Analytics

Analyse-siden viser nøkkelsalg, bestillinger og data om de besøkende i nettbutikken. Du kan raskt se hvordan butikken gjør det – på tvers av alle salgskanaler og for en hvilken som helst periode.

Analyse-siden kan du for eksempel gjøre følgende aktiviteter:

 • Kontrollere verdien til de nylige salgene og sammenligne dem med en tidligere tidsperiode
 • Sammenligne hvor godt de ulike salgskanalene dine ligger an
 • Spore gjennomsnittlig bestillingsverdi
 • Se hvor de besøkende kommer fra, etter område eller etter sosiale medie-kilder
 • Overvåke trendene over tid

Instrumentbordet viser de nyttigste beregningene som gir deg innsikt i butikkens ytelse og kundens adferd. Beregningene vises i tallformat, og også som grafer der hvor det er aktuelt. For alle beregninger kan også prosentvis endring fra forrige tidsintervall vises.

Trinn:

 1. Hvis du vil se data for en annen datoperiode, klikker du på dato-menyen og velger et annet datointervall. Du kan velge et forhåndsinnstilt område, for eksempel de siste 30 dagene, eller du kan angi et egendefinert område ved å klikke på datoer i kalenderne.
 2. Hvis du vil vise sammenligninger med forrige periode eller samme tidsintervall fra forrige år, huker du av i sammenlign med tidligere datoer og velger en sammenligningsverdi.
 3. Klikk på Rediger oversikt for å redigere beregningene i instrumentbordet. Du kan fjerne en rapport ved å klikke på X ved siden av rapporten du vil fjerne. Du kan legge til en rapport ved å dra og slippe beregningen fra sidefeltet til oversikten. Du kan også holde musepekeren over rapporten du vil legge til i sidefeltet, og deretter klikke på Legg til instrumentbord. Klikk på Angre-ikonet i sidefeltet for å gjenopprette beregningene til standardvisningen.
 4. Klikk Bruk.
 5. Valgfritt: Ikke alle beregninger har en rapport, og du må ha et abonnement som inneholder detaljerte Shopify-rapporter. Hvis beregningen har koblingen Vis rapport, kan du klikke på den for å se mer informasjon om beregningen.

Følgende beregninger vises på siden Analyse:

Beregninger som vises på Analyse-siden
Metrisk Vises i standardvisningen Informasjon som vises for datointervallet
Gjennomsnittlig bestillingsverdi Ja

Viser gjennomsnittsverdi for alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på det totale antallet bestillinger som inneholdt minst ett produkt som ikke var et gavekort. Bestillingsverdien inkluderer avgifter, frakt og rabatter før returer.

Denne verdien hjelper deg med å finne ut hvor mye kundene dine bruker i butikken din, og kan bidra til prispolicyen din.

Konverteringsrate for nettbutikk Ja

Viser prosentandelen av økter som fører til en bestilling. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Kundene må legge til varer i handlekurven på nettet og deretter gå til kassen før de kan kjøpe et produkt. Dette kalles vanligvis konverteringstrakten, og her ser vi vanligvis en reduksjon fra det ene trinnet til det neste:

 • Lagt til i handlekurv: Antallet og prosentandelen økter der kundene har lagt til én eller flere varer i handlekurvene.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det totale antallet kjøpere, fordi noen kjøpere viser produktene i en butikk uten å legge til varer i handlekurven.

 • Nådd kassen: Antall og prosentandel av økter der de handlende la ett eller flere produkter i handlekurven, fortsatte til kassen og utførte en handling (for eksempel et tastetrykk eller museklikk).

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det som er lagt til i handlekurv-beløpet, fordi noen kjøpere legger til varer i handlekurven uten å gå til kassen eller sende inn kontaktinformasjon.

 • Økter konvertert: Antallet og prosentandelen økter der kjøperne la til én eller flere varer i handlekurvene, fortsatte til kassen og deretter kjøpte varene.

  Dette beløpet samsvarer kanskje ikke med bestillingsantallet, fordi kunder kan gjøre flere bestillinger innen én enkelt økt.

  Dette beløpet er vanligvis mindre enn det nådde kasse-beløpet, fordi noen kjøpere forlater kassen uten å kjøpe noe. Finn ut mer i emnet om forlatte kasser.

Nettbutikkøkter etter enhetstype Ja

Viser antall økter i nettbutikken, og hva slags enhet som ble brukt for å vise nettbutikken. De vanligste enhetstypene er mobil, datamaskin og nettbrett. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Nettbutikkøkter etter sted Ja

Viser antall økter i nettbutikken sortert etter land. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Nettbutikkøkter etter trafikkilde Ja

Viser antall økter i nettbutikken basert på hvordan besøkende har fått tilgang til butikken din.

En økt oppstår for eksempel når noen gjør et søk eller angir nettadressen til butikken din direkte. De vanligste trafikkkildene er søk, direktemeldinger, sosial medier og e-post. Trafikkkilden kan ikke alltid identifiseres, så en ukjent trafikkkilde er også vanlig. Denne beregningen gjelder kun for nettbutikkens kanal.

Nettbutikkøkter fra sosial kilde Ja

Viser antall økter i nettbutikken som kom fra sosiale mediekilder, som Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter. Disse dataene kan gjøre det enklere å fokusere markedsføringsinnsatsen. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Rate for returnerende kunder Ja

Viser prosentandelen av kunder som har lagt inn mer enn én bestilling fra butikken. Andelen beregnes som returnerende kunder delt på totalt antall kunder. Denne andelen kan gjøre det enklere å se hvor solid den etablerte kundebasen er.

Salg etter POS-plassering Ja

Viser antall salg med opprinnelse fra hver enkelt POS-lokalisasjon når du har minst én aktiv POS-lokalisasjon.

Salg etter sosial kilde Ja

Viser antall salg fra sosiale mediekilder, som Facebook og YouTube. Disse dataene kan gjøre det enklere å fokusere markedsføringsinnsatsen.

Detaljhandelssalg etter personale Ja

Viser antall POS-salg som er håndtert av hvert enkelt personalmedlem når du har minst én aktiv POS-lokalisasjon.

Salg etter trafikk-kilde Ja

Viser mengden salg fra hver enkelt trafikkilde. De vanligste trafikkildene er søk, direkte, sosialt og e-post.

Det mest populære målsidene Ja

Viser de spesifikke sidene kundene startet øktene i nettbutikken på. Du kan bruke disse dataene til å tilpasse tekst og handlingsoppfordringer på disse sidene for å kapitalisere på kundens førsteinntrykk av nettstedet. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

En målside avgjøres fra URL-adressen til den første siden som vises i en unik økt. En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet og ved midnatt UTC.

Topprodukter etter solgte enheter Ja

Viser de bestselgende produktene i butikken. Dette er nyttig å vite for markedsførings- og lagerformål. Du kan også anbefale disse produktene til nye kunder, eller vise til dem i kampanjer i sosiale medier.

Topphenvisninger etter økter Ja

Viser antall økter i nettbutikken som kom direkte fra andre nettsteder. De fem mest populære nettstedene vises. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Følgende typer henvisningskilder er ikke inkludert:

 • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
 • Søk: Kunden klikket på butikken din fra en søkemotors resultatside.
 • E-post: Kunden klikket på en e-post-kobling som ledet til butikken din.
 • Sosial: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
Totale økter i nettbutikken Ja

Viser antall økter i nettbutikken. Denne beregningen gjelder bare for nettbutikk-kanalen.

Tallet viser til hvor mange ulike økter som har oppstått i nettbutikken innenfor det angitte datointervallet. Antall besøkende vises også. En unik besøkende kan ha mer enn én økt.

Eksempel: Arne besøkte nettbutikken én gang, Anne besøkte den to ganger og Tora besøkte den tre ganger. Antallet økter er seks, og antall besøkende er tre.

For mange nettbutikker kan etantall økter stige eller falle i helger og ferier, og på dager når det pågår promoteringer og markedsføringskampanjer.

Totalt antall bestillinger Ja

Viser antall bestillinger som er lagt inn.

Totalt antall salg Ja

Viser salgsbeløp, sortert etter salgskanal. Totalsalget tilsvarer bruttosalg - rabatter - returer + frakt + avgifter.

Salg som er tilskrevet markedsføring Ja

Vis total salgsverdi generert av trafikk knyttet til markedsføringsinnsats. Dette inkluderer markedsføringskampanjer og aktiviteter som administreres gjennom seksjonen Markedsføring i Shopify-administrator samt eksterne metoder som bruker Urchin Tracking Module-parametere (UTM).

Analyse av kundekohort Ja

Viser prosentandelen av kundegrupper som returnerte til butikken og la inn gjentatte kjøp. Disse kohortene grupperes etter datoen for første kjøp.

Salg etter kanal Ja

Viser total salgsverdi knyttet til hver av de aktive salgskanalene.

Søkekonvertering Nei

Viser prosentandelen av nettbutikksøk som førte til bestillinger, av det totale antallet gjennomførte nettbutikksøk.

De mest populære nettbutikksøkene Nei

Viser de mest populære ordene kundene bruker for å søke etter et produkt.

Returer Nei

Viser det totale antallet varer som ble returnert i den valgte tidsperioden.

Returrate Nei

Viser prosentandelen av varer som er returnert til butikken, av alle varer som ble bestilt, innenfor den valgte datoperioden.

Mest returnerte produkter Nei

Viser produkter med et høyere antall returer.

Bruttosalg Nei

Viser verdien av alle kjøpte varer før gebyrer eller andre justeringer, som avgifter, frakt, rabatter eller returer. Omfatter alle salgskanaler.

Når du åpner Analyse-siden er dataene oppdatert, innen rundt ett minutt. Du kan åpne instrumentbordet på nytt eller laste inn siden på nytt i nettleseren for å vise oppdaterte data.

De daglige dataene på analysesiden kan oppdateres innenfor en 48-timers periode etter at den først behandles og publiseres. Rapportene Økter over tid og Konvertering i nettbutikk over tid kan for eksempel oppdateres fordi trafikkdataene beregnes innenfor et minutt, og uønsket robottrafikk kan være inkludert i dataene. Tester for å beregne denne typen trafikk kjøres, og kan ta inntil 48 timer å gjennomføre. Hvis disse testene finner uønsket trafikk, fjernes de uønskede dataene fra rapportene.

Hvis du ikke bruker nettbutikk-kanalen, vises ikke beregninger knyttet til nettbutikkøkter. På samme måte vises ikke beregninger knyttet til Point of Sale-kanalen hvis den ikke brukes.

Dataene i instrumentbordet kan variere noe fra dataene som samles inn av analyse- og rapporteringsverktøy og via tjenester fra andre selskaper.Se rapportavvik for informasjon om hvorfor dataene kan variere.

Økter og besøkende

Antallet økter og besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på en kundes enhet, for eksempel på en datamaskin eller smarttelefon, når de besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet, og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan ha flere økter, er antallet økter vanligvis høyere enn antallet besøkende.

For eksempel: En besøkende ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer til butikken din to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres. Hvis den besøkende i stedet ser på butikken din i fem minutter, går og kommer tilbake ti minutter senere, vil én økt og én besøkende bli rapportert.

Hvis du vil vise nettbutikken, men ikke ønsker at det skal telle som en økt i anskaffelsesrapportene, kan du klikke på øyeikonet i Shopify-administrator på en datamaskin. Alle andre måter å vise nettbutikken på en datamaskin på vil telle som en økt i rapportene.

Hvis du ser nettbutikken fra Shopify-appen på iPhone eller Android, teller det som en økt i oppkjøpsrapportene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis