Kjøre arbeidsflyter manuelt i Shopify Flow

Arbeidsflyter kan kjøres manuelt fra Shopify-administrator på enkeltbestillinger, bestillingsutkast, kunder eller produkter. Du kan også kjøre en arbeidsflyt på flere bestillinger, bestillingsutkast, kunder eller produkter samtidig med en massehandling. Ved å kjøre en arbeidsflyt manuelt kan den brukes selv om hendelsen som utløser arbeidsflyten allerede har oppstått.

Hensyn ved manuell kjøring av en arbeidsflyt

Før du kjører en arbeidsflyt fra Shopify-administrator bør du vurdere følgende punkter:

 • Inaktive arbeidsflyter kan ikke kjøres manuelt. For å kjøre en arbeidsflyt i Shopify-administrator må arbeidsflyten være aktivert. Hvis arbeidsflyten du ønsker å kjøre er inaktiv, kan du gå til arbeidsflyten og klikke på Aktiver.
 • Shopify Flow-appen må være installert i butikken for å kunne kjøre arbeidsflyter manuelt.
 • For å kjøre en arbeidsflyt på en bestilling, et bestillingsutkast, en kunde eller et produkt må arbeidsflyten ha en matchende utløser:

  • For å kjøre en arbeidsflyt på en bestilling manuelt må arbeidsflyten bruke utløseren Bestilling opprettet, Bestilling slettet eller Bestilling betalt.
  • For å kjøre en arbeidsflyt på et bestillingsutkast manuelt må arbeidsflyten bruke utløseren Bestillingsutkast opprettet eller Bestillingsutkast slettet.
  • For å kjøre en arbeidsflyt på en kunde manuelt må arbeidsflyten bruke utløseren Kunde opprettet, 1*Kunde slettet, **Kunde aktivert* eller Kunde deaktivert.
  • For å kjøre en arbeidsflyt på et produkt manuelt må arbeidsflyten bruke utløseren Produkt opprettet.
 • Massehandlingen støtter ikke kjøringer mot alle ressurser i en butikk.

 • Ressurslisten viser inntil 50 resultater som standard. Du kan velge å legge til &limit=250 på slutten av URL-adressen til siden for å vise inntil 250 resultater, som deretter kan sendes til Flow.

Se videoen Hvordan kjøre en Flow fra Shopify-administrator på YouTube for mer informasjon om hvordan man kjører en arbeidsflyt manuelt.

Kjøre en arbeidsflyt fra Shopify-administrator

 1. Gå til Bestillinger, Bestillingsutkast, Produkter eller Kunder fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller produktet du vil kjøre en arbeidsflyt mot.
 3. Klikk på Flere handlinger på bestillings-, bestillingsutkast-, kunde- eller produktsiden.
 4. Klikk på Kjør Flow-automasjon.
 5. Velg arbeidsflyten som skal kjøres i den nye fanen som åpnes.
 6. Klikk på Kjør arbeidsflyt.
 7. Valgfritt: Klikk Vis resultater i Flow for å gå gjennom resultatene for arbeidsflyten på Aktivitet-siden.

Kjøre en arbeidsflyt med en massehandling

Arbeidsflyter kan kjøres manuelt på maksimalt 50 bestillinger, bestillingsutkast, kunder eller produkter. Alt som påvirkes av arbeidsflyten må finnes på den samme siden i Shopify-administrator. Hvis bestillingene, bestillingsutkastene, kundene eller produktene du ønsker å påvirke ikke finnes på den samme siden, kan du filtrere resultatene.

Steg:

 1. Gå til Bestillinger, Bestillingsutkast, Produkter eller Kunder fra Shopify-administrator.
 2. Velg bestillingene, bestillingsutkastene, produktene eller kundene du vil kjøre en arbeidsflyt mot.
 3. Klikk på ...-knappen.
 4. Klikk på Kjør Flow-automasjon.
 5. Velg arbeidsflyten som skal kjøres i den nye fanen som åpnes.
 6. Klikk på Kjør arbeidsflyt.
 7. Valgfritt: Klikk Vis resultater i Flow for å gå gjennom resultatene for arbeidsflyten på Aktivitet-siden.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis