Opprette og bruke tagger i Shopify

Du kan bruke tagger til å merke produkter, overføringer, kunder, bestillinger, bestillingsutkast og blogginnlegg. Etter at du har lagt til tagger, kan du bruke dem til å søke og filtrere, slik at du er organisert når du jobber i Shopify. Kundene kan ikke se taggene, men nettbutikkens søkefunksjon bruker tagger til å kategorisere produkter og organisere søkeresultater for kundene.

En måte du kan bruke tagger på er å gruppere relaterte produkter slik at du kan endre dem raskere. Du kan for eksempel legge taggen «sommer» til relaterte produkter. Ved utgangen av sesongen kan du søke etter etiketten «Sommer» på Produkter-siden for å få en oversikt over sommerprodukter og bruke en bulkhandling til å skjule dem fra salgskanalen.

Taggtyper

Du kan opprette et tilpasset sett med tagger for hver del av Shopify der tagger brukes. Når du oppretter en tagg i en bestemt del blir den ikke kopiert til de andre delene der tagger brukes. Det kan for eksempel tenkes at du vil organisere bestillinger etter tagger som f.eks. packed eller test, men bruke tagger som f.eks. tax exempt eller wholesale til å beskrive noen av kundene dine. Hver type tagg tilhører delen den kan organisere:

Type tagger
Type Beskrivelse
Produkt Du kan legge til og fjerne tagger for et produkt på produktdetaljsiden. Vis alle produkttaggene fra hvilken som helst produktdetaljside. Filtrer produkter etter tagger på Produkter-siden og Lagerbeholdning-siden. Bruk produkttagger som valgkriterier når du bygger en automatisk samling, eller som filtre når du oppretter en meny. Når en kunde søker på et uttrykk som samsvarer med en produkttagg, vil de taggede produktene vises i søkeresultatene, selv om taggene er usynlige for kundene. Du kan bruke opptil 250 tagger for hvert produkt.
Overfør Du kan legge til og fjerne tagger for en bestemt overføring på detaljsiden. Vis alle overføringstagger fra hvilken som helst overføringsdetaljside. Filtrere overføringer etter tagg på siden Overføringer.
Bestilling Du kan legge til og fjerne tagger for et produkt på produktdetaljsiden. Filtrere overføringer etter tagg på siden Overføringer.
Bestillingsutkast Du kan legge til og fjerne tagger for et produkt på produktdetaljsiden. Vis alle tagger for bestillingsutkast fra hvilken som helst detaljside for bestillingsutkast. Filtrer bestillingsutkast med tagg på siden Bestillingsutkast. Når du oppretter en bestilling fra et bestillingsutkast, overføres taggene og legges inn som bestillingstagger.
Kunde Du kan legge til og fjerne tagger for bestemte kunder på detaljsidene. Vis alle overføringstagger fra hvilken som helst overføringsdetaljside. Filtrere kunder etter tagg på siden Kunder.
Blogginnlegg Du kan legge til og fjerne tagger for et bestemt blogginnlegg på produktdetaljsiden. Filtrer blogginnlegg etter tagg på Blogginnlegg-siden.

Legge til en tagg

Du kan legge til en tagg når du oppretter eller redigerer produkter, overføringer, bestillinger, bestillingutkast, kunder eller blogginnlegg.

Steg:

 1. Åpne det spesifikke produktet, overføringen, bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller detaljsiden for blogginnlegget i Shopify.
 2. I Tagger-delen taster du inn navnet til en tagg du vil legge til eller velger det fra en liste med eksisterende tagger. Hvis du angir navnet for en ny tagg, vil taggen automatisk opprettes for fremtidig bruk i seksjonen.
 3. Klikk på Lagre.

Du kan også legge til en tagg fra den fullstendige listen som vises når du klikker på Vis alle tagger på detaljsiden for produktet, overføringen eller kundene.

Steg:

 1. I delen Tagger klikker du på Vis alle tagger.
 2. Velg en tagg fra listen.
 3. Klikk på Bruk endringer.

Fjerne en tagg

Du kan fjerne en tagg fra produkter, overføringer, bestillinger, bestillingsutkast eller blogginnlegg.

Steg:

 1. Åpne det spesifikke produktet, overføringen, bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller detaljsiden for blogginnlegget i Shopify.
 2. Klikk på x ved siden av navnet til en tagg du vil fjerne. Taggen fjernes bare fra det spesifikke produktet, overføringen, bestillingen, bestillingsutkastet, kunden eller blogginnlegget.
 3. Klikk på Lagre.

Du kan også fjerne en tagg fra den fullstendige listen som vises når du klikker på Vis alle tagger på detaljsiden for produktet, overføringen eller kundene:

 1. I delen Tagger klikker du på Vis alle tagger.
 2. Klikk på x ved siden av navnet til en tagg du vil fjerne.
 3. Klikk på Bruk endringer.

Søk etter tagg i Shopify

Du kan søke etter en tagg du har lagt til et produkt, overføring, bestilling, bestillingsutkast, kunde eller blogginnlegg, slik at du finner raskere frem. Søket returnerer alle resultater som samsvarer med taggen. Hvis du har opprettet en tagg men den ikke er lagt til noe, vises ingen søkeresultater.

Steg:

 1. Tast inn taggens navn i søkefeltet i Shopify.
 2. Vis samsvarende resultater og velg et resultat for å vise det i detalj.

Filtrer etter tagg

Du kan bruke relevante tagger for å filtrere listene på Produkter, Overføringer, Bestillingsutkast, Kunder og Blogginnlegg-sidene. Du kan også bruke produkttagger til å filtrere listen med varianter på Lagerbeholdning-siden.

For å filtrere bestillinger etter tagg, kan du se Filtrere bestillingene dine.

Steg:

 1. På den relevante siden klikker du på rullegardinmenyen for å bruke et filter.
 2. Under Velg et filter … velger du alternativet Tagget med for å filtrere etter tagg.
 3. Skriv inn navnet på taggen du vil bruke som filter.
 4. Klikk på Legg til filter for å vise en liste over elementer med denne taggen.

Når du bruker mer enn ett filter på en liste, er det bare elementene som samsvarer med alle filtrene som vises i den filtrerte listen. Et element som ikke samsvarer med ett eller flere filtre, vil ikke vises i den filtrerte listen.

Andre måter tagger kan brukes på

Det er flere måter å bruke tagger på og holde seg organisert:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis