การใช้งานขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองใน Shopify Flow

คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตนเองจาก Shopify admin สำหรับทั้ง คำสั่งซื้อ การสั่งซื้อแบบร่าง ลูกค้า หรือสินค้าแต่ละรายการ คุณยังสามารถใช้งานขั้นตอนการทำงาน กับการสั่งสินค้า แบบร่าง ลูกค้า หรือสินค้าหลายรายการได้ในเวลาเดียวกันด้วย การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว การเริ่มใช้งานขั้นตอนการใช้งานด้วยตนเองจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานขั้นตอนดังกล่าวได้แม้ว่าเหตุการณ์ที่ทริกเกอร์ขั้นตอนงานจะผ่านไปแล้ว

ข้อควรพิจารณาในการใช้งานขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง

ก่อนที่คุณจะใช้งานขั้นตอนงานจากส่วน Shopify admin โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

 • ไม่สามารถใช้ขั้นตอนการทำงานที่ปิดอยู่ด้วยตนเองได้ หากต้องการใช้ขั้นตอนการทํางานใน Shopify admin คุณจะต้องเปิดใช้ขั้นตอนการทํางานก่อน หากขั้นตอนการทำงานที่คุณต้องการใช้งานปิดอยู่ ให้ไปที่ขั้นตอนการทำงานแล้วคลิก "เปิด"
 • หากต้องการเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานกับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือสินค้า ขั้นตอนการทำงานต้องมีทริกเกอร์ที่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการเรียกใช้ขั้นตอนการใช้งานกับคำสั่งซื้อ ให้ใช้ทริกเกอร์สร้างคำสั่งซื้อแล้ว
 • ต้องมีการติดตั้งแอป Shopify Flow ในร้านค้าเพื่อใช้งานขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง ทั้งนี้ ขั้นตอนการทำงานไม่สามารถใช้งานด้วยตนเองในระดับองค์กรได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเอง โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีใช้ Flow จากส่วน Shopify admin บน Youtube

เรียกใช้ขั้นตอนใช้งานจากส่วน Shopify admin

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ "คำสั่งซื้อ", "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน", "สินค้า" หรือ "ลูกค้า"
 2. คลิกที่ "คำสั่งซื้อ" "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน" "ลูกค้า" หรือ "สินค้า" เพื่อใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 3. ในหน้าคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ลูกค้า หรือสินค้า ให้คลิก "การดำเนินการเพิ่มเติม"
 4. คลิก เรียกใช้ Flow แบบอัตโนมัติ
 5. เลือกขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้งานในแท็บใหม่ที่เปิดขึ้น
 6. คลิก "ใช้งานขั้นตอนการทำงาน"
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิก "ดูผลลัพธ์ใน Flow" เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของขั้นตอนการทำงานในหน้ากิจกรรม

เรียกใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยการดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

คุณสามารถเรียกใช้ขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองกับคำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ลูกค้า หรือสินค้าสูงสุด 50 รายการ ทั้งนี้ ทุกอย่างที่จะได้รับผลกระทบจากขั้นตอนการทำงานจะต้องปรากฏบนหน้าเดียวกันในส่วน Shopify admin หากคำสั่งซื้อ, คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ชำระเงิน, ลูกค้า หรือสินค้าที่คุณต้องการให้ได้รับผลกระทบไม่ปรากฏบนหน้าเดียวกัน ให้กรองผลลัพธ์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่ "คำสั่งซื้อ", "คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน", "สินค้า" หรือ "ลูกค้า"
 2. เลือกคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน สินค้า หรือลูกค้าเพื่อใช้งานขั้นตอนการทำงาน
 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 4. คลิก เรียกใช้ Flow แบบอัตโนมัติ
 5. เลือกขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้งานในแท็บใหม่ที่เปิดขึ้น
 6. คลิก "ใช้งานขั้นตอนการทำงาน"
 7. ตัวเลือกเสริม: คลิก "ดูผลลัพธ์ใน Flow" เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของขั้นตอนการทำงานในหน้ากิจกรรม

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี