Markedsføringsrapporter

Du kan bruke markedsføringsrapportene til å vurdere hvor effektiv markedsføringen er, og til å finne ut mer om konverteringer. En konvertering oppstår når en besøkende i nettbutikken blir til en betalende kunde.

Markedsføringsrapportene kan også gjøre det enklere å forstå hva som fører handlende til nettbutikken, og hva som konverterer dem til betalende kunder. Rapportene kan vise hvilke markedsføringskanaler som fører til det høyeste antallet kunder, og kundene med høyest verdi, basert på deres samhandling med nettbutikken.

Rapportene oppsummerer informasjon fra alle kanalbestillingene til nettbutikken. For å se besøk eller konverteringsinformasjon om en enkelt bestilling, kan du se Konverteringssporing.

Hvis du vil se rapporter for resultatet av markedsføringskampanjene som bruker markedsføringsapper, kan du se Rapporter for markedsføringsaktivitet.

Se markedsføringsrapportene dine

Trinn:

Hvis du vil ha mer markedsføringsinnsikt i kampanjer du oppretter i Shopify, kan du se markedsføringsresultater i Shopify.

Henvisere og interaksjoner

Metoden en kunde bruker til å komme inn i butikken, kalles referenten. En referent kan for eksempel være et søk eller en kobling fra annonser, e-poster eller nettsteder. Hvis du vet hvilken referent kunden har brukt, kan du tilskrive salg til denne referenten. Dette er en vanlig måte å analysere og tildele salg på.

En kunde kan imidlertid besøke butikken flere ganger, og som et resultat av ulike referenter. Derfor kategoriseres referentene som første samhandling eller siste samhandling:

  • Referenten som introduserte en kunde til butikken din, er kategorisert under første samhandling.
  • Referenten som kunden brukte like før vedkommende la inn en bestilling, er kategorisert under siste samhandling.

Eksempel: Ragnar klikker på en Facebook-annonse som tar han til butikken din for første gang, og han kjøper umiddelbart et av produktene dine. Referenten er Facebook for både den første og den siste samhandlingen. Annonsen din får anerkjennelse som er årsaken til salget.

Eksempel: Kiara søker på Google og finner en kobling til butikken for et produkt som hun liker. Hun besøker butikken flere ganger i løpet av uken for å bla gjennom andre produkter, og registrerer seg for et nyhetsbrev, men hun kjøper ikke noe. Den påfølgende uken sender du ut e-postmarkedsføring til henne. Hun klikker på koblingen i e-posten og legger inn en bestilling. Dette salget er en siste samhandlingskonvertering. Den første samhandlingsreferenten er Google, men e-posttjenesten er referenten som får anerkjennelse for salget.

Samhandlinger etter en bestilling eller etter 30 dager

Hvis en besøkende ikke kjøper noe innen 30 dager etter en økt, tilbakestilles den første samhandlingsreferenten tilbakestilles til å være det som neste referent er.

Slik er det også dersom en besøkende legger inn en bestilling. Da blir neste referent ansett som første samhandling for vedkommendes neste bestilling.

Eksempel: Rashida besøker butikken din 1. august ved å taste inn URL-adressen for nettbutikken. Hun besøker butikken flere ganger, men hun kjøper ikke noe. 15. september (som er over 30 dager etter den første økten) klikker hun på en annonse for butikken og legger inn en bestilling. Første og siste samhandling for denne konverteringen er annonsen, ikke den direkte URL-adressen.

Vanlige uttrykk i konverteringsrapportene

Markedsføringsrapportene bruker følgende uttrykk:

Definisjon av vilkår i vekslingsrapporter
Henvisningskilde

Indikerer hvordan kunden som la inn en bestilling, kom til nettbutikken. Mulige verdier er:

  • Direkte: Kunden har oppgitt butikkens URL-adresse i nettleseren.
  • Søk: Kunden klikket på butikken din fra resultatsiden i en søkemotor.
  • E-post: Kunden klikket på en kobling til butikken din i en e-post.
  • Sosialt: Kunden klikket på en kobling på sosiale medier.
  • Ukjent: Henvisningskilden er ikke lik noen av de ovennevnte tilfellene.
Referentnavn

Navnet på referenten, for eksempel Google, Facebook eller Pinterest.

For direkte kilder, vises navnet som N/A dersom det henvisende nettstedet ikke kan registreres. Dette kan være av mange årsaker, som for eksempel følgende situasjoner:

  • Brukerens nettleser har IKKE SPOR aktivert.
  • Referentdataene er blokkert av en proxy eller brannmur.
  • En forkortet URL-adresse ble brukt som kobling.
Gjennomsnittlig bestillingsverdi (første eller siste samhandling

Viser gjennomsnittsverdi for alle bestillinger (ekskludert gavekort), delt på det totale antallet bestillinger som inneholdt minst ett produkt som ikke var et gavekort. Bestillingsverdien inkluderer avgifter, frakt og rabatter før returer.

Denne verdien hjelper deg med å finne ut hvor mye kundene dine bruker i butikken din, og kan bidra til prispolicyen din.

Bestillinger (første eller siste samhandling) Viser antallet bestillinger som ble lagt inn, avhengig av samhandlingstype.

Kansellerte, ventende og ubetalte bestillinger er inkludert i rapportene. Testbestillinger og slettede bestillinger telles ikke med.

Salg som er tilskrevet markedsføring

Salg tilskrevet markedsføring-rapporten viser salgene som kan tilskrives sporbar markedsføringsinnsats.

Salgene i Salg tilskrevet markedsføring-rapporten er bare de som kom fra trafikk som kan knyttes direkte til markedsføringstiltakene dine. Dette omfatter eventuelle kampanjer og aktiviteter som administreres gjennom Markedsføring-delen i Shopify-administrator eller eksternt administrerte tiltak som bruker UTM-parametre (Urchin Tracking Module). På grunn av dette kan salgsbeløpet i denne rapporten være forskjellig fra salgstallet i andre rapporter.

Når du åpner denne rapporten er dataene oppdatert, inntil rundt ett minutt. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data.

Salgsrapportene bruker flere vanlige uttrykk. Denne rapporten bruker følgende ytterligere uttrykk:

Ytterligere vilkår i salget tilskrevet markedsføringsrapporten
UTM-kampanjenavn Navnet du ga UTM-kampanjen (Urchin Tracking Module) da du konfigurerte den, hvis dette er aktuelt.
Verdier angitt av markedsføringsappen som brukes for å lage kampanjen, hvis dette er aktuelt:
Type markedsføringshendelse Viser kampanjeformatet. Hvis kampanjemålet for eksempel er Twitter, vil typen markedsføringshendelse enten være ad eller post.

Hvis du ikke har brukt en markedsføringsapp fra Shopify App Store til å konfigurere kampanjen, inneholder feltet N/A.
Mål for markedsføringshendelse Viser målet for kampanjen. Noen eksempelverdier er email, facebook_messenger og Twitter.

Hvis du ikke har brukt en markedsføringsapp fra Shopify App Store til å konfigurere kampanjen, inneholder feltet N/A.

Salg kontra betalinger

Salgsrapporter sporer ikke pengene som sendes mellom deg og kundene dine. Når et salg utføres, viser rapportene verdien av varene som er inkludert i salget, og ikke hvor mye penger du har mottatt. Avhengig av hvordan du har konfigurert betalingsmåtene, kan det hende du ikke mottar den faktiske betalingen før en senere dato.

Slik er det også når du behandler en retur. Da viser rapportene verdien av varene som du mottar, ikke beløpet du sender til kunden.

Tilbakebetalinger er ikke inkludert i salgsrapportene.

Økter tilskrevet markedsføring

Økter tilskrevet markedsføring-rapporten viser antall økter i nettbutikken som er et resultat av markedsføring, som en UTM-kampanje, Facebook-annonser eller Google Shopping-annonser. Se her for å finne ut mer om sporing av markedsføringskampanjer.

Når du åpner denne rapporten er dataene oppdatert, innenfor noen sekunder. Du kan gjenåpne eller oppdatere rapporten for å vise nyere data.

Økter og besøkende

Antallet økter og besøkende er basert på informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lagres på en kundes enhet, for eksempel på en datamaskin eller smarttelefon, når de besøker nettbutikken din. En informasjonskapsel identifiserer enheten (den besøkende). En annen informasjonskapsel holder oversikt over lengden på økten.

En økt avsluttes etter 30 minutter uten aktivitet og ved midnatt UTC. Ettersom den samme besøkende kan utløse flere økter, er antall økter vanligvis høyere enn antall besøkende.

For eksempel: En kunde ser på produkter i butikken din i 20 minutter, og returnerer deretter til butikken to timer senere i ytterligere ti minutter. To økter og én besøkende rapporteres inn. Hvis vedkommende i stedet befinner seg i butikken din i 5 minutter, går og kommer tilbake 10 minutter senere, rapporteres dette som én økt og én besøkende.

Hvis du vil vise nettbutikken, men ikke ønsker at det skal telle som en økt i anskaffelsesrapportene, kan du klikke på øyeikonet i Shopify-administrator på en datamaskin. Alle andre måter å vise nettbutikken på en datamaskin på vil telle som en økt i rapportene.

Hvis du ser nettbutikken fra Shopify-appen på iPhone eller Android, teller det som en økt i oppkjøpsrapportene.

Konvertering ved første samhandling

Konvertering ved første samhandling-rapporten viser antall bestillinger som tilskrives første samhandlinger, samt kilden til samhandlingene.

Rapporten viser også varenes gjennomsnittlige bestillingsverdi, noe som bidrar til å indikere hvilke henvisninger som er mest effektive.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Konvertering ved siste samhandling

Konverteringen ved siste samhandling-rapporten viser antall bestillinger som tilskrives siste samhandlinger, samt kilden til samhandlingene.

Rapporten viser også varenes gjennomsnittlige bestillingsverdi, noe som bidrar til å indikere hvilke henvisninger som er mest effektive.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Sammenligning av attribusjonsmodeller

Sammenligning av attribusjonsmodeller sammenligner antall bestillinger og gjennomsnittlig bestillingsverdi mellom første og siste samhandlinger.

På grunn av måten denne rapporten genereres på, viser den kanskje ikke alle konverteringene i butikken din fra de siste 24 timene.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis