Oppkjøpsrapporter

Oppkjøpsrapporter viser deg informasjon om hvordan de besøkende har kommet til butikken. Følgende oppkjøpsrapporter er tilgjengelige: – Økter over tid – Økter etter henviser – Økter etter sted.

Når du åpner en oppkjøpsrapport er dataene oppdatert pluss eller minus noen sekunder. Du kan åpne eller oppdatere rapporten på nytt for å vise nyere data.

Oppkjøpsrapporter er forskjellige fra salg etter trafikkhenvisningskilde-rapporten fordi oppkjøpsrapportene ikke viser konvertert salg eller antallet bestillinger – bare besøkende på nettstedet. Disse rapportene gjelder bare for nettbutikkens salgskanal.

Økter og besøkende

Antallet økter og besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på en kundes enhet, for eksempel på en datamaskin eller smarttelefon, når de besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet, og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan ha flere økter, er antallet økter vanligvis høyere enn antallet besøkende.

For eksempel: En kunde ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer deretter til butikken to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres inn. Hvis vedkommende i stedet befinner seg i butikken din i 5 minutter, går og kommer tilbake 10 minutter senere, rapporteres dette som én økt og én besøkende.

Hvis du vil se nettbutikken uten at det teller som en økt i oppkjøpsrapportene, kan du klikke på øyeikonet fra Shopify-administrator på en datamaskin. Alle andre måter å se nettbutikken på datamaskiner på teller som en økt i rapportene.

Hvis du ser nettbutikken fra Shopify-appen på iPhone eller Android, teller det som en økt i oppkjøpsrapportene.

Se oppkjøpsrapportene dine

Trinn:

Økter over tid

Økter over tid-rapporten viser antall besøkende og økter for tidsperioden.

Du kan velge en tidsenhet i Grupper etter-rullegardinmenyen for å kontrollere hvordan dataene grupperes.

Den daglige rapporten kan oppdateres innenfor en 48-timers periode etter at den først behandles og publiseres. Dette skjer fordi trafikkdataene beregnes på innenfor et minutt, og uønsket robottrafikk kan være inkludert i dataene. Tester for å beregne denne typen trafikk kjøres, og kan ta inntil 48 timer å gjennomføre. Hvis disse testene finner uønsket trafikk, fjernes den uønskede trafikken fra rapportene.

Du kan sammenligne data fra ulike datoperioder i denne rapporten.

Økter etter henviser

Økter etter henviser-rapporten viser deg hvorvidt de besøkende kommer til butikken direkte, via søk eller via en henviser.

Du kan se lignende informasjon på Analysesiden, men rapporten Økter per henviser gir deg mer detaljert innsikt.

Økter etter sted

Rapporten økter etter sted viser deg hvilke land besøkende på nettstedet befinner seg i.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis