Analytics

Siden Analyse viser nøkkelsalg, bestillinger og data om besøkende i nettbutikken. På siden Analyse kan du se hvordan butikken gjør det på tvers av alle salgskanaler, og for et hvilket som helst datointervall.

Analyse-siden kan du for eksempel gjøre følgende aktiviteter:

 • Kontrollere verdien til de nylige salgene og sammenligne dem med en tidligere tidsperiode
 • Sammenligne hvor godt de ulike salgskanalene dine ligger an
 • Spore gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • Se hvor de besøkende kommer fra, etter region eller etter sosial mediekilde
 • Overvåke trendene over tid

Instrumentbord for analyseoversikt

Instrumentbordet viser de nyttigste beregningene som gir deg innsikt i butikkens ytelse og kundens adferd. Beregningene vises i tallformat, og også som grafer der hvor det er aktuelt. For alle beregninger kan også prosentvis endring fra forrige tidsintervall vises.

Trinn:

Tilpasse instrumentbordet for analyseoversikt

Tilpasning av instrumentbordet er bare tilgjengelig på en datamaskin. Endringer som gjøres i instrumentbordet vises imidlertid både på datamaskiner og mobile enheter.

Klikk på Tilpass for å redigere måledata som vises i instrumentbordet. Måledata som kan legges i instrumentbordet vises i sidefeltet Måledatabibliotek.

Du kan gjøre følgende tilpasninger i instrumentbordet:

 • Fjerne en beregning fra instrumentbordet ved å klikke på ved siden av måledataene du vil fjerne.
 • Legg til måledata i instrumentbordet ved å gjøre noe av følgende:

  • Dra og slipp måledataene fra sidefeltet inn i instrumentbordet.
  • Hold musepekeren over måledataene du vil legge til i sidefeltet, og klikk deretter på ⊕ Legg til i instrumentbord.
 • Flytt måledata ved å klikke på ⠿, og dra og slipp deretter måledataene til din foretrukne plassering i instrumentbordet.

 • Du kan angre alle layoutendringer og gjenopprette beregningene til standardvisningen ved å klikke på ikonet Angre i sidefeltet Måledatabibliotek.

Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.

Bibliotek for måledata

Måledatabiblioteket inneholder en liste over alle tilgjengelige måledata som kan inkluderes i Analyse-instrumentbordet. Visningsformatet til måledata (for eksempel stolpediagram, linjediagram, liste) indikeres av ikonet ved siden av hver enkelt måleverdi i biblioteket. Du kan legge til så mange måleverdier som du ønsker i instrumentbordet, men hver måleverdi kan bare legges til én gang.

Selv om nesten alle måleverdier har tilhørende rapporter du kan gå til ved å klikke på ikonet Vis rapport, er det mange rapporter uten tilhørende måleverdier du også kan legge til i instrumentbordet. Noen måleverdier hører til samme rapport, og differansen mellom måleverdier er basert på hvordan data vises i instrumentbordet. Måleverdiene Beste personalmedlemmer og Detaljsalg etter personalmedlem i kassen hører for eksempel begge til rapporten Detaljsalg etter personalmedlem i kassen, men måleverdien Beste personalmedlemmer viser antall bestillinger per personalmedlem, mens måleverien Detaljsalg etter personalmedlem i kassen viser totalverdien for salg per personalmedlem.

Måledata for hver av følgende kategorier kan vises i instrumentbordet Analyse:

Salg

Måledata for salg gir innsikt i kundenes bestillinger og verdien av kjøpte produkter. Finn ut mer om salgsrapporter.

Tabell over måledata for salg og deres definisjoner.
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Ja

Viser den gjennomsnittlige verdien for alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på totalt antall bestillinger som inneholdt minst ett annet produkt enn et gavekort. Bestillingsverdien ekskluderer eventuelle justeringer etter bestilling, som redigeringer, bytter eller returer, samt avgifter, tollplikter, frakt og rabatter.

Denne verdien hjelper deg med å finne ut hvor mye kundene dine bruker i butikken din, og kan bidra til prispolicyen din.

Gjennomsnittlig antall bestilte varer Nei Viser det gjennomsnittlige antallet varer kundene vanligvis kjøper i en enkeltbestilling.
Bruttosalg Nei

Viser verdien av alle kjøpte varer før gebyrer eller andre justeringer, som avgifter, frakt, rabatter, returer eller gebyrer. Omfatter alle salgskanaler.

Produktvarianter etter bruttosalg Nei Viser en liste over produktvarianter sortert etter bruttosalg. Inkluderer alle salgskanaler.
Detaljhandelssalg per POS-plassering Ja

Viser antall salg med opprinnelse fra hver enkelt POS-lokalisasjon når du har minst én aktiv POS-lokalisasjon.

Detaljhandelsalg fra personale ved register Ja

Viser antall POS-salg som er håndtert av hvert enkelt personalmedlem når du har minst én aktiv POS-lokalisasjon.

Salg etter faktureringssted Nei Viser mengden salg etter kundens faktureringsland/-område som er knyttet til flest salg i nettbutikken.
Salg etter kanal Ja

Viser total salgsverdi knyttet til hver av de aktive salgskanalene.

Salg etter trafikk-kilde Ja

Viser mengden salg fra hver enkelt trafikkilde. De vanligste trafikkildene er søk, direkte, sosialt og e-post.

Salg etter variant-SKU Nei Viser nettosalg for de bestselgende produktvariantene, inkludert variantens navn og SKU.
Populære produktvarianter etter antall solgte enheter Nei

Viser bestselgende produktvarianter og SKU-er fra butikken.

Bestselgende produkter Ja Viser bestselgende produkter med flest solgte enkeltenheter. Inkluderer alle salgskanaler. Dette er nyttig å vite for markedsførings- og lagerbeholdningsformål. Du kan også anbefale disse produktene til nye kunder, eller henvise dem til i kampanjer på sosiale medier.
Beste personalmedlemmer Nei Viser totalt antall POS-bestillinger knyttet til hvert personalmedlem som gjør salg.
Totalt antall salg Ja

Viser salgsbeløp, sortert etter salgskanal. Totalomsetning tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + frakt + avgifter + gebyrer.

Analyse av totalt salg Nei Viser salgsbeløp, delt i bruttosalg, rabatter, returer, frakt, avgifter og tollplikter samt totale salgsverdier.

Oppkjøp

Måleverdier for anskaffelse viser informasjon om hvordan de besøkende kom til nettbutikken. Finn ut mer om anskaffelsesrapporter.

Tabell over måleverdier for anskaffelse og deres definisjoner.
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Nettbutikkøkter Ja

Viser antall økter i nettbutikken. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Tallet viser til hvor mange ulike økter som har oppstått i nettbutikken innenfor det angitte datointervallet. Antall besøkende vises også. En unik besøkende kan ha mer enn én økt.

Eksempel: Arne besøkte nettbutikken én gang, Anne besøkte den to ganger og Tora besøkte den tre ganger. Antallet økter er seks, og antall besøkende er tre.

For mange nettbutikker kan etantall økter stige eller falle i helger og ferier, og på dager når det pågår promoteringer og markedsføringskampanjer.

Økter etter enhetstype Ja

Viser antall økter i nettbutikken, og hva slags enhet som ble brukt for å vise nettbutikken. De vanligste enhetstypene er mobil, datamaskin og nettbrett. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Økter etter sted Ja

Viser antall økter i nettbutikken sortert etter land. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Økter fra en sosial kilde Ja

Viser antall økter i nettbutikken som kom fra sosiale mediekilder, som Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter. Disse dataene kan gjøre det enklere å fokusere markedsføringsinnsatsen. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Økter etter trafikkilde Ja

Viser antall økter i nettbutikken basert på hvordan besøkende har fått tilgang til butikken din.

En økt oppstår for eksempel når noen gjør et søk eller angir nettadressen til butikken din direkte. De vanligste trafikkkildene er søk, direktemeldinger, sosial medier og e-post. Trafikkkilden kan ikke alltid identifiseres, så en ukjent trafikkkilde er også vanlig. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Mest populære målsider i antall økter Ja

Viser de spesifikke sidene kundene startet øktene i nettbutikken på. Du kan bruke disse dataene til å tilpasse tekst og handlingsoppfordringer på disse sidene for å kapitalisere på kundens førsteinntrykk av nettstedet. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

En målside avgjøres fra URL-adressen til den første siden som vises i en unik økt. En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet og ved midnatt UTC.

Topphenvisninger etter økter Ja

Viser antall økter i nettbutikken som kom direkte fra andre nettsteder. De fem mest populære nettstedene vises. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Følgende typer henvisningskilder er ikke inkludert:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra en søkemotors resultatside.
 • E-post: Kunden klikket på en e-post-kobling som ledet til butikken din.
 • Sosial: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
I motsetning til andre måleverdier har ikke Største henvisere etter økter en tilhørende rapport som viser samme informasjon som denne måleverdien.
Besøkende Nei Viser trafikkvolumet til nettbutikken over tid. Dataene er basert på informasjonskapslene hos en besøkende.

Bestillinger

Måleverdier for bestillinger gir innsikt i antall bestillinger, oppfyllelser og returer. Finn ut mer om bestillingsrapporter.

Tabell med måleverdier for bestillinger og deres definisjoner.
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Leverte bestillinger over tid Nei Viser det samlede antallet bestillinger som er levert, sammenlignet mot historiske trender.
Innfridde bestillinger over tid Ja Viser det samlede antallet bestillinger som er merket som oppfylt, sammenlignet med historiske trender.
Bestilte varer over tid Nei Viser totalt antall bestilte varer i den valgte tidsperioden.
Returrate Nei

Viser prosentandelen av varer som er returnert til butikken, av alle varer som ble bestilt, innenfor den valgte datoperioden.

Returer Nei

Viser det totale antallet varer som ble returnert i den valgte tidsperioden.

Salg etter sosial kilde Ja

Viser antall salg fra sosiale mediekilder, som Facebook og YouTube. Disse dataene kan gjøre det enklere å fokusere markedsføringsinnsatsen.

Tid til oppfylling Nei Viser den gjennomsnittlige tiden fra en bestilling er lagt inn til den merkes som oppfylt, sammenlignet med historiske trender.
Mest returnerte produkter Nei

Viser produkter med et høyere antall returer.

Totalt antall bestillinger Ja

Viser antall bestillinger som er lagt inn på tvers av alle salgskanaler over tid.

Økonomi

Måleverdier for økonomi gir innsikt i verdien tilknyttet returnerte varer. Finn ut mer om økonomirapporter.

Tabell med måleverdier for økonomi og deres definisjoner.
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Nettoavkastning Nei Viser nettoverdien av returnerte varer over tid.
Total returverdi Nei Viser kostnaden for totale returverdier over tid. Denne verdien inkluderer verdien av returnerte fraktkostnader og avgifter.

Adferd

Måleverdier for adferd gjør det enklere å forstå handletrender når besøkende kommer til nettstedet, inkludert detaljer rundt konvertering. Finn ut mer om adferdsrapporter.

Tabell med måleverdier for adferd og deres definisjoner.
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Fluktfrekvens Nei Viser prosentandelen av økter i nettbutikken der den besøkende forlater butikken uten å gjøre noe.
Kassekonvertering Nei Viser prosentandelen av økter som førte til registrerte bestillinger, av det totale antallet økter som nådde kassen.
Konverteringsrate for nettbutikk Ja

Viser prosentandelen av økter som fører til en bestilling. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Kundene må legge til varer i handlekurven på nettet og deretter gå til kassen før de kan kjøpe et produkt. Dette kalles vanligvis konverteringstrakten, og her ser vi vanligvis en reduksjon fra det ene trinnet til det neste:

 • Lagt til i handlekurv: Antallet og prosentandelen økter der kundene har lagt til én eller flere varer i handlekurvene.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det totale antallet kjøpere, fordi noen kjøpere viser produktene i en butikk uten å legge til varer i handlekurven.

 • Nådd kassen: Antall og prosentandel av økter der de handlende la ett eller flere produkter i handlekurven, fortsatte til kassen og utførte en handling (for eksempel et tastetrykk eller museklikk).

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det som er lagt til i handlekurv-beløpet, fordi noen kjøpere legger til varer i handlekurven uten å gå til kassen eller sende inn kontaktinformasjon.

 • Økter konvertert: Antallet og prosentandelen økter der kjøperne la til én eller flere varer i handlekurvene, fortsatte til kassen og deretter kjøpte varene.

  Dette beløpet samsvarer kanskje ikke med bestillingsantallet, fordi kunder kan gjøre flere bestillinger innen én enkelt økt.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det nådde kasse-beløpet, fordi noen kjøpere forlater kassen uten å kjøpe noe. Finn ut mer i emnet om forlatte kasser.

Konvertering fra nettbutikksøk Nei

Viser prosentandelen av nettbutikksøk som førte til bestillinger, av det totale antallet gjennomførte nettbutikksøk.

De mest populære nettbutikksøkene Nei

Viser de mest populære ordene kundene bruker for å søke etter et produkt.

Kunder

Måleverdier for kunder gir innsikt i førstegangs- og returnerende kunder som kjøper fra butikken. Finn ut mer om kunderapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Analyse av kundekohort Ja

Viser prosentandelen av kundegrupper som returnerte til butikken og la inn gjentatte kjøp. Disse kohortene grupperes etter datoen for første kjøp.

Kundesalg over tid Nei Viser totalomsetningen i nettbutikken, delt mellom førstegangs- og returnerende kunder.
Kunder over tid (førstegangs vs. returnerende) Ja Viser det totale antallet kunder som har gjort et kjøp fra nettbutikken, delt mellom førstegangs- og returnerende kunder.
Rate for returnerende kunder Ja

Viser prosentandelen av kunder som har lagt inn mer enn én bestilling fra butikken. Andelen beregnes som returnerende kunder delt på totalt antall kunder. Denne andelen kan gjøre det enklere å se hvor solid den etablerte kundebasen er.

Lagerbeholdning

Måleverdier for lagerbeholdning gjør det enklere å forutsi når lageret bør fylles, og hvilke produkter som selges raskest. Finn ut mer om lagerrapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
ABC-produktanalyse Nei Viser en liste over produktvarianter og rangerer dem som A-, B- eller C-grad basert på prosentandelen av omsetningen disse produktene står for, over de siste 28 dagene. Tidsrammen kan ikke justeres.

Finn ut mer om bruk av ABC-lagerbeholdningsanalysen.
Produkter etter antall dager med gjenværende lagerbeholdning Nei Viser det estimerte antallet dager gjeldende lagerbeholdning forventes å vare, basert på butikkens salgsrate de siste 28 dagene. Tidsrammen kan ikke justeres.
Produkter etter videresalgsrate Ja Viser prosentandelen av total lagerbeholdning som er solgt i den valgte tidsperioden. Utsalgsraten beregnes som totalt antall solgte varer / (totalt antall solgte varer + totalt antall varer på lager).

Markedsføring

Måleverdier for markedsføring gir innsikt i hvor effektive markedsføringsstrategiene er når det gjelder økter og salg. Finn ut mer om markedsføringsrapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Salg som er tilskrevet markedsføring Ja Vis total salgsverdi generert av trafikk knyttet til markedsføringsinnsats. Dette inkluderer markedsføringskampanjer og aktiviteter som administreres gjennom seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator samt eksterne metoder som bruker Urchin Tracking Module-parametere (UTM).
Økter tilskrevet markedsføringskampanjer Nei Viser totalt antall genererte økter fra trafikk knyttet til markedsføringsinnsats. Dette inkluderer markedsføringskampanjer og aktiviteter som administreres gjennom seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator samt eksterne metoder som bruker Urchin Tracking Module-parametere (UTM).

Data i instrumentbordet

Når du åpner siden Analyse, er dataene oppdatert, innenfor rundt ett minutt. Du kan gjenåpne instrumentbordet eller oppdatere nettlesersiden for å vise nyere data. Du kan også aktivere Automatisk oppdatering, som oppdaterer instrumentbordet hvert 60. sekund.

Daglige data på siden Analyse kan bli oppdatert innenfor en 48 timers periode etter at de er behandlet og publisert. Rapportene Økter over tid og Nettbutikkonvertering over tid kan for eksempel oppdateres fordi trafikkdata beregnes innen et minutt, og uønsket robottrafikk kan ende opp i dataene som inkluderes. Tester for å beregne denne typen trafikk kjøres, og kan ta inntil 48 timer å gjennomføre. Hvis disse testene finner uønsket trafikk, fjernes den uønskede trafikken fra rapportene.

Hvis du ikke bruker Nettbutikk-kanalen, vises ikke måledata knyttet til økter i nettbutikken. På samme måte, hvis du bruker Point of Sale-kanalen, vises ikke disse måledataene.

Dataene i instrumentbordet kan variere noe fra dataene som innhentes av analyse- og rapporteringsverktøy og -tjenester fra andre selskaper. For mer informasjon om hvorfor dataene kan variere, kan du se Rapportavvik.

Økter og besøkende

Antall økter og antall besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på kundens enhet, som en datamaskin eller en smarttelefon, når de besøker nettbutikken. Én informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over øktens lengde.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet, og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan ha flere økter, er antallet økter vanligvis høyere enn antallet besøkende.

For eksempel: En besøkende ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer til butikken din to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres. Hvis den besøkende i stedet ser på butikken din i fem minutter, går og kommer tilbake ti minutter senere, vil én økt og én besøkende bli rapportert.

Hvis du ønsker å vise nettbutikken uten at det teller som en økt i anskaffelsesrapporter, kan du klikke på øyeikonet for å åpne butikken fra Shopify-administrator på en datamaskin. Alle andre måter å vise nettbutikken på datamaskiner på vil telle som en økt i rapporter.

Hvis du ser nettbutikken fra Shopify-appen på iPhone eller Android, teller det som en økt i oppkjøpsrapportene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis