจากส่วนผู้ดูแล Shopify สำหรับทั้ง คำสั่งซื้อ การสั่งซื้อแบบร่าง ลูกค้า หรือสินค้าแต่ละรายการ คุณยังสามารถใช้งานขั้นตอนการทำงาน กับการสั่งสินค้า แบบร่าง ลูกค้า หรือสินค้าหลายรายการได้ในเวลาเดียวกันด้วย การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว การเริ่มใช้งานขั้นตอนการใช้งานด้วยตนเองจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานขั้นตอนดังกล่าวได้แม้ว่าเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์ขั้นตอนงานจะผ่านไปแล้ว

ข้อควรพิจารณาในการใช้งานขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะใช้งานขั้นตอนงานจากส่วนผู้ดูแล Shopify โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ไม่สามารถใช้ขั้นตอนการทำงานที่ปิดอยู่ด้วยตนเองได้ หากต้องการใช้ขั้นตอนการทํางานในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณจะต้องเปิดใช้ขั้นตอนการทํางานก่อน หากขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการใช้งานปิดอยู่ ให้ไปที่ขั้นตอนการทำงานแล้วคลิก “เปิด
 • ต้องติดตั้งแอป Shopify Flow ในร้านค้าเพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ด้วยตนเอง
 • หากต้องการเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานกับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือสินค้า ขั้นตอนการทำงานต้องมีทริกเกอร์ที่ตรงกัน

  • หากต้องการใช้ขั้นตอนการทำงานกับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง ขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทริกเกอร์ “สร้างคำสั่งซื้อแล้ว” “ลบคำสั่งซื้อแล้ว” หรือ “ชําระเงินคำสั่งซื้อแล้ว
  • หากต้องการใช้ขั้นตอนการทำงานกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วยตนเอง ขั้นตอนการทำงานจะต้องใช้ทริกเกอร์ “สร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว” หรือ “ลบคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินแล้ว
  • หากต้องการใช้ขั้นตอนการทำงานกับลูกค้าด้วยตนเอง ขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทริกเกอร์ “สร้างลูกค้าแล้ว” “ลบลูกค้าแล้ว” “เปิดใช้ลูกค้าแล้ว” หรือ “ปิดใช้ลูกค้าแล้ว
  • หากต้องการใช้ขั้นตอนการทำงานกับสินค้าด้วยตนเอง ขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทริกเกอร์ “สร้างสินค้าแล้ว
 • การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว ไม่รองรับการเรียกใช้งานแหล่งข้อมูลทั้งหมดในร้านค้า

 • ตามค่าเริ่มต้น รายการแหล่งข้อมูลจะแสดงผลลัพธ์ได้สูงสุด 50 รายการ ทั้งนี้คุณสามารถเพิ่ม &limit=250 ไปยัง URL ของหน้าเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ที่สามารถส่งไปยัง Flow ได้สูงสุด 250 รายการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ Flow จากส่วนผู้ดูแล Shopify บน Youtube

เรียกใช้ขั้นตอนใช้งานจากส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ "คำสั่งซื้อ", "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน", "สินค้า" หรือ "ลูกค้า"
 2. คลิกที่ “คำสั่งซื้อ” “คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน” “ลูกค้า” หรือ “สินค้า” เพื่อใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 3. ในหน้าคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือสินค้า ให้คลิก “การดำเนินการเพิ่มเติม
 4. คลิก เรียกใช้ Flow แบบอัตโนมัติ
 5. เลือกขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้งานในแท็บใหม่ที่เปิดขึ้น
 6. คลิก “ใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิก “ดูผลลัพธ์ใน Flow” เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของขั้นตอนการทำงานในหน้ากิจกรรม

เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองกับคำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ลูกค้า หรือสินค้าสูงสุด 50 รายการ ทั้งนี้ ทุกอย่างที่จะได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการทำงานจะต้องปรากฏบนหน้าเดียวกันในส่วนผู้ดูแล Shopify หากคำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ลูกค้า หรือสินค้าที่คุณต้องการให้ได้รับผลกระทบไม่ปรากฏบนหน้าเดียวกัน ให้กรองผลลัพธ์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ "คำสั่งซื้อ", "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน", "สินค้า" หรือ "ลูกค้า"
 2. เลือกคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้า หรือลูกค้าเพื่อใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 3. คลิกที่ปุ่ม ...
 4. คลิก เรียกใช้ Flow แบบอัตโนมัติ
 5. เลือกขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้งานในแท็บใหม่ที่เปิดขึ้น
 6. คลิก “ใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิก “ดูผลลัพธ์ใน Flow” เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของขั้นตอนการทำงานในหน้ากิจกรรม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี