Opprette og bruke tagger i Shopify

Du kan legge til tagger for å gruppere, søke, filtrere og gjøre masseendringer på varer i følgende seksjoner:

Tagger vises ikke for kunder, men du kan bruke tagger til å kategorisere produkter i nettbutikken og organisere søkeresultater for kundene.

Mot slutten av sommersesongen kan du for eksempel søke etter produktene dine med «Sommer»-taggen på Produkter-siden, og bruke en massehandling for å skjule dem fra salgskanalene dine.

Taggtyper

Du kan opprette et tilpasset sett med tagger for hver seksjon i Shopify der tagger brukes. Når du oppretter en tagg i en bestemt seksjon blir den ikke kopiert til de andre seksjonene der tagger brukes. Det kan for eksempel tenkes at du vil organisere bestillinger etter tagger som f.eks. packed eller test, men bruke tagger som f.eks. tax exempt eller wholesale til å beskrive noen av kundene dine. Hver type tagg tilhører seksjonen den kan organisere:

Type tagger
Type Beskrivelse
Produkt Legg til og fjern tagger på detaljsiden for et bestemt produkt. Filtrer produkter etter tagger på Produkter-siden og Lagerbeholdning-siden. Bruk produkttagger som valgkriterier når du bygger en automatisk samling, eller som filtre når du oppretter en meny. Når en kunde søker etter et uttrykk som samsvarer med en produkttagg, vil taggede produkter vises i søkeresultatene, men taggene vises ikke til kunden.
Overfør Legg til og fjern tagger på detaljsiden for en bestemt overføring. Filtrere overføringer etter tagg på siden Overføringer.
Kunde Legg til og fjern tagger på detaljsiden for en bestemt kunde. Filtrere kunder etter tagg på siden Kunder.
Blogginnlegg Legg til og fjern tagger på detaljsiden for et bestemt blogginnlegg. Filtrer blogginnlegg etter tagg på Blogginnlegg-siden.
Bestilling Legg til og fjern tagger på detaljsiden for en bestemt bestilling. Filtrere overføringer etter tagg på siden Overføringer.
Bestillingsutkast Legg til og fjern tagger på detaljsiden for et bestemt bestillingsutkast. Når du oppretter en bestilling fra et bestillingsutkast, følger bestillingsutkastets tagger med og legges til som bestillingstagger.

Legge til en tagg

Du kan legge til en tagg når du oppretter eller redigerer produkter, overføringer, kunder, blogginnlegg, bestillinger eller bestillingsutkast.

Steg:

 1. Åpne det spesifikke produktet, overføringen, kunden, blogginnlegget, bestillingen eller detaljsiden for bestillingsutkastet i Shopify.
 2. I Tagger-delen taster du inn navnet til en tagg du vil legge til eller velger det fra en liste med eksisterende tagger. Hvis du angir navnet for en ny tagg, vil taggen automatisk opprettes for fremtidig bruk i seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.

Tagger som er knyttet til bestillinger og bestillingsutkast kan ha opptil 40 tegn. Tagger som er knyttet til produkter, overføringer, kunder og blogginnlegg kan ha opptil 255 tegn.

Taggene skiller ikke mellom små og store bokstaver. For eksempel er Approved og approved samme tagg. Bare bruk bokstaver, tall og bindestreker i taggene dine. Bokstaver med aksenter og andre symboler kan ekskludere søkeresultater.

Du kan bruke opptil 250 tagger for hvert produkt, kunde, overføring, blogginnlegg, bestilling og bestillingsutkast.

Du kan legge til, fjerne og vise den fullstendige listen over tagger ved å klikke på Vis alle tagger på detaljsiden for et produkt, overføring, kunde, blogginnlegg, bestilling eller bestillingsutkast.

Steg:

 1. I delen Tagger klikker du på Vis alle tagger.
 2. Velg en tagg fra listen.
 3. Klikk på Bruk endringer.

Fjerne en tagg

Du kan fjerne en tagg fra produkter, overføringer, kunder, blogginnlegg, bestillinger eller bestillingsutkast.

Steg:

 1. Åpne det spesifikke produktet, overføringen, kunden, blogginnlegget, bestillingen eller detaljsiden for bestillingsutkastet i Shopify.
 2. Klikk x ved siden av taggen du vil fjerne. Taggen fjernes bare fra det spesifikke produktet, overføringen, kunden, blogginnlegget, bestillingen eller bestillingsutkastet.
 3. Klikk på Lagre.

Du kan fjerne en tagg fra Vis alle tagger-listen på detaljsiden for produktet, overføringen, kunden, blogginnlegget, bestillingen eller bestillingsutkastet:

 1. I delen Tagger klikker du på Vis alle tagger.
 2. Klikk på x ved siden av navnet til en tagg du vil fjerne.
 3. Klikk på Bruk endringer.

Legge til og fjerne mange tagger samtidig

Du legger til og fjerner tagger på flere produkter, overføringer, kunder, blogginnlegg, bestillinger eller bestillingsutkast ved hjelp av massehandlinger på datamaskiner. Bestillingstagger kan også legges til og fjernes samtidig på mobil.

Masseredigere tagger for produkt, overføring, kunde, blogginnlegg og bestillingsutkast

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Produkter, Overføringer, Kunder, Blogginnlegg eller Bestillingsutkast.

 2. Sjekk produktet, overføringen, kunden, blogginnlegget eller bestillingsutkastet du vil tagge.

 3. Klikk på Legg til tagger eller Fjern tagger.

 4. Klikk på taggene du vil legge til eller fjerne.

 5. Klikk på Lagre.

Masseredigere bestillingstagger

Steg:

Søk etter tagg i Shopify

Du kan søke etter en tagg du har lagt til et produkt, overføring, kunde, blogginnlegg, bestilling eller bestillingsutkast for å hjelpe deg med å finne noe. Søket returnerer alle resultater som samsvarer med taggen. Hvis du søker etter en tagg som ikke er lagt til noe, vises ingen søkeresultater.

Steg:

 1. Tast inn taggens navn i søkefeltet i Shopify.
 2. Vis samsvarende resultater og velg et resultat for å vise det i detalj.

Filtrer etter tagg

Du kan bruke tagger til å filtrere listene på sidene for Produkter, Overføringer, Kunder, Blogginnlegg, Bestillinger og Bestillingsutkast. Du kan også bruke produkttagger til å filtrere listen med varianter på Lagerbeholdning-siden.

For å filtrere bestillinger etter tagg, kan du se Filtrere bestillingene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator klikker du på Produkter, Overføringer, Kunder, Blogginnlegg, Bestillinger, Bestillingsutkast eller Lagerbeholdning.
 2. Klikk Tagget med eller Flere filtre.
 3. Angi navnet på taggen du vil bruke som filter. Filterresultater vises.

Du kan filtrere listen etter én tagg om gangen, eller angi en syntaks i en listes søkefelt for å filtrere etter flere tagger.

Andre måter tagger kan brukes på

Det er flere måter å bruke tagger på og holde seg organisert:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis