Analytics

Analyse-siden viser nøkkelsalg, bestillinger og data om de besøkende i nettbutikken. Du kan raskt se hvordan butikken gjør det—på tvers av alle salgskanaler og for en hvilken som helst periode.

Analyse-siden kan du for eksempel gjøre følgende aktiviteter:

 • kontrollere verdien til de nylige salgene og sammenligne dem med en tidligere tidsperiode
 • sammenligne hvor godt de ulike salgskanalene dine ligger an
 • spore den gjennomsnittlige bestillingsverdien
 • se hvor de besøkende kommer fra, etter region eller etter sosiale medie-kilder
 • overvåke trendene over tid

Instrumentbordet viser de mest verdifulle beregningene som gir deg innsikt i hvordan det går med butikken og atferden til kundene dine. Beregningene vises i numerisk format og, der det passer, også som grafer. For alle beregningene kan du også vise prosentvis endring fra forrige datointervall.

Trinn:

 1. Hvis du vil se data for en annen datoperiode, klikker du på dato-menyen og velger et annet datointervall. Du kan velge et forhåndsinnstilt område, for eksempel de siste 30 dagene, eller du kan angi et egendefinert område ved å klikke på datoer i kalenderne.

 2. Hvis du vil vise sammenligninger med forrige periode eller samme tidsintervall fra forrige år, huker du av i sammenlign med tidligere datoer og velger en sammenligningsverdi.

 3. Klikk Bruk.

 4. Valgfritt: Hvis Vis rapport-koblingen vises, klikker du på den for å se flere detaljer om beregningen. Ikke alle beregninger har en rapport, og du må ha et abonnement som tilbyr de detaljerte Shopify-rapportene.

Følgende beregninger vises på Analyse-siden:

Beregninger som vises på Analyse-siden
Metrisk Hva det viser for tidsintervallet
Gjennomsnittlig bestillingsverdi

Viser gjennomsnittsverdien av alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på totalt antall bestillinger som inneholdt minst ett produkt utenom gavekort. Bestillingsverdien omfatter avgifter, levering og rabatter før refusjon.

Denne verdien hjelper deg med å finne ut hvor mye kundene dine bruker i butikken din, og kan bidra til prispolicyen din.

Konverteringsrate for nettbutikk

Viser prosentandelen av økter som fører til en bestilling. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Kundene må legge til varer i handlekurven på nettet og deretter gå til kassen før de kan kjøpe et produkt. Dette kalles vanligvis konverteringstrakten, og her ser vi vanligvis en reduksjon fra det ene trinnet til det neste:

 • Lagt til i handlekurv: Antallet og prosentandelen økter der kundene har lagt til én eller flere varer i handlekurvene.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det totale antallet kjøpere, fordi noen kjøpere viser produktene i en butikk uten å legge til varer i handlekurven.

 • Nådd kassen: Antall og prosentandel av økter der de handlende la ett eller flere produkter i handlekurven, fortsatte til kassen og utførte en handling (for eksempel et tastetrykk eller museklikk).

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det som er lagt til i handlekurv-beløpet, fordi noen kjøpere legger til varer i handlekurven uten å gå til kassen eller sende inn kontaktinformasjon.

 • Økter konvertert: Antallet og prosentandelen økter der kjøperne la til én eller flere varer i handlekurvene, fortsatte til kassen og deretter kjøpte varene.

  Dette beløpet samsvarer kanskje ikke med bestillingsantallet, fordi kunder kan gjøre flere bestillinger innen én enkelt økt.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det nådde kasse-beløpet, fordi noen kjøpere forlater kassen uten å kjøpe noe. Finn ut mer i emnet om forlatte kasser.

Nettbutikkøkter etter enhetstype

Viser antallet økter i nettbutikken og hva slags enhet som ble brukt til å få tilgang til butikken din. De vanligste enhetstypene er mobiler, datamaskiner og nettbrett. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Nettbutikkøkter etter sted

Viser antall økter i nettbutikken sortert etter land. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Nettbutikkøkter etter trafikkilde

Viser antall økter i nettbutikken basert på hvordan besøkende har fått tilgang til butikken din.

En økt oppstår for eksempel når noen gjør et søk eller angir nettadressen til butikken din direkte. De vanligste trafikkkildene er søk, direktemeldinger, sosial medier og e-post. Trafikkkilden kan ikke alltid identifiseres, så en ukjent trafikkkilde er også vanlig. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Nettbutikkøkter fra sosial kilde

Viser antallet økter i nettbutikken som stammer fra sosiale mediekilder, for eksempel Facebook, Instagram, YouTube og Twitter. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å justere fokuset på markedsføringstiltakene dine. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Rate for returnerende kunder

Viser prosentandelen av kundene som har lagt inn mer enn én bestilling fra butikken. Raten beregnes som returnerende kunder delt på totalt antall kunder. Tallet kan hjelpe deg med å avgjøre hvor solid den etablerte kundebasen din er.

Salg etter POS-plassering

Hvis du har utsalgssteder, vises salgsbeløpet fra hvert enkelt sted.

Salg etter sosial kilde

Viser salgsbeløpet som stammer fra sosiale mediekilder, for eksempel Facebook og YouTube. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å fokusere markedsføringstiltakene dine.

Salg etter personale

Hvis du har utsalgssteder, vises salgsbeløpet som ble håndtert av hvert personalmedlem.

Salg etter trafikk-kilde

Viser salgsbeløpet som kom fra hver trafikk-kilde. De vanligste trafikk-kildene er søk, direktemeldinger, sosiale medier og e-post.

Det mest populære målsidene

Viser de sidene der kundene dine startet økten i nettbutikken på. Du kan bruke disse dataene til å tilpasse teksten og benytte handlingsoppfordringer til disse sidene for å dra nytte av kundenes førsteinntrykk av nettstedet. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

En målside avgjøres fra URL-adressen til den første siden som vises i en unik økt. En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet og ved midnatt UTC.

Topprodukter etter solgte enheter

Viser de mest solgte produktene fra butikken din. Dette er nyttig å vite for markedsførings- og lagerbeholdningsformål. Du kan også anbefale disse produktene til nye kunder eller henvise til dem i kampanjer på sosiale medier.

Topphenvisninger etter økter

Viser antall økter i nettbutikken som har kommet direkte fra andre nettsteder. De 5 beste nettstedene vises. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Følgende typer henvisningskilder er ikke inkludert:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra en søkemotors resultatside.
 • E-post: Kunden klikket på en e-post-kobling som ledet til butikken din.
 • Sosial: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
Totale økter i nettbutikken

Viser antallet økter i nettbutikken din. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Nummeret henviser til hvor mange ulike økter som har oppstått i nettbutikken innenfor det angitte datointervallet. Antall besøkende vises også. En unik besøkende kan ha mer enn én økt.

Eksempel: Arne besøkte nettbutikken én gang, Anne besøkte den to ganger og Tora besøkte den tre ganger. Antallet økter er seks, og antall besøkende er tre.

For mange nettbutikker kan etantall økter stige eller falle i helger og ferier, og på dager når det pågår promoteringer og markedsføringskampanjer.

Totalt antall bestillinger

Viser antall bestillinger som ble lagt inn.

Totalt antall salg

Viser salgssummene, sortert etter salgskanal. Totalt antall salg er lik bruttosalg − rabatter − refusjoner + levering + avgifter.

Salg som er tilskrevet markedsføring

Disse dataene hjelper deg med å forstå den totale salgsverdien som genereres av trafikken som kan knyttes til markedsføringsinnsatsen. Dette omfatter markedsføringskampanjer og aktiviteter som administreres gjennom markedsføringsseksjonen i Shopify-administrator og eksterne metoder som bruker UTM-parametre (Urchin Tracking Module).

Når du åpner Analyse-siden er dataene oppdatert, innen rundt ett minutt. Du kan åpne instrumentbordet på nytt eller laste inn siden på nytt i nettleseren for å vise oppdaterte data.

De daglige dataene på analysesiden kan oppdateres innenfor en 48-timers periode etter at den først behandles og publiseres. Rapportene Økter over tid og Konvertering i nettbutikk over tid kan for eksempel oppdateres fordi trafikkdataene beregnes innenfor et minutt, og uønsket robottrafikk kan være inkludert i dataene. Tester for å beregne denne typen trafikk kjøres, og kan ta inntil 48 timer å gjennomføre. Hvis disse testene finner uønsket trafikk, fjernes de uønskede dataene fra rapportene.

Hvis ikke du bruker nettbutikkens kanal, vises ikke beregningene knyttet til nettbutikkøktene. På samme måte vises ikke beregningene dersom du ikke bruker utsalgskanalen.

Dataene i instrumentbordet kan variere noe fra dataene som samles inn av analyse- og rapporteringsverktøy og via tjenester fra andre selskaper.Se rapportavvik for informasjon om hvorfor dataene kan variere.

Økter og besøkende

Antallet økter og besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på en kundes enhet, for eksempel på en datamaskin eller smarttelefon, når de besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet, og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan ha flere økter, er antallet økter vanligvis høyere enn antallet besøkende.

Når du er logget på Shopify-administrator på en enhet, blir ikke økter fra enheten regnet som nettbutikkøkter.

For eksempel: En besøkende ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer til butikken din to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres. Hvis den besøkende i stedet ser på butikken din i fem minutter, går og kommer tilbake ti minutter senere, vil én økt og én besøkende bli rapportert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis