Shopify-startside

Shopify Home er startsiden i Shopify-administrator. Shopify Home viser informasjon om daglige oppgaver, neste trinn du må utføre knyttet til bestillinger, nylig salgsaktivitet i butikken og trinn du kan utføre for å bygge og utvikle virksomheten.

Personalmedlemmer må ha personaltillatelsene Hjem for å kunne se og administrere informasjonen på Shopify-startsiden.

Måledata

Beregningsseksjonen på startsiden viser et salgssammendrag for hele virksomheten. Du kan se salgsdata for ulike salgskanaler over ulike tidsperioder ved å bruke rullegardinmenyene.

Dataene som vises i beregningene på Shopify-startsiden synkroniseres direkte fra butikkens analyse. Hvis du vil ha mer detaljert analyse om butikkens salgs- og engasjementsdata, kan du åpne siden Analyse i Shopify-administrator.

Tilpass beregningene på startsiden

Som standard viser beregningene på startsiden butikkens økter, totalomsetning, totalt antall bestillinger og konverteringspris for datointervallet du velger. Du kan imidlertid tilpasse hvilke fire beregninger du ønsker å vise på Shopify-startsiden.

Beregningene på startsiden er unike for hvert personalmedlem, og brukerne kan tilpasse hvilke beregninger de vil vise uten at det påvirker hvilke beregninger som vises for andre brukere.

Tilgjengelige beregninger som kan legges på startsiden vises nedenfor:

En tabell som viser tilgjengelige beregninger som kan legges på Shopify-startsiden.
Metrisk Definisjon
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Viser gjennomsnittsverdi for alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på det totale antallet bestillinger som inneholdt minst ett produkt som ikke var et gavekort. Bestillingsverdien inkluderer avgifter, frakt og rabatter før returer.
Konverteringsrate Viser prosentandelen av økter som fører til en bestilling over tid. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.
Bruttosalg Viser verdien av alle kjøpte varer før gebyrer eller andre justeringer, som avgifter, frakt, rabatter eller returer.
Nettoavkastning Viser verdien av returnerte varer over tid.
Konvertering fra nettbutikksøk Viser prosentandelen av nettbutikksøk som førte til bestillinger, av det totale antallet gjennomførte nettbutikksøk. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.
Nettbutikkøkter Viser nettbutikkens trafikkvolum i antall økter. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.
Detaljhandelssalg per POS-plassering Viser totalomsetningen som er knyttet til hvert fysiske utsalgssted.
Detaljhandelsalg fra personale ved register Viser total salgsverdi knyttet til hver ansatt som har gjort salg gjennom et utsalgssted.
Returrate Viser prosentandelen av varer som er returnert til butikken, av alle varer som er bestilt.
Rate for returnerende kunder Viser prosentandelen av kunder som har lagt inn mer enn én bestilling fra butikken. Andelen beregnes som returnerende kunder delt på totalt antall kunder.
Returer Viser antall varer som er returnert over tid. Dette inkluderer ikke refunderte fraktomkostninger eller betalte avgifter.
Salg etter kanal Viser total salgsverdi knyttet til hver av de aktive salgskanalene.
Bestselgende produkter Viser produktene med flest solgte enkeltenheter. Inkluderer bestillinger fra alle salgskanaler.
Totalt antall bestillinger Viser det totale antallet bestillinger.
Totalt antall salg Viser butikkens totale salgsbeløp. Totalomsetning tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + frakt + avgifter.
Analyse av totalt salg Viser butikkens totale salgsbeløp i et tabellformat. Oversikten viser verdien av bruttosalg, rabatter, returer, frakt, avgifter og tollplikter.

Gjør følgende for å tilpasse beregningene på startsiden:

 1. Åpne Hjem-siden i Shopify-administrator.
 2. Klikk på beregningsfanen du vil redigere og klikk på blyantikonet for å redigere fanen.
 3. Velg ønsket beregning fra menyen Velg beregning.
 4. Klikk på Lagre.

Ting du kan gjøre videre

Ting du må gjøre nå viser handlinger du kan utføre for å utvikle virksomheten, og er tilpasset din virksomhet.

Bestillingsoppgaver

Alle åpne bestillingsoppgaver vises organisert etter oppgave, med antall av hver oppgave som må utføres. Eksempler på bestillingsoppgaver inkluderer følgende handlinger:

 • Innhente en betaling.
 • Oppfyll en bestilling.
 • Behandle en returforespørsel.
 • Gå gjennom høyrisikobestillinger.
 • Send inn dokumentasjon for tilbakebetalinger.

Hjem-kort

Kortene er blokker med informasjon som endrer seg jevnlig for å tilpasse seg virksomheten. Det finnes ulike typer kort som vises basert på butikkens nylige aktivitet, og hva du har gjort i Shopify. Startsidekort kan inneholde følgende typer informasjon:

 • Oppdateringer om nye Shopify-funksjoner som er relevante for din virksomhet.
 • Råd om hvordan du får mest mulig ut av Shopify.
 • Handlingsbar innsikt, som gir datadrevet informasjon om butikken og en tilknyttet anbefalt oppgave basert på denne innsikten.
 • Veiledninger til anbefalte oppgaver du kan utføre for å oppnå et overordnet mål for virksomheten, som høyere salg eller økt konvertering.

Klikk på ikonet for å vise eller skjule innholdet på kortet.

Lukk startsidekort

Du kan lukke og gi tilbakemelding på alle hjem-kort, bortsett fra bestillingsoppgaver. For å lukke eller gi tilbakemelding på et kort kan du gjøre en av følgende handlinger:

 • Klikk på > Lukk for å skjule et kort inntil informasjonen blir relevant igjen.
 • Klikk på > Gi tilbakemelding for å legge inn en tilbakemelding på et kort. Denne informasjonen bidrar til å forbedre fremtidige hjem-kort.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis